Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Knihovníci v Olomouci

Jan Machát

Další setkání knihovníků, které spolupořádaly Okresní knihovna v Olomouci a Národní knihovna v Praze, se konalo ve dnech 23. a 24. 10. 1996. Pestrý dvoudenní program byl zahájen v Muzeu umění přednáškou PhDr. Marcela Arbeita. Přítomné v úvodu přivítali Mgr. Stanislav Korel za Národní knihovnu a ředitelka Okresní knihovny v Olomouci Ing. Marie Svobodová. Náměstek primátora Mgr. Richard Pavel připomněl podporu radnice celé akci a vyslovil přání, aby se zúčastněným v Olomouci líbilo.

Pak se již ujal slova pan Arbeit a seznámil posluchače s radostmi i starostmi, které ho potkaly při sestavování bibliografie překladů z americké literatury do češtiny. Jeho poněkud netypická přednáška, doplněná zkušenostmi a poznatky za dobu více než tříletého sbírání informací, se určitě musela líbit. Při své práci řešil spoustu různých problémů a spolupracoval s knihovnami v České republice, Evropě a Americe. Autorovi se však přes všechny překážky podařil s několika spolupracovníky dokončit, co si předsevzal. Zmapoval historii překladů z americké literatury do češtiny od konce 18. století do současnosti. Bibliografie vyjde zřejmě na jaře roku 1997 v nakladatelství Votobia.

Zajímavá přednáška pana Arbeita byla zakončena diskusí, v níž převládaly dotazy na americkou beletrii a knihy pro děti ze současnosti. Závěrečný potlesk potěšil autora, který vyslovil přání, aby se jeho bibliografie setkala se zájmem čtenářů i knihovníků. Pan Korel z Národní knihovny poděkoval doktoru Arbeitovi za jeho zajímavou přednášku a pozval zúčastněné na večerní vystoupení Ludvíka Vaculíka v Divadle hudby, což byl další bod programu setkání knihovníků v Olomouci.

Známý spisovatel si k němu pozval Jana Rokytu z ostravského rozhlasu, který obstaral hudební doprovod na cimbál. Samozřejmě kromě zpěvu došlo i na Vaculíkovu tvorbu literární a zajímavé povídání o životě vytvořilo neobyčejně dobrou pohodu na jevišti i v hledišti. Ludvík Vaculík si nemohl nevšimnout, že prvních pět řad malého divadla obsadily ženy. Určitě to přičítal tomu, že je hladce oholen, dobře naladěn a ženami oblíben. Když mu však jedna knihovnice vysvětlila hlavní důvod převahy žen v prvních řadách, musel zřejmě v koutku duše uznat, že se nejmenuje Lukáš a také ročník jeho narození přišel daleko dříve, než doba zrodu oblíbeného herce ženského publika. Tolik mé poněkud zlomyslné srovnání obou Vaculíků. Večer, který patřil tomu dříve narozenému, se však vydařil. V závěru si mohli zazpívat i samotní diváci. Bohužel se mezi nimi nenašel žádný, kdo by znal hanáckou písničku. Převládaly ty z jižní Moravy. [Omlouvám se pane Vaculíku za sebe i za své krajany. Příště si spolu určitě zazpíváme: "Ó Čelčec je lóka".] Pěkný večer skončil v době, kdy na jevišti došlo víno, určené pro ty diváky, kteří si s panem Vaculíkem zazpívali duet při cimbálu Jana Rokyty.

Druhý den setkání knihovníků v Olomouci byl zahájen prohlídkou Okresní knihovny. Paní ředitelka Ing. Svobodová seznámila zúčastněné s historií knihovny a jejími problémy v současnosti. Zbytek dne pak již patřil závěrečnému vyvrcholení celé akce, návštěvě podzimního knižního veletrhu Libri 96. Zde už každý podle svého vkusu a zájmu hledal publikace, které by byly vhodné pro jeho knihovnu. Nutno říci, že bylo z čeho vybírat. Tímto také setkání knihovníků v Olomouci skončilo. Myslím, že bylo vydařené a všichni zúčastnění budou mít na co vzpomínat.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist