Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PŘÍRŮSTKY BĚŽNÉ I NEBĚŽNÉ

Co přinesl rok 1994 do fondu VKOL

PhDr. Helena Veličková

Vědecká knihovna v Olomouci se snaží udržet solidní postavení mezi českými knihovnami už dlouhou řadu let, a to především kvalitními, rychlými službami. Ale i ty nejpružnější služby výpůjčního oddělení musí mít především co půjčovat, a tak dobrá pověst knihovny v očích veřejnosti stojí a padá s jejím fondem.

Množství a kvalita knih, které byly zařazeny do fondu VKOL v r. 1994 jako tzv. "běžný přírůstek", se zaměřily na uspokojení většiny čtenářů včetně náročných odborníků a vědeckých pracovníků. Celkový počet 20008 svazků (počítán jen hlavní přírůstek bez speciálních dokumentů, přičemž VKOL jen výjimečně pořizuje duplikáty) je poměrně značný.

Velkou část běžného přírůstku tvořil povinný výtisk (8750), tedy domácí literatura, na kterou je tradičně nejvíce čtenářských požadavků. V několika minulých letech nebylo snadné uhlídat česká a slovenská nakladatelství, aby nám povinné výtisky posílala aspoň tak pravidelně, jak to bývalo před r. 1989. Řada starých nakladatelství zanikla a nově vzniklé firmy buď z neznalosti, nebo z neochoty nerespektovaly zákon o neperiodických publikacích. Oddělení akvizice proto obeslalo v minulém roce všechny liknavé nakladatele dopisem, kde je upozornilo na to, že zákon o povinném výtisku z r. 1991 platí tak dlouho, než bude schválen zákon nový. Většina adresátů naši výzvu akceptovala, a tak se loni do fondu dostaly nejen povinné výtisky r. 1994, ale i mnohé resty z předchozích dvou let.

Česká literární produkce celého roku by měla být pro knihovnu s právem povinného výtisku samozřejmostí. Co však není součástí běžné domácí produkce, jsou bibliofilie, vycházející v nákladu nejvýš 100-200 výtisků. Získat je není vždy snadné, zejména u nákladů kolem 30-60 výtisků, ale i vzhledem k tomu, že pořizovací cena bývá mnohdy značně vysoká. VKOL se podařilo potřebnou částku vyčlenit, a tak do fondu přibylo téměř šedesát svazků bibliofilských knih, mezi nimi několik výtvorů skutečně mimořádné výtvarné a umělecko-řemeslné úrovně.

Například Rhymes to be Traded for Bread od Vladimíra Holana (Brno, Fr. Janás l993) upoutají pozoruhodně kombinovanou vazbou a faksimilovaným rukopisem autora, kterým jsou všechny básně napsány v češtině (následuje anglický překlad tištěný obvyklou sazbou).

V knize E.A. Poe: Havran - Krkavec (Praha, Nadace Lyry Pragensis 1993) působí nezvykle a velmi oduševněle vytlačené siluety havrana na hladkém holandském papíře - jako by se motiv básně vryl i do paměti materiálu při výrobě knihy. Labužníci poezie nejspíš ocení dvojí překlad - Havrana V. Nezvala a Krkavce Mir. Macka, ale i parafrázi Jar. Pospíšila.

Krása bibliofilií spočívá nejčastěji v ilustracích: v knize H. Hesse Večerní mraky (Lyra Pragensis 1989) jsou pozoruhodné barevné kombinované techniky V. Boštíka, ve Snu v Lucemburské zahradě Richarda Aldingtona (přel. A. Vaněček, Aulos 1993) upoutají průzračností a něžnou stylizovaností ilustrace E. Haškové. Ve výboru E.A. Poe: Fragmenty básní (Edice 33 1985) jsou na 17 přílohách nádherné lepty s akvatintou v sépiově hnědé až černé od Jindřicha Pilečka, vyjadřující hlubokou mystickou symboliku Poeových veršů.

Bibliofilská vydání, která přibyla loni do fondu knihovny, by vydala na samostatnou kapitolu. Jejich nejčastějšími nakladateli bývá Lyra Pragensis, AULOS, Edice 33 Františka Janáse v Brně, Martin Dyrynk, Spolek českých bibliofilů. Knihovníci je získali vesměs přímým nákupem od soukromých osob v Praze a v Brně (v několika případech u samotného nakladatele).

Přibližně jednu pětinu přírůstku 1994 tvořily knihy nakoupené v zahraničí včetně Slovenska. Značnou část (asi 30%) jsme získali s pomocí Sdružení knihoven ČR (organizačním centrem nákupu je Moravská zemská knihovna Brno), ostatní knihy byly objednány individuálně u firmy Hartman (Praha), Intes (Praha), Medservice (Brno), Peroutka (Ostrava) nebo přímo u zahraničních nakladatelství. Rozsáhlá je například spolupráce s Oxford University Press, které považuje Vědeckou knihovnu v Olomouci za svého nejlepšího odběratele literatury ve střední Evropě (podle vlastního vyjádření anglické zástupkyně nakladatelství). Tohoto hodnocení se nám dostalo nejen kvůli velkému objemu nákupu titulů z Oxford Univ. Press, ale i vzhledem k jeho složení: na rozdíl od jiných odběratelů VKOL nekupuje pouze učebnice, ale i špičkové vědecké publikace, zejména z lékařských a přírodovědeckých oborů.

Kromě Oxford Univ. Press jsou nakladateli našich nových knih ze zahraničí nejčastěji Springer, Fischer, MacGraw-Hill, Prentice-Hall aj.

Knihy zahraniční provenience oceňují zejména čtenáři, kteří potřebují pro svou práci znalost novinek v oboru, ale soukromé pořizování západní literatury nebo předplatné časopisů je pro ně finančně těžko dostupné. K obzvláště ceněným titulům patří vícedílné naučné slovníky, které se každým rokem doplňují o další svazky: Contemporary Literary Criticism (Detroit -1983-), Dictionary of Literary Biography (Detroit -1991-). Obojí je neocenitelnou pomůckou literárních vědců a bibliografů.

Součástí příruční knihovny ve studovně se staly dvě nové jednosvazkové encyklopedie - The Cambridge Concise Encyclopedia (Cambridge University Press 1992) a Mémo Larousse Encyclopédie générale visuelle et thématique (Paris, Larousse 1991).

Vyhledávanou studijní pomůckou návštěvníků studovny jsou přeložené publikace Victoria Publishing, např. dvousvazkový Blackův právnický slovník (Praha 1993), ekonomické příručky jako Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy (1993) nebo Brealey, R.A. - Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí (1992).

Fond knihovny byl v minulém roce obohacen i četnými dary - zejména od Goethe Institutu v Mnichově. Ten již v r. 1993 daroval VKOL soubor cca 3600 svazků velmi hodnotné německé literatury, kde převažovaly učebnice, německá beletrie, životopisná literatura a slovníky. Zásilka v r. 1994 obsahovala kolem 500 knihovních jednotek včetně videokazet a magnetofonových kazet. Velký dík patří Goethe Institutu za 24dílnou Brockhaus Enzyklopädie, která by se z našeho rozpočtu vůbec nedala pořídit (cena by se nejspíš blížila l miliónu Kč). Hodnotným darem je i kompletní Grundwerk v 9 svazcích světově významného rakouského psychologa C.G. Junga, jehož dílo bývalo v minulé době tabu a dnes představuje základní kámen moderní psychologie i psychiatrie. Pro uživatele byly přínosem i nové tituly z teologie, neboť tento obor býval v VKOL zastoupen ve velmi skromné míře: Lexikon der christlichen Ikonographie (Rom 1990, 8 sv.) a Die Religion in Geschichte und Gegenwart (Tübingen, Mohr 1986, 7 sv.).

Všechny dosud zmíněné zdroje přírůstku do VKOL - povinný výtisk, nákup i dary - se v r. 1994 rozvíjely příznivě. Bolavým místem a předmětem četných stesků se však stal čtvrtý tradiční zdroj literatury - mezinárodní výměna. Příčinou není jen drahota, vysoké poplatky za poštovné, pohybující se běžně kolem 400-600 Kč za balík. Ukazuje se, že výměnu někteří naši partneři (zejména západní, ale i východní země) chápou jen jako konvenci, nikoliv zdroj kvalitní naučné literatury pro obě strany. Tak se stává, že VKOL za hodnotné obrazové publikace o ČR, krásnou i naučnou literaturu podle vlastního výběru té které instituce pak obdrží jako tzv. protihodnotu dizertace, ze zemí bývalého východního bloku pak naučné knihy nevalné úrovně nebo beletrii, která nejspíš doma nenašla uplatnění. Výjimek z tohoto pravidla je stále méně, a tak se naskýtá otázka, bude-li tradice mezinárodní výměny v budoucnosti životaschopná, tak jak tomu bývalo v VKOL již od doby 1. republiky.

Kromě těchto tradičních zdrojů se loni podařilo několikrát využít příležitostného výhodného nákupu literatury: Centrum pro rozvoj demokracie a svobodného podnikání v Praze se stalo prostředníkem, který organizoval odprodej knih z holandské nadace Elsevieru za symbolické ceny (v podstatě cenu lodní dopravy, tedy 40-60 Kč za knihu). Knihovníci si v Centru vybrali a přivezli kolem 1000 svazků lékařské, právnické, přírodovědecké a filozofické literatury z let 1987-1991. Předpokládáme, že spolupráce s Centrem bude pokračovat i v dalších letech.

Zajímavé tituly byly i mezi časopisy a knihami zakoupenými od soukromých osob, většinou vysokoškolských učitelů, ale i studentů Univerzity Palackého.

Na závěr jmenujme poslední, významem však ne nejmenší zdroj literatury - Antikvariát u Karlova mostu v Praze. Pět historických titulů v šesti svazcích je bezkonkurenčně doyenem loňského přírůstku, neboť vydání se datují v rozmezí let 1555 (Philostrates, Flavius - senior: Historiae de vita Apollonii Tyanei) až 1786 (Sterne, Laurence: Voyage Sentimental en France). Krátce před koncem roku byla pak zásluhou odboru muzeí a galerií MK ČR převedena do vlastnictví VKOL velká knihovna bývalého dominikánského konventu v Litoměřicích. Obsahuje 2280 titulů ve 2595 svazcích, představovaných téměř výhradně starými tisky ze 16.-18. století. Převažují tisky ze 17. a 18. století, výjimkou je několik svazků datovaných po r. 1800. Tento významný knižní celek vzhledem k rozsahu a nárokům na zpracování bude však až součástí přírůstku roku 1995.

Čtenáři, kteří pravidelně navštěvují VKOL, mají ve zvyku sledovat knižní novinky. Kritické připomínky nebo konkrétní návrhy na zakoupení nových titulů se shromažďují ve výpůjčním oddělení a předávají vedoucímu akvizice, který jim tradičně přizpůsobuje objednávky knih. I když některé z nich se v r. 1994 nepodařilo realizovat, bylo velkou snahou akvizičních pracovníků uspokojit i některé náročné požadavky. Je potěšitelné, že toto úsilí nezůstalo bez povšimnutí mnohých stálých uživatelů knihovny.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist