Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

REKONSTRUKCE AREÁLU BUDOV SVK V PLZNI

PhDr. Jaroslav Vyčichlo

Vědecká knihovna v Plzni byla založena v roce 1950 tehdejším ministerstvem školství a národní osvěty jako státní studijní knihovna. Od roku 1953 sídlí v areálu bývalého ženského kláštera dominikánek, zrušeného za josefinských reforem. Areál kláštera byl později převzat městem a na místě bývalých hradeb bylo na počátku 19. století postaveno jižní křídlo. Stavba byla určena pro filosofický ústav a gymnázium, z něhož později vyšla řada významných českých obrozenců. A právě tento areál, historické sídlo regionální vzdělanosti, byl při založení knihovny adaptován pro její potřeby, byl důkladně přestavěn a zpevněn a knihovna se do něj v r. 1953 nastěhovala.

Areál budov SVK je slohově ze dvou období: dominantní jižní křídlo postavené Šimonem Martinem Schellem je pozdější - klasicistní a bylo dokončeno r. 1805, severní, západní a východní křídlo tvořené kostelem sv. Anny jsou čistě barokní, vystavěné v letech 1712-1714 významným západočeským barokním stavitelem Jakubem Augustonem ml.

Od doby adaptace areálu pro potřebu vědecké knihovny uplynulo téměř 40 roků a nepříliš kvalitní údržba a čas se na budovách SVK nepříznivě podepsaly. A tak bylo rozhodnuto celý areál opravit, zrekonstruovat především střechy a fasády a také vrátit jižnímu křídlu původní podobu. Soubor památkově chráněných budov byl před rekonstrukcí značně zchátralý, střechy z klasických tašek byly v dezolátním stavu, do budov zatékalo a bylo je třeba nejen rekonstruovat, ale vlastně i restaurovat, neboť jde o komplex architektonicky velmi hodnotný.

S rekonstrukcí bylo započato v roce 1987 a kvůli rozdělení vysokých nákladů měla proběhnout ve třech etapách. V roce 1990, v době, kdy jsem nastoupil do funkce ředitele této významné instituce, byla téměř dokončena I. etapa rekonstrukce jižní, schelliovské části budovy. Byly při ní obnoveny fasády, vyměněna všechna okna, střecha byla pokryta měděnými šablonami, byl zhotoven nový vstupní portál a budova byla vybavena elektronickým protipožárním systémem.

Ve druhé etapě v letech 90-92 byly stejně rekonstruovány fasády na starším, severním a západním křídle budovy, vyměněna okna a zrekonstruována střecha. Rovněž tady byla použita měděná krytina. Při této příležitosti byly rekonstruovány i hlavní vnitřní prostory, podlaha ve vstupní hale a chodby, které jsou přístupné návštěvníkům. Budova byla vybavena úpně novou, plně automatizovanou kotelnou na zemní plyn, a byly vyměněny rozvody otopné a studené užitkové vody a nově rozvedena teplá voda. Do půdního prostoru bylo vestavěno skladiště knih s kapacitou cca 150 000 svazků. Restaurátorem byly opraveny dva sochařsky zdobené portály v severní fasádě budovy.

Ve třetí etapě byly rekonstruovány fasády a střecha východního křídla, jehož součástí je také kostel sv. Anny. Ten je a vždy byl majetkem města Plzně, které ho rovněž důkladně opravilo s tím rozdílem, že na poslední chvíli bylo rozhodnuto o krytině původní, tj. taškové. Byl obnoven vstupní portál a všechny okenní vitráže, rekonstruovány elektrické rozvody a kostel byl vymalován. Na rekonstrukci kostela, který je součástí areálu, se knihovna organizačně rovněž podílela.

V budově knihovny byla položena nová podlaha hlavní chodby v prvním poschodí, zaveden elektronický zabezpečovací systém a přes prázdniny probíhá rekonstrukce největšího prostoru, jímž je všeobecná studovna. Ta byla v 50. letech vestavěna do rajského dvora bývalého kláštera, bohužel ke škodě celého komplexu, který tak byl uzavřen a dnes poněkud trpí vlhkem. Také na studovně jsou rekonstruovány fasády a vyměněna střecha a celá vzduchotechnika. V tomto okamžiku jsou rekonstrukční práce téměř dokončeny. Jsou vytvořeny všechny podmínky k tomu, aby stavba koncem října t.r. definitivně skončila zrestaurováním východního, barokního, tzv. Guldenerovského portálu, který byl na budovu SVK přenesen v minulosti ze zbořeného měšťanského domu.

Na celou rekonstrukci bylo doposud vynaloženo cca 23 mil. Kč. a dokončení bude ještě asi 2,5 mil. Kč. stát. Po listopadu 89 se však změnily právní poměry ve státě. Zákonem č. 172/91 Sb. byl celý areál vrácen městu Plzni jako její historický majetek, a tak bylo nutno vyřešit uživatelský vztah SVK k areálu budov. I to se podařilo a za úspěch považujeme bezplatnou výpůjčku všech nemovitostí na naší adrese na dobu 30 roků.

Je třeba říci, že rozhodnutí o velkorysé rekonstrukci padlo ještě za původního zřizovatele, kterým byl Krajský národní výbor v Plzni. Nový zřizovatel, jímž je Ministerstvo kultury ČR, akceptoval všechny naše, dlužno říci s inflací stoupající, požadavky na finanční krytí stavby a přes dílčí potíže se sháněním peněz nám vycházel vstříc a stavební práce uhradil. Další problémy vznikaly v organizaci samé, neboť provoz knihovny se nezastavil ani v době, kdy pracovníci i čtenáři doslova lezli a také padali přes výkopy v přízemí při výměně otopného systému. Způsob rekonstrukčních prací, který byl v knihovně uplatněn, vyžaduje hodně trpělivosti a tolerance od investora, dodavatele, pracovníků knihovny i jejích uživatelů. V době, kdy byl tento článek napsán, zbývají ještě tři měsíce práce na dokončení celé stavby. Doufejme jen, že vše úspěšně skončí. Již opravené části areálu byly plzeňskou veřejností přijaty s velkým uspokojením a zadostiučiněním.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist