Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

AKVIZICE ZAHRANIČNÍ LITERATURY VE VĚDECKÝCH KNIHOVNÁCH

PhDr. František Choc

Ústav vědeckých informací 1. LF UK

Jednou z nejdůležitějších prací ve vědecké knihovně je získávání zahraniční literatury. Můžeme ji získávat různými formami: koupí, darem, mezinárodní výměnou, recenzními výtisky, nákupem v antikvariátu.

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou rozpočty knihoven na nákup literatury, včetně zahraniční, velmi omezeny a ceny zahraničních knih i časopisů se zvyšují ročně v průměru o 7 - 8 %, je třeba využívat všechny formy akvizice, abychom nakupovali co nejlevněji.

Při získávání zahraniční literatury koupí je třeba zachovávat určitá pravidla, abychom tuto literaturu získali za co nejvýhodnější ceny.

Jsou nakladatelství, která na základě "Know How" poskytují pro své zákazníky ve Střední Evropě výrazné slevy, a to především u učebnic. Jsou to např. Harcourt Brace & Co. London, Blackwell a McGraw Hill Oxford, Oxford University Press Oxford apod. Uvedu některé příklady:

Harcourt Brace & Co. (Saunders, Academic Press aj.):

Apps et al.: Biochemistry, původní cena Ł 17,50, zlevněná Ł 9,95
Behrman: Nelson's Textbook of Pediatrics, Ł 75,-; Ł 37,95
Cotran: Robbin's Pathol. Bases, Ł 50,-; Ł 24,95
Dorland: Illustrated Medical Dictionary, Ł 29,95; Ł 19,95
Radostits et al.: Veterinary Medicine, Ł 55,-; Ł 24,95
Sabiston: Textbook of Surgery, Ł 72,-; Ł 39,95
Wyngaarden et al.: Cecil Textbook of Medicine, Ł 76,-; Ł 39,95
AP Dictionary of Science and Technology, Ł 68,-; Ł 46,-

Blackwell - Oxford

Ellis: Clinical Anatomy, Ł 22,5; Ł 12,50
Hunter: Clinical Dermatology, Ł 19,50; Ł 9,95
Reid: Clinical Pharmacology, : Ł 13,95; Ł 7,95

McGraw Hill - Oxford

Isselbacher: Harrison's Principles of Internal Medicine, 1+2 vol., Ł 178,50; Ł 62,50
Schwartz: Principles of Surgery, Ł 95,-; Ł 50,-
Zollinger: Atlas of Surgical Operations, Ł 105,-; Ł 79,50

Nejedná se o žádnou zastaralou literaturu, ale o publikace recentní.

Dále je třeba pravidelně sledovat nakladatelské katalogy, které informují o vydávání novinek. Chystá-li se vydání publikace, která má více dílů, popř. je encyklopedického charakteru, nabízejí někteří nakladatelé výraznou slevu, objedná-li se publikace do určitého termínu.

Pořádání výstav vědecké literatury je další formou získávání levnějších knih. Knihovníci by měli pravidelně navštěvovat nejen české knižní veletrhy, ale i zahraniční, především frankfurtský. Někteří nakladatelé poskytují určitou slevu, objednáte-li knihy přímo na veletrhu. Zahraniční nakladatelé mají zájem o proniknutí na český trh a jsou ochotni spolupracovat při pořádání výstav zahraniční literatury. Je pochopitelné, že je třeba zajistit alespoň 50 % nákup vystavené literatury. V tomto případě vám buď poskytnou rabat (30 - 50 %), nebo neúčtují poštovné, popř. za bezplatně poskytnutý výstavní prostor můžete žádat poplatek za každou vystavenou publikaci (cca U$ 5,- za 1 kus). Pak je výhodné nežádat vyplacení peněz, ale ekvivalent ve vystavených knihách. Je pochopitelné, že musíte také zajistit propagační materiál (katalog vystavených knih, nakladatelské katalogy, ukázková čísla vědeckých časopisů apod.].

Zahraniční literatura se v České republice většinou prodává prostřednictvím dealerů. Zde je třeba zjistit si informace, za jakých podmínek je literatura prodávána a vybrat si nejvýhodnějšího prodejce. Může se stát, že knihy od různých nakladatelů mají různé ceny (vzhledem k poskytnutým rabatům), takže určité nakladatelství je levnější u jednoho a dražší u druhého. Mimoto je třeba se zajímat i o další možnosti prodejce. Nenakupujte u těch, kteří chtějí platbu předem, vyhnete se tak nepříjemnostem při vymáhání zaplacené, ale nedodané literatury. Záleží také na tom, za jak dlouho bude literatura dodána.

Získávat zahraniční literaturu můžete i formou darů. V případě, že po zemřelém vynikajícím odborníkovi je nabídnuta darem jeho knihovna, máte-li dostatek prostoru, je výhodné ji ponechat jako celek. V jiných případech obvykle vybereme recentní nebo historickou literaturu.

Dalším zdrojem darů jsou publikace získávané v rámci programu "Hope", "Phare" apod. Ideální je, když na základě některého z výše uvedených programů, dostanete k dispozici určitou částku a literaturu si vyberete sami. V jiných případech dostanete možnost vybrat si literaturu z určitých nakladatelských katalogů. Také některé organizace jako např. "Centrum pro demokracii a svobodné podnikání" ve spolupráci s "Sabre Foundation" nedávají knihy zadarmo, ale za manipulační poplatek, který je pouze 50 - 60 Kč za jeden svazek. Nejnevýhodnější je, dostanete-li darem od zahraniční knihovny nebo nadace literaturu, která je buď zastaralá nebo populární, takže efekt je v podstatě nulový a darované knihy de facto zabírají místo bez velkého užitku.

Dalším významným zdrojem získávání zahraniční literatury je mezinárodní výměna. Ideální je, vydáváte-li cizojazyčné časopisy nebo publikace, které můžete nabídnout na výměnu do celého světa. Nevydáváte-li žádnou cizojazyčnou literaturu, můžete nabídnout z vašeho oboru publikace vydané v ČR, které jsou na běžném trhu, ale opět cizojazyčné, nejlépe v angličtině. I v tomto případě je to pro vás výhodnější, než kdybyste zahraniční literaturu kupovali.

Některé knihovny zprostředkovávají uveřejňování recenzí vědeckých knih buď v normálních českých vědeckých časopisech nebo sami vydávají bulletin, kde tyto recenze uveřejňují (např. "Recenze lékařských monografií"). Můžete se dohodnout s recenzenty, že za to, že jste recenzní výtisky získali zdarma, recenzent připraví recenzi také zdarma a kniha zůstane majetkem knihovny. Je obvyklé, že recenzent tuto knihu dostane na dlouhodobou výpůjčku.

Poslední běžnou formou získávání zahraniční literatury je nákup v antikvariátu. V tomto případě je třeba, aby nabízená literatura nebyla starší 5 let a aby cena publikace byla výrazně levnější než původní cena (40-60 % sleva). Toto se pochopitelně netýká literatury historického popř. výjimečného charakteru.

Závěrem bych chtěl uvést, že náš ústav dováží veškerou vědeckou literaturu z celého světa a ze všech vědních oborů za velmi výhodných podmínek. Máme přímý kontakt s 50 největšími nakladateli vědecké literatury z celého světa a spolupracujeme s Wissenschaftliche Buchhandlung Minerva z Vídně. U některých vybraných titulů, jedná se především o učebnice, nám poskytuje příslušný nakladatel pro naše zákazníky slevu 10 - 50 %.

Jakékoli informace vám sdělíme na adrese Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32, tel. 29 77 15, fax 2491 5413.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist