Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Vážení knihovníci, kolegové,

K N I H O V N Í O B Z O R , který dostáváte do rukou, je prvním číslem nového knihovnického periodika. Po 116 sešitech zpravodaje Z knihovnické praxe, který vycházel od roku 1964, Vědecká knihovna v Olomouci začíná vydávat nový odborný časopis. Které okolnosti vedly k této změně. Jádro zpravodaje Z knihovnické praxe, i když se věnoval všem typům knihoven, tvořila problematika lidových knihoven. Jeho snahou bylo především praxi lidových knihoven někdejšího Severomoravského kraje povznést na vyšší úroveň - otiskováním směrnic a instrukcí, metodických pokynů i zveřejňováním příspěvků s dobrými zkušenostmi. Součástí časopisu byly pokyny ke zpracování plánů a vyhodnocení plnění plánovaných úkolů. Politický akcent poplatný době byl zřejmý.

VK v Olomouci se snažila vtisknout periodiku nový ráz vyhlášením monotematických čísel, kde příspěvky z jednotlivých okresů byly uvozeny krajským pohledem na určitou tematiku. Příspěvků z terénu ubývalo, krajské materiály po redukci metodického útvaru v SVK Ostrava přestaly vznikat.

Proto jsme se odhodlali ke změně zásadní. Jde nám o odborný časopis, který by obsahoval i teoretické příspěvky, nebo zobecňující pohledy na knihovnickou problematiku. Očekáváme od odborných pracovníků knihoven, a není jich málo ani na severní Moravě, že přispějí tímto typem článků. Inspirujeme se i časopisem Mitteilungsblatt, který vydává v Düsseldorfu Svaz knihoven Severního Porýní-Westfálska. S redakcí jsme navázali kontakty.

I nadále však bude naše pozornost patřit knihovnám severní Moravy. Pro naznačení kontinuity s dosavadním zpravodajem a hlavně pro zachování publikačních možností lidovým knihovnám ve formě referování o praktických problémech a jednotlivých akcích - zůstává rubrika Z knihovnické praxe. Rádi umožníme na stránkách našeho časopisu výměnu praktických zkušeností.

Stálou rubrikou se stává i výstup z regionální faktografické databáze REGO, která dnes již obsahuje záznamy o zhruba 5 000 osobnostech kultury a umění Moravy. Chceme upozornit na "kulatá" výročí narození osobností v příslušném nadcházejícím čtvrtletí. Zároveň sledujeme propagaci rozsáhlé databáze a její větší využití. Dosavadní rubriku Novinky z knihovnické literatury budeme zveřejňovat nadále.

Doufáme, vážení kolegové, že knihovnický časopis přivítáte se sympatiemi a že on nezklame Vaše očekávání. Věříme, že bohaté tradice i perspektivní projekty knihovnictví našeho regionu budou jeho dobrým základem. Zveme Vás k široké spolupráci, která jistě přinese hodnotné příspěvky, nápady a podněty.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist