Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KNIHOVNY ŘÍMA A VATIKÁNU

PhDr. Marie Nádvorníková, CSc.

Ve dnech 24.-28. dubna organizovali zakládající členové Sdružení knihoven ČR zájezd do Říma a Vatikánu. Přítomna byla také vedoucí oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR dr. Eva Sedláková. Desetičlenná skupina jela poznat významné knihovny, ale i římské paláce, kostely, fontány a památky antického Říma - Forum Romanum a Koloseum. Součástí programu byla i monumentální architektura města Vatikánu s náměstím sv. Petra se světoznámou bazilikou, prohlídka vatikánských muzeí včetně restaurované Sixtínské kaple.

Jako první v pořadí návštěv a zřejmě i první v dojmech, které jsme si odnesli, byla Apoštolská knihovna ve Vatikánu. Byla založena v roce 1450. Její nejstarší část již knihovně nepatří. Nejkrásnější prostory jsou využívány k zasedáním biskupského synodu. Další místnosti jsou zahrnuty do vatikánských muzeí a je v nich instalována stálá expozice rukopisů. Jsou tedy veřejnosti přístupny touto cestou.

Knihovna v současné době uchovává zhruba milionový knihovní fond, dále 70 000 rukopisů, 100 000 rytin a 8 000 prvotisků. Roční přírůstek je 15 000-20 000 svazků. Apoštolská knihovna představuje příjemnou symbiózu starého s moderním. V řadě problémů jsme si dobře rozuměli, protože byly společné, některé věci nám byly méně pochopitelné. Např. charakteristika knihovny jako "veřejně přístupné". Naše skupina mohla navštívit knihovnu díky přímluvě velvyslance ČR ve Vatikánu F. X. Halase, kterému jsme osobně na velvyslanectví poděkovali. Běžní uživatelé se rovněž bez doporučení do knihovny nedostanou. Každý návštěvník se zapisuje do knihy návštěv. Knihovna poskytuje určité služby jen dopoledne. Uživatelé mohou odpoledne studovat ve studovně, ale jen literaturu, která jim byla dopoledne vydána.

Místnost katalogů, tak jak jsme ji viděli, bude existovat ještě dva roky. S počátkem automatizovaného zpracovávání přírůstků (1992) bylo doplňování lístkových katalogů zastaveno. Dotaz, zda se nepokračuje alespoň v doplňování generálního katalogu, byl našemu průvodci nepochopitelný. Rozdělení katalogů na služební a čtenářské knihovna nezná. Všechny katalogy jsme viděli ve veřejné prostoře před sebou, a ty zaniknou, až bude dokončena retrokonverze.

Provádění retrokonverze na nás zapůsobilo. Vešli jsme do krásného historického sálu, jehož středem procházel stůl. Na něm jsme napočítali ve dvou řadách 25 počítačů. U nich seděli studenti a ukládali data z katalogizačních záznamů. Knihovna zvolila mikrofilmování katalogů, z mikrofilmů jsou zhotoveny kopie záznamů a ty jsou po třech nalepeny na listy tuhého papíru. Listy jsou pak uloženy v šanonech, s nimiž celkem 50 studentů pracuje. Přednost této podle našeho názoru poněkud komplikované metody vidí knihovna v tom, že si šanony mohou studenti i odnášet a pracovat doma. Uloženy mají být 3 miliony záznamů, jeden milión ročně.

U počítače pracoval náš průvodce velmi zkušeně. Ze souborného katalogu 12 římských a vatikánských knihoven shodou okolností vyvolal záznamy brněnských a olomouckých retrospektivních bibliografií.

Další naše návštěva patřila Národní knihovně (viz foto). Obrovský komplex budov z kovu a skla. Stavba byla zahájena v roce 1970, v roce 1975 začala Národní knihovna v nové budově sloužit veřejnosti. Architektura 70. let působila trochu studeně a neosobně. Do rozlehlé chodby prostupující celou hlavní budovou by se bez problémů vešla knihovna s několika desítkami tisíc svazků. Národní knihovna Itálie však nemá potřebu šetřit prostorem. Má dost místa pro své téměř 4 miliony svazků. Poskytuje služby uživatelům od 18 let.

V hale katalogů jsou lístkové katalogy i počítače s online vyhledáváním. Sál bibliografií obsahuje všeobecné a národní bibliografie, katalogy různých knihoven i příručky knihovnické teorie. Dvě studovny jsou věnovány rukopisům a vzácným tiskům, viděli jsme studovnu periodik a studovnu dokumentů psaných Braillovým písmem. Další členění studoven je oborové. Všeobecná studovna obsahuje encyklopedie, slovníky, obecné příručky. Humanistická studovna zahrnuje literaturu z oborů filozofie, psychologie, náboženství, historie. Pak následují studovny pro studium literatury z dějin umění, hudby, divadla, filmu; samostatnou studovnu má jazykověda, dále právo, ekonomika, politika, sociální vědy.

Všechny prostory jsou velké, čtenáři se v nich jakoby ztrácejí. Odcházeli jsme bezpečnostní branou a vzpomínali na naše stěsnané, ale útulnější knihovny.

Třetí navštívená knihovna na nás opět dýchla historií. Knihovna Gregoriánské univerzity preferuje ve svém knihovním fondu, který čítá jeden a půl milionu svazků, obory dvou fakult univerzity: teologické a filozofické, ale vystavená periodika, kterých je 1 200 titulů, svědčí o širším záběru. Roční přírůstek činí 6 000 svazků.

Náš průvodce - pan páter, původem Slovinec - nám ukázal řadu studoven; studijní podmínky knihovna poskytuje opravdu dobré.

Automatizované zpracovávání přírůstků začalo v roce 1993. Doplňování lístkových katalogů bylo zastaveno. Uživatelé mohou získat informace o nejnovějším fondu jen prostřednictvím počítače. Ten, kdo práci s počítačem nezvládá, má k dispozici tištěné výstupy vázané ve fasciklech formátu A 4. Zatím jich tam leželo jen pár. Pro automatizaci knihovnických procesů používá knihovna izraelský systém ALEPH.

Na závěr nám pan páter ukázal chloubu knihovny - kompaktní regály ve sklepním podlaží. Byl to sponzorský dar italské banky, které stačila úhledná tabulka s oznámením o daru, a to ve skladě, na místě, kde ji téměř nikdo neuvidí.

Jakkoli jsou navštívené italské knihovny odlišné od našich - hektické chvíle přeplněné půjčovny, ani dislokované depozitáře zřejmě neznají - řadu problémů máme společných. Je vždycky přínosné se podívat, jak je řeší kolegové.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist