Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Databáze periodik v VK Olomouc

-lk-

Zpracování a evidence periodik na počítačích je dík velkému zájmu uživatelů nosným tématem kooperačních aktivit knihoven a informačních institucí. Zvláště souborné katalogy jsou samozřejmě ceněny jako zdroj informací pro čtenáře i meziknihovní výpůjční službu, nástroj koordinace doplňování fondů i sjednocování katalogizačních postupů apod. V VK Olomouc se na zpracování periodik v počítačové podobě v současné době podílí oddělení automatizace a oddělení doplňování fondů. Vzniká několik bází dat:

CSP - stručný jmenný popis (záhlaví, název, podnázev, místo vydání, nakladatel, region, periodicita, poznámka) nově docházejících, přejmenovaných a zaniklých titulů ČR od r. 1990. Vzniká při dodání čísla. Výstupem jsou hlášenky do oddělení povinného výtisku Národní knihovny v Praze a lístky do jmenné a oborové kartotéky ve studovně. Přes 1600 záznamů aktualizovaných po dvou měsících.

PER - regionální periodika vycházející od roku 1990 po současnost. Zpracovávána podrobně podle metodiky používané v ústřední databázi periodik Národní knihovny v Praze (přes dvě sta podpolí; nad rámec obvyklého jmenného popisu např. plné adresy i telefonní čísla nakladatelů, vydavatelů, redakcí; z věcných selekčních prvků klíčová slova, personálie, regionální třídění, oborové třídění, tematické skupiny, třídění UNESCO, Vybrané znaky MDT). 600 čtvrtletně aktualizovaných záznamů (podrobný popis periodika se dělá už podle prvního dodaného čísla, nečeká se na roční kompletování). Databáze je příspěvkem do Automatizovaného systému národní bibliografie.

ZPER - stručný jmenný popis (název, podnázev, souběžný nebo zkratkový název, ISSN, periodicita, způsob nabytí, sigla vlastníka, roky odběru, země vydání, případně místo vydání, související tituly) zahraničních časopisů objednávaných VKOL od roku 1991 + tituly objednané na r. 1992, 1993 a 1994 dalšími dvanácti velkými institucemi Olomouce. Přes 1400 záznamů aktualizovaných ročně a zasílaných též do Celostátní evidence zahraniční literatury Národní knihovny v Praze. Tištěným výstupem z databáze je publikace Seznam zahraničních periodik objednaných na rok .... knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci.

Vedle vlastních bází dat jsou v knihovně k dispozici tři databáze externí:

PPER - ústřední databáze periodik ČR vycházejících od r. 1990. Hlavním producentem a správcem databáze je Národní knihovna v Praze. Zhruba 5500 záznamů doplňovaných o signatury VKOL.

NKP+SVK - výběr z databáze oddělení MVS a CEZL Národní knihovny v Praze Zahraniční periodika v ČR. Periodika odebíraná ve všech složkách Národní knihovny a v regionálních SVK v letech 1991-1993. (Podrobnost popisu jako u ZPER + nakladatel a MDT). 3459 záznamů, aktualizace ročně.

Souborný katalog zahraničních lékařských periodik objednaných na r. 1994 (přes 2000 záznamů) + adresář institucí (zhruba 650 adres). Správcem databáze je Národní lékařská knihovna.

Z nabídky velkých bází dat na CD-ROM by knihovníci i čtenáři uvítali zejména Ulrich's Plus s detailními informacemi o všech periodikách, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa (zhruba 145000 titulů ze 188 zemí), případně ISSN Compact (více než půl milionu periodik ve 144 jazycích ze 193 zemí). Cena kolem 25.000,- a 50.000,- Kč není na takové množství čtvrtletně aktualizovaných informací vysoká, avšak v relacích knihovního rozpočtu a při komplexním posuzování potřeb knihovního systému je rozhodně stále položkou úctyhodnou.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist