Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

BÁDENSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V KARLSRUHE

­­­­­­Libuše Koudelková

V posledním čísle časopisu Z knihovnické praxe (seš. 115-116/1992) jsem psala o svých zážitcích ze studijního pobytu v SRN. Na osmi stranách rukopisu se ovšem nedalo postihnout vše. Proto bych dnes ještě ráda samostatně představila jednu knihovnu, kterou jsme v srpnu navštívili. Jde o novostavbu velké zemské knihovny v Karlsruhe, předanou veřejnosti k užívání na začátku roku 1992. Něco takového je zážitkem pro každého knihovníka ČR, který mohl novostavbu knihovny podobného typu vidět ve své zemi naposledy v polovině 60. let.

Knihovnu v Karlsruhe mi připomíná reprezentativní publikace na křídovém papíře Die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (Stuttgart, Verlag Gerd Hatje 1992. 73 s. - ISBN 3-7757-0373-X). Akcent je v knize položen na architektonické řešení stavby, na výtvarné prvky. Musím však říci, že než jsem měla příležitost obdivovat práci výtvarníků, přitahovala mě knihovna uváděná (pro Čechy půvabnou) zkratkou BLB jinými skutečnostmi. Zejména srovnatelností jejích fondů a služeb s VK v Olomouci. Ve stručném přehledu jsem se dočetla, že knihovna v Karlsruhe vlastní zhruba 1,2 mil. svazků, včetně rukopisů a starých tisků. Je univerzální vědeckou knihovnou s hlubší orientací na oblast společenských věd, regionálním kulturním střediskem Horního Porýní. Má právo na povinný exemplář tištěných dokumentů i AV-médií z území Bádenska, je jedním z garantů regionální bibliografie. Knihovna plní i úkoly na poli výzkumu. Má restaurátorskou dílnu stejně jako výpočetní středisko. Slouží mj. univerzitě a vysokým školám ve městě. Do r. 1992 denní provoz znamenal pojížďky od budovy k budově, od jednoho odlehčovacího skladu k druhému.

Zajímavé jsou i historické souvislosti, v nichž se utvářela podoba a atmosféra města. Od roku 1565 bylo Karlsruhe rezidencí markrabství Baden-Durlach, od r. 1771 hlavním městem opět sjednoceného Bádenska. Když v roce 1952 spojením dvou historických území - Bádenska a Württemberska - vznikla jedna spolková země, stal se sídlem jejích spolkových úřadů Stuttgart.

Karlsruhe se svými téměř 300 tisíci obyvateli je ovšem nadále významným městem Horního Porýní, co se týká průmyslu i kultury a vědy. Do tohoto obrazu dobře zapadá novostavba zemské knihovny - projekt, jehož realizace stála 67 mil. marek a trvala od vyhlášení soutěže architektů 12 let.

Vnější podoba i interiéry reprezentativní budovy Bádenské zemské knihovny jsou působivé. Hovoří se tu o dialogu současné architektury s dějinami. Co se týče výtvarného slohu, je v Karlsruhe výrazně zastoupen klasicismus. Na knihovně byly uplatněny mj. typologické prvky blízkého kostela Sv. Štěpána. Korunou stavby je 23 m vysoká kopule nad čítárnou. Výšina, z níž přichází světlo, vytváří velkolepou atmosféru sálu. Upoutají však i některé detaily - např. na sloupech po obvodu upevněné fragmenty pískovcových desek s tajuplnými číslicemi. Rozluštění jejich tajemství je prozaické a každého překvapí - zaznamenávají totiž předvolby telefonních čísel významných knihoven světa.

Často používanými prvky v novostavbě jsou čtverce a kruh - vzory všeobecně platného symbolického významu. Čtverec jako znamení konečné pozemské existence a kruh jako symbol nekonečné kosmické harmonie.

Čisté výtvarné řešení knihovny není samoúčelné. Obdiv zrovna tak budí funkčnost budovy. Tři rozsáhlá přehledná podlaží s bezbariérovým přístupem nabízejí ve volném výběru kolem 850 000 svazků knih i periodik. Méně hodnotná a naopak zase velmi cenná literatura jsou umístěny ve dvou uzavřených výškových skladech. Volně přístupné i uzavřené sklady jsou vybaveny teleliftem, a propojeny tak s půjčovnou. V bezprostřední blízkosti vchodu je pro každého, kdo vejde, volně k dispozici denní tisk. Pak hned následují katalogy - jmenné i věcné. V přízemí jsou rovněž výstavní prostory, místo pro oddech a občerstvení.

Velká studovna s kupolí opakuje koncepci velkých knihovních sálů. Má 150 pracovních míst a prezenční fond o 50 000 svazcích. Kromě toho je v 1. patře speciální studovna rukopisů a ve 2. patře studovna hudebnin. Čtenář si může vybrat místo i v malých uzavřených pracovnách nesoucích jména těch, jimž je knihovna zavázána. Jako "Glanzstück" nám průvodkyně ukázala studovnu s deseti místy pro práci s nejmodernějšími AV-médii - tzv. mediotéku.

Čtecí přístroje a kopírky jsou v prostorách pro čtenáře samozřejmostí. Každý, kdo potřebuje, se u nich sám obslouží.

Prostorný je v knihovně archív mikrofilmů. Tzv. ochranné mikrofilmování probíhá permanentně a týká se zejména novin. V dispozicích budovy jsou i různé dílny, fotolaboratoř, knihvazárna, ale i podzemní garáže se zhruba 750 místy.

Roční přírůstek knihovny je v současné době vysoký. Se speciálními fondy čítá kolem 45 tisíc jednotek, to je asi 1,5 km polic.

V oblasti automatizace se v Karlsruhe chlubí zejména účastí v kooperační katalogizaci (Jihozápadoněmecké sdružení s centrálou v Kostnici) a napojením na ústřední databázi periodik v Berlíně.

Bylo příjemné vidět zhmotněný sen. Je na co se těšit.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

{formular:2}
­ ­ ­ ­ ­

Aktualizováno: 03.11.2010
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist