Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ALEPH v dánských knihovnách

R. Žuja

Ve dnech 17. - 21. dubna pořádalo Sdružení knihoven České republiky studijní zájezd do Dánska. Cílem bylo seznámit se s provozem izraelského knihovního systému ALEPH, který je používán v některých dánských knihovnách. Zájezdu se zúčastnili ředitelé našich knihoven, někteří vedoucí pracovníci a pracovníci útvarů automatizace. Oficiálně byla dohodnuta návštěva dvou dánských knihoven, a to Dánské zemědělské knihovny a Lékařské a přírodovědecké knihovny. Návštěvu dohodla paní Eva Lundgaardová z knihovny v Ballerupu.

Dánskou zemědělskou knihovnu jsme navštívili ihned po příjezdu do Kodaně. Tato knihovna se nachází v areálu Vysoké školy zemědělské. Je to menší knihovna s 30 zaměstnanci. Proto jsme ji navštívili ve dvou skupinách po 10 lidech. Tím snad byla nejspíš zapříčiněna menší srdečnost přijetí, nicméně všechny naše dotazy byly zodpovězeny, i když někdy s menším pochopením. Byl nám předveden výpůjční modul ALEPHu a OPAC, tedy evidence čtenářů a půjčování knih.

Registrace čtenářů je prováděna takto:

Jestliže čtenář přijde poprvé do knihovny a chce si vypůjčit knihy, musí se nejdřív zaregistrovat. Registraci provádí zkušené knihovní pracovnice vyplněním základních údajů o čtenáři do pracovního listu počítače. Čtenáři je přiřazeno identifikační číslo, které se skládá z data narození a prvních dvou písmen jména příjmení. Např.:

John Brien 17. 4. 1975
Identifikační číslo: 170475JOBR

Ostatní údaje jsou podobné jako v našich knihovnách, včetně kategorizace čtenářů. Pokud čtenář průkaz ztratí, je mu přiřazeno jiné identifikační číslo, na které se použijí jiná dvě písmena z jména a příjmení. Staré číslo pak ztratí v systému veškerá práva a nelze si tedy na starý průkaz nic vypůjčit.

Pokud čtenář již vlastní průkaz, může jít do katalogu, najít si příslušnou knihu (jak v počítači, tak i v lístkovém katalogu), přes počítač zjistí zda je kniha k dispozici a pokud je, může si ji vypůjčit, či eventuálně zamluvit. Informace o knize si také může vyžádat u pracovnic knihovny.

Pokud čtenář například nevrací knihy nebo neplatí upomínky, či se chová v rozporu s knihovním řádem, jsou mu v systému odebrána všechna přístupová práva a tím znemožněna další výpůjčka do té doby, dokud není zase všechno v pořádku.

Služeb Dánské zemědělské knihovny využívá asi 5 000 čtenářů, knihovnický systém ALEPH je zde zaveden asi rok a půl. Dle pracovnic této knihovny je ALEPH nejlepším systémem ze všech, které měly možnost zatím spatřit.

Druhý den našeho pobytu v Kodani jsme navštívili Lékařskou a přírodovědeckou knihovnu. Přivítala nás paní Ingbritt Butina. Uvedla nás do zasedací místnosti, kde nás přivítala jak slovy tak i pohoštěním. Pak nás obecně seznámila s provozem knihovny.

Tvorbu katalogu v elektronické formě začali v této knihovně v roce 1979. Knihovnický systém ALEPH vlastní přibližně 2 roky. ALEPH zde není provozován nad operačním systémem UNIX, jak je tomu v menších dánských knihovnách, mimo jiné i v Dánské zemědělské knihovně, ale nad operačním systémem VMS. Dodávku software i hardware zajistila fy. DIGITAL, která provádí také preventivní i havarijní údržbu.

Knihovní fond činí asi 1 300 000 svazků, 8 000 titulů odebíraných periodik, z nichž je asi 7 000 zahraničních. Služeb knihovny využívá asi 20 000 čtenářů. Za 1 rok je provedeno asi 400 000 výpůjček. Všichni čtenáři mají stejná práva, jediným omezením je prezenční půjčování literatury vydané před rokem 1900.

V knihovně pečlivě sledují výpůjčky časopisů; odběr titulů, o něž je malý zájem, raději zruší a jednorázové výpůjčky pak řeší pomocí mezinárodní MVS. Využívají sponzoringu, pomocí nějž uplanili např. program CD-ROM.

Po těchto vstupních informacích jsme se rozdělili do 3 skupin, aby účastníci mohli lépe pozorovat praktické předvední automatizovaných postupů. Výrazným ulehčením automatizovaného zpracování knih je možnost on-line spojení se souborným katalogem DANDIB, který je provozován v Ballerupu, a v němž lze nalézt až 90% záznamů. Ty lze potom překopírovat do pracovního listu ALEPHu.

Povídání s dánskými knihovnicemi bylo příjemné, všeobecně mezi nimi vládla velká spokojenost se systémem ALEPH.

Na závěr bych rád ještě přidal své vlastní hodnocení systému ALEPH.

Jde o velmi propracovaný systém, který umožňuje knihovníkům kvalitní popis všech možných publikací. Je značně odolný jak proti chybám obsluhy, tak i chybám operačního systému. Naproti tomu je tato verze systému uživatelsky značně nepřívětivá, a jako taková není vhodná pro použití v naší knihovně.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist