Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VYUŽITÍ SLUŽEB INTERNETU V SVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

PhDr. Zuzana Hájková (SVK České Budějovice)

Cílem tohoto článku je seznámit s praktickými zkušenostmi využívání sítě Internet ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Proto zde nevysvětluji principy Internetu a některé základní pojmy jako je gopher, e-mail apod.

První zkušenosti s Internetem jsou spojeny s počátkem ledna 1995, kdy se SVK připojila k nejbližšímu uzlu české sítě Internetu - CESNETu na Jihočeské univerzitě. Otevřely se před námi dosud netušené možnosti přístupu k informacím - poprvé jsme listovali katalogem Kongresové knihovny, zjišťovali kvalitu jejich záznamů, četli čerstvé zprávy CNN, Hlasu Ameriky, studovali materiály UNESCO..

Po tomto nijak neusměrňovaném přílivu informaci však muselo dojít k jejich třídění. Zaměřili jsme se především na světové knihovny a jejich volně přístupné katalogy, které jsme si uspořádali do přehledných menu na našem gopheru (gopher.cbvk.cz). Tak máme možnost např. porovnávat způsob tvorby katalogizačních záznamů nebo souborů autorit v různých knihovnách a především můžeme čtenářům poskytnout informaci o existenci konkrétního titulu ve vybraných světových knihovnách. Problémem však zůstává fyzická dostupnost konkrétního titulu, tu již nejsme s to zajistit. Jiná situace je u periodik, z nichž některé jsou v síti Internet vystavovány v elektronické formě, kterou lze na našem počítači převést do tiskové podoby a dát k dispozici čtenářům. Připravujeme výběr vhodných titulů, které chceme dle zájmu čtenářů obměňovat. V mnoha případech půjde o časopisy a informace u nás jinak nedostupné.

Smyslem našeho připojení k síti Internet je nejen informace ze světa získávat, snažíme se sami informace poskytovat. Proto se na našem gopheru objevily informace o historii SVK, její struktuře, výpůjční době, základní informace o Českých Budějovicích a jihočeském regionu. Naším hlavním cílem je zpřístupnění veřejně přístupného katalogu (OPAC) naší knihovny, který naplňujeme pomocí knihovnického systému TINLIB.

Nejužívanější službou Internetu je elektronická pošta (e-mail). Tato pošta může být využívána uvnitř organizace i mimo ni v rámci ČR a celého světa. Dnes je již běžná naše korespondence např. s NK, STK Praha apod. Obdobným způsobem jsou předávány např. příkazy, dotazy a zprávy mezi vedením a jednotlivými odbornými úseky SVK. Obrovské možnosti nabízí elektronická pošta např. ve zjednodušení a zrychlení MVS, operativnosti řešení odborných problémů knihoven např. akvizice či katalogizace. Proto s pravidly užívání e-mailu, stejně jako se základy služeb Internetu byli postupně seznámeni všichni pracovníci vědeckého odboru SVK, tj. odd. akvizice, katalogizace, výpůjčního protokolu, studoven, každý dostal přidělenou svou e-mailovou adresu. Neocenitelná je především rychlost a bezpečnost doručení zpráv stejně jako finanční stránka. Bohužel, uvedené výhody e-mailu jsou u nás omezeny malým počtem účastníků aktivně zapojených v síti, a to především ze sféry knihoven.

Jestliže pomocí elektronické pošty lze komunikovat s jakýmkoli účastníkem sítě, existuje možnost výměny názorů mezi určitou skupinou lidí stejného např. profesního zaměření. Pro tento účel existují tzv. elektronické konference. Každá konference má vlastní adresu (např. knihovna@earn.cvut.cz, věnovaná problémům VŠ knihoven), kam je možné se přihlásit, popř. jen zaslat dotaz. Takový dotaz bude automaticky rozeslán všem účastníkům konference, každý z nich má možnost reagovat, odpovědět, polemizovat. Např. v SVK ČB jsou všechny pracovnice odd. věcné i jmenné katalogizace přihlášeny do konference týkající se katalogizace v systému TINLIB, která je zřízena ÚVT UK Praha (tinkatal-l@cuni.cz). V této konferenci jsou diskutovány jak obecné otázky katalogizace v Tinlibu, které předkládá a řeší pracovní skupina za řízení PhDr. E. Bratkové z ÚISK FF UK, tak konkrétní dotazy jakéhokoli účastníka konference. Vzhledem k tomu, že nemáme příliš zkušeností s katalogizací v automatizovaném systému, jsou pro nás tyto informace velmi cenné.

Široké možnosti Internetu vyžadují do budoucna, aby každý odborný pracovník knihovny byl schopen jich využívat. Již nyní jsou pracovníci studoven vyškoleni v základech práce v Internetu a jsou schopni zajistit vyhledání některých informací v Internetu, především vyhledávání konkrétních titulů knih ve světových knihovnách. Ve všeobecné studovně by v nejbližší době měl být instalován počítač, sloužící pouze k vyhledávání informací v Internetu, a to buď prostřednictvím knihovníka nebo čtenářem samotným. Zde však musíme stanovit určité podmínky, např. základní znalosti čtenáře o Internetu, finanční úhradu apod.

Napojení tak velkých informačních center, kterými všechny SVK v ČR bezpochyby jsou, na celosvětovou síť Internet představuje velmi významnou a možná v mnoha ohledech nedoceněnou etapu v rozvoji knihovnictví a informačních služeb vůbec. Nyní záleží jen na nás, samotných pracovnících SVK, jak této jedinečné možnosti využijeme.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist