Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SYSTÉM ALEPH V PRÁVNICKÉ KNIHOVNĚ NA HEBREJSKÉ UNIVERZITĚ V JERUZALÉMĚ

(Dr. E.I.Cuomo - Director of the Law Library - The Hebrew University of Jerusalem - Israel)

Právnická knihovna Hebrejské univerzity zavedla sytém Aleph v roce 1985. Nešlo v pravém slova smyslu o ekonomicko-profesionální volbu. Prostým důvodem byl fakt, že systém Aleph byl vyvinut na Hebrejské univerzitě a mohl být implementován bezplatně. Pouze před několika roky, začátkem devadesátých let, se sytém stal autonomní, s názvem Aleph-Yissum, spojený pouze formálně s Hebrejskou univerzitou. Právnická knihovna neměla a dosud nemá stanovený rozpočet na počítačové zpracování celého fondu. To je také příčinou, že pouze knihy a materiály zakoupené po roce 1985, vybrané materiály a seriály byly zpracovány na počítači a byla provedena částečná retrokonverze zpět po rok 1980.

V souvislosti s naší "volbou" systému Aleph by neměl vzniknout pocit, že jde o systém méně hodnotný. Můj zájem o automatizovanou katalogizaci vznikl v roce 1983 při příležitosti profesionální návštěvy několika knihoven ve Velké Británii. Zde jsem viděl používání počítače v "Institute of Advance Legal Studies" v Londýně a velmi komplikovaný systém zavádění záznamů z katalogu British Library. Velmi často se počítač "zhroutil" a úspěch převedení záznamů byl mnohdy závislý pouze na štěstí. Není nutné říkat, že systém nebyl příliš uživatelsky přívětivý. Během několika let se však počítače velice rozšířily, i když v Evropě ne tak rychle. Při dvou pracovních návštěvách v nejdůležitějších právnických knihovnách ve Spojených státech, v roce 1986 a 1989 jsem mohl "sledovat" expanzi v užívání počítačů a rozsáhlé hluboké přeměny práce v knihovnách. V době mé první návštěvy v roce 1986, byly již používány dva hlavní systémy ve většině knihoven: OCLC a RLIN. Tyto dva systémy, dokonce i když nejsou příliš uživatelsky přívětivé, měly zásluhu na etablování velké základny automatizovaných katalogů těchto knihoven. Nicméně mnoho knihoven užívalo své vlastní systémy pro katalogizaci, jako např. UCLA v Los Angeles a Northwestern University v Chicagu, které vyvinuly systém NOTIS, užívaný dodnes Stanfordskou a Harvardskou univerzitou. Během tohoto období se poprvé objevil systém seriálové katalogizace Infotracu. Jde o velmi příjemný systém (a také velmi drahý), který byl během několika let doplněn i o katalogizaci knih: Innovac. Tyto dva systémy, zavedené např. na Columbijské a Yalské univerzitě, jsou podle mého mínění a zkušeností reprezentanty v současné době nejúspěšnějších systémů.

Z lokálních systémů, mně méně známých, jsou v současnosti ve světě používány tři hlavní - kanadský export systém rozšířený v mnoha zemích a americký Notis a Innovac. Dle mého mínění se, zvláště v Evropě, připojí k "velké trojce" také Aleph a jsem si jist, že tato předpověď bude potvrzena s představením "verze 3" v blízké budoucnosti. S vývojem Alephu v posledních letech se zvyšuje jeho výkonnost a systém se stává stále pohodlnější pro uživatele, připouští vysokou úroveň autonomie jednotlivých knihoven a představuje mnoho nových modulů (např. řízení seriálů) a tiskových možností. Má však také ještě některé nedostatky. Uživatel může shledat některé obtíže při přecházení z jedné obrazovky do druhé, knihovna je zatím neschopná přímo nakládat s akvizičním rozpočtem; ne všechna pole jsou vyhledatelná... Tyto problémy musí řešit další vývoj.

Systém Aleph, který svůj vývoj začal na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1981 na počítači Prime, je dnes instalován na několika moderních a silných počítačích VAX v počítačovém centru univerzity. Optické kabely spojují knihovny s počítači VAX (stejně jako s dalšími centrálními počítači na univerzitě pro vyhledávání, komunikaci a elektronickou poštu). Počítače VAX jsou schopné obstarávat elektronickou poštu a komunikaci v INTERNET a přístup ke kolekcím a databázím většiny univerzit ve světě. Všechny univerzity v Izraeli jsou propojeny prostřednictvím Alephu, který je první základnou pro národní bibliografii. Největší překážkou v budování národní bibliografie, kromě faktu, že ne všechny knihovny jsou schopny provést celkovou retrokonverzi, je rozhodnutí připojených knihoven zachovávat svůj vlastní klasifikační systém, který pak znamená jednotlivé bibliografické databáze pro každou knihovnu. Přesto se postupem doby unifikovaly seriály do speciální databáze a nedávno byl vytvořen společný soupis monografií.

Právnická knihovna v Jeruzalémě již zpracovala kolem 10000 titulů, včetně seriálů a vybraných knih, jak již bylo řečeno. Knihovna vyvíjí velkou snahu o provádění retrokonverzí, ale bez vysoké finanční podpory je tento podnik nemožný. Je zde stále ještě kolem 65000 titulů ke zpracování a dva či tři knihovníci na plný úvazek by byli potřeba více než na tři roky. V právnické knihovně retrokonverzi považují za důležitou hlavně přednášející na fakultě a vědečtí pracovníci, ne však studenti. To poněkud snižuje motivaci pro přidělení velkých finančních částek pro tyto účely.

V knihovně je umístěno 12 pracovních stanic pro knihovníky a dalších 6 pro vědecké pracovníky a studenty. Prvních 12 stanic bude vybaveno verzí Alephu 3. Vedle toho knihovna používá PC a MacIntosh computery pro časově omezená spojení s Alephem, a členové fakulty se mohou kontaktovat přímo ze svých pracovišť svými personálními počítači.

Nerovnoměrné rozdělení stanic je způsobeno třemi hlavními příčinami:

  • největší část knihovní kolekce je stále na katalogizačních lístcích
  • studenti ještě nejsou zcela zvyklí užívat počítače
  • knihovníci používají systém Aleph pro více účelů.

Vedle katalogizačního modulu existují další, zčásti již knihovnou užívané, které jsou integrovanou částí systému.

Níže budou popsány některé z těchto modulů, které se zdají být pro knihovnu zvláště důležité.

1. Výpůjčky. Hlavní problém s tímto modulem pochopitelně je, že vyžaduje kompletní retrokonverzi. To neznamená, že výpůjčka nemůže být částečně zavedena, ale pouze na nižší úrovni. Modul výpůjčky umožňuje, kromě základních funkcí, rezervaci knih na celonoční výpůjčku, stejně jako kontrolu lokace knihy a datum pro vrácení. Dokonce, i když to není nepostradatelné, modul umožňuje "hlídání" finančních postihů.

2. Akvizice. Podle mého mínění jde o jeden z nejdůležitějších modulů programu, který ještě vynikne ve verzi 3. Od té doby, co knihovny Hebrejské univerzity objednávají knihy centralizovaným způsobem prostřednictvím Národní a Univerzitní knihovny, šetří jim tento modul čas i práci pracovníků akvizice. Výběr položek je kopírován do databáze Národní knihovny, kde tvoří speciální dokument a je automaticky objednáván akvizičním oddělením. Jsem si jist, že knihovna, která je nezávislá v akvizici, může užitečně využívat tuto okolnost.

Řízení seriálů. Mimo základní katalogizaci seriálů umožňuje tento modul při užití speciálních parametrů registrování, kontrolu a uplatňování nároků. Blízká budoucnost přinese možnost tisku urgenčních dopisů.

Vyhledávání a tisk. Tento modul slouží Právnické knihovně při vydávání dvouměsíčníku New Acquisition Bulletin, bibliografií, statistik a v budoucnu také akvizičních informací.

Komunikace. Jako ostatní počítače na Hebrejské univerzitě, také VAX s instalovaným Alephem zajišťuje podmínky pro elektronickou poštu, která je nejvíce používána knihovníky pro spojení navzájem, s bázemi a knihovnami celého světa.

Závěrem můžeme říci, že je ještě mnoho problémů čekajících na vyřešení, zvláště v modulu akvizice. Dokonce i verze 3, která navrhuje řešení části těchto problémů, bude ještě vyžadovat revizi. Přesto bylo v systému Aleph za posledních několik let dosaženo velkého pokroku - pokroku, který pozvedl program na mezinárodní úroveň. A to je také naše jediná šance.

Jerusalem, srpen 1993
Přeložila N. Smékalová.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.10.2019 14:55
TOPlist