Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

RAKOUSKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI

Eva Janečková

Známý rakouský spisovatel a publicista Dr. Wolfgang Kraus, který je předsedou Rakouské společnosti pro literaturu, se zasloužil o vznik Rakouských knihoven ve střední a východní Evropě, tedy i v naší republice. V současné době je u nás v provozu 7 Rakouských knihoven, nepočítaje v to knihovnu při Rakouském kulturním institutu v Praze. Především na Moravě, která měla vždy velmi blízko k Vídni a Dolnímu Rakousku díky bohatým příbuzenským vztahům datujícím se ještě z období Rakouska-Uherska, byly přednostně zřizovány Rakouské knihovny - první byla založena v Brně už před rokem 1989. Tyto knihovny působí buď v rámci státních vědeckých knihoven (Liberec, Plzeň, Brno), okresních knihoven (Znojmo), nebo jsou součástí sítě vysokoškolských knihoven (Opava, České Budějovice, Olomouc). Metodicky řídí tyto knihovny buď Rakouský institut pro východní a jihovýchodní Evropu (Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut) nebo Rakouská společnost pro literaturu (Österreichische Gesellschaft für Literatur). Objednané knihy a časopisy jsou hrazeny z prostředků kulturního odboru Ministerstva zahraničí Rakouské spolkové republiky a prostřednictvím Rakouského kulturního institutu v Praze distribuovány do jednotlivých knihoven. Z těchto prostředků jsou knihovny vybavovány i dalším technickým zařízením, např. počítači s tiskárnami, kopírkami, videopřístroji a nábytkem. Každoročně jsou knihovnice zvány na čtrnáctidenní stáž do Rakouska, při které se seznamují s knižními novinkami, navštěvují různé knihovny, autorská čtení a další kulturní akce. Vhodný termín je počátek listopadu, kdy ve Vídni probíhá týden knihy ve vídeňské radnici, tedy knižní veletrh. Jednou z podmínek provozování knihovny z rakouské strany je, aby knihovna byla přístupna německy mluvící veřejnosti.

Olomoucká Rakouská knihovna při katedře germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého zahájila díky iniciativě a organizačnímu úsilí tehdejšího děkana Filozofické fakulty UP, nynějšího vedoucího katedry germanistiky na FF UP, profesora Ludvíka Václavka slavnostně svůj provoz v říjnu 1992 za účasti rakouského velvyslance v Československu, ředitele Rakouského kulturního institutu v Praze a otce myšlenky o založení rakouských knihoven Dr. Wolfganga Krause.

Návštěva rakouského velvyslance v Rakouské knihovně

V současné době je fond knihovny cca 5 800 svazků, částečně je fond zpracován v lístkových katalozích (jmenný a předmětový), částečně elektronicky v systému TINLIB. Fond knihovny se skládá z děl rakouských autorů, sekundární literatury o nich a z tzv. austriak. Knihy jsou ve volném výběru řazeny podle oborů - beletrie se sekundární literaturou, historie, filozofie, psychologie, umění, literární vědy, práva, literatura pro děti a mládež atd. Knihovna odebírá také noviny a časopisy, v současné době 17 titulů.

Mohu pro ilustraci uvést pár čísel ze statistiky za r. 1995:

    počet výpůjček          2 435
    čtenářské návštěvy        1 025
    čtenáři              279 (z toho 194 studenti)
    exkurze              13
Knihovnu navštěvují nejen studenti germanistiky a ostatní studenti všech 7 fakult UP, ale i zaměstnanci a německy mluvící (a především čtoucí) veřejnost z regionu. Tady jeden zajímavý poznatek: tito čtenáři jsou obeznámeni s novinkami rakouské literatury velmi dobře a sami iniciují objednání zajímavých titulů. Bohužel po zrušení vysílání rakouského rozhlasu na středních vlnách v loňském roce jsou o první zdroj informací o nových knihách připraveni.

Knihovna má dobrou spolupráci se školami s výukou německého jazyka, vyučující profesoři navštěvují se svými žáky knihovnu, takže pro budoucí studenty-germanisty není Rakouská knihovna neznámým územím.

Knihovna se rovněž podílí na kulturních akcích, jako jsou prezentace vydaných překladů rakouských autorů s autorovou účastí, autorská čtení, divadelní představení rakouských umělců. V Olomouci byla přeložena a vydána jen v poslední době 3 díla rakouských autorů (W. Kraus, M. Gruber, E. Hauer), všichni tři spisovatelé při této příležitosti olomouckou univerzitu navštívili a četli ze svých děl. Někteří autoři se rádi znovu do Olomouce vracejí. Každá tato akce je provázena výstavkou knih, fotovýstavkou a píše se o ní v regionálním tisku. Velkou oporou v práci knihovny je trvalá spolupráce s Rakouským kulturním institutem v Praze, který je garantem a prostředníkem při organizačním zabezpečování kulturních akcí.

Rakouští lektoři, kteří na katedře germanistiky působí už 7. rok, s knihovnou spolupracují a v rámci své aktivity organizují videopředstavení - buď rakouských filmů, nebo zfilmovaných děl rakouských autorů, anebo filmů o Rakousku. Tato představení se konají v podvečer a jsou veřejnosti přístupna.

Pracovníci rakouských knihoven v České republice se navzájem setkávají na pracovních poradách. Tato setkání se konají za účasti velvyslance Rakouské spolkové republiky v České republice, pracovníků Rakouského kulturního institutu v Praze, pracovníků Ministerstva zahraničí Rakouské spolkové republiky a Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu. Setkání pořádají postupně rakouské knihovny v České republice, v tomto roce jsme obdivovali velmi pěkně vybavenou a vedenou Rakouskou knihovnu v Plzni.

Co napsat závěrem? Až přijedete do Olomouce, třeba navštívit květinovou výstavu Flora, udělejte si čas i na prohlídku Rakouské knihovny. Třeba najdete v některé z mnoha historických publikací i fotografii svého dědečka a babičky.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist