Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

V ADAPTOVANÝCH PROSTORÁCH

Vlasta Nováková

Jeden z nevelkých městských obvodů v Ostravě, obvod Mariánské Hory a Hulváky (přes 14 000 obyvatel) má na svém území tři knihovny. Dvě z nich byly v roce 1993 přestěhovány do adaptovaných domů, malá knihovna pro občany v Hulvákách a největší knihovna obvodu v klasické části Mariánských Hor. Tato knihovna (KF 45 000 sv.) by se po navrácení domu na Mariánském náměstí jeho bývalému majiteli stala knihovnou bez budoucnosti, protože majitel domu ve svých prostorách knihovnu nechtěl. Knihovna, dosud chráněna dvěma stávajícími zákony, byla navíc v prostorách, ve kterých průměrná teplota v zimním období nepřesáhla 10o C, půjčovna pro děti vypadala jako kobka a ještě zatékalo do skladištních prostor. Občané by o svou knihovnu bu_ přišli, nebo by se zmenšovala, tak, jak tomu bylo v minulosti u jiné ostravské knihovny. Knihovna v Mariánských Horách měla však štěstí, že obvodnímu úřadu, zvláště paní starostce ing. arch. Lianě Janáčkové nebyl její budoucí osud lhostejný. Paní starostka se o budoucnost knihoven, sloužících občanům jejího obvodu, zajímala ihned po svém nástupu do funkce. Proto jsme mohli v dubnu 1993 přestěhovat do velmi hezkého prostředí knihovnu v Hulvákách (KF 12 000 sv., 281 reg. čten.) a v červnu 1993 největší knihovnu tohoto obvodu z Mariánského nám. do nově adaptovaného domu na Daliborově ul. 9. Vnitřní přestavba domu pro účely knihovny stála obvodní úřad 2,5 mil. Kč a knihovna se po přestěhování stala součástí bývalé Martinské kolonie, budoucího podnikatelského centra Mariánských Hor. Překrásná knihovna s bezbariérovým vstupem do půjčovny pro dospělé, která zabírá celé přízemí, se stala, podle vyjádření mnoha návštěvníků, jednou z nejhezčích knihoven v České republice. V patře adaptovaného domu je velmi hezké oddělení pro děti a mládež a malé rodící se hudební oddělení. V půdních prostorách má knihovna své skladiště a kotelnu se dvěma plynovými kotly. Protože knihovny neoplývají finančními prostředky, vytvořili jsme vloni po přestěhování ze starého nábytku nábytek nový, a to jeho opravou a hlavně novým nátěrem, vše sami, tak, jak to v knihovnách bývá.

V současné době má knihovna na Daliborově ul. 9 za sebou téměř roční existenci. Její nejbližší okolí je stále ještě staveništěm, domy naproti v našem sousedství se v současnosti začínají opravovat, domy v naší těsné blízkosti stále vypadají demoličně. Opravuje se celá ulice Daliborova, uprostřed mezi domy naší ulice a domy ulice protější Slévárenské se pracuje na pouličním osvětlení - tato část prostoru má tvořit v blízké budoucnosti parkovou plochu.

Knihovna v Mariánských Horách si po svém přestěhování udržela stávající počet čtenářů, výpůjček i návštěv (za I. pololetí roku 1994: 1 052 čtenářů, 39 880 výpůjček a 7 165 návštěvníků). V hezkém prostředí se dobře pracuje, a tak ve školním roce 1993/94 byla realizována pro děti celá řada nejrůznějších soutěží a besed. Např. v době tzv. jarních prázdnin v únoru letošního roku čtenáři oddělení pro děti a mládež hráli v knihovně o ceny pro vítěze hry "Člověče, nezlob se" a "Boj o knihovnu". Velmi úspěšná byla soutěž "Já to vím, já to znám" a květnová soutěž "Pátrání". Po celý školní rok navštěvovaly půjčovnu pro děti a mládež na besedy a soutěže i školní družiny jedné ze zdejších základních škol.

V oddělení pro dospělé, které má také velmi hezké prostory, byla např. realizována v březnu v náš tzv. "Den ostravských čtenářů 94" (letos uskutečněný již potřetí) výstavka ručních prací zdejších čtenářek. Poslední velkou propagační akcí tohoto oddělení byl výprodej opotřebovaných a multiplikátních knih, zahájený 16. červnem letošního roku - 1 kniha za 1,- Kč.

Knihovna v Mar. Horách na Daliborově ul. 9 má nyní před sebou velmi dobrou budoucnost. Její výkony půjdou určitě nahoru, zvláště až se upraví celé prostředí Daliborovy ulice s jeho nejbližším okolím. Existence knihoven v Ostravě je podmíněna vztahem představitelů obvodních úřadů k této službě svým občanům. Tam, kde je pochopení, porozumění, tam se dá i v dnešní nelehké ekonomické situaci leccos pro knihovny udělat.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist