Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

JÍZDA ...

s tužkou, štětcem, rydlem a radostí

PhDr. Jarmila Fialová

Záměr uspořádat v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci výstavku výtvarných prací byl po dohodě s paní Mgr. Helenou Bartošovou, vedoucí výpůjčního oddělení, realizován začátkem listopadu 1996. Do konce ledna 1997 tak budou moci návštěvníci SVK zhlédnout na chodbě v 1. poschodí výtvarné pokusy studentů Slovanského gymnázia, elokovaného pracoviště v Pasteurově ulici, pod názvem Jízda ... a zároveň v menší míře i práce jejich profesorů.

Vystavujeme soubor výtvarných prací, které v určité etapě odpovídající věku autora mohou být považovány za kroky k postupné seberealizaci ve výtvarné oblasti, způsobem vlastním instalaci ve školním prostředí.

Výtvarná výchova bývá často nedoceňována, je považována za odpočinkovou, případně relaxační záležitost. Svým charakterem a možnostmi však naplňuje mnohé mezery v profilaci absolventa, který se bude věnovat vědomě specifickému zaměření. Průběžně vedeme studenty k poznání a úctě k hodnotám vytvořeným našimi předchůdci i současníky i k odpovědnosti za uchování kulturního i přírodního bohatství.

Taktní tvůrčí vedení je pro studenty impulsem, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje průběh a výsledek jejich práce, v níž je autor plně zapojen duševně i fyzicky a technická stránka úkolu rozvíjí poznání vlastností hmot, zdokonaluje dovednosti, podílí se na estetickém hodnocení předmětů a pomáhá i při tříbení vkusu. Volba a kombinace těchto technických prostředků a podmínek se stává uvědomělejší činností a výsledkem souhry vlastního nápadu, řešení, volby techniky a materiálu v rámci daného času (bu_ sám nebo ve skupině). Posiluje sebevědomí a odpovědnost za odevzdanou práci. Podstatným přínosem je i rozhovor o průběhu a výsledku práce, případně její obhájení před kolektivem. Výtvory studentú po náležitém výběru a úpravě obohacují prostředí školy a umožňují srovnání v širším měřítku, dokážou nenásilně inspirovat další autory a celkově přispějí k estetizaci prostředí. Škola může tímto způsobem působit i na širší veřejnost.

Snažili jsme se, aby tato výstavka přiblížila alespoň některé aspekty naší práce. Bohatý rozsah námětů, technik a formátů ukazuje osobitost působení vyučujících, odráží se zde nepřímo také jejich vlastní výtvarná tvorba.

Všichni vyučující výtvarné výchovy absolvovali obor výtvarná výchova na olomoucké univerzitě a každého ovlivnily osobnosti tří generací, které tak vlastně představují.

Život a práce Jaroslava Tylicha se váže k městům Olomouc, Litovel a Přerov. V Olomouci se narodil, maturoval na Slovanském gymnáziu, vystudoval obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování u prof. F. V. Mokrého, J. Zrzavého, A. Berana, Vl. Navrátila, K. Lenharta a dalších. Snad již za svých studentských let si vnesl do vlastní výtvarné práce úctu a cit k detailu, proto se věnoval grafice a malbě. Jeho rydla a šikovné ruce vytvořily snad stovky tváří imaginárních i skutečných - žena byla a je stálou jeho největší inspirací.

V 60. letech se Jaroslav Tylich stává členem tvůrčí skupiny Ohnisko a věnuje se také fotografii. Pomáhá této dosud užité tvorbě překročit laťku potřebnosti a nachází v ní prostředek k zachycení pomíjivých okamžiků všedního života.

Svá díla vystavuje doma i v zahraničí. Především je však učitelem. Rozdává svou energii nejprve mladším, později -náctiletým studentúm. Postupně se stává uznávaným ve své profesi a po léta se jeho hodiny výtvarné výchovy na SPGŠ Přerov stávají vzorem i studentům Filozofické a Pedagogické fakulty UP. V současné době působí na Slovanském gymnáziu.

Se svými studenty hlavně rozvíjí tvořivost, cvičí dovednosti rukou, cit k detailu a vztah k materiálu: papíru, textilu, kůži i plastickým hmotám - přenáší na ně to, co sám dokonale zná.

Jaroslav Tylich vystavuje soubor drobných grafik - linoryty, suchou jehlu a obrazy na překližce, kde využil a zvýraznil přirozenou krásu dřeva.

Ladislava Vishwanathanová, rodačka z Jeseníku, představuje nastupující generaci výtvarných učitelů. Po absolvování vysokoškolských studií na UP v oboru výtvarná výchova-ruština se několik let věnovala práci s textilem a kůží. Vytrvalost a preciznost souvisí s realizací jejích textilních záměrů i s technikou gobelínu. Tu také předkládá na výstavě jako ukázku postupu práce i v hotovém provedení.

Své studenty vede k experimentům, kombinovaným technikám. Ti často pracují ve dvojicích či skupinách a nebojí se tak velkých formátů. I tam však najdeme řadu zajímavých detailů, které svědčí o osobitosti autorů a jejich bohaté fantazii.

Nyní nezbývá než napsat několik vět o sobě a své práci.

Do Olomouce na vysokoškolská studia jsem přišla z Dačic, města, které má stále v mém životě velký význam. Z osobností, které ovlivnily mé životní postoje, bych jmenovala paní doc. Vlastu Podhornou, CSc., profesora Vladimíra Navrátila, doc. Václava Zykmunda, Zdeňka Kudělku a Miroslava Štolfu. Díky jim a mnoha dalším jsem se vydala na cestu hledání a realizace svých životních cílů.

Po absolvování oboru výtvarná výchova a čeština jsem se věnovala pedagogické činnosti a měla možnost srovnávat a hodnotit rozdílné podmínky na jednotlivých pracovištích, především na gymnáziu v Pardubicích, Litovli a Uničově, v SOU oděvním v Prostějově a nyní na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Výtvarná výchova podle mého mínění vykrystalizovala ve všech školách ve významný výchovný prostředek, jehož realizaci jsem věnovala veškeré úsilí. Spojitost výchovy a vzdělání považuji za nutné komplexní působení na studenty, v němž uplatňuji i osobitý pohled na tuto složitou problematiku. Historii umění literárního i výtvarného považuji za inspirativní při svém působení na studenty.

Vedle práce pedagogické je mým koníčkem výtvarná tvorba. Věnovala jsem se knižní grafice, ale určitě v mé práci převažuje malba. Svůj vnitřní svět vyjadřuji různými náměty z oblasti reálné i abstraktní. Považuji za velkou výhodu, že se v této činnosti spojuje vlastně záliba s profesí a umožňuje mi dělat radost sobě i svému okolí.

Toto vše promítnuto do pedagogické praxe vedlo i k úspěšnému uplatnění řady mých studentů, kteří ve výtvarné oblasti nyní pracují nebo výtvarnou výchovu studují na VŠ. V VKOL vystavuji čtyři pastely z cyklu Vzpomínky.

Doufám, že touto skromnou výstavkou jsme udělali radost nejenom pracovníkům knihovny, ale že i ostatní návštěvníky mohou naše pokusy potěšit.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist