Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

AUTOMATIZACE VÝPŮJČNÍHO SYSTÉMU

Automatizace výpůjčního systému je středem zájmu knihovníků a samozřejmě i uživatelské veřejnosti od počátku úvah o zavedení výpočetní techniky v knihovnách. Přes všechno úsilí je současný stav řešení problému ve velkých knihovnách ČR ještě velmi vzdálen od ideálu. Ovšem už skutečnost, že se na několika místech prolomily brány pouhé teorie a přibývá praktických zkušeností, přináší velkou naději. Je to zcela jiná situace, než když v r. 1988 Státní technická knihovna v Praze zadala Kancelářským strojům, k.ú.o., aby navrhly hardware a software pro modelové řešení AVS v knihovnách, a obdržela dopis od vedoucího odboru obchodní politiky s následným vyjádřením: "Pro řešení vašich náročných požadavků nemůžeme v současné době nabídnout řešení na bázi výpočetní techniky z tuzemska a SZ." V zemích socialistického tábora neměla tehdy žádná velká knihovna integrovaný automatizovaný systém. Existující řešily pouze jednotlivé funkce. Ve vyspělých zemích byly první automatizované systémy vytvořeny po roce 1960. Umožňovaly off-line sběr strojem čitelných dat, jejich zpracování v dávkách a pořizování výstupních sestav na tiskárně počítače. První on-line systémy byly realizovány začátkem sedmdesátých let. Je zajímavé, že byly vyvinuty v knihovnách a teprve pak následovaly komerční firmy s vývojem a dodávkami výpůjčních systémů na klíč.

Ze zprávy o výsledcích řešení problematiky AVS ve Státní technické knihovně v Praze za období 1986-1988 můžeme ještě ocitovat cíle AVS SVK z hlediska jeho provozovatele:

  • zabezpečit průběžně aktuální informace o tom, kde se v daném okamžiku nalézá kterákoliv z knihovních jednotek zařazených do fondu, resp. části fondu, pro kterou je AVS používán
  • poskytnout automatizovanou podporu komplexu rutinních operací ve výpůjčním procesu a tím racionalizovat odborné a administrativní činnosti, informačně zajistit a do jisté míry algoritmizovat rozhodovací kroky, které jsou potřebné pro plnění úkolů zpřístupňování fondu uživatelům všech typů a péče o ochranu fondu
  • dodávat statistické a analytické údaje pro řízení knihovny, tj. jednak pro sledování a hodnocení výkonů, jednak pro uplatňování zpětné vazby údajů o rozsahu a obsahu využívání fondů na jeho tvorbu.

Fungující automatizované výpůjční systémy jsou zatím založeny převážně na principu identifikace dokumentu pouze čárovým kódem. Tento systém pracuje ve všech třech knihovnách, které svůj provoz popisují v následujících příspěvcích. V předchozím čísle uveřejnila H. Bartošová článek o výpůjčním systému VKOL, kde jsou dokumenty identifikovány kromě čárového kódu redukovaným popisem. Tento způsob může být zatím ovšem uplatněn jen u dílčí sbírky - ve volném výběru novinek. Jiná situace bude až retrokonverze postihne převážnou část živého fondu.

Ohlasy uživatelů na zavedení AVS v VKOL uvádíme mezi jednotlivými příspěvky.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist