Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KNIHOVNA BRITSKÉ RADY V OLOMOUCI

PhDr. Helena Veličková

Campus Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje zázemí mimo jiné knihovnám a informačním střediskům, které působí jako zprostředkující články pro kontakt s jazyky a kulturami tří vyspělých států Evropy - Velké Británie, Francie a Rakouska.

Největší z těchto cizojazyčných středisek je British Council, tedy Britská rada, otevřená v r. 1991 jako první ze sítě 8 regionálních center v České republice (ústředí je v Praze, postupně vznikla regionální centra ještě v Českých Budějovicích, Brně, Pardubicích, Ústí nad Labem, Plzni a Ostravě). Britská rada, jejíž patronkou je sama anglická královna Alžběta II., má za úkol podporovat vzdělávací, kulturní a technickou spolupráci mezi Velkou Británií a ostatními zeměmi. Její činnost se zaměřuje na dlouhodobé partnerství a zlepšení mezinárodního porozumění. Konkrétní projevy tohoto partnerství ve světě mohou být i ryze praktické - např. pomoc zaostalému africkému zemědělství. Když po r. 1989 Rada zkoumala možnosti, jak pomoci zemím bývalého východního bloku, dospěla v případě Československa k závěru, že je nutno zde především podpořit výuku angličtiny.

Britská rada v Olomouci má pouze tři zaměstnance: PhDr. Olgu Vítkovskou, která je manažerkou informačního centra (viz foto), Zdeňku Buchníčkovou jakožto informační úřednici a tajemnici pro cambridgeské zkoušky (nejčastěji odpovídá na dotazy ohledně jazykových kurzů v Anglii, stipendií a stáží) a Evu Zuntychovou, informační úřednici a knihovnici.

Po založení Resource Centre (střediska pro informační zdroje) v Olomouci z pochopitelných důvodů jeho hlavní klientelu tvořili učitelé angličtiny. Dnes už je přístup umožněn každému, kdo chce studovat angličtinu či prohlubovat své znalosti anglických reálií. Členský příspěvek činí 300 Kč a platí 12 měsíců. Čtenáři, který služeb knihovny skutečně využívá, se tento poplatek mnohonásobně vrátí: fond knihovny se blíží k počtu 6 000 svazků, nepočítaje v to stovky audiokazet a videokazet, časopisy a noviny. Materiály pro výuku angličtiny zahrnují všechny věkové kategorie, jsou zde učebnice pro základní i střední školy, učebnice k samostudiu, učebnice reálií, doplňkové materiály k nácviku poslechu, mluvení, čtení a psaní, gramatické příručky, výkladové a obrázkové slovníky, jazykové hry, beletrie a studijní literatura ke cambridgeským zkouškám. Dochází sem přes 30 novin a časopisů, z nichž některé jsou všeobecně známými a oblíbenými zdroji informací i pro české novináře a publicisty - např. The Times, Guardian, Independent, Observer, Cosmopolitan, Economist apod.

Knihovnická činnost představuje zatím hlavní náplň Britské rady. Pořádají se zde však i semináře, přednášky, metodické kurzy, výstavy a jiné akce. V posledním roce zde např. proběhly diskuse s učitelkami základních škol, zda je vhodné učit angličtinu děti předškolního věku, pozoruhodná byla také přednáška J. Hlavsové Jak být zdvořilý po anglicku a "seminář" Barn Dances (Tance ve stodole), na kterém se zúčastnění naučili tancovat anglické lidové tance. Populární jsou i večery se spisovateli - hostem zde byl např. Malcolm Bradbury (expert na americkou literaturu, autor knihy A History Man), Arnold Wesker, autoři detektivek Simon Brett a Tim Heald, básnířky Jo Shapcott, Selima Hill a Mimi Khalvati aj. Velký ohlas měla metodická výstava Word Play, která dávala učitelům návod, jak učinit výuku hrou v rámci jednoho tematického okruhu.

Stále větší význam v činnosti Britské rady má program cambridgeských zkoušek. Úkolem Rady je zabezpečit informační a administrativní podmínky pro přípravu a konání zkoušek (tedy především pro písemnou a poslechovou část a interview s rodilým mluvčím). Cambridgeské zkoušky jsou na 5 různých úrovních, přičemž nejžádanější je ta prostřední z nich - First Certificate in English (FCE). Odpovídá přibližně úrovni všeobecných státních zkoušek, jakých lze v ČR dosáhnout na státních jazykových školách. Zkoušky se konají 2x ročně a jsou mezinárodně uznávané - certifikát o úrovni znalostí anglického jazyka, který absolvent obdrží, je platný bez časového omezení.

Cambridgeské zkoušky lze za příslušný poplatek složit už ve 135 zemích světa a většinu z nich zprostředkují právě regionální centra Britské rady. V ČR poplatek za FCE činí 2 600 Kč (což je mnohem méně, než co většinou žádají za srovnatelné služby jazykové školy či soukromí učitelé).

Předávání certifikátů o složení cambridgeských zkoušek

Motivace k získání FCE je na Olomoucku stále větší - dříve se roční počet zájemců pohyboval od 12 do 38, zato v r. 1996 se přihlásilo 96 osob, z nichž 76 nakonec certifikát obdrželo. Jistě k tomu přispívá skutečnost, že řada podniků u nás požaduje pro přijetí do zaměstnání právě tento či podobný doklad o znalosti angličtiny.

Poplatky za cambridgeské zkoušky, ač nezanedbatelné, nepředstavují zdroj příjmů pro olomoucké centrum. Když Rada začínala svou činnost v Olomouci, tehdejší rozpočet 5 000 liber na knihy se zdál více než dostačujícím. V poslední době však i na zaměstnance informačního centra doléhá tlak, aby byli co nejvíce "cost- effective". Nákup knih je proto opatrný, odborné knihy představují jen asi 20 procent fondu, naprostá většina je zaměřena na výuku a samostudium angličtiny. Při výběru knih se Resource Centre opírá o smlouvu s John Smith & Son Bookshops, který zasílá pravidelně Advance Book List, katalog vybraných knih řazených podle oborů. Hojně je využíván také katalog ELT (English Language Teaching), kde jsou uváděny tituly od různých nakladatelů (Oxford University Press aj.).

Ceny anglických knih by se v přepočtu na koruny vyčíslovaly někdy ve stovkách, častěji v tisících Kč. Pro výdělečně činného odborníka, žijícího v Británii, ceny knih nejsou tak přemrštěné, a z tohoto pohledu také je nutno nákup knih pro Britskou radu posuzovat. Přesto rozpočet olomouckého centra vede jeho manažerku k uvážlivosti při výběru i nákupu. Ostatně Britská rada v Olomouci podnikla v tomto roce ještě jinou velkou investici - pořízení automatizovaného knihovnického systému ALICE, který by v příštím roce měl zcela nahradit dosavadní lístkový katalog.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist