Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ÚSTECKÁ KNIHOVNA V NOVÉM

Marie Nádvorníková

Středa 11. září byla významným dnem pro Vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Po létech úsilí o prostorový rozvoj, po nadějných, ale nerealizovaných projektech se mohla pracovníkům knihovny a hlavně uživatelské veřejnosti představit nová přístavba knihovny. Její historie se začala psát od roku 1987, kdy byl vypracován projekt, v roce 1988 bylo vydáno stavební povolení. Vlastní práce začaly na podzim roku 1989. V roce 1991 ještě ing. Pavel Jiroudek upravil projekt tak, aby se přístavba svým charakterem neodlišovala od původní budovy.

Materiál Přístavba Vědecké knihovny v Ústí nad Labem, který účastníci slavnostního aktu dostali k dispozici, shrnuje historii snah o rozříření prostorů i průběh nové přístavby. Uplynulých několik let způsobovala přístavba knihovně značné organizační problémy, velké přesuny fondů, nedostávalo se finačních prostředků. Jednání s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a Magistrátem města Ústí nad Labem o případném sdružení finančních prostředků nepřinesla úspěch. Výstavba se zpomalila, až rok 1994 znamenal obrat. Okresní shromáždění schválilo posílení rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem pro účely přístavby SVK - tehdy ve výši 5 milionů korun. Další prostředky věnovalo město v následujícím roce. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a zajištění investičních prostředků mohla být přístavba dokončena a zkolaudována 4. června 1996.

Už vstupní hala signalizuje návštěvníkům, že přicházejí do krásného, kultivovaného prostředí, hodného vědecké knihovny. Z haly vyúsťuje i chodba umožňující propojení se studovnami staré budovy. V tomto vestibulu se odehrával slavnostní akt. Sešlo se zde shromáždění opravdu reprezentativní. Delegaci Ministerstva kultury ČR vedl náměstek ministra kultury mgr. Vladimír Koronthály, dále ji tvořily ředitelka odboru umění a knižní kultury PhDr. Eva Sedláková a zástupkyně ekonomického odboru ing. Eva Kramperová. Mezi zúčastněnými byli přednosta Okresního úřadu ing. Ladislav Sedlář, primátor města Ústí n. L. MUDr Josef Jílek a rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně univ. prof. Vlastimil Novobilský, CSc. Svými představiteli byly zastoupeny obě knihovnické organizace - SKIP předsedkyní PhDr. Jarmilou Burgetovou a SDRUK předsedou PhDr. Jaromírem Kubíčkem, CSc. Onemocnělého ředitele Národní knihovny PhDr. Vojtěcha Balíka zastoupil PhDr. Vít Richter, z Národní knihovny přijela i PhDr. Jana Sodomková, ředitelka odboru knihovnictví. Dalšími hosty byli ředitelé státních vědeckých knihoven, ředitel Národní lékařské knihovny dr. Otakar Pinkas, ředitelé okresních knihoven severních Čech. Spoluprožít slavnostní chvíle přišli bývalý ředitel ústecké SVK Ladislav Zoubek a jeho náměstek Zdeněk Vojtek.

Ve svém projevu ředitel knihovny ing. Aleš Brožek podtrhl přínosy, které přístavba pro knihovnu znamená. Představuje významné rozšíření služeb knihovny, rozsáhlé volné výběry, široké nasazení výpočetní techniky přímo k dispozici uživatelům. Plným právem pociťuje knihovna přístavbu jako úspěch. Pozdravné projevy přednesli náměstek ministra kultury mgr. Vladimír Koronthály, primátor města Ústí nad Labem, přednosta Okresního úřadu.

Pan náměstek Koronthály přestřihl pásku nové přístavby a účastníci slavnostního aktu si mohli prohlédnout všechny nové prostory. Bylo zřejmé, že při zachování účelnosti pro knihovnické a informační služby je interiér řešen profesionálem, architektem. Jednotlivá podlaží projektanti koncipovali jako jednotné prostory členěné regály a dalším vybavením. Půjčovna odborné literatury, situovaná do přízemí, má široký volný výběr. Vzhledem ke kapacitě skladů vybavených kompaktními regály (81 000 sv. knih) tvoří objem volně přístupných fondů půjčovny (25500) téměř třetinu. Velmi vhodně jsou do interiéru zakomponována počítačová pracoviště. Uživatelé mohou vyhledávat nejen v lístkových katalozích, ale i v elektronickém katalogu, v němž najdou údaje o knihách v systému TINLIB a údaje o periodikách, kazetách, kompaktních discích a CD-ROM v softwaru CDS/ISIS. V dalším podlaží umístěná studovna má 46 studijních míst. Její kapacita je 23500 knih. Také zde lze využívat informací ze CD-ROM a z Internetu. Ve třetím nadzemním podlaží je menší přednášková síň s 24 místy, malé výstavní prostory a 2 studijní boxy.

Knihovna pracuje s počítačovou sítí s 26 počítači, umožňující přístup na Internet. Z toho 14 stanic dala k dispozici uživatelům. Zkvalitnění služeb představuje i samoobslužná kopírka. Knihy jsou opatřeny proti odcizení magnetickou páskou, při východu z půjčovny budou uživatelé procházet bezpečnostní bránou.

Bylo vidět, že pracovníci knihovny jsou na svou novou knihovnu pyšní a dlužno říct, že právem. Je to krásná moderní knihovna, v níž bude mít uživatel přímý přístup nejen k rozsáhlým fondům, ale i k obrovskému informačnímu zázemí, které mu zprostředkují počítače. Se vzrušením tedy očekává knihovna otevření nových prostorů uživatelské veřejnosti, ke kterému dojde v pondělí 16. září.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist