Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

REKONSTRUKCE SVK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PhDr. Květa Cempírková

V červenci 1993 převzala Vědecká knihovna do užívání novou budovu, projektovanou jako stavbu I v akci "Rekonstrukce a dostavba SVK v Č. Budějovicích". Dle projektu byl Pozemními stavbami v Českých Budějovicích postaven šestipodlažní sklad knih (kompaktní regály, předpoklad uložení 450 000-500 000 svazků) s dvoupodlažní provozní budovou (akvizice, jmenné a věcné zpracování). Technické provozy jsou umístěny v prvním podzemním podlaží. Objekt, projektovaný ing. arch. Jiřím Stříteckým a ing. Martinem Krupauerem (Ateliér 8000 Č. Budějovice) má rovnou střechu, narůžovělý keramický obklad kombinovaný se sklem, dva vchody (bez možnosti vstupu invalidních občanů).

Stavba byla zahájena v r. 1988 a dokončena v r. 1993. Předpokladem úspěšného dokončení stavby bylo získání odborné firmy INEKO,M.B., která zajišťovala celé řízení stavby, kontrolu faktur a technický dozor. Bez odborných pracovníků, či odborné firmy nedoporučuji za žádných okolností knihovníkům zahajovat jakoukoliv větší (a dnes i menší) stavbu.

Díky různým a každoročním regulacím přidělených investičních prostředků ze strany vlády a MF ČR (samozřejmě, že vždy směrem dolů), jsme se dostali do sporů s dodavatelem o úhradu faktur. Dohry těchto bezohledných zásahů do přidělených investičních prostředků jsou ještě dnes předmětem jednání Okresního soudu v Č. Budějovicích. Oprávněná penále však již musíme hradit z běžných finančních prostředků přidělených knihovně pro r. 1994.

Na stavbu I měla navázat stavba II - rekonstrukce bývalé budovy SVK Na sadech, která je projektována pro kontakt s uživateli. Se skladem má být spojená podzemním koridorem a automatizovaným dopravníkem knih. Stavba II zatím zahájena nebyla.

Poměrně velké stavební práce se týkají každoročně i rekonstrukce objektů kláštera ve Zlaté Koruně. I zde je uzavřena smlouva s odbornou inženýrskou firmou, která provádí výběrová řízení na dodavatele, kontroly faktur, stavební dozor a připravuje smlouvy o dílo.

Bez větších či menších stavebně-rekonstrukčních prací či novostaveb se činnost žádné knihovny dříve či později neobejde. Při výběrových řízeních a při posuzování nabídek od firem na obsahové i finanční provedení práce se nám osvědčil výběr té nabídky, která při zachování zadání není ani nejvyšší, ani nejnižší.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist