Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Mluvící knihy

­­

Zvuková knihovna pro nevidomé při Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně

Vítězslava Lišková

Zrakově postižení spoluobčané v Praze, Brně, Ostravě a dalších větších městech mají možnost vypůjčit si přímo v místě svého bydliště zvukové knihy - magnetofonové nahrávky, které si pak doma v klidu přehrávají. Občané v menších městech mají možnost si zvukové knihy z těchto center vypůjčit poštou.

Proč poštou? Proč by nešlo pobočku zvukové knihovny realizovat i v menším městě? Přesto, že zápasíme s finančními problémy pokusili jsme se o to. Nebylo sice možné při Masarykově veřejné knihovně zřídit přímo pobočku Macanovy knihovny pro nevidomé, přesto však se po mnoha těžkostech a jednáních zvukovou knihovnu podařilo otevřít.

A tak dnem 1. 9. 1992 byl ve Vsetíně, v prostorách klubovny dětského oddělení na Trávníkách, ve spolupráci se Společností pro nevidomé a slabozraké ve Vsetíně a také díky sponzorům - Česká pojišťovna, Pekárny Bečva a Irisa Vsetín, zahájen provoz zvukové knihovny.

Vedla nás k tomu myšlenka, že postižený člověk, zvlášť zrakově, moc potřebuje nejen trochu laskavosti a ohleduplnosti, ale i jiné pomoci. Dále pak snaha ovlivnit změny v životě slabozrakých a nevidomých na poli vzdělávání, kultury a informací.

Již krátce po zahájení provozu se ukázalo, že nová knihovna pro nevidomé a slabozraké ve Vsetíně bude také společenským centrem - je otevřena čtyřikrát v týdnu - stejně jako dětské oddělení - po celý den. Posluchačům zvukových knih je zatím k dispozici 27 titulů, cca 225 kazet. Kazety nahrává nahrávací studio Knihovny K. E. Macana v Praze.

Nutno však říci, že téměř všech 27 titulů je neustále rozpůjčeno. Máme sice objednány další soubory knih v Knihovně K. E. Macana v Praze, avšak rádi bychom naši nabídku výrazněji rozšířili. V současné době však, kdy naše knihovna byla na rok 1992 krácena na rozpočtu o 26 %, je situace velmi složitá.

Nabídku posluchačům zvukových knih bychom rádi rozšířili o literaturu faktu, životopisy slavných a známých lidí, zajímavé cestopisy a romány, také o českou klasickou literaturu a moderní literaturu - aby byl zabezpečen kvalitní výběr. Zvukové knihy půjčujeme členům SNS zdarma, výpůjční doba je 1 měsíc. Výpůjčku lze prodloužit.

Již jsem se zmínila o tom, že naše knihovna pro nevidomé a slabozraké se stává také společenským centrem. Náš záměr pořádat ve spolupráci se Společností pro nevidomé a slabozraké ve Vsetíně besedy v knihovně se setkal s velkým zájmem a nadšením. Besedy se konají vždy první úterý v měsíci od 16,15 hodin a na každý měsíc je stanoven přesný program.

Jak taková beseda probíhá?

1. část: Přehrávka ukázek z nových zvukových knih (5-10 minut), tj. úvodní slovo o autorovi, stručný přehled obsahu knihy a vlastní přehrávka zakončená vhodnou hudební ukázkou, která nepřesahuje 10 minut., jsou-li dvě, tedy celkem 20 minut.

2. část: Přednáška lektora dle programu, případně doplněná diskusí.

3. část: Půjčování zvukových knih.

Pro informaci uvádíme alespoň některá témata besed:

  • "Proč přišli Valaši na Valašsko"
  • "Jak zvládám svoje zrakové postižení"
  • "Beseda s pány radními"
  • "Z historie zvukové knihovny".

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo konkurs na projekty směřující k rozvoji kulturních aktivit zdravotně postižených občanů. Tohoto konkursu jsme se zúčastnili a náš projekt byl ministerstvem kultury vybrán k realizaci.

Zrakově postižení spoluobčané nejsou z těch, kteří by nějak vehementně zdůrazňovali své problémy. Myslím si však, že zrakové postižení je jedno z těch, které možnosti člověka jako lidské bytosti značně omezuje. Domnívám se, že je povinností zdravých přispět alespoň k tomu, aby se tito spoluobčané mohli vzdělávat, případně pobavit způsobem, který je pro ně dostupný. A o to právě v naší nově založené zvukové knihovně jde.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.
­

Aktualizováno: 30.07.2010
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist