Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

40 LET NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Jolana Malátková, šéfredaktorka AN

V letošním roce dovrší nakladatelství Academia čtyřicátý rok své existence. K oslavám je však v současné situaci pramálo důvodů.

V minulých letech dotována státem - prostřednictvím Akademie věd - vydávala Academia vědecké monografie, edice pramenů. oborové syntézy, slovníky, příručky, vysokoškolské učebnice, odborné i populárnější časopisy ze všech oborů společenských a přírodních věd. Měla v Československu monopol na publikování výsledků základního výzkumu. Vydávala knihy i v koedici se známými nakladateli vědecké literatury ze západní Evropy a USA.

Veškeré náměty procházely v edičních orgánech Akademie věd složitým schvalovacím řízením, které mělo být zárukou kvality (v některých oborech spíše ideologické nezávadnosti) díla a které celý proces vydávání nemálo prodlužovalo. Náklady spojené s vydáním schválených titulů Akademie věd platila. Na druhé straně veškeré tržby odevzdávalo nakladatelství do státního rozpočtu.

Navzdory době vznikly i v oblasti společenských věd významné ediční počiny jako edice díla M. J. Husa, J. A. Komenského, řada edic pramenů, slovníky, encyklopedie, čtyřdílné Umělecké památky Čech aj. V oblasti přírodních věd vychází od vzniku nakladatelství mj. řada Fauna ČSR, pak ČSSR, ČSFR a nyní ČRF (sám název je obrazem proměn našeho státu). Vyšly i překlady učebnic a monografií renomovaných západních autorů, na přebalech můžeme číst jména jako Beiser, Karlson, Kittel, Ralston, Watson. Značka Academia přes všechny problémy znamenala jistou úroveň redakčního a polygrafického zpracování.

Po listopadu 1989 nově konstituovaná ediční řada ČSAV v revoluční euforii a s předrevolučním přesvědčením, že to někdo zaplatí, schválila ohromné množství námětů. Ze zásuvek autorů, kteří nesměli dlouhá léta publikovat, se vynořily rukopisy kvalitní i méně kvalitní. Academia vydala edice dokumentů k roku 1968 a 1969 - tzv. černá a bílá kniha - a řadu titulů ekonomických a filosofických. Podařilo se vydat tři svazky ediční řady věnované česko-německým vztahům. Již v roce 1991 však začala ideologickou regulaci nahrazovat regulace ekonomická. Její nástup nakladatelství zaskočil. Celý jeho mechanismus byl schopen fungovat v podmínkách rozpočtové organizace. Nakladatelství dostávalo tolik peněz, kolik potřebovalo, všechno, co vydělalo, zase odevzdalo. Bylo jedno, kolik miliónů bude činit roční ztráta i kolik deviz se vydělá. Nebylo třeba se zabývat tím , zda se peníze investované do vydání knihy vrátí a pokud ano, za jak dlouho, kolik stojí sklady.

Nakladatelství si uvědomovalo, že tomu tak nebude navždy, a hledalo ziskové ediční projekty, které by se v budoucnu zúročily, a dotace pro publikace ztrátové. Snaha zachránit pro vydání co nejvíce námětů vedla někdy k nereálným odhadům výše nákladu a tím příliš nízké výše potřebné dotace. Jindy se zisk změnil ve ztrátu vlivem okolností, které se nyní mění rychleji, než knihy vycházejí.

Finanční situace pracovišť Akademie je dostatečně známa z denního tisku, situace na knižním trhu je patrná z prvního pohledu na pulty knihkupectví. Academia s polovinou zaměstnanců a omezeným edičním plánem se veze na začarovaném kolotoči. Chce-li alespoň částečně zachovat svůj profil nakladatelství vědecké literatury, musí knihy prodávat za ekonomické ceny. U zahraničních publikací podobného zaměření tvoří pořizovací náklady na jeden výtisk kolem deseti procent ceny. Běžné ceny knih z nakladatelství Academia by se tedy musely pohybovat kolem 1 000,- Kč. (U velkých speciálních monografií mnohem více.) Pro ty, kterým je tato produkce určena, jsou takové knihy nedostupné.

A tak je možné vydávat pouze tituly dotované, u kterých lze stanovit únosnou relaci mezi nákladem a cenou. Zde je třeba vyslovit poděkování Fondu pro vydávání vědecké literatury AV ČR, Českému literárnímu fondu a řadě vysokých škol, podniků a institucí, které podpořily prakticky všechny tituly zařazené do edičního plánu na rok 1993 a 1994.

Počet koedičních titulů se oproti minulým letům snížil. Příčinou nejsou jen "světové" ceny tiskáren, ale situace zahraničních partnerů, zhoršující se pravděpodobně v důsledku nástupu nových médií pro přenos informací.

Alternativou pro budoucnost by se mohlo stát vydávání titulů komerčních, které by vydělaly na určitý počet knih vědeckých. Otázkou zůstává míra této komerce a její podíl na celkové produkci Academie. Zřejmé je, že vzroste počet publikací o vydávaných v angličtině - latině současného vědeckého světa.

Čtenáři se budou muset, doufejme jen na nějaký čas, rozloučit s edicemi pramenů, rozsáhlými monografiemi i některými řadami, pokud se na jejich vydání nenajdou sponzoři.

Je samozřejmě možné si představit, že nebude existovat nakladatelství Academia. Je dokonce možné si představit, že nebude existovat žádné české vědecké nakladatelství, ale to bychom se sami vyčlenili z Evropy. Vydávání vědecké literatury vyžaduje specialisty v redakci, výrobě i odbytu. Potřeba nakladatelství vědecké literatury nebo alespoň specializované pobočky velkého nakladatelského domu je zřejmá. Bude-li jím Academia, záleží na tom, jak se vyrovná se značnou zátěží titulů rozpracovaných v euforii let 1990-91 a zda dokáže najít prázdnou niku na nepřehledném a zhrouceném knižním trhu. Zároveň však záleží na ochotě společnosti investovat do vědy, školství a vzdělání, neboť to jsou investice do budoucnosti.

Novému řediteli Academie, dr. Alexandrovi Tomskému, není rozhodně co závidět.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist