Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

DELIMITACE ZCELA VÁŽNĚ

Jana Hrozková

Jsme pravděpodobně jedním z prvních okresů severní Moravy, ve kterém došlo k úplné delimitaci knihoven. Nestalo se tak najednou a nečekaně, ale situace uzrávala bezmála tři roky. Ve své podstatě vyplývala z averze vůči okresnímu úřadu, a tím pádem i vůči všemu, co mělo ve svém názvu slovo okresní (naprosto stejně dopadla i okresní správa kin). K vyvrcholení došlo koncem letošního března na okresním shromáždění v souvislosti se schvalováním rozpočtu. Zde došlo k absurdní situaci, protože pro OK (a OSK) byl schválen "rozpočet" 0 a pro nás navrhovaná částka ze státní dotace byla rozdělena do rozpočtů obcí bez ohledu na to, zda knihovna či kino v obci je nebo není. Tuto verzi rozpočtu navrhla část starostů měst, která potom měla ve schvalování převahu.

V tom okamžiku se rozjel vlak - náhradní rozpočet (z památek), který neměl šanci udržet knihovny do konce roku ani provozně, natož aby umožnil nákup knih. A obce byly postaveny před volbu: buď si knihovnu převzít, nebo ji uzavřít. Nakonec došlo k další kuriózní situaci, protože ani některé obce, které souhlasily s uvedenou verzí náhradního rozpočtu, neměly v úmyslu knihovnu převzít. Časem se však i toto vysvětlilo.

Protože první městská knihovna delimitovala již 1. ledna 1992 a další dvě 1. ledna 1993, jakési zkušenosti kolem předání byly. A situace byla oproti loňskému roku jednodušší o to, že letos knihovny odcházely bez finančního krytí.

A jak vlastní delimitace probíhaly?

Dá se říci, že bez zvláštních komplikací. Na základě žádosti z obcí a měst jsme si zpracovali harmonogram předávání. Akci jsme zvládli v podstatě ve třech termínech - převážná část knihoven odešla od 1.7., zbývající nyní od 1.9.

K předání jsme vypracovali předávací protokol, který až na jednu výjimku byl přijat bez výhrad. Projednán byl přímo v obcích. V protokolu je uvedeno předání majetku bezúplatně, ale s podmínkou, že provozní jednotky budou nadále sloužit účelu, pro který byly zřízeny a vybaveny. Součástí protokolu je jmenovitý seznam - ve své podstatě inventární seznam včetně finančního vyjádření.

S pracovníky profesionálních knihoven jsme ukončili pracovní poměr dohodou s tím, že podle ZP přecházejí práva a povinnosti na přejímající organizaci. Toto bylo uvedeno i v protokolu. Přílohu tvořily osobní spisy.

Knihovní fondy jsme předali početně podle karet pohybu, k našemu velkému štěstí nepožádal žádný úřad o provedení revize KF. Problém přírůstkových seznamů je řešen revizními katalogy.

Naše poznatky?

  • předpokládáme, že se úřady budou ke knihovnám chovat rozumně, i když v některých případech se o tom dá již nyní pochybovat
  • k dobru věci dojde ve většině případů k zachování bývalých středisek (samozřejmě práce za úplatu), takže nehrozí úpadek vesnických knihoven
  • složitá situace vyvstane v případě, že úřad pověří správou knihovny jinou organizaci - konkrétně v Novém Jičíně je to Městské kulturní středisko, v Bílovci gymnázium
  • téměř všude budou městské knihovny fungovat jako zálohované organizace úřadů, pouze ve Frenštátě p. Radh. se uvažuje o právní subjektivitě.

Na závěr - pokud se do konce roku, kdy ústředí OK zanikne, vyskytnou ještě další poznatky, o které bychom se mohli podělit, uděláme tak.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist