Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Sdružení vědeckých knihoven LIBER

MNd

Organizace LIBER Ligue des bibliotheques Européennes de recherche sdružuje nejvýznamnější vědecké knihovny v Evropě. Vznikla v roce 1971 pod záštitou Rady Evropy. Je to nevládní organizace, která má dnes asi 300 členů - národních univerzitních a speciálních knihoven z 23 států. Donedávna bylo členství ve sdružení LIBER omezeno na členské země Rady Evropy, dnes je však otevřeno i knihovnám jiných států. Adresář členů vyšel naposled v roce 1987, nové vydání se připravuje. Členský příspěvek činí 180 DM. Totalitní režimy považovaly LIBER za politickou organizaci a byly tudíž proti účasti svých knihoven. V současné době je situace jiná, LIBER věnuje více pozornosti knihovnám střední a východní Evropy. Knihovny České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Ruska již jsou členy sdružení. Umožnil to nový statut LIBERu z roku 1991. Existují případy, že partnerské knihovny západní Evropy platí členské příspěvky za knihovny střední a východní Evropy.

Posláním LIBERu je podporovat kooperaci, integraci, vznik knihovních sítí nadnárodní úrovně. LIBER zastupuje v případě potřeby zájmy evropských vědeckých knihoven. Pořádáním konferencí, seminářů, pracovních setkání, vydáváním publikací příspívá k růstu odborné úrovně knihovníků. Podporuje rozvojové projekty, hlavní důraz klade na zavádění automatizace.

Vrcholným orgánem je výroční valná hromada, kde jsou knihovny zastoupeny většinou svými řediteli. I když se zde řeší např. i otázky členství nebo členských poplatků, je to odborné setkání, na němž zaznívají hodnotné referáty, je to příležitost setkat se s kolegy. Valná hromada je dělné shromáždění také proto,, že účastníci jsou homogenní společnost. Mnohá myšlenka, která vzešla z výroční valné hromady se realizovala. Valná hromada volí na tři roky sedmičlennou výkonnou radu.

Sdružení LIBER vytváří různé pracovní skupiny. Pro nás velmi významná pracovní skupina nese název "Knihovnické programy střední a východní Evropy". Program, který přijala - působit na rozvoj knihoven uvedených regionů - má integrační povahu; ke svým aktivitám se tato pracovní skupina snaží vtáhnout jiné pracovní skupiny.

LIBER je i název čtvrtletníku, který vychází v rakouském Grazu a je poskytován členům zdarma. Mohou si jej však předplatit i jiné knihovny. Členství v LIBERu má výhody průběžné informovanosti z oboru, možnost účasti v pracovních skupinách, při tvorbě projektů a koncepcí, odběr čtvrtletníku, získávání publikací. Přínosná je i účast na pořádaných akcích, ale výlohy s tím spojené již účastnická knihovna platí.

Profil LIBERu pomůže objasnit porovnání s organizací IFLA. Každá organizace má svou oblast působení. IFLA je organizace celosvětová, sdružuje knihovny všech typů. Účastnické knihovny někdy obtížněji nacházejí společnou řeč. IFLA přijímá knihovnické programy s obecnější platností, které však mají velký praktický význam. LIBER je organizace poměrně malá, v niž jsou seskupeny knihovny jednoho typu, formulace úkolů je konkrétnější. Mezi účastnickými knihovnami samozřejmě nevládne uniformita. Rozdílná v různých zemích je např. přístupnost univerzitních knihoven. Zatímco v Anglii slouží knihovny výhradně univerzitám, v Německu jsou přístupny i ostatní odborné veřejnosti, zhruba 25 % uživatelů je z mimouniverzitních kruhů.

Zástupci členských knihoven si cení vztah důvěry, který si mezi sebou vypěstovali. Očekávají, že od kolegů z jiné knihovny dostanou i informace o tom, co se jim nepovedlo, aby se podobné chyby mohli vyvarovat. Věří, že na otázky jakou máte zkušenost s tím a tím problémem a s tou a tou firmou - dostanou poctivou odpověď, a to třeba i na tisícikilometrové vzdálenosti.

Organizační a rozpočtová situace se mění. Změny zaznamenává státní knihovnická politika, mění se otázky řízení. Na to vše musí LIBER reagovat, hledat alternativní řešení. Mnoho si slibuje od multilaterální spolupráce, která je jistě rozšíří i na vědecké knihovny střední a východní Evropy a přinese řadu nových nápadů.

Tyto informace zazněly na semináři, který s představiteli sdružení vědeckých knihoved LIBER 18. ledna uspořádala Národní knihovna v Praze.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist