Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

MALÉ OHLÉDNUTÍ ...

Hana Ševčíková

Kalendář výročí vydávaný Okresní knihovnou v Olomouci od roku 1970 vstupuje připravovaným přehledem na rok 1994 do pětadvacátého ročníku a toto jubileum je příležitostí k malému ohlédnutí zpět.

Vydávání kalendáře je úzce spjato se vznikem regionálního oddělení Okresní knihovny v Olomouci k 1. 7. 1970. Cílem bylo rozvíjet v předstihu před ostatními okresy Severomoravského kraje činnost na úseku metodické působnosti práce s regionální literaturou formou experimentálního střediska. Základní koncepci vypracoval PhDr. Jaromír Stříž (1923-1983), ředitel krajské, později okresní knihovny v letech 1960-1970, který se zároveň podílel spolu s pracovníky SVK Brno a České Budějovice na zpracování základních tezí činnosti regionálních knihovnických pracovišť. Tato koncepce však nemohla být vzhledem k přeložení dr. Stříže z politických důvodů na jiné pracoviště mimo budovu okresní knihovny v plném rozsahu splněna.

První kalendář československých a světových výročí, doplněný událostmi regionálního charakteru v Olomouci, vyšel v roce 1970 pod názvem Kulturní kalendář. O rok později byl doplněn o výčet výročí Olomoucka a vydán byl pod názvem Politický a kulturní kalendář. Tento název si udržel až do r. 1990. Postupem let došlo k výrazným změnám. Rozsah uváděných regionálních výročí úměrně narůstal s doplňováním záznamů do biografické kartotéky regionálních osobností Olomoucka, která se začala vytvářet v roce 1973.

V roce 1977 byla navázána spolupráce s okresními knihovnami v Kroměříži, Prostějově a Přerově. Od r. 1978 vyšel přehled výročí Hané též za účinné pomoci Vlastivědného ústavu v Šumperku, kde tehdy pracoval doc. PhDr. Zdeněk Filip. Zvýšil se nejen rozsah regionální části, ale rovněž celkový náklad kalendáře, který byl využíván v knihovnách, školách i dalších kulturních zařízeních nejen na území střední Moravy. O rok později byla spolupráce rozšířena o Okresní knihovnu ve Vyškově. Od roku 1980 byl kalendář doplněn fotografickou přílohou a jmenným rejstříkem osobností regionu. Počet výročí se zněkolikanásobil a ta tvořila polovinu rozsahu publikace. Od r. 1988 vycházel kalendář v nákladu 3000 výtisků a začal být využíván celostátně. Distribuován byl zdarma a měl v té době 2000 stálých odběratelů. Tento náklad se udržel až do roku 1991, kdy jsme se vrátili k původnímu názvu kulturní kalendář.

V posledních dvou letech je kalendář zpracováván pomocí vytvářené databáze HANÁ. Zvýšené finanční náklady za tisk nás donutily omezit rozsah kalendáře na výročí osobností se vztahem k Hané a uvádět celostátní a světová výročí v příloze. Změnila se i forma zápisů o jednotlivých osobnostech. Ty obsahují jen stručné biografické údaje. Bližší údaje biografické a bibliografické osobností i výročí, které se do kalendáře nedostaly, jsou poskytovány zájemcům o příslušné informace na vyžádání. Kalendář uvádí pouze asi třetinu jmen, ale k danému roku je registrováno v počítači na 1200 záznamů. I když má kalendář od roku 1992 jiný název, základní koncepce se výrazně nezměnila. Stále se především zaměřuje na osobnosti všech oblastí lidské činnosti.

Počítačové záznamy databáze HANÁ se podobají vstupům do databáze REGO Vědecké knihovny v Olomouci, která ukládá záznamy o umělcích a kulturních pracovnících Moravy. Bezprostředním impulsem pro zpracovávání kalendáře regionálních výročí Hané pomocí počítače byla ukázka databáze REGP SVK Olomouc na semináři pracovníků knihoven ve Vsetíně v r. 1990. Možnosti této databáze nás zaujaly natolik, že jsme po zakoupení PC/AT zvolili stejný pracovní postup při vytváření vlastní databáze HANÁ. Ta je oproti REGO VKOL stručnější a je upravena programátorem VKOL in. Bajákem pro využití k tisku kalendáře - Haná. Předpokládali jsme, že časem by si obě knihovny mohly získané údaje vzájemně vyměňovat a doplňovat ...

Při přípravě kalendáře konzultujeme výběr a faktografické údaje jednotlivých osobností s pracovníky univerzity, archivů, muzeí, knihoven, škol a s publicisty zabývajícími se regionálním místopisem. Základem databáze HANÁ je biografická kartotéka regionálních osobností, doplňovaná excerpcí z naučných slovníků, encyklopedií, regionální literatury a místního tisku.

I přes stále se zvyšující náklady na tisk chceme ve vydávání "Kulturního kalendáře - Haná" pokračovat i nadále. Vážíme si také zájmu všech zainteresovaných pomoci zkvalitnit obsah kalendáře a dát do povědomí nám všem, kteří zde žijeme, významné osobnosti z historie i současnosti regionu Haná.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist