Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PLZEŇ A RAKOUSKÁ KNIHOVNA. RAKOUSKÁ KNIHOVNA A PLZEŇ.

Eva Hanzalová - PhDr. Ivana Horáková

Vznik nového knihovnického pracoviště je ve většině případů provázen dlouholetým plánováním, jednáním, peripetiemi stavebními a také značnou dávkou úsilí a trpělivosti. Z tohoto pohledu měla Plzeň v roce 1995 štěstí. Vznik Rakouské knihovny provázela vstřícnost, rychlost, dobré organizační zajištění a podpora v oblasti finanční - což je koneckonců velmi důležité.

Samotná myšlenka vznikla v závěru roku 1994 při návštěvě představitelů Rakouského kulturního institutu v Plzni a byla podpořena dalšími kontakty mezi primátorem města a velvyslancem Rakouské republiky. Knihovna měla od počátku velkou výhodu v prostorovém umístění na náměstí Republiky v centru města. Po nabídce náhradních prostor se obchod s elektronikou přestěhoval a po nezbytném malování, generálním úklidu a instalaci osvětlení byly tři místnosti (přední prostor prodejny, kancelář a zázemí knihovníků a dřívější skladištní chodba) připravovány pro zprovoznění.

Stejně rychle, jako postupovala Správa bytového fondu a Magistrát města Plzně v přípravě základních podmínek pro umístění, pracoval Rakouský kulturní institut v oblasti dodání knižního fondu a skupina knihovníků na projektu interiéru a vlastním plánu činnosti. Sama za sebe mohu říci, že vybírat nábytek a realizovat vlastní představu, je pro knihovníka zážitek. 6. června 1995 přivezl první kamión největší část fondu, rozběhlo se zpracování knih a začal rutinní knihovnický kolotoč. 10. června 1995 jsme převzali klíče od místností. Otevření knihovny se neúprosně blížilo a naše hektické dny nabývaly stále rychlejší rytmus. Za podstatného přispění sponzorů ze strany rakouských firem a bank byla knihovna vybavena velkoplošnou televizí a videem. Na poslední chvíli jsme pak dokončili původní skladištní chodbu na promítací prostor, u kterého se vzápětí ujal název "Rakouský tunel". 6. listopadu 1995 v podvečer zde za účasti velvyslance, primátora, alpské hudby horských myslivců a početného davu Plzeňanů byla knihovna otevřena.

Následující dny překonaly naše očekávání. Největší zájem byl o videoprojekce, exkurze škol stíhaly jedna druhou. Pomoc rakouské jazykové lektorky začaly využívat skupiny studentů Katedry germanistiky ZČU v Plzni, výstava plakátů a fotografií zdobila stěny v knihovně. Až nás samotné překvapilo, jak rychle přijala veřejnost knihovnu za svou. Stejně rychlé byly reakce Rakouského kulturního institutu, který dodal další díl fondu rakouských vydavatelů, dar zemského hejtmana - kopírovací přístroj -našel rovněž uplatnění.

Čtenářem knihovny se může stát každý, kdo vlastní čtenářský průkaz do Vědecké knihovny v Plzni, a uživatelem SVK je automaticky každý, jehož první návštěva bude v Rakouské knihovně. Fond knihovny je zpracováván jako součást celého knihovního fondu - signatura napovídá o umístění knihy v Rakouské knihovně. Celý fond je přístupmý ve volném výběru, beletrie v abecedním řazení, odborná literatura podle hlavních znaků MDT. Pracoviště je ve stálém kontaktu s ostatními odděleními SVK a čtenáři v hlavní budově mají k dispozici informace o půjčovní době a nabídce služeb v Rakouské knihovně.

Dnes má knihovna za sebou již řadu kulturních aktivit, které si získaly stálé návštěvníky, a provoz a činnost knihovny kladně hodnotil také česko-rakouský seminář pracovníků rakouských knihoven v ČR, který se zde konal 3. a 4. června letošního roku.

Sedmá Rakouská knihovna na území ČR v krátké době potvrdila myšlenku, která byla u jejího zrodu - vytvořit neformální kontakty české a rakouské knižní kultury, obohatit čtenáře a návštěvníky novou aktivitou a motivovat k bezprostřednímu využívání jazyka studenty. K tomu všemu doposud přispěla nejen příjemná atmosféra knihovny a kvalifikovaný přístup knihovníků, ale i značná podpora Magistrátu města Plzně.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist