Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

O olomouckých časopisech po roce 1945

J. I. Unzeitig

Josef Ivo UNZEITIG

Narozen 23. 7. 1911. Po válce, kterou strávil ve vězeních a koncentračních táborech, se stal odpovědným redaktorem nejrozšířenějšího olomouckého deníku - Našince. Když byly noviny v únoru 1948 zastaveny,byl krátce šéfredaktorem katolického týdeníku - Rozsevače - do jeho zákazu v červnu 1948. Pak pracoval v Komunálních službách, několikrát byl zatčen a vyslýchán a v roce 1958 uvězněn; v roce 1960 při amnestii propuštěn. Pracoval u Okresní správy silnic jako závozník a řidič až do odchodu do důchodu v roce 1970. V posledních letech příspívá do novin a časopisů. V roce 1988 vydal v ostravském Profilu knihu o koncentračním táboře Dora. Několik jeho rukopisů (povídky, eseje) hledá nakladatele.

Po skončení druhé světové války měly v Olomouci své filiální redakce nebo i redakce hlavní všechny deníky, které vycházely pod hlavičkami politických stran a i některé periodické časopisy. Mimo to se v Olomouci tiskla různá periodika se speciálním posláním.

Nejrozšířenějším deníkem, který se tiskl přímo v Olomouci a měl zde také hlavní redakci, byl Našinec, deník ČSL. Pracovalo v něm celkem 14 redaktorů. Šéfredaktorem byl Dr. A. Uher, jeho zástupcem byl H. Růžička a odpovědným redaktorem J. I. Unzeitig, který měl oddělení pro místní a regionální zpravodajství. V tomto oddělení pracovala redaktorka K. Poláčková, pro zpravodajství severní Moravy byl v redakci F. Teimer a pro Prostějovsko P. Sachr. Kulturní rubriku vedl J. Benetka, náboženskou stranu P. F. Pokorný, sportovní A. Svoboda. Zahraniční zpravodajství zpracovávala Dr. Vrátná a překlady ze zahraničního tisku R. Mayerová. Našinec měl v Praze svou pobočnou redakci, kde J. Jíra sledoval všechna jednání vlády a poslanecké sněmovny a denně dálnopisem sděloval do Olomouce všechny novinky. Redaktor H. Rulíšek vypomáhal v jednotlivých odděleních, kde to bylo momentálně třeba. Redakčním tajemníkem byl J. Kodýtek.

KSČ měla v Olomouci rovněž svůj deník s hlavní redakcí a její Stráž lidu se tiskla přímo v Olomouci. Šéfredaktorem byl A. Telc a jeho zástupcem byl A. Novicky, který měl na starosti i politickou stránku. Regionální zpravodajství vedl R. Pogoda. Vedle těchto stálých redaktorů pracovalo v deníku několik pomocných sil, na příklad pro sport, kulturu atd., kteří však nebyli ve stálém pracovním poměru a nebyli také členy Svazu novinářů.

Volné slovo, deník národně socialistické strany, vycházel v Olomouci pro Hanou a severní Moravu. Šéfredaktorem byl J. Cekl a jeho zástupcem a současně vedoucím redaktorem strany pro regionální zpravodajství byl A. Bartuška. Místní zpravodajství zajišťoval B. Halama s J. Pavlíkem a sportovní stránku M. Horáček, kterému vypomáhal externí pracovník Kypěna, jenž po únoru emigroval do Německa a stal se tam později redaktorem Svobodné Evropy.

Sociálně demokratický deník Čin měl v Olomouci rovněž pobočnou redakci, kterou vedl A. Kváša. Jeho zástupcem byl Fr. Dosoudil, který řídil regionální zpravodajství a sportovní stránku měl na starosti J. Březina.

Vedle těchto politických deníků měla v Olomouci svou redakci i odborářská Práce s redaktory J. Jahnem, který byl vedoucím redakce, regionální zpravodajství zpracovával A. Sedláček a sportovní M. Sova. Pro Lidové noviny pracoval v Olomouci redaktor V. Jílek. Nějaký čas vycházel v Olomouci i týdeník Stráž Moravy, který byl majetkem ONV a který vedl redaktor A. Avrat.

V Olomouci vycházelo i několik periodik, z nich nejrozšířenější a nejznámější byl náboženský týdeník Rozsevač s půlmilionovým nákladem, který byl majetkem olomouckého arcibiskupství. Šéfredaktorem byl příslušník TJ ThDr. F. Pelikán a druhým redaktorem Dr. J. Tesař. Redakčním tajemníkem tam byl V. Bittner. Z dalších periodik stojí za zmínku časopis ČSSP Nová země a Věstník Cyrilometodějské Matice, který řídil J. Vlček. Mnohé časopisy po roce čtyřicátémpátém, které vycházely v Olomouci, zvlášť hodnotná periodika náboženská, nebyly vůbec obnoveny.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist