Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

LIBRI '95

Ve dnech 2.-4. března 1995 se na Výstavišti Flóra v Olomouci v pavilónu A konala 7. prodejní a kontraktační výstava knih "Libri 95". Součástí této akce byla soutěž "Kniha Libri '95". Letos přihlásilo 36 nakladatelů 61 titul (2 tituly nakladatelství Orbis nedošly ve stanoveném termínu, a proto nemohly být hodnoceny). Komise složená ze zástupců Památníku národního písemnictví, Univerzity Palackého a Vědeckéknihovny v Olomouci, Svazu knihkupců Praha, Výstaviště Flora Olomouc a výtvarníků v 1. kole vyloučila knihy, které neodpovídaly kvalitou provedení nebo nebyly v souladu s celkovým zaměřením a sledovaným cílem soutěže. Do 2. kola postoupilo 18 titulů, které byly hodnoceny na základě následujících kritérií: ediční počin, celkový dojem, výtvarná a grafická stránka a technické zpracování. Kolekce nejlepších 10 knih byla v rámci Libri '95 samostatně vystavena. Ceny získaly tituly:
1. cena Jan Beneš: Člověk (Mladá fronta)
2. cena Karel Šiktanc: Královské pohádky (Albatros)
3. cena Murilo Rubiao: Nevěsta z modrého domu (Sdružení nakladatelů /ARGO/)
Čestné uznání za významný ediční počin Vera Schauber, Hanns Michael Schindler: Rok se svatými (Karmelitánské nakladatelství)
Čestné uznání za ediční počin André Maurois: Dějiny Francie (Lidové noviny)

VK Olomouc na několika posledních ročnících výstavy Libri '95 participuje také výstavkami knih k různým příležitostem. V letošním jarním období se nosným tématem expozice staly staré tisky, a to nejméně ze dvou důvodů. Tím prvním byla snaha ukázat město Olomouc jako středisko dávné knižní kultury (je zde v České republice druhá nejstarší knihovna, druhá nejstarší univerzita ap.), druhým důvodem je skutečnost, že olomouckému knihtisku bude za necelé čtyři roky 500 let.

Právě tento druhý důvod se stal jakousi malou generálkou na kulaté pětisté výročí v roce 1999, protože první kniha byla v Olomouci vytištěna v roce 1499. Proto obě akce na Výstavišti Flóra měly tento podtext.

První z nich byla výstavka starých tisků vytištěných v Olomouci od začátku zdejšího knihtisku do roku 1800 (viz Soupis), druhou souběžnou akcí byla přednáška pracovníka VK Olomouc dr. Václava Pumprly Vývoj olomouckého knihtisku do roku 1800 (s diapozitivy). Výstavce starých tisků byly vyhrazeny bezpečnostní službou zajištěné vitrinky, dvě přednášky pro studenty Slovanského gymnázia v Olomouci a jedna pro veřejnost se odbývaly ve vyhrazené prostoře na prvém podlaží pavilónu. Zájemci měli navíc k dispozici malý letáček s přehledem olomouckého knihtisku do roku 1800 se jmény tiskařů a dobou jejich působnosti.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist