Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU V OLOMOUCI

Zdeněk Kašpar

Doba, kdy výpočetní technika byla natolik luxusní záležitostí, že ji mohlo využívat jen několik málo podniků a institucí, je naštěstí již minulostí, a tak můžeme konstatovat prudký rozmach počítačů i ve sféře kulturních zařízení, státní správy či vědeckých institucí. Stejně jako většina obdobných zařízení, i Státní okresní archiv v Olomouci má za sebou první krůčky tápání a nejistot, zda a jak využívat počítače v archivní práci. Během relativně krátké doby dvou let bylo pořízeno základní hardwarové i softwarové vybavení, které umožňuje vedení nezbytné evidence i postupný převod dat do počítače.

V letošním roce byla v archivu dokončena počítačová síť se sedmi terminály, což v praxi znamená, že každý pracovník má možnost práce s počítačem.

Jedním z hlavních problémů, které bylo nutné vyřešit, byl i převod archivních informačních pomůcek, především inventářů do počítače tak, aby informace v nich uložené byly volně dostupné co největšímu počtu pracovníků, aby vyhledávání podkladů pro badatele či pro vlastní práci bylo časově nenáročné a umožňovalo kombinaci vyhledávání v různých inventářích. Základním problémem je převod dat ze starších strojopisných inventářů do paměti počítače. Nabízely se v podstatě dvě cesty. Buď vkládat inventáře do počítače ručně, nebo využít scanneru. Po konzultacích s odborníky byl zakoupen barevný stolní scanner Epson GT 4000 a nezbytné programové vybavení. Současně začaly práce na speciálním programu, který by byl schopen nasnímané informace třídit tak, aby byla možná orientace a vyhledávání podle zadaných parametrů.

V současné době je celý systém ve fázi testování a přes nespornou úsporu času oproti ručnímu přepisování vyplynuly i některé skutečnosti, které limitují využití scanneru pro převod dalších informací. Základní problém vzniká ve fázi, kdy je nasnímaný text převáděn pomocí programu Quick Writer z grafické do textové podoby. Tento program vyžaduje, aby uživatel vytvořil základní znakovou sadu textu, který chce převádět. U strojopisných textů, které nejsou třetí a další kopií se s tímto problémem lze poměrně snadno vyrovnat. Pokud však jde o text, který není příliš zřetelný, případně o text rukopisný, je vyloučeno za pomoci zmíněného programu dosáhnout úspěšného převodu z grafické do textové podoby. Také při změně typu psacího stroje použitého pro psaní snímané předlohy je nutné vytvořit znakovou sadu novou. Původní sada písma je ukládána do paměti a lze ji opět podle potřeby využít. Překlepy, chyby či vpisky do snímaného textu lze po převodu za pomoci běžných prostředků opravit.

Převedený text v opravené podobě se potom dalším jednoduchým převodem dostává do databázového programu Archiv, který byl na zakázku zhotoven pro tento účel. Práce s tímto programem je obdobná jako práce s ostatními databázovými programy; to znamená, že program umožňuje prohlížení záznamů, křížové vyhledávání podle rejstříku jmenného, místního a věcného, případně vyhledávání podle slov v textu, výstup výsledků dotazu na obrazovku či tiskárnu, editaci textu a podobně.

Vzhledem k tomu, že tento program vznikl v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o zřízení počítačové sítě, pracuje celý systém zatím jen na jednom počítači. Po rozšíření programu na síťovou verzi budou data k dispozici všem pracovníkům. Cílovou představou je vybavení badatelny terminály a zadávání dotazů počítači službou ve studovně podle požadavků badatelů.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist