Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VELETRŽNÍ KALEIDOSKOP

13. května 1993 v 9,30 hod. otevřel ředitel veletrhu Michael March 3. mezinárodní knižní a 1. knihovnický veletrh v Paláci kultury v Praze.

Úvodní pozdravný projev přednesl ministr kultury ČR dr. Jindřich Kabát.

Čeští a slovenští nakladatelé vystavovali ve 128 stáncích přízemí a 1. patra.

Slovenská republika měla k dispozici víc než 200 m plochy; svou produkci představilo téměř 70 slovenských vydavatelů.

77 stánků v 2. patře patřilo zahraničním nakladatelům. Poprvé přijeli do Prahy i nakladatelé z USA, Španělska, Řecka, JAR a zástupci UNESCO.

Spisovatelé měli možnost setkávat se se svými čtenáři v Literární kavárně; pořadatelem byla Obec spisovatelů za sponzorování The Guardian International.

Překladatelská cena George Theinera za nejúspěšnější dílo české literatury přeložené v poslední době do angličtiny byla letos udělena Ivanu Klímovi za knihu Moje zlatá řemesla.

Celé 3. patro bylo věnováno 1. mezinárodnímu knihovnickému veletrhu - Knihovny dnes - první akce svého druhu v zemích střední a východní Evropy.

Knihovnické systémy Aleph (izraelská firma Ex libris) a BIS (německo-rakouská firma DABIS), nejúspěšnější ve výběrovém řízení projektu CASLIN (Česká a slovenská knihovní informační síť), byly na veletrhu prezentovány v těsném sousedství. (Viz foto na 3. s. obálky.)

Značný zájem knihovníků byl soustředěn na firmy BRA-NET a CZECH ALARMS nabízející systémy na zabezpečení knih, videokazet apod. proti zcizení.

1. knihovnický veletrh doprovázela konference Evropské knihovnické forum, kterou moderovala manželka ředitele veletrhu paní Hana Marchová.

Ministr kultury ČR dr. Jindřich Kabát ve svém vstupním projevu hovořil o ojedinělé diskontinuitě 40 let, o ztrátě kulturní identity, o únavě, chaosu, a zmatku jako důsledcích destruktivní minulosti. V prosazování ekonomizace a tržních vztahů vidět ohrožení kultury označil za naivní myšlenku. Více než 8 000 knihoven v ČR s více než 60 miliony svazky koresponduje s hluboce zakořeněným čtenářstvím, které v České republice není výsadou hrstky. Kultura musí napomáhat, podle dr. Kubáta, odstraňovat nepokoru, neúctu k člověku a podporovat proces návratu k sobě samým.

V rámci veletrhu pořádala Národní knihovna v Praze Dny otevřených dveří. Navštívit bylo možné barokní prostory Klementina stejně jako výpočetní technikou vybavené Národní středisko bibliografických informací.

Z České republiky vystoupili na Evropském knihovnickém foru: za Sdružení knihoven jeho předseda dr.J.Kubíček, CSc. a dr.P.Kánská, za Svaz knihovníků a informačních pracovníků předsedkyně dr. J. Burgetová. Blok vystoupení národních knihoven Polska, Rumunska, Ma_arska, Portugalska a Velké Británie otevřel dr. V. Balík, ředitel Národní knihovny v Praze. Podal stručnou historii klementinské knihovny a rozebral současné služby a aktivity Národní knihovny. Českými řečníky byli dále Dr. I. Kadlecová, ředitelka Základní knihovny Akademie věd, dr. P. Krbec, který hovořil o pražské akademické síti a o kooperativní katalogizaci v knihovnách Univerzity Karlovy. Z dalších referátů mohli účastníci získat informace o knihovnách zemí střední a východní Evropy, o informačních projektech, o nadačních programech.

Praha si našla místo v ustáleném kalendáriu již dvaceti devíti knižních veletrhů ve světě. Od ledna do prosince probíhají veletrhy v tomto pořadí: Káhira, Kalkata, Mexiko, Budapešť, Paříž, Londýn, Florencie, Buenos Aires, Quebek, Jeruzalém, Brusel, Záhřeb, Boloňa, Tunis, Ženeva, Varšava, Turín, Barcelona, PRAHA, Lipsko, Hongkong, Harare (Zimbabwe), Moskva, Göteborg, Frankfurt n.Mohanem,Istanbul,Montreal, Santiago de Chile, Quadalajara.

Vedle celé řady světových vydavatelství tradičních forem se veletrhu zúčastnili i představitelé producentů CD-ROM, např. firmy SilverPlatter, Dialog, Chadwyck- Healey a dalších. Domácí tituly CD-ROM včetně posledních novinek a nabídku stovek titulů z celého světa pro domácí trh představila Albertina icome.

Na veletrhu měl premiéru CD-ROM Paměť světa, vydaný Národní knihovnou a Albertina icome v rámci programu UNESCO - Safeguarding the National Cultural Heritage. Titul obsahuje bibliografické údaje ke 150 nejcennějším rukopisům a tiskům z Historického fondu Národní knihovny včetně více než 100 digitalizovaných obrazů.

Při příležitosti Knižního veletrhu uspořádala Albertina icome ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze, vydavatelstvím Chadwyck-Healey a dalšími partnery specializovaný seminář na téma využití CD- ROM a moderních technologií v knihovnách.

15. - 20. září 1993 se koná v Bratislavě mezinárodní knižní veletrh BIBLIOTHEKA

Kontakt: INCHEBA, a.s.
         Viedenská cesta 7
         852 51  B r a t i s l a v a


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist