Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KNIHOVNY V NOVÉM

Jaroslava Honců

Před vydáním prvního knihovnického zákona v roce 1919 měly skrovné knihovny pro své členy jen jednotlivé spolky v obcích. To je i případ Radvanic, kde působila od roku 1898 Hospodářsko-čtenářská beseda, jejíž knihovna začínala s darem 130 svazků od opavského spolku pro zakládání knihoven v ohrožených obcích Slezska.

Na základě uvedeného zákona vznikla v Radvanicích roku 1920 místní osvětová komise, jejímiž členy byli zástupci místních spolků a obecního úřadu, která se starala o kulturu v obci. V roce 1921 byla pak zřízena veřejná knihovna. Do nové knihovny odevzdaly své knižní fondy nejen místní pokrokové spolky, ale svými dary přispěli i někteří jednotlivci a Osvětový svaz v Praze. Celkem se shromáždilo 850 knih a knihovna, umístěná v malé místnosti bývalé obecné školy, zahájila 13. března 1921 půjčování.

Z počátku byli knihovníky především učitelé. Od roku 1925 zde po řadu let působil učitel a spisovatel Ladislav Třenecký.

Od svého vzniku zažila knihovna četná stěhování. Z dochovaných záznamů je zřejmé, že to většinou byly prostory stísněné a nevhodné. Před válkou měla 4 000 svazků, v průměru ročně kolem 300 čtenářů a asi 7 000 výpůjček.

V roce 1941 byly některé obce, mezi nimi i Radvanice, připojeny k Moravské Ostravě a knihovny těchto obcí převzala do své správy Knihovní rada města Ostravy a od roku 1959 pak národní výbory městských obvodů. V tomto období byla knihovna opět přestěhována, a to do objektu místního kina. Tímto stěhováním v roce 1963 získala jednu velkou místnost pro 12 000 svazků sice dostačující, ale zcela mimo přirozené centrum obce. Zde zůstává i poté, co se stala v integračním procesu pobočkou Obvodní knihovny ve Slezské Ostravě a později jednou z poboček Knihovny města Ostravy, kterou je dosud.

Když v roce 1990 došlo k osamostatnění některých městských obvodů, vytvořil se také obvod Radvanice a Bartovice s 5 870 obyvateli, na jehož území působí dvě knihovny - jedna v Radvanicích a druhá v Bartovicích. Přesto, že kino v Radvanicích bylo v roce 1991 zrušeno, knihovna zde působila dále a budova zůstala v majetku Ostravského filmového podniku. Nedostatečnou údržbou po řadu let a zrychlujícím se chátráním budovy se situace stala neudržitelnou a knihovna musela být koncem roku 1992 uzavřena. Vedení Knihovny města Ostravy jednalo jak s majitelem budovy o provedení oprav, tak i se zástupci ÚMOb o přidělení náhradních prostorů. Zastupitelstvo městského obvodu vyřešilo situaci tím, že schválilo jako jednu z investičních potřeb na rok 1993 výstavbu knihovny nové. Z různých variant řešení zvítězila nakonec optimální varianta dostavby areálu klubu důchodců.

Dílo, které navrhla, vyprojektovala i postavila firma MIKO ze Staré Bělé, splnilo všechna očekávání, na jejichž základě zvítězila ve výběrovém řízení. Celá stavba byla realizována v rekordním čase - tři a půl měsíce od prvního kopnutí do země. S výstavbou se začalo v polovině července 1993, kolaudace byla 19. 10. 1993 a v listopadu proběhlo stěhování knihovny. Přestěhování i vnitřní uspořádání včetně nátěrů některého nábytku provedly knihovnice. Slavnostní otevření se konalo 7. 12. 1993.

Celková plocha knihovny je 111 m2, z toho půjčovna, která je společná pro děti i dospělé, má 73 m2, sklad 18 m2, ve zbývajícím prostoru je sociální zařízení.

ÚMOb Radvanice a Bartovice uzavřel s Knihovnou města Ostravy smlouvu o bezúplatném užívání této budovy.

Dalším městským obvodem, který pro své občany připravil velmi pěknou knihovnu, je obvod Michálkovice s 2 650 obyvateli. Zdejší knihovna byla ve zcela nově upravených prostorách otevřena již v únoru loňského roku. Měla obdobný osud jako radvanická knihovna. Pro havarijní stav budovy byla uzavřena od r. 1983 do r. 1987, kdy byla ze dvou velkých a původně pěkných místností (2 třídy bývalé MŠ) přestěhována, po značné redukci KF, do jedné místnosti o velikosti 35 m2.

V období, kdy byly některé z poboček Knihovny města Ostravy z ekonomických důvodů rušeny, hledali naopak zástupci ÚMOb Michálkovice vhodnější prostory pro umístění knihovny. Jednáním s tehdejší Správou sídlišť se ÚMOb podařilo získat opuštěný byt v polovině domku - o rozloze 93 m2. Po vynětí z bytového fondu provedl úřad na vlastní náklady adaptaci a bezúplatně pronajal prostory Knihovně města Ostravy. Přestěhováním získala knihovna výrazně lepší podmínky pro svou činnost, což se velmi rychle projevilo i na jejích výsledcích a trvale rostoucím zájmu občanů o její služby.

Zbývá jen dodat, že uváděné dva příklady jsou nadějnými důkazy toho, že v obecních zastupitelstvech pracují lidé vědomí si toho, že nejen chlebem živ je člověk, a kteří vnímají knihovny jako důležitou součást základní občanské vybavenosti obce a neodkazují jejich problémy na periferii svých zájmů.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist