Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - LIBTECH INTERNATIONAL 1996

Ing. Petr Lauko

Organizátorem akce bylo Sdružení knihoven ČR a zúčastnilo se ho přes 40 knihovníků ze všech koutů České republiky. Zájezd se konal ve dnech od 2.9 do 8.9.1996.

V následujícím textu jsem se snažil trochu přiblížit obsah i atmosféru této akce.

LIBTECH International 96 probíhal ve dnech 4. a 5. září 1996 v Hatfieldu v prostorách University of Hertfordshire (Hatfield leží asi 25km od Londýna). Své produkty zde vystavovalo kolem 80-ti firem převážně z Anglie, ale také z Holandska a Dánska.

Celkově lze nabídky rozdělit do těchto několika oblastí :

 • knihovní systémy
 • aplikace ve vztahu k Internetu
 • CD ROM servery a databáze
 • evidence a bezpečnost.

Mezi knihovními systémy lze uvést C2 Library & Information Management System od britské firmy SOUTRON Limited. Tento systém k běžným funkcím knihovních systémů přidává možnost vytvoření multimediálního katalogu (obrázky, zvuky, videosekvence), který si uživatel může přehrávat tak, jak to známe z multimediálních encyklopedií. OPAC či celý systém lze ovládat v patnácti jazycích (češtinu bychom však marně hledali).

ALS - Automatic Library Systems, nabízel zajímavý grafický OPAC. Tato holandská firma předváděla svůj produkt na knihovně v Haagu. Na úvodní obrazovce bylo možno vybírat ze čtyř nabídek. Mohli jsme si takto projít celou knihovnu v trojrozměrné grafice, připojit se na Internet nebo si prohlížet další databáze z jiných zdrojů (CD ROM ...). Hlavní nabídku však tvořily katalogy, kde si uživatel po nalezení titulu mohl zobrazit jeho umístění v regálu opět pomocí 3D grafiky. Ve všech obrazovkách si mohl čtenář vybírat jak přímým dotykem na obrazovku, tak myší či klávesnicí.

Pro ostatní systémy uvádím jen obecné znaky, které jsou pro většinu společné :

 • snaha integrovat do sebe co nejvíce funkcí, tak aby uživatel komunikoval s jednotným prostředím a to nejlépe grafickým
 • komunikace s databázemi přes Web server
 • import a export dat v co největším počtu formátů (UNIMARC, UKMARC, MAB...)
 • rozšíření užitých operačních systémů (DOS,UNIX,Windows NT...)

Dánská firma Dansk Data Elektronik A/S, předváděla WWW server, který umožňuje spolupracovat s jejich knihovním systémem Supermax Library Solution přes WWW interface. Což je možno využívat nejen v rámci Internetu ale i pro vnitřní provoz knihovny.

Základní obrazovka nabízí několik způsobů vyhledávání a údaje o výpůjčkách daného čtenáře. Po vyhledání titulu je možno zjistit jeho stav a umístění v knihovně, případně si jej může čtenář rezervovat.

Většina obrazovek je hypertextově provázána, takže se můžeme katalogem pohybovat velmi rychle.

I když Internet nabízí velké množství dat, jejich časová dostupnost bývá někdy velmi problematická, proto je jistější mít důležité databáze na nosičích CD ROM. Stačí si jen vybrat. Můžeme se zastavit u stánku firmy Silver Platter, ITS či Microinfo a zalistovat v jejich nabídkách.

ITS - Info Technology Suply Ltd nabízí kromě databází také technologii pro sdílení velkého počtu CD ROM v síťovém prostředí. Produkt s označením InfoWare CD/HD umožňuje sdílet jednu databázi více než stem uživatelů, provozovat multimediální CD na síti, pracovat se stovkami současně přístupných CD. Dokáže spolupracovat s protokoly TCP/IP, IPX a NetBios. Také umožňuje přistupovat k CD ROM databázím přes TELNET.

Několik firem nabízelo komplexní řešení bezpečnostního systému pro knihovnu, mezi jinými i známá 3M. Nabízí různé velikosti a tvary bezpečnostních pásků pro různá média, stejně tak i kontrolních výstupních bran.

Pokud si někdo chtěl nechat udělat čtenářskou evidenční kartu, stačilo se posadit na chvíli před CCD video kameru a za okamžik se jeho tvář objevila na obrazovce a byl zaevidován do databáze čtenářů. Potom zbývalo jen kartu vytisknout a nechat ji obalit v polyesteru nebo PVC laminátu. Karta může obsahovat čárový kód, magnetický pásek či dokonce malé chipy. Tuto technologii nabízely např. britské firmy PMI DATA či Software & Systems International Ltd.

Kromě toho bylo možné se občerstvit kávou u počítače v internetovské kavárně CYBERCAFÉ nebo se podívat na techniku tvorby "webovských" stránek v oddělení příznačně nazvaném SPINNING THE WEB.

Vlastní expozice byly doplněny řadou seminářů, které se týkaly různých témat, od Internetu a programování v jazyku JAVA přes AACR/MARC až po ekonomiku elektronického publikování. Některé přednášky byly placené (10-50 a více liber).

Pro společenské vyžití se nabízela stylová recepce v nedalekém zámečku v Knebworthu.

Tolik ve stručném přehledu. Zvídavé čtenáře mající přístup k Internetu odkazuji na http://www.herts.ac.uk/Libtech/Libtech96/exhibit96.html, kde si mohou najít další podrobnosti a informace.

Nová BRITISH LIBRARY

Nová národní knihovna se nachází vedle mohutné budovy nádraží St Pancras. Architekt toho zřejmě využil, a tak knihovna vypadá jako obrovská loď, která proplouvá kolem nádraží.

Celková plocha, na které se komplex knihovny nachází zabírá 11 ha, z toho připadá na samotnou budovu asi 3 ha. Má 9 podlaží nad zemí (nejvyšší bod je věž s hodinami - 47m) a 4 pod zemí (24m).

Knihovna není zcela dokončená a k užívání by měla přejít koncem příštího roku. Měla by sdružovat 11 knihoven s 12 miliony knih. Stěhování by mělo trvat 1-3 roky a organizuje ho pětadvacetičlenný tým lidí.

Knihovna je rozdělena na dvě části : humanitní a vědecko-technickou.

Po vstupu hlavní bránou se nacházíme na "The Piazza", což je velké prostranství, které by mělo sloužit k různým kulturním akcím a odpočinku čtenářů.

Vstupní hala působí dojmem velikosti a vzdušnosti, také je vidět, že se tu na ničem nešetřilo, stěny jsou obloženy bílým mramorem z Itálie. Bílá zástěna zatím zakrývá výhled na šestipodlažní skleněnou věž, kde bude umístěna knihovna Jindřicha IV. tak, aby hřbety knih byly viditelné i z venku ("národu na očích").

Vlevo se nachází galerie a obchod s publikacemi knihovny. Konferenční centrum má 255 sedadel a mělo by se zde simultánně překládat do čtyř jazyků.

V celé budově se nachází 11 čítáren s přibližně 1200 pracovišti. Pracovní stůl je potažen koženkou, má přípojku na napájení laptopu a na Internet, lampičku a číslo, podle kterého se objednávájí knihy. Čtenář si přes OPAC najde knihu a zadá číslo stolu, ve skladu se vytisknou dvě žádanky, jedna je dána na místo knihy, druhá do knihy, kterážto se naloží na dopravník a putuje k výpůjční službě. Kniha se prý dostane ke čtenáři do 30 až 45 minut.

V humanitní části studoven nejsou žádné volně přístupné příručky. Ve vědecko-technické části jsou volně dostupné knihy a časopisy za posledních 5 let. Žádná kniha se však nepůjčuje mimo knihovnu.

Několik zajímavých údajů :

 • počet OPACů v budově by měl být 450
 • celková délka všech regálů na knihy je kolem 300km
 • celková délka mechanických dopravníků je přibližně 7km a v jednom okmažiku se zde může přepravovat až 5000 krabic s knihami.

Na závěr dobrá zpráva pro všechny nekuřáky - v celé budově je kouření zakázáno.

Nová BRITISH LIBRARY v St Pancras

Foto není přístupné z technických důvodů.

Turistická část zájezdu

Kromě odborně zaměřených akcí byl celý zájezd protkán cestovními a turistickými zážitky.

Cestou do Anglie byla první zastávka v bavorském městě Würzburgu, jehož starý most přes řeku Mohan v přibývajícím šeru trochu připomínal pražský Karlův most.

V časných ranních hodinách jsme se ocitli v francouzkém Calais, kde jsme byli odbaveni přísnými britskými celníky. Snad to bylo tím, že jedním z nich byla žena nebo že jsme zde byli jako jediná výprava, ale uznali nás všechny za hodny ke vpuštění do Velké Británie a to na šest měsíců bez možnosti zaměstnání.

Zanedlouho nato vjel autobus do dlouhého tunelu, který byl vytvořen těsně propojenými vagony, mezi nimiž se hydraulicky uzavírala vrata. Uvnitř to vypadalo jako v obrovském mrazícím boxu (plechová krabice), jen dole asi metr nad zemí byla malá okénka. Vlak se rozjel, místo nástupiště se za sklem setmělo (asi jako v metru) a za chvíli jsme cítili "lupnutí v uchu", neklamný to znak, že jsme pod kanálem La Manche. Jízda trvala asi 40 minut.

Se změnou času se změnila i strana jízdy. Musím dosud obdivovat řidiče, jak rychle se dokázali přeorientovat zprava nalevo. Mně při přecházení ulice to dělalo dosti dlouho potíže (ještě že na většině přechodů bylo napsáno, kam se má člověk podívat).

Slunce pomalu začalo stoupat a my jsme se mohli potěšit pohledem na celý Dover shora od místní pevnosti. Dále cesta pokračovala do Canterbury, kde jsme si prohlédli památnou katedrálu a její nejbližší okolí.

Kolem poledne se již ocitáme na okraji Londýna, někde u Greenwiche. Ve 13 hodin se k nám u Kleopatřina obelisku na nabřeží Temže přidává česky mluvící anglická průvodkyně, která s námi prokroužila střed Londýna nejméně dvakrát dokola s několikahodinovou přednáškou o památných místech a osobách Londýna i celé Anglie prošpikovanou svérázným humorem (ve stylu "Sotva to postavili, už to spadlo."). Byl to pro mne a jistě i pro mnoho dalších mocný zážitek, vidět na vlastní oči a fotoaparát Houses of Parliament s obrovskou hodinovou věží ukrývající mohutný zvon Big Ben, nebo Westminster Abbey či Tower Bridge. Vše bylo umocněno nádherně zářícím sluncem, které se odráželo nejen v Temži, ale i skleněných stěnách výškových budov londýnského City.

Další den byl věnován veletrhu. Čtvrtý den dopoledne se konala exkurze do britské knihovny. Odpoledne potom volná prohlídka Londýna. Každý si našel to, co ho nejvíce lákalo : Národní galerie (mimochodem zde je vstup zdarma), Národní muzeum, Tower, katedrála St. Paul či Madame Tussaud's, nebo jen procházku londýnskými parky se spoustou zeleně a veverek.

V pátek se loučíme s Hatfieldem a náš autobus míří k tajemným megalitům do Stonehenge. Tento zajímavý objekt se nachází v mírně kopcovité krajině, a to hned vedle silnice. Dnes již není možné se kamenů dotknout, či vzít si kousek na památku, neboť symbolický provaz udržuje turisty v patřičné vzdálenosti (nejblíže asi 4m), vhodné k fotografování.

Po krátké návštěvě Salisbury se naloďujeme v Portsmouthu na trajekt a míříme k Normandii. Pětihodinová plavba po moři do přístavu Le Havre za teplého slunného počasí je odpočinkem a osvěžením před nocováním v hotelu Formule 1.

Ráno projíždíme pobřeží Normandie a zastavujeme se na místech vylodění spojeneckých vojsk. Písčité pláže a opět krásné, témeř letní počasí láká mnohé k tomu, aby alespoň svá chodidla svlažili v moři, když už není čas na koupání. Arromanches je naše poslední zastávka. Zde je krásný výhled z útesu nad městečkem. Bohužel není čas ani na prohlídku muzea (expozice týkající se dne D) či 18ti minutového filmu o vylodění vojsk, který byl promítán několika kamerami na celý obvod kruhového kina.

Ještě na zpáteční cestě, kdy projížíme okrajem Paříže, můžeme zahlédnout v dáli se tyčící Eiffelovu věž. Potom již zbývá jen video a spánek.

Myslím si, že byli všichni spokojeni a plni příjemných zážitků z minulých dnů, které nezkalil ani déšť, čekající kousek za českými hranicemi.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto zajímavého studijního zájezdu.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 05.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist