Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

O olomoucké žurnalistice po listopadu 89

Milan Tichák

Tradice novin a novinářů v Olomouci sahají až do poloviny minulého století. Žurnalistika jako služba občanům ve výkonu jejich občanských práv však potřebuje již k své holé existeni - natož k žádoucímu rozvoji - několik podmínek. Především svobodu tisku, svobodu slova a svobodu podnikání. A pak také ovšem dostatek čtenářů ochotných si koupit noviny a tím přispět k úhradě nákladů na jejich tvorbu a distribuci. V Olomouci tyto předpoklady dobře fungovaly už za Rakouska, když zde bez větších problémů vycházely tři české deníky [Našinec od r. 1869, Pozor 1871 a Selské listy 1884] vedle německého deníku Mährisches Tagblatt [1880].

Za I. republiky k nim přibyl ještě Československý deník [1918] a Moravský večerník [1922]. To vše ještě kromě dalších listů s méně častým než denním vycházením. Ještě po válce v letech 1945 až 1948 se v Olomouci uživily čtyři deníky: Vedle tradičního Našince Stráž lidu, Volné slovo a Čin. Z této slávy zbyl v čase listopadového převratu v roce 1989 pouze jediný obdeník OV KSČ a Rady ONV v Olomouci "Stráž lidu" vycházející v úterý, čtvrtek a v sobotu.

Polistopadový politický vývoj přinesl mnoho nadějí a smělých představ i na poli svobodného a nezávislého vydávání novin. Popravdě řečeno, v Olomouci se z nich vyplnila jen malá část. Nové poměry sice vrátily občanům jejich základní práva - mezi nimi svobodu slova a volnost podnikání dokonce v míře převyšující předválečnou či krátce poválečnou skutečnost - nijak však nevyzvedly úlohu Olomouce jako střediska v regiónu kdysi vymezeném hranicemi olomouckého volebního kraje zahrnujícího také Přerovsko, Kroměřížsko, Prostějovsko, Konicko, Zábřežsko a okresy dále na sever, tedy území s dostatečným množstvím potenciálních čtenářů sledujících na společném území mnohé společné zájmy. Ačkoliv bylo [formálně] zrušeno krajské územní uspořádání, s jedinou vlastně výjimkou krajských národních výborů fungují "krajské" struktury v hospodářské, kulturní i politické oblasti [včetně organizace voleb] dále. Společná hlediska na společné problémy na území větším než okres se hledají těžko. Úměrně k tomu se ovšem nesnadno získávají čtenáři v počtu přiměřeném k uhrazení vydavatelských nákladů na tisk novin s hustší periodicitou. O zisku se již vůbec hovořit nedá. Nezávislé noviny nemohou usilovat o dotace bez rizika ztráty své nezávislosti a politickým stranám podnikání v oblasti tisku zákon nedovoluje. Z těchto důvodů se řada pokusů s rozšířením titulů vydávaných periodik nesetkávala v Olomouci s větším úspěchem. Ukázalo se, že za daných poměrů se zde může udržet stěží víc, než jeden deník.

Že se jím nestane dosud oficiální Stráž lidu, bylo v Listopadu vcelku jasné. List, který hájil do posledního dechu "vedoucí úlohu strany", nemohl dlouho obstát a jeho a redakční kolektiv se stal záhy politicky neúnosným. Úlohu informátora převzal načas Zpravodaj Občanského fóra. Z okruhu jeho tvůrců [P. Dvořáček, M. Žurková, V. Burian] vyšla nabídka ujmout se vedení zkompromitované redakce Stráže lidu a přeměnit list na jiné noviny. Z procedurálních důvodů vycházela Stráž lidu - nyní jako "Prozatímní list Rady ONV v Olomouci" - i pod novou redakcí až do února 1990. Od 1. března 1990 začal vycházet Nezávislý obdeník Hanácké noviny. Vydavatelem byl i nadále ONV v Olomouci, redakce působila stále v místnostech někdejšího OV KSČ, využívala stávajícího vybavení, zůstala zde přibližně třetina redakčního personálu Stráže lidu.

Stráž lidu však existovala dále jako týdeník OV KSČM v Olomouci, v létě roku 1991 změnila periodicitu na měsíčník, spíše však občasník a již brzy zanikla zcela.

V listopadu 1990 se ONV - nyní už Okresní úřad v Olomouci - vydavatelství Hanáckých novin vzdal a list převzalo konsorcium redaktorů [M. Žurková, P. Dvořáček, V. Burian, ing. T. Tichák a ing. J. Petr]. Konsorcium odkoupilo od dosavadního vydavatele inventář redakce, na výpově_ z redakčních místností [budova připadla Univerzitě Palackého] reagovalo koupí domu č. p. 207 v Michalské ulici 4, kam se redakce o velikonocích 1991 přestěhovala. V téže době - od 3. dubna 1991 - začaly Hanácké noviny vycházet jako deník kromě neděle a pondělka. Pondělní vydání se podařilo v Moravských tiskárnách prosadit až po mnoha jednáních, takže teprve od 4. 11. 1991 HN vycházely pětkrát týdně. Ve snaze snížit výrobní náklady zakoupilo vydavatelské konsorcium postupně zařízení pro možnost vlastní sazby [zpočátku prostřednictvím firmy AMOS]. Menší zisk pro Moravské tiskárny vedl k značnému napětí ve vzájemných vztazích, které nakonec vyústilo k přeložení tisku do Moravské typografie v Brně [od 13. ledna 1992].

Konsorcium vydavatelů Hanáckých novin se k 1. 3. 1993 změnilo na spol. s r. o. s kapitálovou účastí Banky Bohemia a podniku R.E.T.

Od listopadu 1989 dodneška však bylo v Olomouci zaznamenáno více pokusů obohatit nabídku o další periodika. Většina z nich měla velice krátké trvání, takže širší veřejností nebyly mnohdy ani zaregistrovány. Prvním z nich byl patrně list Tip-express na sklonku roku 1990, jenž zanikl po dvou vydaných číslech. Na počátku roku 1991 se mihnul rovněž dvěma čísly týdeník Telegraf [red. Marek Mička], na přelomu října a listopadu 1991 se dočkal tří čísel týdeník Olomoucké listy [red. Martin Berka]. Od 1. září 1991 však začal vycházet [zpočátku týdeník, později obdeník] Puls - noviny občanů Olomoucka. V jeho redakci se sešli redaktoři zanikající Stráže lidu [J. Zatloukal, M. Hovadíková] se svými kolegy činnými ve SL před rokem 1970 [R. Czmero, R. Sýkorová], později další. Vytvořili solidní zpravodajský list nezávislý na politických proudech, který si i vkusnou grafickou tváří získal trvalý okruh čtenářů. Nespolupracoval sice s Hanáckými novinami, nestál však ani v opozici k nim. Pouze lépe využil "okresního" prostoru, který Hanácké noviny musely ve snaze po rentabilitě deníku do jisté míry opustit a vyměnit jej za prostor regionální [Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko], což od ročníku 1993 bylo formálně vyjádřeno i v podtitulu listu: "Středomoravský deník", prakticky pak již od r. 1991 zřízením okresních redaktorů v Přerově a v Prostějově, od roku 1993 i v Kroměříži. Vážnější pokus ovládnout zpravodajsky středomoravský region proběhl mezi listopadem 1992 a červnem 1993, kdy vznikly okresní mutace Hanáckých novin [1. a částečně 8. strana] pro Prostějovsko a pro okres Přerov, tam pod hlavičkou dosavadního listu OkÚ "Přerovsko", oboje se speciální sobotní přílohou "Region". Úspěšný pokus to nebyl, alespoň ne z pohledu vyššího počtu odběratelů. Od 18. února 1994 však Hanácké noviny vydávají pro Přerov [město a okolí] týdeník Přerovský obzor, když už od 7. ledna 1994 se ujaly vydávání týdeníku Hranické noviny pro východní část Přerovska. V Prostějově a v Kroměříži zůstala pouze funkce okresních korespondentů.

Z nedávné minulosti Hanáckých novin stojí za zaznamenání snaha vydávat literárně zaměřený dvouměsíčník Notes [1 číslo v roce 1990, dvě v roce 1991]. Ještě závažnějším činem mohlo být převzetí Moravských novin od brněnského nakladatelství Atlantis k 1. 1. 1991. Tento celostátní týdeník - jakási moravská obdoba Lidových novin - však o prázdninách téhož roku zanikl, když jeho šéfredaktor Ludvík Kavín převzal funkci šéfa brněnského Mahenova divadla. Navíc šlo o podnik silně nerentabilní a tak Hanácké noviny od jeho dalšího vydávání upustily.

Ačkoliv frekvence pokusů o zavedení nových listů v Olomouci [např. v porovnání s "bouřlivým" rokem 1991] byla později mírnější, přece jen nepatří zcela minulosti. S rozvojem polygrafické techniky přišla v srpnu 1993 nabídka barevného týdeníku Patriot, který se však po sedmi týdnech samostatné existence stal "barevným magazinem" sobotních Hanáckých novin, ale již 4. prosince téhož roku vyšel naposled. K 1. říjnu roku 1993 ohlásil svou existenci další barevný týdeník Hanácký KURÝR, který dosud vychází. Jak bude úspěšný a jak dopadnou nepochybně ještě další ediční snahy v budoucnu, ukáže čas.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist