Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KONFERENCE O HISTORICKÝCH A VZÁCNÝCH KNIŽNÍCH FONDECH

Helena Veličková

Ve dnech 11.-12.10.1994 se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci konala 4. odborná konference o historických a vzácných knižních fondech Čech, Moravy a Slezska. Pořádalo ji Sdružení knihoven České republiky ve spolupráci se Vědeckou knihovnou v Olomouci. Organizace se ujal dr. V. Pumprla ze VK Olomouc.

Konference se zúčastnilo 62 pracovníků knihoven, památkových ústavů, muzeí a archivů Čech a Moravy. Z British Library v Londýně přijela paní D. Pavliková, z Kolína nad Rýnem M. Schäferová. Hosté ze Slovenska bohužel začátkem října plánovanou cestu do ČR zrušili.

Základním tématem letošní konference byla vnější ochrana knižních památek, tzn. ochrana před poškozováním či dokonce krádežemi historicky či umělecky vzácných knih ze strany veřejnosti. Hlavní příspěvek přednesl ppl. JUDr. Ladislav Polata z oddělení ochrany kulturního dědictví Ústředny kriminální policie ČR v Praze. Týkal se současné trestně právní úpravy aplikované kriminalistiky při odhalování krádeží vzácných historických fondů. Jeho informace pak doplnila V. Horáčková, která má na starost počítačové zpracování informací zmíněného oddělení na ministerstvu vnitra. Generální ředitelství cel Praha na konferenci zastupoval J. Očenášek z Oblastního celního úřadu v Olomouci, který v besedě u kulatého stolu přiblížil zúčastněným otázky cel, nelegálního vývozu a osvětlil některé stránky zákona č. 71 z r. 1994, pojednávajícího o vývozu kulturních památek. Požádal přítomné knihovníky o pomoc při plnění směrnic tohoto zákona. V besedě byli přítomni i zástupci firmy S.O.S. a.s., specializovaní na elektronická zařízení, chránící předměty i celé objekty před krádežemi a vloupáním.

Účastníci konference se dověděli, jak funguje ochranný elektronický systém, který propojuje všechny krajské pobočky kriminální ústředny ČR s hlavním městem. Tento systém je schopen během několika minut informovat příslušné oddělení ministerstva vnitra o krádeži předmětu historické či umělecké hodnoty. Pak je otázkou dalších minut až hodin, než se uzavřou státní hranice, aby pachatelé nemohli ukradené věci vyvézt do zahraničí. Systém funguje ve špičkové kvalitě, jaká dosud není běžná ani v evropských zemích (dokonce některé východní státy, např. Bulharsko, Rumunsko, Polsko nemají dosud vůbec žádný elektronický systém, který jediný dokáže přenést tak bleskově informace). Na technickém zabezpečení tedy ministerstvo vnitra nešetřilo.

Účastníci konference potvrzovali, že instituce vlastnící historicky cenné knižní fondy většinou mají potřebné elektronické ochranné zabezpečení. Hlavní potíž dosud způsobuje lidský faktor. Když je krádež zjištěna a oznámena později než do 24 hodin, naděje na zadržení pachatelů se rapidně zmenšuje. Mnohdy jsou na vině samotní knihovníci, kteří důvěřivě poskytnou vzácný knižní exemplář ke studiu, aniž by od čtenáře žádali plnou adresu a potvrzení totožnosti.

Alarmujícím příkladem profesní lehkomyslnosti byl nedávný případ, kdy jediný člověk odnesl a zpeněžil nejprve na Moravě, pak i v Čechách staré tisky v hodnotě přes 6 mil. Kč. Pod jmény ing. Janík, dr. Zouhar aj. se představoval v archivech a vědeckých knihovnách ČR. Předstíral zájem o astronomii, astrologii a přírodní vědy a vypůjčil si k prezenčnímu studiu větší počet tisků ze 16.-18. století. Přesto, že knihy četl ve studovnách, kde služba měla dozor, podařilo se mu svazky odnést a prodat soukromým osobám nebo v antikvariátech.

Krádeže uměleckých předmětů mimořádné ceny jsou často dílem perfektně zorganizovaných mezinárodních mafií, jejichž vynalézavost je nesmírná a současné metody kriminalistů bývají na ně mnohdy krátké. Netýká se to však historických knižních fondů. Ty bývají předmětem zájmu jednotlivců, kteří o skutečné ceně ukradených knih nemívají ponětí. Prodávají je pak příležitostným zájemcům, které neznají, což značně ztěžuje pátrání po novém majiteli.

Knihovědné příspěvky na konferenci přednesli hosté z Národní knihovny (dr. F. Vrbenská - ochranné mikrofilmování vzácných fondů, dr. V. Streit - práce na Handbuch der historischen Buchbestände v ČR, dr. K. Boldan - zpracování inkunábulí v NK), z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK (prof. J. Cejpek - příprava knihovědného semináře), z Archivu Akademie věd ČR (dr. S. Petr - rukopisy zámeckých a hradních knihoven na Moravě a ve Slezsku), z Knihovny AV ČR (dr. A. Ba_urová - bibliografie děl J. A. Komenského), Knihovny Národního muzea (dr. E. Stejskalová - drobné zpravodajské tisky 17. stol. a nejstarší české noviny).

Příspěvky z regionálních institucí zazněly od kolegů z Olomouce (dr. H. Veličková, SVK - podíl jezuitů na vzniku historického fondu VKOL, dr. V. Pumprla, SVK - zkušenosti z cesty po historických a odborných knihovnách Anglie, prof. E. Wondrák - 40 let přednášek a publikací z historie medicíny v Olomouci), z přerovského Muzea Komenského (dr. M. Písková - ke sbírce starých tisků v MK, dr. F. Hýbl - o Gallašově knihovně), od ing. J. Štefana z VŠB Ostrava (knižní ilustrace rodiny Balzerů), od K. Sedláčka ze Zemského archivu v Opavě (konzervace a restaurování). Zástupci pražské firmy Albertina icome předvedli kompaktní disky, na kterých jsou digitalizovány některé vzácné písemné památky (např. Sedlecký antifonář) v kvalitě, která uspokojí 95 procent všech zájemců o jejich studium. Studium digitálního záznamu namísto originálu je rovněž způsob, jak knihy, zejména rukopisy, šetřit a uchránit před krádežemi.

Sborník s uvedenými i dalšími příspěvky z konference vyjde do konce tohoto roku a bude za přístupnou částku (díky finanční podpoře Sdružení knihoven ČR) k dostání ve Vědecké knihovně v Olomouci.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist