Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (září-říjen) - I. Přírodní vědy

za září-říjen 2005

Acid rain 2005 : 7th international conference on Acid deposition : conference abstracts : Prague, Czech Republic, June 12-17, 2005 / edited by Iva Hůnová ... [et al.] - Prague : Czech Hydrometeorological Institute, 2005 - 756 s. : il. ; 30 cm - 80-86690-25-3 (brož.)

Acute phase proteins in model situations / Pavel Maruna and Robert Gürlich - 1st ed. - In Prague : Charles University, the Karolinum Press, 2003 - 109 s. : il. ; 24 cm - 80-246-0684-4 (brož.)

Ahinsá / Mahátma Gándhí ; [Henri Stern ; z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová ; ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2003 - 111 s. : il. ; 8 cm - 80-7254-449-7 (váz.)

Aktuální problematika genetické toxikologie : 28. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti : NCO NZO Brno, 11.-13.5.2005 - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005 - 66 s. ; 30 cm - 80-7013-421-6 (brož.)

Alternativní metody testování toxicity chemikálií : sborník semináře 050427 : 27.-28.4.2005 Chrudim-Píšťovy / [editor Miloň Tichý, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 85 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-09-0 (brož.)

Anatomie domácích ptáků / Hugo Černý - 1. vyd. - Brno : Metoda, 2005 - 447 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - 80-239-4966-7 (váz.) :

Antropologicko-psychologický pohled na populaci regionu : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí / [sborník připravila a uspořádala Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 140 s. : il. ; 29 cm - 80-244-1000-1 (brož.)

Aplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences / Tomáš Ficker - Brno : VUTIUM, 2005 - 37 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2932-1 (brož.)

Aplikace víceměřítkových transformací v technické diagnostice = Applications of multiscale transforms in technical diagnostics / Radislav Šmíd - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 15 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03252-3 (brož.)


Atlas šumavských rostlin / Vojtěch Žíla ; [perokresby rostlin Nela Vadlejchová ; fotografie Ivan Bílek ... et al.] - [České Budějovice] : Karmášek, c2005 - 208 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-239-4608-0 (váz.)


Attenuierung des gld-Syndroms in der Abwesenheit von TNF / vorgelegt von Florian Wiede - 2005 - 127 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Audio Technologies and Processing : ATP 2005 : proceedings of the 6th conference of Czech student AES, Section on Audio Technologies and Processing / editor Jiří Schimmel - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, 2005 - 122 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2925-9 (brož.)

Augenfleckglobuli aus Spermatozopsis similis (Chlorophyceae) : Isolierung und vergleichende Charakterisierung zu Plastoglobuli höherer Pflanzen / vorgelegt von Susanne Renninger - 2005 - 188 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Beiträge zur Clifford Analysis und deren Modifikation / vorgelegt von Peter Wolfgang Zeilinger - 2005 - x, 60 s. ; 21 cm - (Brož.)

Biochemie - cvičení / Josef Zehnálek - 2. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 72 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-867-3 (brož.)

Biophysics of the Genome : proceedings of the workshop held at Brno, Czech Republic : October 12th-13th, 2004 / editors Stanislav and Michal Kozubek - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 82 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-210-3560-9 (brož.)

Brána k informacím o životním prostředí - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, [2005] - 5 volných listů v obálce : barev. il. ; 31 cm - (volné listy v obálce)

Bromélie v bytech, sklenících a zahradách / Zdeněk Ježek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 76 s., [24] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-0435-8 (brož.)

Budó : moderní japonská bojová umění / Ivan Fojtík - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 191 s., [24] s. obr. příl. ; il., portréty ; 21 cm - 80-206-0578-9 (brož.)

Cena ministra životního prostředí 1994-2004 - Praha : MŽP, 2004 - 90 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-7212-315-7 (brož.)

Cestička do školy, aneb, Několik kroků k úspěšnému komunitnímu projektu / [Jaromír Gottlieb, Radana Jakubcová] - Jičín : Regionální muzeum a galerie, 2004 - 28 s. : il. ; 22 x 30 cm + 3 volné příl. - (Brož.)

Cestou samurajů / Aleš Skřivan - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2005 - 309 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7312-043-7 (váz.)


Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk / Jan Šmarda, Jana Šmardová - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 95 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3682-6 (brož.)

CLA 2005 : 3rd international conference on concept lattices and their applications : September 7-9, 2005, Olomouc, Czech Republic / [Radim Bělohlávek, Václav Snášel (Eds.)] - Ed. 1st - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava ; Olomouc : Department of Computer Science, VŠB - Technical University, 2005 - 221 s. ; 24 cm - 80-248-0863-3 (brož.)

Cvičení z laboratorní techniky / Pavel Kopel ... [et al.] - 6., opr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1042-7 (brož.)

Cytokines in pathogenesis of serious post-surgical conditions / Robert Gürlich, Pavel Maruna, Klára Owen - 1st ed. - In Prague : Charles University, the Karolinum Press, 2002 - 57 s. : il. ; 24 cm - 80-246-0475-2 (brož.)

Černé díry : konec vesmíru? / John Taylor ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Bubeníková] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 157 s. ; 24 cm - 80-86215-48-2

České perverzní dotace : analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí / [zpracovali Vojtěch Kotecký a Jaroslav Klusák] - Praha : Zelený kruh ; Brno : Hnutí Duha, 2005 - 27 s. ; 15 x 21 cm - 80-239-4730-3 (Zelený kruh : brož.)

Čistá duše / Sylvia Nasar ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hajník] - Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2003] - 386 s. ; 24 cm - 80-7205-965-3 (brož.)

Člověk - příroda - kultura : sborník z konference = Človek - príroda - kultúra : zborník z konferencie : Trnava 9.-10. december 2004 / [editoři Josef Krob, Emil Višňovský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 187 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3757-1 (brož.)

Člověk a čas : dějiny kalendáře a chronologie / [autor:] S. I. Selešnikov ; z rus. orig. ... přel. a doplnil Jaroslav Maršálek, naps. také předml. ; il. Zdeněk Mézl a Zdeněk Maizner - 1. vyd. - Praha : Práce, 1974 - 238, [3] s. ; 8° - (Váz.) :

Čtyřicet dva měsíce v japonském zajetí / R.Keith Mitchell ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Bubeníková] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2004 - 205 s., [4] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-61-X (váz.)


DATASTAT 03 : summer school : proceedings : devoted to the memory of Pavel Osecký / edited by Ivana Horová - Brno : Masaryk University, 2004 - 437 s. : ill ; 24 cm - 80-210-3564-1 (brož.) :


Depsipeptide dendrimers : mental induced folding and diastereoselective assembly / vorgelegt von Boris Buschhaus - 2005 - 134 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Die Regulation der zentralen Stoffwechselwege in Bacillus subtilis : Interaktion von Kohlenstoff- und Stickstoffmetabolismus / vorgelegt von Hans-Matti Blencke - 2004 - v, 133 s., [13] s. tb. příl. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Die Tricks der Diva : Geschichten / Brigitte Kronauer - Stuttgart : Philipp Reclam, 2004 - 112 s. ; 15 cm - 3-15-018334-0 (brož.)

Dinosauři : poznáváme s puzzle / Garry Fleming ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Kovaříková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Production CZ, 2005 - [10] s. : barev. il. ; 24 x 33 cm - 80-7234-441-2 (váz.)

Dinosauři : samolepková knížka / [z anglického originálu ... přeložil Jan Heller] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2005 - 8 s., [6] l. barev. obr. příl. : il. ; 28 cm - 80-7209-696-6 (brož.) :

Divoký zázvor / Anchee Minová ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Parkánová-Whitton] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 220 s. ; 21 cm - 80-249-0318-0 (váz.)

Dozimetrie ionizujícího záření / Jan Singer - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 67 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-752-2 (brož.)

Dynamics of loop variables in QCD / vorgelegt von Andrej Michael Brzoska - 2005 - vi, 94 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Dynamika plynů / Jiří Nožička - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 155 s. : il. ; 29 cm - 80-01-03300-7 (brož.) :

Džungle / Theresa Greenawayová ; fotografie Geoff Dann ; [překlad Helena Kholová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2005 - 63 s. : barev. il. a mapy ; 29 cm - 80-7321-150-5 (váz.)

Einsteinův vesmír : jak vize Alberta Einsteina změnily naše chápání prostoru a času / Michio Kaku ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Žofka] - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán ; Argo, 2005 - 254 s. ; 21 cm - 80-7203-672-6 (Argo : váz.)


Ekologická politika / Ilona Jančářová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-210-3599-4 (brož.)


Ekologické aspekty textilních procesů / Dagmar Machaňová, Miroslav Prášil - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 189 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-940-6 (brož.) : * 80-7083-921-X (chyb.)

Ekologické stavitelství : základy energeticky úsporného stavění : plán seminárního centra v Hostětíně : hostětínské experimentální stavby - Hostětín : Centrum Hostětín ; Brno : Veronica, [2001] - [8] s. : barev. il., mapa ; 30 cm - 80-239-5387-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Ekologický management : distanční studijní opora / Miloslav Konečný - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 263 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-293-9 (brož.)

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky : IX. konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a. s. : 31.5.-2.6.2005 / Výzkumný ústav stavebních hmot - [Brno] : Výzkumný ústav stavebních hmot, 2005 - 357 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-4905-5 (brož.)

Ekonomie životního prostředí : výukové laboratorní experimenty / Jaroslav Klusák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0822-2 (brož.)

Emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování : sborník přednášek : 15.-16. června 2005, [Dům techniky, Pardubice] - 1. vyd. - Pardubice : Český svaz vědeckotechnických společností, 2005 - 161 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01737-4 (brož.)

Engineering in managements integrated systems : conference proceedings from International Conference of Science, Boršice 1. - 2.6.2005 - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, [2005] - 86 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7157-864-9 (brož.)

English for biomedical professionals / Karel Roubík, Conor O'Neill, Samantha Smith - 1. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 107 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03224-8 (brož.) :

Entwicklung rekombinanter bispezifischer single-chain Fv-Antikörper-Derivate zur Effektorzell-vermittelten Lyse maligner B-lymphoider Zellen / vorgelegt von Jörg Brünke - 2004 - 150 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Entwicklung und mineralogische Charakterisierung einer porösen Calciumphosphat-Keramik in Hinblick auf die Verwendung als Knochenersatzstoff / vorgelegt von Ralph Enderle - 2005 - 128 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Erste Beschreibung einer strukturdefinierten Micelle basierend auf einem amphiphilen Calix[4]aren / vorgelegt von Michael Kellermann - 2004 - 153 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)


Etologie : biologie chování zvířat / Zdeněk Veselovský ; [ilustroval Jan Dungel] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 407 s., 16 s. obr. příl., 32 s. barev. obr. příl. : il. ; 27 cm - 80-200-1331-8 (váz.) :

EU policies : agricultural, regional, environmental / Barbora Kysilková, Petr Rychtecký - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-834-7 (brož.)

Exkurze jako inovativní metoda výuky biologie a geologie : využití poznatků z jejich aplikace na základních a středních školách v ekologickém vzdělávání a výchově / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 228 s. ; 21 cm - 80-7290-192-3 (brož.)

Experimentální metody získávání, zpracování a analýzy biologických signálů : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Elektronika a sdělovací technika = Experimental methods biological signals of acquisition, processing, and analysis / Ivo Provazník - Brno : VUTIUM, 2005 - 20 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2933-X (brož.)

Experimentelle Analyse des Zielvorgangs beim Blütenbesuch nachtaktiver Schwärmer / vorgelegt von Annette Vögtle - 2004 - 100 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Experimentelle Untersuchung der turbulenten Rohrströmungen mit abklingender Drallkomponente / vorgelegt von Mira Nikolaeva Pashtrapanska - 2004 - x, 140 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Financial models / Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý - 1st English ed. - Ostrava : VSB - Technical University, Faculty of Economics, 2004 - 251 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0754-8 (brož.)

Fiscal consequences of monetary integration within the common economic area: the case of Belarus, Kazakhstan and Russia / Ainura Uzagalieva - Prague : CERGE-EI, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-047-9 (Univerzita Karlova : brož.)

Functional analysis of porins of Mycobacterium smegmatis in vivo / vorgelegt von Joachim Stephan - 2004 - ii, 111 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Fyzikálně lineární materiálové vztahy za trojrozměrných okolností v tenzorové interpretaci / Radimír Novotný - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 45 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1336-6 (brož.)

Fyzikální chemie I / Lubomír Šimek, Josef Hrnčiřík - Vyd. 4. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 180 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-324-2 (brož.)


Fyzikální chemie II : (koloidní a makromolekulární systémy) / Lubomír Šimek, Josef Hrnčiřík - Vyd. 3. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-325-0 (brož.)

Fyziologie rostlin / Václav Hejnák a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 159 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1341-2 (brož.)

Genetika / Jan Bednář, Jiří Kuciel, Tomáš Vyhnánek - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 149 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-862-2 (brož.)

Geometrie pro distanční přípravný kurz / Krista Dudková, Bedřich Lubojacký, Čestmír Restl - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0835-8 (brož.)

Grammars with context conditions and their applications = Gramatiky s kontextovými podmínkami a jejich aplikace : short version of Ph.D. Thesis : study field : Information systems / Martin Švec - Brno : Brno University of Technology, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2905-4 (brož.)

Havrani / Pavel Houser ; [ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2004 - 126 s. : il. ; 10 cm - 80-7254-506-X (brož.)

Heterocyclische sowie doppellagige Arencarboxamide : Synthese und Neurorezeptoraktivität / vorgelegt von Karin Schlotter - 2005 - 203 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Historie a náboženství Židů : tíha tří tisíc let [předsudků, pokrytectví a náboženské nesnášenlivosti] / Israel Shahak ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Strnad] - V Olomouci : Votobia, 2005 - 148 s. ; 21 cm - 80-7220-224-3 (brož.)

Hydrogeology for natural resources and the environment / Svatopluk Matula - Prague : Czech University of Agriculture, Department of Soil Science and Geology, 2005 - vi, 139 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1310-2 (brož.)

Hydromechanické procesy II / František Rieger, Václav Novák, Tomáš Jirout - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 167 s. : il., plány ; 29 cm - 80-01-03302-3 (brož.) :


Changing composition of human capital: the Czech Republic, Hungary, and Poland / Byeongju Jeong, Michal Kejak, Viatcheslav Vinogradov - Prague : CERGE-EI, 2005 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-041-X (Univerzita Karlova : brož.)


Characterization of TNF-inducible cytoprotective proteins in the mouse liver = Charakterisierung TNF-induzierbarer zytoprotektiver Proteine in der Leber der Maus / vorgelegt von Noula Shembade - 2005 - 96 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Charakterisierung neuer Interleukin-4 Rezeptor Interaktionsmoleküle und ihrer Rolle bei der Signaltransduktion / vorgelegt von Thomas Peter Bebenek - 2005 - 104 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek / Vladimír Sirotek, Jiří Karlíček - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005 - 119 s. ; 21 cm - 80-7043-399-X (brož.) :

Chemický slovník německo-český = Chemisches Wörterbuch deutsch-tschechisch / Jaroslava Kommová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 179 s. ; 23 cm - 80-246-1032-9 (brož.)

Chemie / Alexander Grünwald - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 131 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03243-4 (brož.) :

Chemie hrou / Luděk Jančář, Emílie Musilová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 174 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3559-5 (brož.)

Chyby a nejistoty stanovení účinnosti kotlů malých výkonů / Jan Koloničný - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 30 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-248-0917-6 (brož.) :

Chytněte si toho psa! / Jan Hromek - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 205 s. : il. ; 21 cm - 80-7363-037-0 (váz.) :

Identifizierung differentiell exprimierter Gene von Chondrozyten der bovinen foetalen Wachstumszone / vorgelegt von Martina Schmidl - 2005 - 122 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Ilustrovaný mikrobiologický slovník / Vladimír Klaban - 1. české vyd. - Praha : Galén, c2005 - 654 s. : il. ; 23 cm - 80-7262-341-9 (váz.)

Implementing dual regulator setups for conditional gene expression by exploiting the functional flexibility of TetR / vorgelegt von Christel Krüger - 2004 - 97 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)


Infekce plodu a novorozence / Miloš Velemínský, Petr Švihovec jr., Miloš Velemínský jr. a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 414 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7254-614-7 (váz.)


Information systems implementation and modeling : proceedings of the conference / edited Jaroslav Zendulka - 1st ed. - Ostrava : MARQ, 2005 - 304 s. : il. ; 21 cm - 80-86840-09-3 (brož.)

Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny : VUT FSI Brno, 23.5. a 24.5.2005 / [redaktor sborníku Eduard Malenovský] - Brno : Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické, c2005 - 1 sv. (v různém stránkování) : il. ; 30 cm - 80-214-2936-4 (kroužková vazba)

Interferometrická diagnostika plazmatu = Interferometric plasma diagnostic / Jan Píchal - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 25 s. : il ; 21 cm - 80-01-03255-8 (brož.)

Introduction to environmental hydrogeochemistry / Ondřej Šráček, Josef Zeman - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 102 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3586-2 (brož.)

Introdukce dřevin a její perspektivy : sborník příspěvků mezinárodní konference konané 3. října 2003 ve Křtinách k 75. výročí založení Arboreta Křtiny / Tichá, S., Úradníček L. (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, 2004 - 53 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7157-807-X (brož.)

Jaké je to být lvem / [texty a fotografie Christine & Michel Denis Huot ; překlad Tomáš Ježek] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2005 - 219 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-86323-51-X (váz.)

Jehličnany pro zahrady a skalky / Petr Pasečný - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 93 s., [28] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1432-9 (brož.)

Ještě vražednější matematika / Kjartan Poskitt ; ilustroval Philip Reeve ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Pipek] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2005 - 158 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0122-8 (brož.)

Kapitoly ze základů stereometrie : pro studium učitelství 1. stupně základní školy / Marta Francová, Květoslava Matoušková - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004, - 60 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3571-4 (brož.)

Keplerova čarodějnice : astronomův objev kosmického řádu uprostřed náboženské války, politických intrik a soudního procesu s jeho matkou, obviněnou z kacířství / James A. Connor ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná] - Praha : Pragma, c2005 - xiii, 381 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7205-176-8 (váz)

Knížka první záchrany : stručně a přehledně / Eva Kubešová ; [ilustrovali Magdalena Martínková a Petr Urban] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 127 s. : il. ; 7 x 12 cm - 80-00-01342-8 (brož.)


Knížka první záchrany : stručně a přehledně / Eva Kubešová ; [ilustrovali Magdalena Martínková a Petr Urban] - 2. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 65 s. : il. ; 7 x 12 cm - 80-00-01514-5 (kroužková vazba)

Kognice a umělý život V : semináře, 30.5.-2.6.2005, Smolenice / sestavili Josef Kelemen, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal - Opava : Slezská univerzita, 2005 - 2 sv. : il. ; 29 cm - 80-7248-310-2 (soubor) :

Komplexní řešení problematiky vstupního odporu studní / Pavel Pech - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1307-2 (brož.)

Konkrétní didaktika fyziky II / Josef Janás, Josef Trna - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3624-9 (brož.)

Konkurenceschopnost banky jako podnikatelského subjektu = The competitiveness of the bank as an enterprise subject : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Ekonomika a řízení podniku / Jan Černohorský - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 26 s. ; 21 cm - 80-214-2900-3 (brož.)

Konstrukce a vlastnosti truhlářských překližovaných desek : slisovatelnost bukových překližek / Pavel Král, Jaroslav Hrázský - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-857-6 (brož.)

Korea 1950-1953 : boje na moři / Andrzej Makowski, Krzysztof Kubiak ; [z polského originálu ... přeložil Milan Moravec] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 208 s., [52] s. obr. příl : il., portréty, mapy ; 27 cm - 80-206-0722-6 (váz.)

Kosmologie do vesty / Rudolf Kippenhahn ; [přeložila Kateřina Amiourová] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2005 - 135 s. : il. ; 20 cm - 80-7214-795-1 (váz.) :

Krajem zapomenutých studánek / Pavel Koubek - Pelhřimov : Pavel Koubek : Nová tiskárna, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 16 x 23 cm - 80-86559-34-3 (váz.)

Království zvířat : [objevte úžasný svět zvířat] / napsali David Burnie ... [et al. ; translation Eva Horová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2005 - 369 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - 80-7321-145-9 (váz.)


Kreslíme zvířátka : pro školáky a předškoláky - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 63 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7237-552-0 (váz.)


Krev a spravedlnost : příběh pařížského lékaře, který se v 17. století stal průkopníkem krevní transfuze / Pete Moore ; přeložila Kateřina Knišová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 254 s. ; 21 cm - 80-7341-465-1 (váz.) :

Kruhové válcové skořepiny a přímá potrubí za netradičních okolností a interakcí : učební text pro doktorandské studium / Radimír Novotný - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 144 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1344-7 (brož.)

Laminins and their receptors in murine myogenesis / vorgelegt von Stefanie Karosi - 2005 - iii, 137 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Lexikon léčivých kamenů / Josef Pavel Kreperát - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2005 - 103 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7296-040-7 (váz.)

Lichenoflóra přírodní památky Kokrháč / Daniel Hisem - V Chomutově : Oblastní muzeum v Chomutově, 2005 - 40 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-5582-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Lineární programování I / Jan Získal, Martina Beránková, Milan Houška - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 69 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1313-7 (brož.) :

Lovy s kamerou / Jaromír Zumr & Jaromír Zumr jr. - České Budějovice : Karmášek, 2003 - 161 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-239-2000-6 (váz.) :

Magická čísla a bludné hvězdy : první krůčky vědy / Anna Parisiová ; [přeložila Lucie Hessová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 187 s. : il. ; 20 cm - 80-00-01663-X (brož.)

Matematická analýza II : posloupnosti a řady funkcí : funkce více proměnných / Vratislava Mošová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1005-2 (brož.)

Matematická analýza III / Milan Krbálek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 99 s. ; 30 cm - 80-01-03216-7 (brož.) :

Matematika / Věra Matuštíková - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 183 s. ; 30 cm - 80-7314-056-X (brož.) :


Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 4. upr. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-955-4 (brož.)


Mendělejevův sen : putování po stopách prvků / Paul Strathern ; přeložila Lucie Černá - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 287 s. : il. ; 22 cm - 80-7341-543-7 (váz.) :

Metalle in Peptid-Architekturen : Synthese, Struktur und Reaktivität von Komplexen künstlicher Aminosäure-Derivate mit tertiären und sekundären Amid-Bausteinen / vorgelegt von Nicole Niklas - 2005 - 449 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Methodical procedure of social and ecological links assessment with economic transformation : theory and application / Jiří Anděl and Martin Balej - Ústí nad Labem : Mino, 2004 - 113 s. : barev. il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-239-3893-2 (váz.)

Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách / Jana Uhlířová, Václav Mazín a kol. - Praha : VÚMOP, 2005 - 31 s., [2] s. barev. obr. příl. : mapy ; 30 cm - 80-239-4845-8 (brož.)

Metody pro posouzení vlivů dopravní cesty na území = Methods using for assessing impact of transport roads on landscape / Kristýna Neubergová - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 22 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03248-5 (brož.)

Mezinárodní seminář didaktiků chemie : sborník příspěvků : věnován Milanu Kratochvílovi k 80. narozeninám : 30. června až 2. července 2004 Vzdělávací středisko CDVU MU v Brně, Šlapanice u Brna / editor Jiří Šibor - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 25 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-210-3612-5 (brož.) * 80-210-3616-5 (chyb.)

Mláďátka : samolepková knížka / [z anglického originálu ... přeložila Jana Hejná] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2005 - 8 s., [4] l. barev. obr. příl. : il. ; 28 cm - 80-7209-695-8 (brož.) :

Mládě : text Angela Serena Ildos ; z anglického překladu italského originálu ... přeložili Tomáš Kapic a Ondřej Šanca - Dotisk 1. vyd. 2005 - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 734 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7234-360-2 (váz.) :

Modelování polí : práce doktorského grantu GAČR 102/03/Ho86 "Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech" / [editor Marika Pourová] - Praha : Československá sekce IEEE, 2005 - 247 s. : il. ; 21 cm - 80-86582-18-3 (brož.)

Moderní teorie řízení : cvičení / Jiří Roubal ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 75, x s. : il. ; 30 cm - 80-01-03208-6 (brož.) :

Modifikation des Wachstums von Kupfer auf Ni(111) untersucht mit dem Rastertunnelmikroskop / vorgelegt von Reinhard Peter Lindner - 2005 - 190 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (Brož.)


Modulární systém pro bezchybný výpočet velkých a špatně podmíněných soustav lineárních algebraických rovnic = Modular system for error-free computation of large and ill-conditioned set of linear equations / Róbert Lórencz - V Praze : České vysoké učení technické, c2005 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03270-1 (brož.)

Molekularbiologische Untersuchungen der Photoperzeption von Euglena gracilis / vorgelegt von Maria Ntefidou - 2005 - xii, 167 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Molekulare Pathomechanismen chronischer Glaukome in der Säugernetzhaut / vorgelegt von Frank Markus Dyka - 2004 - v, 80 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Molliérův h-s diagram vody a vodní páry : včetně diagramů, tlak p - entalpie h a teplota t - entropie s podle IAPWS-IF97 / Jaroslav Klomfar - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 3 složené l. v přebalu : il. : ; 30 cm - 80-200-1323-7 (brož.) :

Moravská brána očima geologa / Martin Janoška - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 47 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - 80-244-1066-4 (brož.)

Motýli / Helgard Reichholfová-Riehmová ; kresby Fritz Wendler ; [z německého originálu ... přeložil František Krampl] - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 287 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-242-1366-4 (váz.)

Možnosti transgrese : je třeba vylepšovat člověka? / Marek Petrů - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 268 s. ; 21 cm - 80-7254-610-4 (váz.)

Můj psí deník, aneb, Jak přežít s lidmi / Zuzana Peterová - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2005 - 125 s. : il. ; 13 x 19 cm - 80-86695-59-X (váz.) :

Mužům vstup zakázán / Květa Klímová-Pumerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 223 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - 80-7178-995-X (brož.) :

Nabídka ekologických výukových programů : prezentace nevládních neziskových organizací v Plzeňském kraji / [sestavila Lenka Janoušková] - Spálené Poříčí : ZO ČSOP, 2004 - 12 s. ; 22 cm - (Brož.)


Nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy ; Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ; Upozornění na změnu : Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 24 s. ; 21 cm - 80-7365-064-9 (brož.)


Náš vesmír / Josip Kleczek - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 580 s., 15 s. barev. obr. příl. : il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01425-4 (váz.) :

Naše houby : stručně a přehledně / František Kotlaba ; [ilustrace Petr Liška] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 167 s. : barev. il. ; 7 x 12 cm - 80-00-01500-5 (kroužkový blok)

Naši ptáci / Martin a Lea Smrčkovi ; ilustrovali Jan Hošek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 429 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01620-6 (váz.) :

Návrat draků : na stopě posledním žijícím dinosaurům / Hartwig Hausdorf ; [z německého originálu ... přeložil Milan Soška] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005 - 175 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-242-1430-X (váz.)

Návrh robustního řízení modifikovaným Q-učením = The proposal of robust control through modified Q-learning : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Inženýrská mechanika / Stanislav Věchet - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2922-4 (brož.)

Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna / bratr Yun a Paul Hattaway ; [překlad Marek Goitka] - Albrechtice : Křesťanský život, c2005 - 288 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7112-103-7 (brož.)

Nebojím se...matiky! : aritmetika pro 1. stupeň ZŠ / Jana Němcová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01629-X (brož.) :

Nebojím se...matiky! : geometrie? hračka! : (1.-5. třída) / Jana Němcová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 65 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01630-3 (brož.)

Nejkrásnější místa Evropy / Eva Kropiwnická a Andrzej Kropiwnicki ; [překlad Tadeusz W. Shmidt] - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 94 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7352-256-X (váz.)

Neue intrazelluläre Interaktionspartner des 71 Integrinrezeptors / vorgelegt von Thomas Samson - 2005 - 135 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (Brož.)


New challenges in pond aquaculture : book of abstracts : April 26-28,2005 České Budějovice, Czech Republic / editor: Zdeněk Adámek - České Budějovice : University of South Bohemia, 2005 - 80 s. ; 21 cm - (Brož.)


Numerical mathematics / David Kolman - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 107 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03250-7 (brož.) :

Numerická simulace proudění I / Jaroslav Fořt ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03162-4 (brož.) :

O pravdě a spravedlnosti / Mahátma Gándhí ; [Henri Stern ; z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová ; ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2003 - 106 s. : portréty ; 8 cm - 80-7254-450-0 (váz.)

Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří : sborník referátů z konference : 2.6.2005 Hora Svatého Šebestiána = Regeneration of forest stands in the air-polluted area of eastern Krušné hory Mts. : proceedings from the conference - V Brně : Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU, [2005] - 90 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-863-0 (brož.)

Obyčejné diferenciální rovnice : učební text pro kombinované studium / Jarmila Šotová - Vyd. 1. - Brno : Univerzita obrany, 2004 - 122 s. ; 30 cm - 80-85960-87-7 (brož.) :

Oči mám jenom pro tebe-- / David Baird ; přeložila Ludmila Janská - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 94 s. : barev. il. ; 16 cm - 80-7359-011-5 (váz.)

Od země přes kopec do nebe-- : o chůzi, poutnictví a posvátné krajině / koncepce a editor Jiří Zemánek - Vyd. 1. - Praha : Arbor vitae ; V Litoměřicích : Severočeská galerie výtvarného umění, 2005 - 183 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm + 1 volná příl.: Seznam vystavených děl (7 s.) - 80-86300-66-8 (Arbor vitae : brož.)

Odpady : informace a náměty pro ekologickou výchovu v Plzeňském kraji / [text, pracovní listy Simona Krýslová, Markéta Široká] - Plzeň : Ametyst, 2004 - [27] l. : il., mapa ; 30 cm - (Volné listy v obalu)

Omezení klíčení hlíz bramboru / Vlastimil Rasocha, Ervín Hausvater, Petr Doležal - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2005 - 8 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86940-00-4 (brož.)

Operační program Infrastruktura : jak získat finanční prostředky z operačního programu Infrastruktura - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí Praha v nakl. Kompakt, 2004 - 16 s. ; 21 cm - * 80-7212-399-4 (brož.) (chyb.)

Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby = Operative control outflow from river basins during floodings and use of artificial inteligence methods / Miloš Starý - Brno : VUTIUM, 2005 - 41 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2935-6 (brož.)


Optická odezva povrchů : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná fyzika = Optical response of surfaces / Petr Dub - Brno : VUTIUM, 2005 - 26 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2937-2 (brož.)

Optimal severance payment: theory and practice / Byeongju Jeong - Prague : CERGE-EI, 2005 - 22 s. ; 21 cm - 80-7343-049-5 (Univerzita Karlova : brož.)

Optimisation of the automated mining process by the selective haulage and homogenisation methods / Alois Burý - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2005 - 45 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0847-1 (kroužková vazba) :

Orient expres Londýn-Bagdád : historií i přítomností ve stopách Agathy Christie / Andrew Eames ; [přeložil Lumír Mikulka] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 285 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - 80-7243-246-X (váz.) :

Ovzduší 2005 : Brno, 9.-11. května 2005 : program a sborník konference / [editor Irena Holoubková] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 319 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-210-3688-5 (brož.)

Palác Dračího krále / Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2005 - 386 s. ; 21 cm - 80-7359-000-X (váz.) * 80-7359-769-1 (chyb.)

Pedagogická propedeutika udržitelného rozvoje : monografie / Radmila Dytrtová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedagogiky, 2004 - 70 s. ; 21 cm - 80-213-1179-7 (brož.)

Pěstování rostlin pro energetické účely / Vlasta Petříková - [Česko : s.n.], 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-239-5497-0 (brož.)

Pharmako dynamis : excitanty a empatogenika ; [moc rostlin a cesta jedů] / Dale Pendell ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Krůta a Martin König]] - 1. vyd. - Praha : Dybbuk, 2005 - 317 s. : il. ; 24 cm - 80-86862-06-2 (váz.)

Photoelektronenspektroskopie im "Pressure Gap" : Aufbau einer neuen Apparatur für Messungen im Druckbereich von 10-10 bis 1 mbar / vorgelegt von Jörg Pantförder - 2005 - 172 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Plíseň v kabátě dr. Floreyho : příběh jednoho zázraku - penicilinu / Eric Lax ; přeložila Jitka Fialová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 342 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7341-498-8 (váz.) :


Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi : doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat / text: Věra Aladzasová-Přibylová ; foto: Dana Holečková ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-7084-402-7 (brož.)

Poznan : dzieje miasta woda pisane = Poznan : the history of the city written with water / Alfred Kaniecki - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2004 - 716 s., [6] s. obr. příl. : il., mapy, fot. (některé barev.) ; 24 cm - 83-7063-376-5 (váz.)

Požadavky normy ISO 14001:2004 : zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář 2.vydání ČSN EN ISO 14001:2005 / Zdeněk Suchánek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Český normalizační institut, 2005 - 120 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7283-180-1 (brož.) :

Praktická cvičení z biologie : protokoly / Renata Veselská, David Šmajs a spolupracovníci - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005- - sv. : il. ; 30 cm - 80-210-3644-3 (sv. 2 : brož.)

Pravděpodobnostní modely / Ladislav Lukáš - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 208 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-388-4 (brož.) :

Prezentace matematiky '04 : ICPM '04 : mezinárodní konference : sborník příspěvků : Liberec, Czech Republic : September 14-17, 2004 / [ediční skupina Jana Přívratská, Jana Příhonská, Dana Andrejsová] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2005 - 221 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-924-4 (brož.)

Problémy lomové mechaniky V. : lomová mechanika obecných singulárních koncentrátorů napětí : Brno, 22. června 2005 : sborník přednášek semináře / [editoři Petr Frantík, Luboš Náhlík] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2854-6 (brož.)

Problémy vzájemných vztahů stabilního rozvoje bank a podniků = Problems and relations of banks and enterprises development : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Ekonomika a řízení podniku / Liběna Teplá - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 27 s. ; 21 cm - 80-214-2898-8 (brož.)

Prostějov / [foto J. Andrýsek, archiv] - Prostějov : Městský úřad Prostějov, [2005] - [10] s. : barev. il., mapa ; 21 cm - (Brož.)


Průhonický zámek a park - dílo přírody a lidského ducha : pamětní síň hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy (1860-1936) - Průhonice : Botanický ústav Akademie věd ČR, 2005 - 30 s. : il., portréty, plány, faksim., genealogické tabulky ; 30 cm - 80-86188-19-1 (brož.) :


Průvodce předmětem matematika II :(pátá část) : úlohy z obyčejných diferenciálních rovnic / Otakar Prachař, Jana Jelínková - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 121 s. ; 30 cm - 80-7194-747-4 (brož.) :

Pružnost a pevnost / Pavel Puchmajer - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 143 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03244-2 (brož.) :

Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie / Jiří Kameníček, Zdeněk Šindelář, Marta Klečková - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1029-X (brož.)

Příroda Hlučínska = Natural environment of Hlučín region = Die Natur von der Region Hlučín = Przyroda w okolicy Hlučína / Věra Koutecká a kol. - Hlučín : Město Hlučín ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska, 2004 - 94 s. : il. (převážně barev.), barev. mapa ; 30 cm - 80-86486-27-3 (brož.)

Přírodní divy světa / [Robert J. Moore ; z anglického originálu ... přeložila Dana Čížková] - Vyd. 2. - Praha : Slovart, 2005 - 320 s. : barev. il., mapy ; 36 cm - 80-7209-691-5 (váz.) :

Přírodní divy světa / Joyce Robins ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Borovička] - České vyd. v Ottově nakl. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství - Cesty, 2004 - 192 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7181-115-7(váz.)

Přírodopis 7 : pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia / Věra Čabradová ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - 64, 12 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-425-2 (brož.) :

Přírodopis 7 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia / Věra Čabradová ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - 128 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7238-424-4 (brož.) :

Ptáci lesů, luk a polí / Frieder Sauer ; kresby Fritz Wendler ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Čihař] - Vyd. 2. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 286 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-242-1367-2 (váz.)

Radiologické metody v hydrosféře 05 : sborník konference : 10.-11.5.2005, Sport-V-Hotel, Hrotovice / [editor sborníku Eduard Hanslík, Alena Pecinová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 81 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-10-4 (brož.)

RAGtime 4/5 : proceedings of Workshops on black holes and neutron stars : 14-16/13-15 October 2002/2003 Opava, Czech Republic / S. Hledík, Z. Stuchlík editors - 1st edition - Opava : Silesian University, 2004 - 281 s. : il. ; 25 cm - 80-7248-242-4 (brož.)


REACH při práci : jaký prospěch mohou mít pracovníci z nové evropské politiky o chemických látkách / Tony Musu - Praha : Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnost, 2004 - 36 s. ; 24 cm - 80-86809-01-3 (Českomoravská konfederace odborových svazů : brož.)

Regulation der Glucoseaufnahme und -verwertung in Bacillus subtilis durch reversible Proteinphosphorylierungen / vorgelegt von Matthias Helmut Schmalisch - 2004 - vi, 133 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Rentgenová spektrometrie : sborník přednášek z kurzu / [uspořádal Václav Helán] - 2. uprav. a dopl. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2005 - 285 s. : il. ; 21 cm - 80-86380-17-3 (brož.)

Rezistentní grampozitivní bakterie : komunitní a nozokomiální infekce vyvolané rezistentními grampozitivními bakteriemi : 9. pracovní setkání "Antibiotická politika" : sborník abstrakt : Soláň, 9.-11. června 2005 - Vyd. 1. - [Zlín] : Agentura B/P/P, 2005 - 55 s. ; 30 cm - 80-239-4889-X (brož.)

Rýsování : úlohy z geometrie : příručka pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií / Jaroslav Eisler ; [ilustrace Antonín Šplíchal] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 62 s. : il. ; 21 cm - 80-253-0105-2 (brož.)

Řady / Ladislav Průcha - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 98 s. ; 30 cm - 80-01-03221-3 (brož.) :

Sanační technologie VIII : sborník konference : 25.-26.5.2005, Klub kultury Uherské Hradiště / [editor sborníku Jiří Burkhard, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 155 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-86832-11-2 (brož.)

Savci : [veselé obrázky zvířat / z anglického originálu ... přeložila Romana Kempná] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 31 s. : barev. il. ; 19 x 23 cm - 80-253-0070-6 (brož.)

Sbírka řešených příkladů z fyziky : vlnění / Jiří Tolar, Ján Koníček - Vyd. 5. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 97 s. ; 30 cm - 80-01-03222-1 (brož.) :

Sborník prací doktorandů oboru elektronové optiky / redigovala Ilona Müllerová - Brno : Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, 2005 - 70 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-239-4561-0 (brož.)

Sborník příspěvků 3. setkání uživatelů PULSE : Velké Losiny, 3.-6. května 2005 / [editor Radovan Zadražil] - Praha : Spectris, 2005 - 101 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4909-8 (kroužková vazba)


Semiconductor : support interaction in photocatalysis / vorgelegt von Marc Gärtner - 2005 - 142 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Seminář a praktikum z fyziky / František Jáchim, Jiří Tesař - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-158-3 (brož.) :

Semiregulární simplexy v metodě konečných prvků = Semiregular simplexes in the finite element method : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Matematické inženýrství / Jana Hoderová - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 21 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2926-7 (brož.)

Setkání speleologů v Moravském krasu : 15.-17.dubna 2005 = Meeting of cavers in the Moravian Karst, April 15 to 17, 2005 / sestavil Pavel Bosák, Jiřina Novotná - Praha : Česká speleologická společnost, 2005 - 81 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 30 cm - (Brož.)

Simulační modely I / Milan Houška - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 57 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1334-X (brož.) :

Skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově univerzitě v Brně. 1. díl, Kmity / Petr Sládek, Jan Kučírek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 86 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3666-4 (brož.)

Skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově univerzitě v Brně. 2. díl, Vlny / Petr Sládek, Jan Kučírek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3667-2 (brož.)

Slavné české lebky : antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie / Jiří Ramba ; [ilustrace Miroslav Barták] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2005 - 303 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7262-325-7 (váz.)

Slovní úlohy řešené rovnicemi : pro žáky a učitele ZŠ, studenty a profesory SŠ : 555 úloh / Pavel Czudek ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : HAV, 2005 - 153 s. ; 21 cm - 80-903625-0-8 (brož.)

Sociální antropologie obce Dolní Roveň / Petr Skalník (ed.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 287 s. ; 24 cm - 80-7194-730-X (brož.)


Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit : (antropologická perspektiva) / editoři Tomáš Hirt, Marek Jakoubek - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 279 s. ; 21 cm - 80-86898-22-9 (brož.)


Speciální a vyšší geodézie / Magdalena Maršíková, Zbyněk Maršík - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 82 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-768-9 (brož.)

Stavebně fyzikální chování dvouplášťových konstrukcí = The hygrothermal behaviour of building constructions with a ventilated air layer / Zbyněk Svoboda - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005 - 22 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03271-X (brož.)

Stíhačka Zero : příběh letecké legendy / Martin Caidin ; [překlad Oldřich Vidlák] - Praha : Toužimský & Moravec, 2005 - 143 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7264-071-2 (váz.)

Sto největších divů přírody : unikátní průvodce po nejkrásnějších přírodních památkách světa / [autoři textu Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni ; z anglického originálu ... přeložili Pavel Červinka ... et al.] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005 - 400 s. : barev. il., mapy ; 37 cm - 80-7360-087-0 (váz.)

Stromy, které léčí : úplný průvodce léčivými účinky více než sto sedmdesáti stromů / Peter Conway ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Drewsová] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 373 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-609-0 (váz.)

Structural and functional characterisation of MspA the main porin of Mycobacterium smegmatis / vorgelegt von Maysa Mahfoud - 2004 - iv, 1, 107 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Structural and functional model compounds for [NiFe] Hydrogenases / vorgelegt von Frank Lauderbach - 2004 - 113 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Strukturaufklärung und Quantifizierung von Produkten der nicht-enzymatischen Glykierung von Proteinen und DNA / vorgelegt von Carlo Carsten Peich - 2004 - viii, 150 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Strukturované studium geologie, biologie a environmentální výchovy / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 56 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-191-5 (brož.)

SUC1- und SUC3-Saccharosetransporter aus Arabidopsis thaliana und Plantago major : Analyse der physiologischen Bedeutung und des interzellulären Transports / vorgelegt von Christian Lauterbach - 2005 - vii, 224 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Sukulenty : encyklopedie / Zdeněk Ježek, Libor Kunte - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 303 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7234-442-0 (váz.)


Supramolekulare Organisation amphiphiler Fullerene / vorgelegt von Stephan Burghardt - 2005 - ii, 191 s. : il. ; 20 cm - (Brož.)

Svatbou život nekončí / Eva a Pavel Dolejší - Vyd. 1. - Albrechtice : Křesťanský život, 2005 - 209 s. : il. ; 17 cm - 80-7112-104-5 (váz.)

Světový summit o udržitelném rozvoji : rámec pro realizaci opatření : pracovní skupina WEHAB : Johannesburg 2002 - V Praze : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2002 - 163 s. ; 30 cm - 80-239-5496-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Synthese und Charakterisierung alkylüberbrückter Diphenyloligoine / vorgelegt von Christian Walter Heinrich Klinger - 2004 - 168 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Syntheses, structures and reactivity of novel nitrogenase relevant transition metal complexes with NS4- and N3S2-Donor atoms / vorgelegt von Shaban Abd El-Fattah Y. Shaban - 2005 - 104 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Syntheses, structures, and properties of metal-organic networks / vorgelegt von Manase Ayuk Ako - 2005 - 218 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Synthesis and characterisation of Novel Porphyrins and their metal complexes / vorgelegt von Hanaa Abd El-monem Mansour - 2005 - iii, 148 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe. Izrael / autoři Leslie Sebba, Menachem Horovitz, Ruth Geva ; překlad Agentura Pylon - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005 - 108 s. ; 21 cm - 80-7338-036-6 (brož.) :

Taháky do kapsy, aneb, Nenechte se nachytat! / kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 127 s. ; 7 x 12 cm - 80-00-01535-8 (brož.)

Tajemství Bible / Alfred J. Palla ; [přeložil Ján Ostrolucký ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 2005 - 325 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86509-16-8 (váz.)

Tajemství krve / Vít Syrový - 1. vyd. - [Praha] : Vít Syrový, 2005 - 200 s. ; 21 cm - 80-903137-4-4 (brož.)


Tajemství Země / [z německého originálu ... přeložili Michal Makovec a Kateřina Hanušová ; rejstřík Hana Solařová] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2005 - 320 s., [10] složených l. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-86880-01-X (váz.)


Technické prostředky automatizace IV : (snímače, převodníky, regulátory, průmyslová výpočetní technika, ovládací jednotky) / František Hruška - Vyd. 3. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 108 s. : il., plány ; 30 cm - 80-7318-274-2 (brož.)

Teorie elektromagnetického pole I / Karel Novotný - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 187 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03226-4 (brož.) :

Teorie pravděpodobnosti na kvantových a fuzzy logikách = Probability theory on quantum and fuzzy logics / Mirko Navara - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03247-7 (brož.)

Tepelně technické tabulky a diagramy / Stanislav Bálek - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 129 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0828-5 (brož.)

Terénní příručka : pro pracovníky psychosociálních a humanitárních služeb, kteří se angažují při hromadných neštěstích většího rozsahu / [text Deborah J. De Wolfe ; překlad Bohumila Baštecká] - Praha : MV - oddělení psychologie OPe MV : Adra, 2002 - 31 s. ; 15 cm - (Brož.)

Termomechanika a mechanika tekutin : (přehled základních fyzikálních veličin, zákonů a rovnic) / Jan Urbášek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 77 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-943-0 (brož.)

The contribution of host-finding behaviour to the transmission success of miracidia / vorgelegt von Jan Hertel - 2005 - iv, 91 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

The Middle East and Western values : a dialog with Iran : October 25th - 26th, 2003, Isfahan : 127th Bergedorf Round Table : Bergedorfer Gesprächskreis / [editors Julia Steets, Horst Rödinger, Thomas Weihe] - Hamburg : Körber Stiftung, 2004 - 150 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm - 3-89684-356-7 (brož.)

The predictive power of noisy elimination tournaments / Dmitry Ryvkin - Prague : CERGE-EI, 2005 - 24 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-045-2 (Univerzita Karlova : brož.)

The RNA-binding protein YT521-B plays a role in the alternative splice site selection and its regulated by tyrosine phosphorylation / vorgelegt von Ilona Rafalska - 2005 - viii, 135 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

The role of v3 and v6 integrins in liver fibrosis / vorgelegt von Eleonora Patsenker - 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)


Troposférická chemie / Ivan Holoubek ... [et al.] - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 159 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3656-7 (brož.)

Untersuchungen des onkogenen Mechanismus des chimären Fusionsproteins MLL-ENL / vorgelegt von Bernd Bülent Zeisig - 2005 - 98 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Untersuchungen zur Verarbeitung verhaltensrelevanter akustischer Signale bei der Feldheuschrecke Chorthippus biguttulus L. / vorgelegt von Wolfram Schulze - 2004 - 95 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Uranové ložisko Rožná : model pozdně variských a povariských mineralizací / Bohdan Kříbek, Antonín Hájek (editoři) ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2005 - 98 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 29 cm - 80-7075-629-2 (brož.)

Use of the fractal theory to study physical and chemical properties of materials : a thesis of a talk for the professorial appointive procedure in the study field of material science = Užití teorie fraktálů při studiu fyzikálně chemických vlastností materiálů / Oldřich Zmeškal - Brno : VUTIUM, 2005 - 45 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2938-0 (brož.)

Útok na Cabanatuan / William B. Breuer ; [přeložil Ivan Sec] - Vyd. 1. - [Havířov] : Koala, 2005 - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 21 cm - 80-903520-5-7 (váz.)

Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky / Milan Kopecký - 2., dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 71 s. : il. ; 29 cm - 80-244-1031-1 (brož.)

Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky : (sbírka úloh) / Viktor Langer, Milan Kopecký - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 65 s. : il. ; 29 cm - 80-244-1032-X (brož.)

V obcích ekologicky : základy ochrany životního prostředí v malých obcích / [editor Petr Ledvina] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-7212-338-6 (brož.)

Vacuum effects in light-cone field theory / vorgelegt von Daniela Steinbacher - 2005 - 83 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)


Vážky 2004 : (sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách) / Editor sborníku Lubomír Hanel - Vyd. 1. - Vlašim : ZO ČSOP, 2004 - 148 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-86327-42-6 (brož.)


Velké divy světa / napsal Russell Ash ; ilustroval Richard Bonson ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Hejný] - Vyd. 2. - Praha : Slovart, 2005 - 64 s. : barev. il., mapy ; 32 cm - 80-7209-692-3 (váz.) :

Venkovská krajina 2005 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 3. ročník : Slavičín, Hostětín (CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj), 13. až 15. května 2005 - 1. vyd. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2005 - 165 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - 80-239-4963-2 (kroužková vazba)

Veveřácká kronika : příběh divoké veverky Pinky / Kateřina Mojžíšová ; [fotografie Kateřina Mojžíšová, Petr Soukup] - Vyd. 1. - Kolín : Zóna, 2005 - 283 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - (Váz.)

Vlci u dveří : podivuhodný příběh manželského páru, který žil s vlky / Jim & Jamie Dutcherovi a James Manfull ; přeložila Lucie Šavlíková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 270 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7341-530-5 (váz.) :

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005 : (sborník příspěvků) : Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, 11.5.2005 / [editor Ladislav Bláha] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 383 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-63-1 (brož.)

Vlny hrůzy : zemětřesení, sopky a tsunami / Petr Jakeš - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 221 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm - 80-7106-772-5 (váz.) :

Vollständiger Selbstaufbau von diskreten supramolekularen Dendrimeren sowie dendritische Vinylsulfone als Reaktivvernetzer / vorgelegt von Alexander Franz - 2005 - iii, 242, ii s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Vůně života : aromaterapie pro těhotenství a zdravý životní styl / Vivian Nadya Lenart de Lunny ; z angličtiny přeložila a upravila Marie Chřibková - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2005 - 273 s. : il. ; 21 cm - 80-86356-40-X (brož.)

Vybrané aspekty ochrany životního prostředí / [autorský kolektiv: Zdeňka Wittlingerová, Ivan Landa] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 2005 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1320-X (brož.) * 80-213-1230-X (chyb.)


Výuka ekologie a ekologické výchovy v podmínkách bakalářského a magisterského studia učitelství biologie a geologie na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7290-193-1 (brož.)


XX. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a X. konference Voda a pozemkové úpravy 2005 : sborník přednášek - 1. vyd. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 2005 - 158 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-02-01638-6 (brož.)

Zachránce bloudícího / Abú Hámid al-Ghazzálí ; [z arabského originálu ... přeložil a doslovem opatřil Luboš Kropáček] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 111 s. ; 14 cm - 80-7021-789-8 (brož.) :

Základní geologická mapa České republiky [kartografický dokument] : [list] 14-224 Jeseník / [sestavil redaktor listu Jan Cháb s kolektivem autorů Jan Čurda ... et al.] - Vyd. 1. - [Měřítko] 1:25 000 - Praha : Česká geologická služba, 2005 - 1 mapa : barev. ; 40 x 50 cm, složeno na 30 x 21 cm v plastovém obalu + Vysvětlivky (75 s. ; 29 cm) - 80-7075-621-7 (brož.)

Základy neuroimunomodulace / Hana Kovářů, František Kovářů - Praha : Galén, c2005 - 216 s. : il. ; 23 cm - 80-7262-316-8 (váz.)

Země je plna tvých tvorů : tři studie o vztahu křesťanství k přírodě / Wendy Drozenová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 108 s. ; 21 cm - 80-246-0984-3 (brož.)

Zemědělství & ptáci : agro-environmentální programy pomáhají ptákům / [autor textu P. Marhoul ; autoři fotografií P. Bürger ... et al.] - Praha : Česká společnost ornitologická, [2001] - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.)

Zeměměřické výkony a díla ; Zeměměřiči a právo : ceny, právní předpisy, normy, komentáře / Petr Polák - Praha : Český svaz geodetů a kartografů, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-02-01692-0 (brož.)

Zoologie / Langrová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 270 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1328-5 (brož.) :

Ztraceni v Tibetu / Richard Starks, Miriam Murcutt ; [přeložila Olga Hanzalová] - Vyd. 1. - [Havířov] : Koala, 2005 - 203 s. ; 21 cm - 80-903520-6-5 (váz.)

Zur Landschaftsökologie der Baía da Babitonga : ein brasilianisch-bayerisches Modellprojekt : Beiträge aus Erlanger Fakultäten / [Vorw. des Hrsg. Thomas Neese] - Erlangen-Nürnberg : Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 2004 - 143 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 3-930357-66-6 (váz.)

Zvuk v divadle : učební texty pro výuku předmětu Základy scénického zvuku / Jiří Pejcha, Jan Škubal - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2005 - 86 s. : il. ; 30 cm - 80-86928-01-2 (brož.)


Život mezi atomy, aneb, Jak to vše u nás i jinde začínalo / Čestmír Šimáně - 1. vyd. - Řež : Ústav jaderného výzkumu, 2005 - 294 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4345-6 (brož.)

Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích : mezioborové potkávání : sborník přednášek : 31. seminář : Klatovy, 7.-8. září 2005 - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2005 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-85116-40-5 (brož.)

19th symposium on anemometry : national conference with international participation : proceedings : Holany-Litice, May 24-25, 2005 / editors Zdeněk Chára, Ladislav Klaboch - Prague : Institute of Hydrodynamics, Academy of Sciences of the Czech Republic, c2005 - 165 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4871-7 (kroužková vazba)

20th NMR Valtice : April 4th-6th, 2005, Valtice, Czech Republic - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 61 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3678-8 (brož.)

27. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků : hotel Svratka, Českomoravská vrchovina, 23.-27. května 2005 / [redakční rada Zdeněk Černošek, Jana Holubová, Eva Černošková] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 234 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-764-4 (brož.)

3D Sopky / Pavel Gabzdyl - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 47 s. : barev. il. ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0598-9 (váz.) :

6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika : základní tělesné charakteristiky 0-19 let, percentilové grafy 0-18 let, rozměry hlavy dětí 0-6 let / P. Bláha ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2005 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-7071-251-1 (brož.) :

7a-Azaindole aus Pyridinderivaten : Synthese, Bioisosterie und Struktur-Wirkungs-Untersuchungen / vorgelegt von Jan Elsner - 2005 - 165 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

9th Conference on Environment and Mineral Processing : 23.6.-25.6.2005, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík] - Ostrava : VŠB - Technical University, 2005 - 2 sv. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-248-0786-6 (sv. l : brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist