Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

HODNOCENÍ A VÝZNAM INVESTIČNÍ VÝSTAVBY SVK V OLOMOUCI

Ing. H. Študentová

Zhruba po půl roce se vracíme k hodnocení a rekapitulaci nejvýznamnější stavby VKOL - provozní budovy v ul. Ostružnické. Zkolaudovaný objekt tvoří významnou dominantu hlavního náměstí v Olomouci a z pohledu od radničního orloje svou rozsáhlostí a také členitostí fasády převyšuje okolní domy. Velmi zdařilé je i citlivé osazení renesančního portálu, přemístěného na základě iniciativy Památkového ústavu v Olomouci z jiného městského objektu.

Ke spokojenosti jak SVK, tak i ÚMO a občanů zdá se přispívá pronájem přízemí tohoto domu (204 m2) olomouckému knihkupectví TYCHO. Tímto byla oživena a komerčně dobře využita tradice a význam známého Prombergerova knihkupectví v Olomouci, působícího v bezprostředně sousedícím objektu dnešní Agrobanky řadu let. Spojení knihovny právě s knihkupectvím se velmi osvědčilo a je příjemným zpestřením pěší městské zóny mezi převažující elektronikou a peněžními ústavy.

Teprve zadní okna v prodejnách knihkupectví odkryla návštěvníkům část prostorného dvorního traktu, spojujícího cca 21 domů městské památkové zóny, skrytého mohutnými průčelími věsměs již nově rekonstruovaných budov Ostružnické ulice. Dvornímu prostoru o rozloze cca 1 700 m2 nechybí zeleň ani stromy. Postupnými úpravami a péčí uživatelů tvoří zajímavé zázemí jedné z turisticky nejrušnějších ulic v centru města.

V hodnocení výsledku téměř sedmiletého úsilí knihovny na této generální rekonstrukci nebude chybět ani obava z určitých komplikací ve vlastním provozu VKOL. Poprvé za existenci knihovny došlo k odtržení služeb od ostatních oddělení. Účel byl jasný - v rámci kapacity hlavní budovy umožnit službám důstojné působení, rozšířit prostory pro stále narůstající počet čtenářů, vytvořit specializované studovny a konečně zajistit praktické uplatnění výpočetní techniky. Výčet aktiv jistě výrazně převyšuje negativní stránky této změny v provozu VKOL, ostatně většina knihoven řeší podobnou situaci již delší dobu. Může nám v tom napomoci technika, např. tzv. "pevnou linku" propojující počítačové sítě a telefonní ústředny obou budov snad v budoucnu nahradí optický kabel. Také aktivní spolupráce s Palackého univerzitou přináší výsledky.

Ještě doznívá stěhování tří oddělení a ředitelství knihovny na Ostružnickou ulici a právě se rozbíhající stavební úpravy dnes již pevně zaměstnávají všechny zúčastněné v uvolněných prostorách v ulici Bezručově. Tempo prací tvrdou rukou diktuje podmínky a omezuje prostor pro zajišťování provozu SVK do prázdninových měsíců. Veškeré úsilí nyní směřuje k zahájení nového školního roku v nově adaptovaném výpůjčním oddělení a odd. informačních služeb.

Teprve v září nabude generální rekonstrukce nového působiště části VKOL na Ostružnické ulici plného významu.

Ministerstvo kultury tak zásadně přispívá ke zlepšování funkce a využití VKOL, k zdůraznění jejího významu a 429 leté tradice.

Zaměstnanci knihovny se těší na vaši návštěvu.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist