Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

AMERICKÉ NADAČNÍ KNIHY PRO ČESKOU REPUBLIKU

PhDr. Hugo Schreiber

Centrum pro demokracii a svobodné podnikání (CDSP) je jednou z mála českých nadačních organizací, které se systematicky zabývají rozdělováním amerických knih školám, kulturním, průmyslovým a obchodním organizacím, jež mají zájem výhodně získat současnou odbornou literaturu zasílanou do České republiky z USA. Činnost zahájilo v lednu 1991 jako česko-americká nezisková organizace vzdělávacího charakteru, zastupující v tehdejší ČSFR Středoevropský institut z Washingtonu, D.C., USA. Od června 1992 je soukromou, nepolitickou, zcela českou nadací, orientovanou především na konzultantskou a vzdělávací činnost, směrovanou k anglosaskému světu.

CDSP založil a vede PhDr. Ladislav Venyš, CSc., který je v čele řídící rady. Místopředsedou je doc. ing. Štěpán Müller, CSc. a tajemníkem PhDr. Hugo Schreiber.

V posledních letech Centrum realizovalo řadu významných ekonomických, vzdělávacích a poradenských programů včetně rozmisťování absolventů vysokých obchodních amerických škol (MBA) do našich soukromých podniků, pořádání privatizačních školení o krizovém managementu, instruktáží pro poslance, pomoc různým zahraničním neziskovým organizacím apod.

Nejdůležitější projekty Centra jsou následující:

 • Distribuce americké odborné literatury v ČR
 • Středisko právních informací
 • Projekty připravované pro International Center for Economic Growth (především stáže pro studenty práv a ekonomie)
 • Kariéry (zahraniční krátkodobé stáže)
 • Instruktáže managementu a představenstev soukromých společností
 • Různé vzdělávací programy ve spolupráci se zahraničními institucemi
 • Pomoc při reformě státní správy
 • Stáže pro studenty v českém parlamentu
 • Evropský dům (centrum informací o EU)
 • Telekomunikační středisko při VŠE
 • Vysílání profesorů práv na stáže do USA

Jedním z dlouhodobých nosných programů nadace je rozdělování americké odborné literatury, kterou nám jako dary posílá prestižní americká nezisková organizace "Sabre Foundation", podporovaná rozsáhlou sítí velkých vydavatelů veřejných institucí a jednotlivců. V roce 1991 předalo CDSP k užívání našim školským, vědeckým a kulturním zařízením více než 15 tisíc svazků knih, v roce 1992 přes 30 tisíc, v roce 1993 zhruba 20 tisíc knih a v roce 1994 50 tisíc svazků, z nichž 30 tisíc knih poskytlo k rozdělování velké americko-holandské nakladatelství Elsevier.

Americkou literaturu obdrželo více než 3 500 zájemců z řad veřejných a studijních knihoven, škol a komerčních organizací, usilujících získat nové informace především z oblasti ekonomie, marketingu a managementu. Část zásilky byla poskytnuta vzdělávacím organizacím, např. UK Praha, VŠE a ČVUT Praha, Masarykově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci, Čs. manažerskému centru v Čelákovicích, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Střední podnikatelské škole ve Vsetíně, Ministerstvu zahraničních věcí ČR apod. Samotnou distribuci literatury v ČR zajišťovala až do letošního roku a.s. SEVT Praha, zastupovaná generálním ředitelem ing. Karlem Linhartem, CSc., bez jehož porozumění a pomoci by rozsáhlá a dlouholetá "knihodárná" činnost byla v našich podmínkách neuskutečnitelná. Od května letošního roku jsou knihy uskladněny v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze 6 - Vokovicích, José Martího 31.

Nabídka knih byla prováděna prostřednictvím přehledných seznamů, opatřených základními informacemi a číselným znakem. Školy, humanitární a jiné neziskové organizace dostávaly až do r. 1992 "americké knihy" zcela zdarma. Náklady byly hrazeny z manipulačního poplatku (stanoveného však pouze pro komerční organizace) ve výši 30,- Kč. Z ekonomických důvodů bylo nutné manipulační poplatek následujícího roku pro komerční organizace zvýšit na 50,- Kč a od škol a humanitárních organizací vybírat paušální poštovné.

Letos seznamy knih ani knihy samotné nebudou, jako tomu bylo v minulosti, rozesílány poštou. Knihy lze získat výhradně přímým odběrem. Nabídka obsahuje více jak dvacet tisíc svazků (okolo 1 000 titulů). Seznamy budou k nahlédnutí na místě expedice. Knihy jsou neprodejné. Zájemci uhradí pouze manipulační poplatek ve výši 60,- Kč za jeden svazek v pevné vazbě, 50,- Kč za brožovanou publikaci a 30,- Kč za časopis či jiné drobnější tiskoviny. Větším odběratelům může být na požádání vystavena faktura (po předložení objednávky se závazkem, že manipulační poplatek bude uhrazen do deseti dnů; objednávka musí být opatřena razítkem a podpisem statutárního zástupce organizace).

Rozdělování knih je vždy uskutečňováno podle zásady, že nejvíce odborné literatury dostávají vysokoškolská, vědecká a specializovaná knihovnická pracoviště, kde je zaručeno její maximální využití, což je i jednou z podmínek dárce. Každá kniha je označena razítkem "neprodejné", aby se knihy nemohly dostat do obchodní sítě a bylo zabráněno jejich komerčnímu využití.

O literaturu je velký zájem, neboť pro většinu zájemců by podobné knihy byly z mnoha důvodů nedostupné. Obzvláště jedná-li se o špičkovou produkci velkých amerických vědeckých nakladatelství, o slovníky, encyklopedie, lékařské atlasy, které se na americkém knižním trhu získávají za poměrně vysoké dolarové částky. Případné zájemce o takovou spolupráci s naší nadací je však třeba upozornit, že nemůžeme zajišťovat požadavky na konkrétní jmenovitá díla. S naším partnerem v USA dohadujeme pouze rámcové složení titulů z nejpotřebnějších a nejžádanějších oblastí.

"Neziskové organizace nesledují výdělečné cíle. Domnívají se, že všechno, co dělají, je motivováno morálními 'vyššími' principy, takže nejsou ochotny striktně měřit svoji výkonnost na základě konkrétních výsledků a soustředit svoje zdroje tam, kde je to nejpotřebnější ...", napsal s trochou ironie klasik neziskového sektoru P. F. Drucker. To ovšem neplatí o "Sabre Foundation", která úspěšně pomáhá překonávat informační embargo způsobené minulými léty v celé východní Evropě. Svoji pozornost soustředila do konkrétní potřebné oblasti. Mimo knižních dodávek zajišťuje rozsáhlou síť slev na odborné americké časopisy (až o 50 %), poskytuje granty na překlady nejpotřebnější literatury do národních jazyků (především polština a ukrajinština) a poskytuje informace pomocí počítačové sítě Internetu. V americké společnosti roste rok od roku význam neziskového sektoru, jde o jistý druh filantropie, která je zde zakořeněna. Bez nadšení mecenášů, nakladatelů a vydavatelů, ale i stovek dobrovolných pracovníků, kteří ve volném čase balí zásilky pro polovinu Evropy, by nebylo možné ani u nás rozdělovat kvalitní vysokoškolské i středoškolské učebnice, encyklopedie či lékařské atlasy, které by si většina knihoven nebo studentů v reálných cenových kursech nemohla pořídit.

Zkušenosti, které jsme při rozdělování amerických knih získali, potvrzují starou zásadu, že kniha zůstává i v době výpočetní techniky základní studijní pomůckou. V minulosti se z mnoha důvodů řada zahraničních knižních titulů do našich knihoven vůbec nedostala. Americké knihy, které naše nadace systematicky rozděluje, tak pomáhají zacelit informační vakuum vzniklé v minulých desetiletích a navíc přispívají k aktivní výuce angličtiny, bez jejíž znalosti si již dnes neumíme představit předávání nejnovějších informací v řadě oborů.

Na závěr lze již jen uvést, že popsaná nadační aktivita, zcelující především značné mezery v našich zahraničních knižních fondech, se nedá úspěšně vykonávat amatérským způsobem. Je nemyslitelná bez značných finančních prostředků, nutných k zajištění skladování a manipulování s knihami včetně uhrazení nákladů na poštovné. Stále zůstává problémem, jak co nejrychleji dopravit konkrétní knižní dílo ke skutečnému zájemci, tam, kde je nezbytně potřebují. Proto máme zájem aktualizovat naše adresáře, aby sloužily kvalifikovaným zájemcům. I malým knihovnám doporučujeme, aby začaly budovat anglické oddělení, poskytující služby studentům středních a vysokých škol. Doplňování fondu je dlouhodobě možné ve spolupráci s naší nadací, spolupracující s partnerskými organizacemi v USA.

Abychom byli schopni zajistit všechny úkoly spojené se vzdělávacími aktivitami naší nadace, založili jsme "Anglo-americký studijní fond Jana Masaryka", který finančně pomáhá studentům odjíždějícím na zahraniční stáže, především do Velké Británie a USA. Protože skutečných sponzorů je v naší společnosti zatím málo, vážíme si každého příspěvku, který se na podporu našich aktivit objeví na našem nadačním kontě, vedeném u České spořitelny v Praze 1 na čísle b. ú. 1240453-038/0800, v. s. 333.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist