Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

K EDIČNÍ ČINNOSTI PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OLOMOUCI

Olga Ficnerová

1. 1. 1991 byl zřízen Památkový ústav v Olomouci, jako samostatná instituce s vlastním edičním programem, a dosud vydal následující tituly:

Zatloukal, Pavel: Vila Primavesi v Olomouci. Olomouc 1991.
80 s., 108 bar. obr. - Angl., něm. souhrn. Cena 36 Kč.

Reprezentativní publikace, představující ojedinělou památku secesní architektury, projektovanou vídeňskými architekty Franzem von Krausem a Josefem Tölkem, na jejímž interiérovém vybavení se podíleli sochař Anton Hanak a malíř Gustav Klimt. Kniha zasvěcuje i do širších evropských souvislostí doby.

Informace o provozu instalovaných památkových objektů. Olomouc 1991. Dvoubarev. skl. mp. Cena 2 Kč. Průvodce po veřejně přístupných instalovaných objektech v oblasti působnosti ústavu s informacemi o památkách v blízkém okolí, provozních dobách, možnostech stravování a ubytování a dopravy.

Hrady, zámky, muzea a vybrané památky. Průvodce. Olomouc 1992. 48 s., 14 obr., bar. obal. Cena 7 Kč. Rozšířenější verze výše uvedeného průvodce vydaná pro sezóny 1992, 1993, doplněna o zámky Bučovice, Slavkov u Brna a Čechy pod Kosířem. Angl. a něm. resume, v případě Sovince a Slavkova i francouzské resume.

Žurek, Karel: Merky olomouckých měšťanů ve 14. - 18. století. Olomouc 1992. 147 s. Cena 60 Kč. Katalog osobních značek olomouckých měšťanů, doplněný o stručnou charakteristiku a data jejich nositelů.

Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1991. Olomouc 1992. 136 s., 27 čb. obr., bar. obal. Neprodejné.

Informativní publikace, obsahuje zprávu o činnosti ústavu za rok 1991, organizační strukturu, jmenný seznam pracovníků, obrazové a dokumentární přílohy a následující tematické příspěvky:

  • Burian, Václav: Pamětní zápisy v barokních plastikách na průčelí kovárny v Olomouci-Řepčíně.
  • Mlčák, Leoš: K nástěnným malbám Carpofora Tencally v arcibiskupské rezidenci v Olomouci.
  • Mlčák, Leoš - Šimáčková, Eva - Žurek, Karel: K nálezům fragmentů renesančních architektonických článků a malovaných fasád.
  • Žurek, Karel: Osobní značky olomouckých renesančních a barokních kameníků.

Seznam nemovitých památek okresu Přerov. 120 s., 12 čb. obr., dvoubar. obal. Neprodejné. V tisku. Podle obcí abecedně řazený seznam nemovitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR s přehledem dosud podaných a nevyřízených návrhů na prohlášení. Publikace je doplněna o místní rejstřík, výběrový věcný rejstřík, obrazové přílohy a dokumenty související s památkovou péčí v okrese Přerov.

Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1992 - v tisku.

Informativní publikace o činnosti ústavu za rok 1992 mimo jiné obsahuje následující tematické příspěvky:

  • Bláha, Josef: Přehled archeologických výzkumů v Olomouci v r. 1992.
  • Burian, Václav: Ikonografie Olomouce do roku 1900. Část IV.
  • Hlobil, Ivo: Kaple sv. Stanislava v dómu sv. Václava.
  • Žurek, Karel: Erbovní výzdoba portálu tzv. Korvínského domu v Přerově.
  • Římský, J.: Paměti sochaře Josefa Hladíka.

Všechny uvedené publikace lze objednat na adrese: Památkový ústav v Olomouci, Dolní náměstí 8 - odd. prezentace a propagace.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist