Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

OD ANDÍLČÍCH MASKARONŮ K REALITĚ KOLAUDACE

Ing. Hana Študentová

 Vědecká knihovna v Olomouci využívá v současné době kromě pronajatých skladů 7 vlastních objektů, z toho 5 přímo v Olomouci. K těmto prostorám o celkové ploše 6 280 m2 přibude v letošním roce třípodlažní sklad v Olomouci na Holické ulici a provozní budova v ulici Ostružnické. Obě stavby mají pro knihovnu obrovský význam:
  • nový sklad pojme 500 tisíc svazků,
  • provozní budova umožní přemístit vedení SVK, odd. zpracování fondů, bibliografie a ekonomiky a oddělit tak veškerá odd. služeb s možností zásadního rozšíření prostor pro čtenáře a zřízení specializovaných studoven s využitím darů z Goethe Institutu Mnichov a vytvořením podmínek pro studium a bezpečnou ochranu starých tisků v hlavní budově.

K vlastnímu průběhu výstavby:

Depozitní sklad na Holické ulici získala VKOL bezúplatným převodem od ÚMO v r. 1991 jako náhradu za budovu školy ve Skrbeni. Jde o objekt v bývalých kasárnách Prokopa Holého, jehož stavbu zahájila Sovětská armáda před rokem 1988. V podobě betonového skeletu, jak dokumentuje fotografie na 2. straně obálky, převzala SVK objekt tak zvaně "k nastěhování". Ve skutečnosti bylo předčasného užívání stavby před kolaudací dosaženo až v březnu t. r., kdy sem oddělení ochrany fondů přemístilo knihy z nevyhovujícího skladu.

Po zpracování projektové dokumentace a. s. Stavoprojekt Olomouc a výběrovém řízení na dodavatele stavby byly stavební práce zahájeny v 1. polovině roku 1992 z prostředků účelové investiční dotace ministerstva kultury. Po regulaci dotace v loňském roce byly na stavbu použity i 2 mil. 300 tis. Kč z prodeje jednoho nevyužitého pozemku knihovny Olomouci. Firma WROBIS úspěšně dokončila stavbu k 15. 8. 1994. Celkové náklady dosáhly 11 mil. Kč. V současné době zůstává problém s částečným dovybavením skladu regály podle finančních možností SVK. Jako další bude ještě v letošním roce do skladu přemístěn zejména z bezpečnostních důvodů historický fond VKOL ze Skrbeně.

Historie objektu v Ostružnické ulici je pestřejší i komplikovanější. VKOL získala tento památkově chráněný obytný dům bezplatně od ÚMO v r. 1986. V té době byl definitivně zamítnut projekt ing. arch. Šlapety na nový komplex knihovny v bezprostřední blízkosti nynější hlavní budovy Vědecké knihovny. Jen na dokreslení - projekt 12-ti podlažní budovy o 35 tis. m2 podlahové plochy v roce 1976 počítal s rozpočtem 50 mil. Kč. Můžeme odhadnout, o jakou částku by šlo v současné době, tj. cca 170 mil. Kč.

Tolik k minulosti, ale ani pro dům v Ostružnické ulici nebylo hned rozhodnuto. Za řízení knihovny SmKNV došlo z finančních důvodů brzy po zahájení generální rekonstrukce objektu k zastavení prací. Podařilo se zajistit jen statické zabezpečení domu. Další postup rekonstrukce umožnilo SVK až ministerstvo kultury v roce 1991. Funkci generálního projektanta stavby po SÚRPMO převzal opět Stavoprojekt Olomouc. Dodavatel stavby -původně Geologický průzkum Rýmařov, od r. 1991 olomoucká stavební firma WAGNER.

Jde o složitou generální rekonstrukci s břemenem památkové péče; choulostivou stavbu v samém centru města v bezprostřední blízkosti - tak říkajíc "na očích" - radnice. Město podpořilo stavbu několikrát, i když jen menšími částkami, celkem ve výši 720 tis. Kč. S prodlužováním stavby, se zavedením DPH a vývojem cen stavebních prací činí rozpočet stavby přes 21 mil. Kč. Z toho nyní knihovně na dokončení schází 2 mil. Kč. Finanční schodek chce VKOL řešit pronájmem přízemí a spoluúčastí nájemce na dofinancování stavby.

Ale zastavme se ještě u popisu tohoto rozlehlého třípatrového domu z 2. čtvrtiny minulého století. Průčelí domu má hodnotnou klasicistní úpravu z počátku 19. století. Vnitřní dispozice stavby, zčásti přeřešená novodobými adaptacemi, je renesanční, z počátku 17. století. Valené lunetové klenby v přízemí vybíhají z kamenných patek ukončených andílčími maskarony. Dominantou domu bude renesanční portál z maletínského pískovce.

Ke kolaudaci, která je plánována na prosinec t. r., zbývají jen čtyři měsíce. Je to mimořádně náročné jak z hlediska dokončovacích prací, napjaté finanční situace, provázanosti kroků s nájemcem a nutných zásahů projektanta v průběhu tak rozsáhlé generální rekonstrukce památkově chráněného objektu. Toto dokumentují snímky od zahájení stavby po současný stav. Nová elegantní fasáda dnes zdobí tuto budovu a poutá pozornost veřejnosti. Doufejme, že celkové dokončení stavby nebude již více komplikováno a že VKOL tuto náročnou akci dobře ukončí.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 06.03.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist