Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

DLB - DOKUMENT AMERICKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ NEBO PROSTŘEDEK KULTURNÍ EXPANZE ?

PhDr. Helena Veličková

"Snad nejbáječnějším vkladem každé země, a pravděpodobně jejím nejcennějším majetkem, je její původní literatura - je-li kultivovaná, ušlechtilá a trvalé hodnoty."
Mark Twain

Tento výrok si američtí vydavatelé rozsáhlého slovníku Dictionary of Literary Biography zvolili jako motto a nosnou myšlenku svého díla. Národní literatura nejen pro ně představuje nevyčerpatelné bohatství trvalé hodnoty, ale doufají, že postupným vydáváním slovníku DLB napomohou lepšímu pochopení americké literatury, jejího duchovního svérázu a přínosu do světového kulturního dědictví.

1. díl DLB byl vydán v r. 1978 zásluhou Gale Research Company. Od té doby se rozrostl dlouhou řadou dalších dílů. Vědecká knihovna v Olomouci má dnes v příruční knihovně 108 svazků a každým rokem přibývají další. Mezi čtenáři, kteří v něm studují, je mnoho studentů Univerzity Palackého i středních škol, literární kritikové a vědci, nejčastěji však odborníci na anglo-americkou literaturu - soukromí badatelé i vysokoškolští učitelé (rektor UP J. Jařab, J. Peprník aj.)

Těžiště Slovníku spočívá v americké literatuře, kterou autoři zpracovali do značných podrobností: samostatné díly jsou věnovány např. takovým dílčím tématům, jako American Literary Critics and Scholars, 1850-1880; American Literary Publishing Houses, 1638-1899; The Beats: Literary Bohemians on Postwar America; American Writers for Children nebo American Literary Biographers. Samozřejmě nepřišla zkrátka ani anglická literatura včetně anglicky mluvících zemí jako Kanada, Austrálie, Afrika. Několik zvláštních svazků je věnováno i literatuře Německa, Rakouska, Švýcarska a Francie, jednotící pohled je ovšem stále americký: je to znát na výběru období, kterým se slovník zabývá (např. německá literatura až od r. 1720) a na neopomenutelných bibliografických poznámkách, uvádějících vydané anglické překlady a sekundární prameny v angličtině.

Pro Evropana, který má v povědomí staleté či tisícileté kořeny své kultury, je pociťován pojem "původnost" u americké literatury jako poněkud problematický. Na otázku, je-li Američan příslušníkem nejen určitého státu, ale i určitého národa, by asi nedovedl jednoznačně odpovědět ani Mark Twain, ani vydavatelé DLB. Nelze však opominout, že literární slovník tohoto typu zrcadlí určitého, reálně existujícího "amerického ducha". Nepřipomíná ten pojem trochu začátky obrození evropských národů?

Ale je tu ještě další rozměr, kterým se ubíraly záměry vydavatelů Slovníku: sami definují literaturu jako "the intellectual commerce of a nation", tedy jakési obchodní styky v intelektuální, myšlenkové rovině. Literatura není pro ně jen belles lettres, ale komplexní proces, v němž myšlenky vznikají, dostávají tvar a posléze jsou sdělovány. Proto hesla slovníku nejsou omezena na "tvůrčí spisovatele", ale jsou pojata široce, aby se literatura nejevila jako kultovní Písmo, nýbrž krystalický obraz skutečného života národa.

S expanzí americké kultury máme již určité zkušenosti, bohužel ponejvíce s kulturou konzumního typu - počínaje hamburgery a konče seriály v televizi. Mnohem subtilnější a rafinovanější působení vědy a literatury, popřípadě literární vědy, jistě zasahuje jen omezený okruh lidí. Podle (rovněž americké) teorie elit však právě intelektuální špička může být rozhodujícím faktorem pro historický vývoj té které společnosti. Je-li americká literatura skutečně tím koncentrátem jejich duchovního bohatství, jistě posoudí odborníci a čas. Zájem čtenářů, kteří v VKOL oceňují Slovník jako příručku mimořádné studijní hodnoty, nasvědčuje tomu, že vydavatelé DLB se ve svých záměrech neminuli cílem.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist