Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

CO JE REŠERŠE ANEB PÁTRAČI VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ

Helena Veličková

Slůvko rešerše, připomínající trochu plašení slepic, ale jinak z dobrého francouzského rodu, znají mnozí odborní a vědečtí pracovníci. Těm, kteří ho dosud neslyšeli, asi připomíná spíš známé úsloví "cherchez la femme - za vším hledej ženu". Často opakovaná zkušenost detektivů a vyšetřovatelů je skutečně v tom tajemném slovíčku obsažena: slovník cizích slov rešerši definuje jako "získávání informací o někom, něčem; hledání, pátrání, vyšetřování..." Ve Slovníku spisovného jazyka českého (1966) se mluví o rešerších a rešeršérech (tj. těch, kdo provádějí rešerši) nejen v detektivních kancelářích, ale i v dokumentačních střediscích. O něco starší Příruční slovník jazyka českého (1944-1948) považuje rešeršéra spíš za člověka od novin - "stálý zpravodaj informačních a zpravodajských podniků (kanceláří)" - a prozrazuje na spisovatele K.M. Čapka-Choda, že "požíval pověsti nejdovednějšího rešeršéra".

Postupujeme-li ještě dál do minulosti, zjistíme s překvapením, že Ottův slovník naučný heslo Rešerše vůbec neuvádí. Do češtiny a do módy se tedy dostalo patrně až koncem minulého století.

Ve své mateřské řeči - francouzštině - však existovalo mnohem dřív, asi před tisíci lety, v podobě "cerchier", odvozené z latinského "circare" - chodit okolo. S předponou re-, znamenající opakování děje, dalo pozdější francouzské "chercher" význam "hledat, najít". Kdo tedy chodí vytrvale kolem dokola, dělává to proto, že něco hledá - jen si vzpomeňte, jak jste hledali zapadlý špendlík nebo odložené brejle.

Dnes se význam slova rešerše ustálil pro soupis záznamů dokumentů nebo souhrn jiných, např. faktografických informací. Rešeršér je ten, kdo tyto dokumenty a informace vypátrá a sepíše pro někoho, kdo jich pak využije, většinou v odborné nebo umělecké činnosti.

Vědecká knihovna v Olomouci sestavuje na vyžádání rešerše jako soupisy knih, časopiseckých článků či jiných pramenů, kde se čtenář doví něco k zadanému tématu. Dosud to knihovníci dělávali zdarma a pouze pro instituce (např. jiné knihovny, vysoké školy, vědecké ústavy), přičemž vycházeli hlavně z katalogů SVK, tedy z pramenů, které si pak lze zde zapůjčit. Používali však i různé bibliografické soupisy - nejvíce Bibliografický katalog, vydávaný Státní knihovnou ČSR, dnešní Národní knihovnou.

Procházet postupně stovky a tisíce záznamů, zapisovat si je a pak přichystat soupis dalo samozřejmě spoustu piplavé práce, náročné na čas. Tento způsob rešeršní činnosti do jisté míry trvá dosud. V posledních letech se však hledání některých pramenů značně urychlilo díky počítačovým databázím, přístupným veřejnosti v oddělení bibliograficko-informačních služeb SVK. Na CD-ROM jsou k okamžitému nahlédnutí seznamy českých periodik od r. 1990, článků z českých časopisů a novin z let 1991-1994 (s výjimkou lékařských časopisů) a seznam knih, vydaných v Československu a v ČR v letech 1983-93. Za poplatek 1,- Kč za každý záznam vytiskne pak tiskárna žadateli rešerši na požadované téma. Například knihovník vyťuká na klávesnici klíčové slovo Václav Havel, s nímž souvisí v databázi článků 267 záznamů: jsou to bu_ články, jejichž je autorem, nebo ty, kde je o něm zmínka. Na obrazovce terminálu se objevuje jeden bibliografický záznam za druhým a knihovník může podle volby čtenáře určit, který záznam se pak vytiskne do seznamu. Podobným postupem jako z článků by se na zadané téma sestavila rešerše z knih.

Ve Vědecké knihovně v Olomouci jsou i jiné počítačové databáze, které slouží čtenářům k nahlédnutí. Z těch jmenujme alespoň ASPI (Automatizovaný systém právnických informací), zahraniční periodika v VKOL a jiných knihovnách, databáze nakladatelů, knihoven a informačních center v ČR, REGO - osobnosti kultury a umění na Moravě aj.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist