Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SOUPIS RUKOPISŮ DO R. 1500 STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI VYŠEL

PhDr. Václav Pumprla

Když v roce 1957 začali profesoři práv František Čáda a Miroslav Boháček zpracovávat rukopisný fond druhé nejstarší knihovny v České republice, tehdy ještě Univerzitní knihovny v Olomouci, jistě netušili, že po mnoha letech úmorného snažení, kdy na místě samém prošli všech 1450 rukopisů, zůstane jejich náročná a usilovná práce v rukopise. Jak jeden z dvojice, Miroslav Boháček, uvádí, popis všech rukopisů ukončili v roce 1971, aby ještě další čas věnovali "čištění" strojopisu a pořizování rejstříků. Bohužel už tehdy tušili, že vydání jejich díla tiskem nebude snadné a přes intenzívní snahu knihovny a Akademie věd jednání nikam nepokročila. V říjnu 1975 profesor Čáda zemřel a výhled na vydání Soupisu rukopisů se stále více vzdaloval. Přesto v říjnu 1978 se Miroslav Boháček odhodlává sepsat úvod k jejich Soupisu. V něm líčí historii formování rukopisné sbírky knihovny, zvoleného pracovního postupu i genezi vzniku samotného katalogu. Jak podotýká, tento úvod je společným dílem obou autorů. V říjnu 1978 k němu dodal jen některé další podrobnosti. Bohužel ani M. Boháček se nedočkal vydání Soupisu a v lednu 1982 zemřel. Zásluhou tehdejšího pracovníka VK Olomouc Bohuslava Smejkala stačil ještě v roce 1979 pořídit Evidenční seznam rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci ze 16.-20. století (pořadová čísla 401 - 1289), tj.titulů, napsaných po roce 1501, který rovněž zůstal v rukopise. Má však všechny základní náležitosti k možnosti vyhledávání rukopisů z uvedeného období podle několika druhů rejstříků.

Přes veškeré snahy VK Olomouc a Komise pro soupis rukopisů ČSAV Praha Soupis zůstal nevydán. I nadále zůstal cenný olomoucký rukopisný soubor jediným nevydaným celkem mezi velikými českými knihovnami. Vše se změnilo po květnu 1989, kdy se rukopis Soupisu středověkých rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci dostal do rukou vydavatelů edice Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, kteří jej v roce 1994 vydali s podporou Deutsche Forschungsgemeinschaft pod názvem Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. (Nakl. Böhlau, Theodor-Heuss-Str. 76, 51149 Köln, ISBN 3-412-13093-1). Na vydání Soupisu se podíleli Hans-Bernd Harder a Hans Rothe jako vydavatelé a zejména druhý jmenovaný byl hybnou pákou úsilí o vydání tohoto Soupisu. Vyzval ke spolupráci manžele Marii a Franze Schäfrovy, z nichž dr. Franz Schäfer si vzal na starost odbornou přípravu textu k vydání a původní český text přeložila dr. Marie Schäfrová. Nebylo to snadné zejména proto, že se mezitím změnila hlediska ediční praxe, a bylo tedy na úvaze editorů, zda zasáhnout či nezasáhnout do původního textu Čády a Boháčka. Pod vedením vydavatelů tak v roce 1994 spatřil světlo světa první z dvou plánovaných svazků. Na 683 stranách textu obsahuje odborný podrobný popis 400 rukopisů napsaných do roku 1500. Vlastnímu soupisu rukopisů předchází předmluva vydavatelů, úvod autorů s dodatkem Miroslava Boháčka z října 1978 a seznam citované literatury. Sám vlastní popis jednotlivých rukopisů se skládá ze současné signatury (i s uvedením dřívějších signatur), materiálu, na kterém je rukopis psán, z doby vzniku, rozsahu a rozměrů díla, udání vazby, sledu folií v rukopisu a počtu písařů rukopisu a případně dalších poznámek k rukopisu. Pravidelně je uváděn dřívější majitel(é) a literatura, která byla o rukopisech publikována (samozřejmě do konce doby zpracování Soupisu). Následuje pak vlastní sled částí každého popisovaného rukopisu s uvedením přesného rozsahu folií a k nim podle potřeby autoři dodávají další poznámky, případně odkazy na literaturu. Vydavatelé přispěli k přehlednosti popisu i tím, že podstatné části rukopisů vysázeli tučně, čímž značně přispěli k rychlejší orientaci v nich.

Díky za vydání soupisu rukopisů patří tedy všem, kteří se na jeho odborné i praktické přípravě podíleli. Jejich podíl i jména jsou uvedena v úvodu Soupisu. Následovat bude ještě další svazek, který obsáhne soupis filigránů, dodatky k bibliografii literatury o popisovaných rukopisech zhruba za posledních 15 let a vše zakončí rejstříky ke všem podstatným klíčovým částem a názvům jednotlivých rukopisů.

Je velká škoda, že dílo takového odborného významu pro českou knižní kulturu muselo být vytištěno v zahraničí. Němčina nijak neubírá na hodnotě Soupisu, spíše naopak. Mělo by být ale naší národní ctí a hrdostí si takové hodnotné dílo autorů Čády a Boháčka vydat sami.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist