Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

INFOMEDIA '95

nd

Závažný odborný program se konal v Planetáriu pražského Výstaviště. Dvoudenní mezinárodní konference informačních profesionálů INFOMEDIA '95 začala působivě. Po obvodu kruhového Astronomického sálu se promítlo panorama Prahy a na kopulovitém stropě jsme pozorovali oblohu, z níž nakonec vystoupilo logo konference. Konferenci uváděl obchodní ředitel firmy Albertina icome ing. Vladimír Karen. Temata přednášek se týkala využití vědeckých, technických a dalších odborných informací a prostředků pro šíření informací - online, Internetu, CD-ROM. Konference představila nové trendy v informatice, byla příležitostí pro výměnu zkušeností, názorů a posledních poznatků mezi našimi specialisty a zahraničními odborníky.

Úvodní referát patřil řediteli Národní knihovny ČR dr. Vojtěchu Balíkovi. Byl to skutečný úvod do světa infomedií. Prožíváme etapu demýtizace knižního svazku. Knize zůstane poloha pomalého intelektuálního rozkrývání obsahu čtenářem. Všude, kde jde pouze o informaci a rutinu, tam může nastoupit jiné médium. Význam nových technologií a význam spolupráce v sítích stále stoupá. Velkou podporu má vznik sítí i rozvoj infrastruktury. K úvahám na téma "veřejný přístup k informacím" pozvala přítomné dr. Miroslava Matoušová z Ministerstva hospodářství ČR. Celá konference se konala za vydatné podpory právě tohoto ministerstva. Dr. Matoušová zdůraznila globalizaci prostoru v důsledku rozvoje informačních sítí. Za jeden z pilířů parlamentní demokracie označila svobodu informací. Hovořila především o informacích ze sféry vládní, zákonodárné a státní správy.

Ohlédnutím do minulosti a pohledem na současnost byl referát dr. Rudolfa Vlasáka, ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví UK o evropských a světových projektech informační infrastruktury. Projekt CASLIN, formát UNIMARC a katalogizační pravidla AACR2 jsou současné pozitivní aktivity, které nám otevírají dveře do světa. Vystoupení ing. Jana Gruntoráda z ČVUT bylo věnováno CESNETu, jeho fungování, financování a rozvoji i jeho napojení do makrosystému evropských a světových internetových sítí. Referát ing. Martina Svobody, ředitele Odboru automatizace Národní knihovny ČR, se držel osnovy: stav a perspektivy systému CASLIN, projekty CASLIN plus a souborný katalog CASLIN. Povzbudivá byla úvaha na závěr jeho projevu: 40 let "u ledu" by se dalo obrátit ve výhodu. Netáhneme za sebou nesprávně strukturované záznamy ani zastaralé systémy, jako např. USA nebo SRN.

Naši přední specialisté nepoužívali špičkovou techniku při svém výkladu, ani nezvolili humorný nadhled, jako tomu bylo např. ve vystoupeních britských kolegů. Obsahem svých referátů však dokazovali, že nůžky symbolizující rozdíl mezi českým informačním prostředím a vyspělým světem, se začaly zavírat.

Prokázalo se to i na semináři k problematice budování informačních sítí knihoven ČR, který zajistilo Ministerstvo kultury ČR. Seminář zahájil ředitel odboru literatury a knihoven dr. Jaroslav Císař, který přivítal náměstka ministra kultury Michala Prokopa. Dominantní součástí akce byl videoprogram "Otevřený svět" o systému CASLIN. Tento systém je pochopením potřeby otevřeného světa a výzvou. Referáty ing. Martina Svobody a ing. Jiřího Šilhy z týmu kolem systému LANIUS svědčily o tom, že v automatizaci informačních procesů u nás došlo k výraznému posunu. V diskusi se střetly dvě koncepce souborného katalogu: propracovaný, náročný souborný katalog CASLIN s mezinárodními parametry (NK ČR a SVK) a pragmatický, jednodušší souborný katalog LANIUS (veřejné knihovny). Obě koncepce obhájily své místo.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno     Vánoční otevírací doba   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 03.12.2019 13:40
TOPlist