Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY V POTŠTÁTĚ

Jaroslava Šubrtová

V malebném údolí Oderských vrchů leží městečko Potštát v nadmořské výšce asi 500 metrů. Přijíždíte-li z Hranic na Moravě, můžete jet, nebo i jít po cestě lemované tokem Veličky v úzkém údolí, které po obou stranách ohraničují strmé srázy s divokými skalisky. V nich jsou skryty i zříceniny hradu Puchart. Kousek dál, hned u silnice mezi lesními stromy, vytvářejí skály podivuhodné tvary, kterým říkáme Potštátské skalní město. Tato nádherná přírodní scenérie nás provází až téměř do samého města.

Zvolíte-li cestu z Olomouce přes Potštát směrem na Ostravu nebo i naopak Ostrava-Olomouc, doporučuji Vám také malé zastavení a prohlédnutí si náměstí s řadou historických památek, pokud Vás neodradí hned první budova "krásného" zámku. Ten, který mám na mysli, určitě kdysi krásný byl, ale dávno již tomu. Návštěvník stojící na potštátském náměstí, nebo jedoucí po zmíněné silnici, uvidí jednopatrovou budovu, která zdaleka neodpovídá tradičním představám o zámku. Opadaná omítka, porušené venkovní zdivo, nepříliš udržované okolí a nádvoří. Tolik navenek.

To, co je uvnitř, si zaslouží podrobnější a ne jednoznačné posouzení. Návštěvník tam nenajde obvyklé sbírky pro šlechtická sídla běžné, ty už byly dávno kýmsi rozkradeny do nenávratna. Zámek je vlastně součástí občanské vybavenosti - v přízemí se nachází mateřská škola a pracoviště archivu. Vyjdeme-li po nádherných nových dubových schodech, donedávna letitých a značně poškozených červotočem, najdeme zde kulturní středisko, víceúčelový sál a knihovnu. A protože píšu pro knihovnický časopis, tak něco o tom, jak se knihovna dostala do těchto prostor.

V devadesátých létech po revoluci nastal čas změn. Bylo rozhodnuto, že stávající místnosti knihovny v bývalé prodejně textilu ve středu obce budou velmi výhodné pro komerční využití. V prostorách knihovny bude umístěna pobočka spořitelny - ten kdo má peníze, ten ... Knihovně byly nabídnuty tři místnosti ve výše popsaném zámku. Potštátská knihovna je knihovnou střediskovou a spadá pod Okresní knihovnu v Přerově. Spolu s vedením OK jsem se nejdříve bránila tomuto rozhodnutí. Místnosti byly prostorově nádherné, ale značně zdevastované. Špatné osvětlení, vadný rozvoj elektřiny, zničené parkety, narušené štukové stropy, oprýskaná okna, havarijní stav sociálního zařízení, lokální topení apod.

Jistě všichni knihovníci znají stěhování knihoven a práce s tím spojené, nebo různé opravy a rekonstrukce za provozu. Tím vším prošla také naše knihovna již několikrát. Navíc mi k tomu přibylo i lokální topení - uhlí, dřevo, vše ze sklepa do prvního poschodí a neodbytný popel a jeho prach, který škodil nejen mým nervům, ale i knihám. Nejsem žádný začátečník, v knihovně pracuji již 26 let, ale na toto období snad nikdy nezapomenu. Naštěstí to vše patří již k minulosti knihovny.

Rekonstrukce elektrického vedení, instalace ústředního topení, renovace parket, nátěry oken, dveří, to vše i více se podařilo udělat. Finančně zajišťoval tyto opravy Obecní úřad v Potštátě, se kterým je velmi dobrá spolupráce, protože je si vědom, že knihovna slouží občanům obce a svým střediskovým systémem i obcím integrovaným.

V současné době má knihovna oddělení pro mládež v tzv. erbovní místnosti, která má štukovou výzdobu stropu s erby jednotlivých držitelů panství. Další místnost je určena dospělým čtenářům - je v ní volný výběr beletrie a naučné literatury. Interiér doplňují zachráněné a nově renovované dva stoly z původního inventáře zámku. Kancelář je umístěna ve třetí místnosti, která má rovněž štukovou výzdobu stropu, původní obnovené parkety a kachlová kamna, jež čekají na renovaci.

Budova zámku se neustále vylepšuje, pochopitelně podle finančních možností obecního úřadu. Snad někdy budou i takové, aby venkovní vzhled zámku přitahoval nejen čtenáře, ale i návštěvníky Potštátu.

Srdečně Vás zvu k návštěvě zámku i knihovny, protože daleko lépe se mi o tom hovoří než píše.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist