Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

I OBCHODNÍK MŮŽE BÝT ALTRUISTA

O jednom nekomerčním knihkupectví v Olomouci

Helena Veličková

Křížkovského ulici - tichou, ale blízko městského centra - zná v Olomouci každý, kdo někdy přišel do styku s Univerzitou Palackého. Nejsou to jen její absolventi, kterých ovšem v Olomouci žije spousta. Patří mezi ně i návštěvníci veřejně přístupných akcí, které univerzita pořádala už před listopadem 1989 a kterých dnes pořádá mnohem víc. Za všechny jmenujme alespoň večery rektora J. Jařaba s jeho hosty (K. Sidon, J. Grygar, V. Havel aj.).

Docela na konci Křížkovského ulice, v rohu mezi Okresním archivem a filozofickou fakultou, v podloubí renesančního dvorku je skryto nevelké knihkupectví Studentcentrum. Sídlí zde od r. 1991, kdy ho založila Votobia, firma dnes už dobře známá po celé Moravě jako nakladatelství duchovně, esteticky a filozoficky zaměřené literatury solidní úrovně. V lednu 1993 obchod přešel pod firmu Hájek, která si mezitím u Olomoučanů vytvořila pověst výborně zásobeného knihkupectví, které mělo i nakladatelské ambice a štědře sponzorovalo kulturní akce ve městě. Dnes je to poněkud jinak - Hájek se změnil v agenturní firmu, pořádající olomoucké kulturní akce. Studentcentrum však zůstalo věrné tradici nekomerčního knihkupectví, které nabízí zboží vysoké úrovně, což platí o odborné literatuře stejně jako o beletrii i časopisech.

Paní Viera Foretová vede obchod už od jeho vzniku pod názvem Votobia. Její vztah k nynějšímu majiteli p. Hájkovi je založen na vzájemné plné důvěře, ze které ovšem plyne i její nemalá zodpovědnost. Sama rozhoduje o výběru, objednávkách a nákupu knih, o prodejních cenách, slevách či netradičních způsobech prodeje. Ke stálým dodavatelům pro Studentcentrum patří distribuční firmy MAŤA v Praze a Fontána v Olomouci. Řada objednávek je adresována přímo do nakladatelství: k nejčastějším dodavatelům patří brněnský Atlantis a Doplněk, v Praze Oikoymenh a Torst. Mezi menšími nakladatelstvími jsou stálicemi Volvox Globator, Jiří Poláček, Hynek, Koniasch Latin Press, H+H, Karolinum. Kromě nových titulů ve Studentcentru najdeme i řadu starších - některé vynikající a žádané tituly by podle názoru paní Foretové měly být na pultě pořád, a tak doobjednává i knihy z počátku 90. let (např. P.Hora: Toulky českou minulostí nebo C.G.Jung: Duše moderního člověka). K preferovaným oborům zde patří zejména ty, které se studují na filozofické a pedagogické fakultě, tedy jazykověda, filozofie, psychologie, historie, sociologie, filmová a divadelní věda, ale i náboženství, právo, poezie, náročnější beletrie a samozřejmě učebnice. Na skripta a některé učebnice je sice v Olomouci zavedena jiná prodejna (na studentských kolejích), ale řada knižně vydaných titulů je k dostání i ve Studentcentru. Profesoři na univerzitě, zejména na filozofické a pedagogické fakultě, si zvykli doporučovat studentům literaturu, kterou si mohou ve Studentcentru zakoupit, a naopak - na nové doporučené tituly upozorňují paní Foretovou, která je pak objedná. Mimořádně bohatý výběr je tu nejen v knihách, ale i v odborných časopisech - chodí sem pravidelně literárněvědný Tvar, Host, Světová literatura, Analogon, Scriptum, Proglas, Dialog Evropa, Mosty. Najdete tu běžně Sociologický časopis, Filozofický časopis, ale i například Svět a divadlo a jiné.

Studentcentrum je v Olomouci ojedinělé knihkupectví nejen skladbou literatury a výběrem časopisů, ale i třeba tím, že vedoucí prodejny dosud k registraci titulů na pultech a v regálech nepotřebuje paměť počítače. Ví sama o každé knize, je-li často žádaná či naopak už dlouho leží na pultě a najde kupce jen po zlevnění. Paní Foretová není přílišnou zastánkyní slev - při prozíravém výběru a nákupu se naprostá většina knih také prodá. Výjimkou jsou studenti Univerzity Palackého, kteří mají desetiprocentní slevu. Ti také tvoří větší část pravidelných zákazníků. Nemají-li zrovna peníze, mohou si zde vybrané knihy odložit a vyzvednout jindy, což je téměř pravidlem zejména u dálkových studentů. Když po letech dokončí vysokou školu, znají paní V. Foretovou lépe než mnohé profesory a není vzácností čerstvý absolvent, který se přijde do knihkupectví rozloučit, než natrvalo opustí univerzitní město Olomouc.

Téměř v každodenním kontaktu je vedoucí Studentcentra i s mnohými profesory - ti nejstálejší zákazníci učí na katedrách filozofie, sociologie, historie, češtiny. I staří učitelé, kteří už půdu univerzity opustili, jsou zvyklí sem občas docházet, pokud jim to zdraví dovolí. A dokonce ani to není nutnou podmínkou kontaktu - mohou si knihy objednat telefonem, poštou, jednomu nepohyblivému klientovi dokonce paní Foretová nosí knihy až domů, aby si mohl vybrat. A říká, že jsou to právě tyto blízké osobní vztahy, které činí její práci přitažlivou.

Snad tedy není divu, že mezi zákazníky Studentcentra nejsou jen obyvatelé Olomouce nebo absolventi Univerzity Palackého - jezdí sem i lidé z Brna a Prahy, nejčastěji pro sociologickou literaturu. Studentcentrum bylo také vybráno jako výdejna knih Literárního klubu v Olomouci.

Při tom, jak se spektrum aktivit Studentcentra rozrostlo, se nabízí otázka, zda vedoucí V. Foretová pomýšlí do budoucna na další činnosti. V Olomouci se už uskutečnily různé pokusy knihkupců o večery četby, hudby a poezie, besedy s autory, autogramiády apod. Vedoucí Studentcentra má osobní kontakty s některými významnými českými spisovateli (např. Ludvíkem Kunderou) a podobné akce jsou i pro ni bezesporu lákavé. Jak už to však bývá, potíž spočívá v penězích. Jisté finanční nároky s sebou nese každá taková akce, takže teprve budoucnost ukáže, zda jsou podobné nápady reálné. Zatím je velkým úspěchem už to, že knihkupectví tak výrazně nekomerční, až exkluzívní povahy, přes poměrně tvrdé podmínky existence v Olomouci si udržuje ekonomickou rovnováhu a je soběstačné.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist