Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 2005

A trace of anger is enough: on the enforcement of social norms / Jakub Steiner - Prague : CERGE-EI, 2005 - 10 s. ; 21 cm - 80-7343-039-8 (Univerzita Karlova : brož.)

Abeceda účetnictví 2005 : pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu / [Jaroslava Svobodová a] kolektiv autorů - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 335 s. ; 24 cm - 80-7263-279-5 (kroužková vazba)

Admirál Canaris a Abwehr / Lauran Paine ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Voňka] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 183 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86215-52-0 (váz.)

Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě / Petr Bělovský - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 116 s. ; 21 cm - 80-246-0975-4 (brož.)

Analýza povinného spoření zavedeného v zahraničních důchodových systémech / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák - Praha : VÚPSV, 2005 - 59 s. : il. ; 30 cm - (Brož.)

Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi : z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářského práva, Komise a Evropského soudního dvora / Josef Bednář - Praha : C.H. Beck, 2005 - xviii, 624 s. ; 23 cm - 80-7179-428-7 (brož.)

Atlas of human rights to education and freedom of schooling in Europe / Manfred Borchert, Robert Bell (ed.) - 1st ed. in the Czech Republic - Pardubice : University of Pardubice, 2005 - 90 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-753-9 (brož.)

Autonomie ve stáří : strategie jejího zachování / Dana Sýkorová, Oldřich Chytil (eds.) - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta ; V Boskovicích : Albert, c2004 - 323 s. : il. ; 23 cm - 80-7326-026-3 (Albert : brož.)

Bezpečnost v podmínkách organizací a institucí ČR : sborník z mezinárodní konference : Praha, 20. května 2005 / uspořádali Stanislav Nečas, Milan Hála - Vyd. 1. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2005 - 208 s. ; 30 cm - 80-86744-49-3 (kroužková vazba)

Bitva o Británii : červenec - září 1940 / Marcel Jullian ; [z anglického originálu ... přeložil Julius Foit] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 222 s., [24] s. obr. příl. : il., mapa ; 24 cm - 80-206-0727-7 (váz.)


Boje o mosty na Rýnu 1940, 1944, 1945 / Alexander McKee ; [z anglického originálu přeložil Josef Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 446 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-86215-40-7 (váz.)


Bombardovaní Britové / Terry Deary ; ilustrovala Kate Sheppardová ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Novotný] - 2. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2005 - 128 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0171-6 (brož.)

Bomby nad Brnem : zpráva o leteckém bombardování města Brna v letech 1944 a 1945 / Zdeněk Müller ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : EXPO DATA, 2005 - 254 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7293-138-5 (váz.)

Bosorka Alžbeta Nádašdyová, rozená Báthoryová, alias čachtická paní / J.J. Duffack - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 172 s. ; 22 cm - 80-206-0739-0 (váz.)

Bouře nad Atlantikem / Andrzej Perepeczko ; [z polského originálu ... přeložil Evžen Škňouřil] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2004- - sv. : il., portréty, mapy ; 24 cm - 80-206-0725-0 (váz.)

Breakthrough : student's book / [authors Zuzana Košalková ... et al.] - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2005 - 72 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7278-238-X (brož.) :

Breakthrough : teacher's book / [authors Zuzana Košalková ... et al.] - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency (AVIS), 2005 - 112 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7278-234-7 (brož.)

Breviarium grammaticae latinae : přehled latinské gramatiky pro studenty bakalářských oborů zdravotně sociálního zaměření / Ondřej Doskočil - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 107 s. : il. ; 22 cm - 80-7040-753-0 (brož.)

Cesta za modrým snem / Hana Pohůnková - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 263 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-658-9 (brož.)

Cestou samurajů / Aleš Skřivan - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2005 - 309 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7312-043-7 (váz.)

City and suburban competition / D. Andrew Austin - Prague : CERGE-EI, 2005 - 38 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-044-4 (Univerzita Karlova : brož.)


Civilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky : judikáty týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku / uspořádal Pavel Vrcha - 2. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 1295 s. ; 22 cm - 80-7201-542-7 (váz.)


Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice : peripetie transformace vojensko-civilních vztahů po roce 1989 / Zdeněk Kříž - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 131 s. ; 20 cm - 80-210-3590-0 (brož.)

Commandos : amatéři v akci / Raymond Foxall ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : D-Consult v nakl. Deus, 2003 - 159 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-53-9 (váz.)

Czech tax law : multimediální učební text / Michal Radvan - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 81 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3702-4 (brož.)

České perverzní dotace : analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí / [zpracovali Vojtěch Kotecký a Jaroslav Klusák] - Praha : Zelený kruh ; Brno : Hnutí Duha, 2005 - 27 s. ; 15 x 21 cm - 80-239-4730-3 (Zelený kruh : brož.)

Česko-anglický právnický slovník / Jana Oherová ... [et al.] - 3., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 620 s. ; 21 cm - 80-7201-536-2 (váz.) * 80-2701-536-2 (chyb.)

Československá armáda jako oběť i nástroj politické perzekuce : sborník vybraných dokumentů z let 1948-1953 / [výběr dokumentů, sestavení, komentáře a úvodní studie Jiří Bílek] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 111 s. ; 23 cm - 80-7278-286-X (brož.) :

Československé & české vojenské odznaky = Czechoslovak & Czech military badges = Tschechoslowakische & Tschechische Militärabzeichen / Zdeněk Krubl - Praha : Naše vojsko, 2004 - 119 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-206-0737-4 (váz.)

Českoslovenští legionáři okresu Bruntál / Vladimíra Škývarová - 1. vyd. - Bruntál : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv v Bruntále, 2005 - 43 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-86388-27-1 (brož.)

Českoslovenští letci ve Francii 1939-1940 / [sestavili] Josef Váňa, Jan Rail - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 109 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7278-248-7 (brož.) :

Čeští a slovenští prezidenti / Jiří Nolč - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 114 s. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm - 80-251-0545-8 (brož.) :


Čtyřicet dva měsíce v japonském zajetí / R.Keith Mitchell ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Bubeníková] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2004 - 205 s., [4] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-61-X (váz.)


D-Day operace Overlord : od přípravy po osvobození Paříže / předmluva Winston S. Churchill ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Rušák] - Praha : Naše vojsko, 2004 - 223 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 34 cm - 80-206-0723-4 (váz.)

Daně z příjmů s komentářem / Petr Pelech, Vladimír Pelc - 6. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 815 s. ; 21 cm - 80-7263-278-7 (váz.) :

Daňový systém ČR : cvičebnice. 2. díl, Pojistné sociálního pojištění / Alena Vančurová, Stanislav Klazar - 1. vyd. - Praha : VOX, 2005 - 44 s. ; 30 cm - 80-86324-51-6 (brož.) :

Dědické právo : praktická příručka : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního / Jiří Mikeš, Ladislav Muzikář - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 350 s. ; 21 cm - 80-7201-552-4 (brož.)

Defence resources of the Czech Republic 2004 : development - perspectives - risks / Josef Procházka ... [et al.] - Brno : University of Defence, 2004 - 106 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-86-9 (brož.) :

Dějiny papežů / Heinz-Joachim Fischer ; [z německého originálu ... přeložil Miroslav Hubáček] - V Olomouci : Fontána, 2005 - 169 s. ; 21 cm - 80-7336-220-1 (váz.)

Demografická ročenka krajů České republiky 1991-2003 = Demographic yearbook of regions of the Czech Republic 1991-2003 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva, pracoviště Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2004 - 323 s. ; 30 cm - 80-250-0959-9 (brož.) :

Den pozemního vojska "Bahna" : 16. ročník, 18. června 2005 / [připravil Jaroslav Roušar za přispění Vladimíra Marka a Michala Zdobinského] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005 - 15 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7278-268-1 (brož.) :

Deutsche Sprache der §§ / Jana Girmanová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 183 s. ; 30 cm - 80-244-1037-0 (brož.)

Development of police sciences and transfer of knowledge into police education, training and practice : interconnections: science - training - practice : proceeding of the conference : [European police science and research, conference 2004 : 9-12 November 2004, Police Academy of the Czech Republic in Prague] / edited by Viktor Porada and Anna Lukešová - 1. vyd. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2005 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-7251-177-7 (brož.)

Die Lex Baiuvariorum : Entstehungszeit, Entstehungsort und Charakter von Bayerns ältester Rechts- und Geschichtsquelle / Peter Landau - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2004 - 49 s. ; 22 cm - 3-7696-1627-8 (brož.)


Digitální knihovny z pohledu autorského práva / Věra Jurmanová Volemanová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 65 s. ; 21 cm - 80-210-3646-X (brož.)

Dítě na útěku / Kateřina Hellebrandová - Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5641-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Dobývání domova : osvobození Československa bez cenzury a legend. (I. část) / Karel Richter - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2005- - sv. ; 21 cm - 80-86289-37-0 (část I. : váz.) :

Domácí násilí se zaměřením na problematiku obětí / Ivana Dufková, Jiří Zlámal - Praha : [Střední policejní škola Ministerstva vnitra, Středisko pro výchovu k lidským právům a profesní etiku], 2005 - 69, 52 s. ; 21 cm - 80-239-5686-8 (v knize neuvedeno : brož.)

DPH u veřejnoprávních subjektů nevýdělečných organizací a ve školství / Vladimíra Kraftová - Praha : Ortei Consulting, 2005 - 73 s. ; 21 cm - 80-903605-0-5 (brož.)

Drážďany : úterý 13. února 1945 / Frederick Taylor ; přeložil Jiří Gojda - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 462 s. ; 24 cm - 80-7341-478-3 (váz.) :

Drogy : vybrané kapitoly / Renata Štablová, Břetislav Brejcha a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2005 - 115 s. : il., formuláře ; 30 cm - 80-7251-186-6 (brož.)

Důchodové předpisy s komentářem / Jan Přib, Vladimír Voříšek - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 447 s. ; 21 cm - 80-7263-281-7 (váz.)

Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení : vysokoškolská učebnice / Jan Chmelík a kolektiv - Praha : Linde, 2005 - 215 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7201-543-5 (brož.)

Ekonomika a manažment verejnej správy / Jozef Benčo - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 204 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-072-1 (brož.)

Elitní jednotky světa / Eric Micheletti ; ilustrace Louis Murtin ; [překlad Petr Tůma] - Praha : Naše vojsko, 2005 - 157 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-206-0755-2 (váz.)


Emergentní psychologie a krizová intervence / Zdeněk Mlčák - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 62 s. ; 30 cm - 80-7368-036-X (brož.) :


English for health and social studies : (professional course) / Jan Bláha - 4th ed. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 182 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-771-9 (brož.)

Esa na obloze / Jiří Rajlich - Praha : Naše vojsko, 2004 - 216 s., [40] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-206-0720-X (váz.)

Financování a kontrola jako důležité nástroje zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu : referáty ze semináře konaného dne 10.11.2004 ve Smilovicích ... / [editoři Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3621-4 (kroužková vazba)

Force protection: significance in contemporary warfare : international confeference / [editoři Stanislav Synek, Milan Čepera] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 141 s. ; 21 cm - 80-210-3692-3 (brož.)

Fritz Kolbe : špion uvnitř Třetí říše / Lucas Delattre ; [z francouzského originálu ... přeložil Tomáš Kybal] - Vyd. 1. - Praha : Lidové noviny, 2005 - 267 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7106-752-0 (váz.) :

Gender audit of the EU pre-accession funds 1999-2004 / Lívia Bíziková ... [et al.] - Praha : Gender Studies ; Bratislava : Aspekt, 2005 - 35 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-86520-05-6 (brož.)

Generál Patton / Miloš Hubáček - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - sv. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-700-9 (soubor : váz.)

Heslo Odvaha / John Castle ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 171 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-86215-41-5 (váz.)

Hrdinové od Sokolova : 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR : seznam příslušníků praporu a účastníků bitvy u Sokolova 8. března 1943 / Miroslav Brož - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 376 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7278-205-3 (brož.) :

IDET 2005 : 8. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky = 8th International exhibition of defence and security technologies : Czech Republic, Brno 3.-5.5. 2003 : [katalog] - Brno : EXPO DATA, 2005 - 256 s. : barev. il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7293-125-3 (brož.)

IMEA 2005 : the 5th annual of international conference : conference proceedings : [Liberec, 19.-21.5.2005] / [editor Zbyněk Hubínka] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2005 - 84 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7083-929-5 (brož.) * 80-7083-929-7 (chyb.)


Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni : model Bílého kruhu bezpečí ověřený pilotním projektem v Ostravě v letech 2003-2004 / [Marie Šedivá, Petra Vitoušová] - Praha : Bílý kruh bezpečí, 2005 - 47 s. : il. ; 23 cm - 80-239-5441-5 (volné l. v pořadači)

Jablonec nad Nisou : katalog stravování - Jablonec nad Nisou : Informační centrum, [2002] - [20 s.] : barev. il. ; 21 cm - (Brož.)

Jak neotrávit děti rozvodem / Richard A. Warshak ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Zounková] - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2004 - 121 s. ; 95 mm - 80-7254-558-2 (brož.)

Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt / Kateřina Ronovská, Lenka Jeřábková, Filip Melzer - 3. vyd. - Brno : ERA, 2005 - viii, 141 s. ; 21 cm - 80-7366-024-5 (brož.) :

Jaké nás čekají daňové změny v roce 2006? : (dostanou daňové úlevy bohatí či průměrný občan?) : seminář : 10. března 2005 ; Imigrace do České republiky : (co s tím má a může dělat stát? : proč nefunguje imigrační projekt Ministerstva práce a sociálních věcí?) : seminář : 21. dubna 2005 / Jiří Dolejš ... [et al.] - Praha : Fontes Rerum, 2005 - 94 s., [10] s. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-5357-5 (brož.)

Jednatelé s.r.o. ; Představenstvo a.s. / Ivan Rada a kol. - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 199 s. ; 24 cm - 80-86131-55-6 (brož.)

Jednoduchý průvodce základními vnitropodnikovými směrnicemi pro podnikatele / Hana Kovalíková - 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 175 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7263-280-9 (brož.)

K cizojazyčné komunikaci policie : sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou jazyků PA ČR / [uspořádala Věra Poláčková] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 92 s. ; 21 cm - 80-7251-178-5 (brož.)

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice : sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7. června 2005 v Praze / [k vydání připravili Martina Jirasová, Andrej Sulitka] - Praha : Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005 - 120 s. ; 21 cm - 80-86734-53-6 (brož.)


K vybraným otázkám osvojování dětí / Věra Novotná, Lenka Průšová - Praha : Linde, 2004 - 159 s. : il. ; 24 cm - 80-86131-56-4 (brož.)


Kapitalgesellschaften ohne ausserbetriebliche Sphäre : Gründe und Folgerungen hieraus - vGA und vE - unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsanwendungsmethodik / vorgelegt von Eberhard Rüd - 2005 - xvi, 166 s. ; 21 cm - (Brož.)

Kapitoly ze základů práva pro neprávníky / Martin Lýsek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 73 s. ; 30 cm - 80-244-1001-X (brož.)

Kmotr / Mario Puzo ; [přeložil Tomáš Korbař] - Vyd. 6., v EMG 3. - Praha : Pro edici Světová literatura Lidových novin vydalo nakladatelství Euromedia Group, 2005 - 390 s. ; 21 cm - 80-86938-12-3 (váz.)

Kompletní ilustrovaná Kámasútra / redigoval Lance Dane ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Ptáček a Eva Valdmanová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 320 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - 80-7234-423-4 (váz.) :

Koncepce bytové politiky : schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 - [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj, Sekce bytové politiky, 2005 - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-5376-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Koncepce českého ošetřovatelství : základní terminologie / [Karla Pochylá] - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005 - 49 s. ; 21 cm - 80-7013-420-8 (brož.)

Korea 1950-1953 : boje na moři / Andrzej Makowski, Krzysztof Kubiak ; [z polského originálu ... přeložil Milan Moravec] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 208 s., [52] s. obr. příl : il., portréty, mapy ; 27 cm - 80-206-0722-6 (váz.)

Korupce / Ivana Dufková, Jiří Zlámal - Praha : Střední policejní škola Ministerstva vnitra, 2005 - 71 s. ; 21 cm - 80-239-5687-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Křesťan a bezdomovectví : sborník z konference : Olomouc, 12. října 2004 / [editor Josef Kořenek] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-7266-194-9 (brož.)

Kurs obchodního práva : právo cenných papírů / Josef Kotásek, Jarmila Pokorná, Přemysl Raban a kolektiv - 4. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxxiv, 728 s. ; 23 cm - 80-7179-855-X (váz.)


Kvalifikace pracovníků v sociálních službách : průběžná zpráva / Libor Musil ... [et al.] - [Praha] : VÚPSV, Výzkumné centrum Brno, 2005 - 99, vi s. : il. ; 30 cm - 80-239-5717-1 (v knize neuvedeno : brož.)


Láska a partnerství / Lenka Lovasová - Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Leasing v praxi : praktický průvodce / Petr Valouch - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 114 s. ; 25 cm - 80-247-0745-4 (brož.)

Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky / Jan Buriánek - Praha : Linde, 2005 - 204 s. ; 21 cm - 80-7201-544-3 (brož.)

Liberecké ekonomické fórum 2005 : VII. mezinárodní konference Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci : 13.-14. září 2005 : sborník abstraktů / [editorka Kateřina Maršíková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 105 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-7083-953-8 (brož.)

Marine Commando / Raymond Mitchell ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 189 s., [8] s. obr. příl. : mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-45-8 (váz.)

Mekon 2005 : sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference : výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2005 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 116 s. ; 25 cm - 80-248-0846-3 (brož.)

Měla jsem zemřít jako černá vdova : příběh Raisy a jejích sester / Sabine Adlerová ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 299 s. ; 21 cm - 80-249-0587-6 (váz.)

Města na Těšínsku v 18. století / Irena Korbelářová - Vyd. 1. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2005 - 344 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-86696-00-6 (brož.)

Metody a nástroje řízení ve veřejné správě / Simona Hrabalová, Viktorie Klímová, Svatava Nunvářová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005 - 130 s. ; 21 cm - 80-210-3679-6 (brož.)

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech / Světlana Kloučková, Jaroslav Fenyk - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 1019 s. ; 22 cm - 80-7201-527-3 (váz.)


Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví - Vyd. 2. upr. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2005 - 289 s. ; 30 cm - 80-7282-043-5 (brož.) :


Mlčenliví hrdinové : hrdinství a oddanost zvířat ve válce / Evelyn Le Chene ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Bubeníková] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2005 - 196 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86215-58-X (váz.)

Moderní pozemní boj / David Miller, Christopher F. Foss ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Tůma ; barevné kresby Mark Franklin ... et al.] - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : NV, 2004 - 208 s. : il. (převážně barev.), plány, mapy, portréty ; 30 cm - 80-206-0711-0 (váz.)

Moderní vzdušný boj : stealth technologie / Doug Richardson ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Čort] - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2005 - 183 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-206-0747-1 (váz.)

Moje století / Jaroslav Anděl ; [podle textů a vyprávění autora zpracovala] Irena Jirků - 1. vyd. - Praha : Waldpress, 2005 - 278 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-903232-2-7 (váz.)

Muži pro speciální operace / Marie Matúšů - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2005 - 269 s., [76] s. obr. příl. : il., potréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0754-4 (váz.)

Na cizích křídlech / Hans-Werner Lerche ; [z německého originálu ... přeložil Aleš Kroupa] - České vyd. 2., V Našem vojsku 1. - Praha : NV, 2003 - 148 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0690-4 (váz.)

Na čele armády : náčelníci Hlavního štábu branné moci 1919-1939 / Jiří Fidler - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2005 - 132 s. : portréty ; 24 cm - 80-206-0756-0 (váz.)

Najdi, zaměř, znič! : úspěchy britského letectva v boji proti ponorkám během druhé světové války / Norman Franks ; [z anglického originálu ... přeložil Josef?[Jiří] Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 313 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-86215-39-3 (váz.)

Nálety na Ústí nad Labem : seznam dosud známých obětí náletů na Ústí nad Labem = Air raids on Ústí nad Labem : list of casualties = Luftangriffe auf Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe : Totenverzeichnis = Nalety na Usti na Labe : spisok žertv / [text Martin Veselý ; překlad do angličtiny Vojtěch Kaiser, němčiny Jana Hubková a do ruštiny Julija Judlová] - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2005 - 119 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86646-09-2 (Město Ústí nad Labem : brož.)


Národní program označování ekologicky šetrných výrobků / : [CENIA, česká informační agentura životního prostředí] - Praha : CENIA, 2005 - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-85087-55-3 (brož.)


Národní program výzkumu : poskytovatel Ministerstvo zemědělství : podklad pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji : Praha, duben 2005 - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2005 - 27 s. ; 30 cm - 80-7084-422-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2005 - 31 s. ; 23 cm - 80-86734-39-0 (brož.)

Nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy ; Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ; Upozornění na změnu : Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 24 s. ; 21 cm - 80-7365-064-9 (brož.)

Nástin dějin českého stavebního práva / Martin Ebel - Praha : Pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydala ABF, nakl. Arch, 2005 - 63 s. : barev. il., faksim. ; 22 cm - 80-86905-05-5 (ABF - ARCH : brož.)

Nástin obchodního práva : multimediální učební text. I, Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti / Josef Bejček ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 108 s. ; 30 cm + 1 CD - 80-210-3603-6 (brož.)

Nástin obchodního práva II : obchodní závazkové vztahy, cenné papíry : multimediální učební text / Josef Bejček, Josef Kotásek, Karel Marek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 122 s. ; 30 cm + 1 CD - 80-210-3604-4 (brož.)

Naše zdravotnictví a lékárenství v EU / Jaromír Pešek, Jiřina Pavlíková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 152 s. ; 21 cm - 80-247-1392-6 (brož.)

Nedokonalá spravedlnost : uloupený majetek, nucené práce a nevyřízené účty druhé světové války / [Stuart E. Eizenstat] ; přeložil Eduard Geissler - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 382 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7260-148-2 (váz.) :

Nejmladší parašutista : "operace Bronze" / Karel Černý - Žďár nad Sázavou : [Jitka Průžová], 2005 - 71 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4661-7 (brož.) :

Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly) / Eva Večerková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 330 s. ; 22 cm - 80-210-3607-9 (brož.)

Některé aspekty pracovního práva evropských společenství - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2005 - 129 s. ; 23 cm - 80-246-1040-X (brož.)


Němečtí parašutisté : bojové jednotky 1935-1945 / Thomas McGuirl, Uwe Feist ; [z anglického originálu ... přeložil Zdenko Maršálek] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 203 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-206-0735-8 (váz.)

Nepolapitelný / Denys Teare ; [přeložil Vlastislav Kotouček] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 285 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-206-0726-9 (váz.)

Nepřátelé a láska : důstojník Stasi a disidentka / Regine Kaiserová, Uwe Karlstedt ; [z německého originálu ... přeložila Lucy Topolská] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Eroika 2005 - 229 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86337-47-2 (váz.) :

Nepřátelské pobřeží před námi : příběh bombardovacího pilota RAF, který ničil přehrady / Guy Gibson ; [přeložil Jan Krist] - České vyd. 1. - Praha : NV, 2003 - 408 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-206-0662-9 (váz.)

Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu / Miroslav Tůma a kol. - Brno : Ústav strategických studií Univerzity obrany, 2004 - 233 s. ; 25 cm - 80-85960-90-7 (brož.)

Neviditelné vojenské letouny / Doug Richardson ; [translation Ivan Peter, Tomáš Stařecký, Daniela Štecherová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 184 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7352-192-X (váz.)

Normální je nekouřit : program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). I. díl, Pro 1. třídu základní školy / [autoři programu Iva Žaloudíková, Drahoslava Hrubá] - 1. vyd. - Brno : Paido, 2005 - 69 s., [5] l. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm + [11] volných obr. příl. - 80-7315-105-7 (kroužková vazba)

Normativní dokumenty a technické specifikace v právních předpisech Evropských společenstvích a České republiky / Marie Báčová - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 16 s. ; 30 cm - 80-86769-11-9 (brož.)

Obce jako aktéři politického procesu : komunitní studie regionálních politických systémů a problematika metodiky jejich zpracování / Václav Bubeníček ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1326-9 (brož.)

Občanské právo hmotné : multimediální učební text / Josef Fiala ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 97 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3510-2 (brož.)

Obchodní právo : distanční studijní opora / Marie Sciskalová a kol. - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 299 s. ; 30 cm - 80-7248-298-X (brož.)


Obchodní zákoník / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv - 10., podstatně rozš. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - 2 sv. ; 23 cm - 80-7179-346-9 (váz. : brož.)

Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování : [manuál pro lékaře] / Eva Vaníčková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2005 - 87 s. : il. ; 16 cm - 80-239-4793-1 (brož.)

Ocelová pěst / Bryan Perrett ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Grubhoffer] - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2004 - 239 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm - 80-206-0717-X (váz.)

Odpadové hospodářství středoevropských zemí : 5. mezinárodní konference Odpady 21 : Ostrava, Hotel Atom, 24.-26.5.2005 : sborník referátů = Waste management of Central European countries = Zagospodarowanie odpadami panstw Europy srodkowej : - Vyd. 1. - Ostrava : FITE, 2005 - 70 s. : il. ; 30 cm - 80-239-5059-2 (brož.)

Odstřelovači ve Vietnamu / Michael Lee Lanning ; [z anglického originálu ... přeložili Jaroslava a Václav Pauerovi] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 263 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-54-7 (váz.)

Operace Barbarossa : pochod na Rusko / Paul Carell ; [překlad Leoš Jaren] - Praha : Naše vojsko, 2003 - 516 s., [48] s. obr. příl. : il. (některé barev.), plány ; 24 cm - 80-206-0659-9 (váz.)

Operační program Infrastruktura : jak získat finanční prostředky z operačního programu Infrastruktura - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí Praha v nakl. Kompakt, 2004 - 16 s. ; 21 cm - * 80-7212-399-4 (brož.) (chyb.)

Organizační složky podniku zahraničních právnických osob / Vladan Rámiš - Vyd. 1. - V Praze : Nová vlna, 2005 - 145 s. ; 21 cm - 80-85845-09-1 (brož.)

Osterovo spiknutí v roce 1938 : neznámý příběh vojenské konspirace s cílem zabít Hitlera a zabránit druhé světové válce / Terry Parssinen ; [z amerického originálu ... přeložily Květa Macáková a Hana Řeháková] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 190 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7306-191-0 (Beta-Dobrovský : váz.)


Pád Třetí říše / historická skica Joachim Fest ; scénář k filmu Bernd Eichinger ; [z německých originálů ... přeložili Zdeněk Opava, Petra a Roland Schürovi] - Joachim Fest, 2., oprav. vyd., Bernd Eichinger 1. vyd. - Praha : Epocha, 2005 - 340 s., [38] s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány ; 22 cm - 80-86328-74-0 (váz.)


Pod císařskou šibenicí : čeští vojáci na křižovatkách roku 1918 / Jindřich Marek - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2005 - 263 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86808-15-7 (váz.)

Podpalte Československo! : kapitoly z historie československého zahraničního a domácího odboje (1939-1945) / Jiří Šolc - V nakl. Naše vojsko vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2005 - 353 s., [60] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-206-0762-5 (váz.)

Pokladna : její organizace a vedení : [2005] / Jana Pilátová, Tomáš Pilát - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 111 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-7263-285-X (brož.)

Pokroky v kriminalistice : sborník odborných sdělení z mezinárodní konference konané ve dnech 22.9.-23.9.2004 / [uspořádal Jan Stach] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7251-171-8 (brož.)

Policie a profesní etika se zaměřením na etický kodex Policie České republiky / Ivana Dufková, Jiří Zlámal - Praha : Střední policejní škola Ministerstva vnitra, 2005 - 67 s. ; 21 cm - 80-239-5689-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Policie a sociální radikalismus / Ivana Dufková, Jiří Zlámal, Pavel Uhl - Praha : Střední policejní škola Ministerstva vnitra, 2005 - 83, 69 s. ; 21 cm - 80-239-5688-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Politický systém Slovinska / Ladislav Cabada - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005 - 271 s. : il. ; 21 cm - 80-86429-37-7 (brož.) :

Poločas války : Stalingrad - El Alamejn - Kursk - Scílie - Kyjev / Richard Seemann - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2005 - 207 s., viii s. obr. příl., [6] s. mapové příl. : il., mapy, portréty ; 18 cm - 80-86057-32-1 (brož.)

Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi : doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat / text: Věra Aladzasová-Přibylová ; foto: Dana Holečková ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-7084-402-7 (brož.)

Posádkové velitelství Praha = The Garrison command, Prague / [editor Jiřina Švarcová] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency (AVIS), 2005 - 4 s. obálky : barev. il. ; 31 cm - 80-7278-252-5 (brož.)

Power and rules : elements of a "New World Order" : March 5th - 7th, 2004, Wilton Park : 128th Bergedorf Round Table : Bergedorfer Gesprächskreis / [editors Julia Steets, Horst Rödinger, Thomas Weihe] - Hamburg : Körber-Stiftung, 2004 - 166 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - 3-89684-357-5 (brož.)


Pozemské radosti / Peter Mayle ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Jarešová] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 113 s. ; 20 cm - 80-7033-919-5 (brož.)

Práce ve Velké Británii : nabídky letních brigád a zaměstnání : work & travel / David Woodworth, Guy Hoobs ; [překlad Jana Valíková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 326 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-251-0632-2 (brož.) :

Právněhistorická bibliografie : výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva / [sestavili] René Petráš, Marek Starý - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 252 s. ; 21 cm - 80-246-1005-1 (brož.)

Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 5., upr. a dopl. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-86878-11-2 (brož.)

Právní úprava podnikání v zemědělství = System of laws and rules for farmers / Jiří Bílý - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 148 s. ; 30 cm - 80-213-1321-8 (brož.) :

Právo zdravotnického výzkumu / Filip Křepelka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 166 s. ; 21 cm - 80-210-3605-2 (brož.)

Pravopis pro pracovníky státní správy : učební materiál k programu celoživotního vzdělávání Komunikační zdatnost pracovníka státní správy / Eva Hájková, Jaroslava Kosová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005 - 55 s. ; 21 cm - 80-7290-206-7 (brož.)

Proceedings IAMAM XV congress 1999, Prague = Actes IAMAM XV congres 1999, Prague / [editor Jaroslav Roušar] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency (AVIS), 2005 - 56 s., xii s. obr. příl.: il. (některé barev.), faksim. ; 29 cm - 80-7278-259-2 (brož.) :

Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí / zpracoval Jaroslav Kohoutek - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2005 - 126 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7278-249-5 (brož.) :


Průvodce mzdovou a personální agendou / Kateřina Doleželová, Barbora Kudličková, Alena Podolanová - 1. vyd. - Vyškov : TSM, 2005 - 68 s., [80] s. příl. : formuláře ; 21 cm - 80-239-5266-8 (brož.)


Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně : aktualizovaný abecední rejstřík 2005 - Vyd. 5. - Zlín : Centrum služeb postiženým, 2005 - 28 s. ; 21 cm - (Brož.)

Průvodce zadáváním veřejných zakázek : podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 437/2004 Sb., a zák. č. 60/2005 Sb. / Radek Havlan, Petr Serafín, Vladimír Veselý - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2005 - 80-86769-34-8 (brož.)

Průvodce zákonem o veřejných zakázkách / Jaroslava Sechterová - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 335 s. : il. ; 21 cm - 80-7273-123-8 (váz.) :

Předpisy o výbušninách : úplné znění - Ostrava : Montanex, 2005 - 80, 114, 66 s. : il. ; 21 cm - 80-7225-154-6 (brož.)

Přežil jsem : (frontový deník z 1. světové války) / František Kubík - Nové Město na Moravě : Horácké muzeum, 2005 - 149 s. : il., barev. mapy ; 21 cm - 80-903008-2-0 (brož.)

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU : (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby) / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005 - 1 sv. (v různém stránkování) ; 30 cm - (Brož.)

Příručka pro starosty venkovských obcí / [vedoucí autorského kolektivu Zdeněk Trávníček] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2005 - 193 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - (Brož.)

Půl křídla, tři motory a modlitba : B-17 nad Německem / Brian D. O'Neill ; [z anglického originálu ... přeložila Bronislava Hrbotická] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2004 - 475 s. : il., portréty, mapy ; 24 cm - 80-86215-67-9 (váz.)

REACH při práci : jaký prospěch mohou mít pracovníci z nové evropské politiky o chemických látkách / Tony Musu - Praha : Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnost, 2004 - 36 s. ; 24 cm - 80-86809-01-3 (Českomoravská konfederace odborových svazů : brož.)

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice / Barbora Matějková, Jana Paloncyová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2005 - 79 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3630-3 (Masarykova univerzita : brož.)

Rodinné vztahy / Lenka Lovasová - Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5640-X (v knize neuvedeno : brož.)


Rozhodovacie procesy vo verejnej správe / Jozef Benčo - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 52 s. ; 30 cm - 80-7314-065-9 (brož.)

Rozvod a paragrafy / Milana Hrušáková - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2003 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-7226-981-X (brož.) :

Říkali mu Korea : o lidech a letadlech z letiště Žatec v období 1949 až 1994 / Stanislav Vystavěl ; [fotografie a ilustrace Helena Bártová ... et al.] - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2005 - 350 s. : il. (některé barev.), faksim., plánky, erby, portréty ; 24 cm - 80-86808-17-3 (váz.)

Římské právo a neprávnické prameny : sborník z VI. mezinárodní konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 7.-8.listopadu 2003 / uspořádali Renata Veselá, Karel Schelle - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 94 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3573-0 (brož.)

Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře = Controlled quality in health and social care sphere : (sborník přednášek) : kongres : 21.-22. červen 2005 / [kolektiv autorů] - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2005 - [155] s. : il. ; 30 cm - 80-02-01736-6 (brož.)

Řízení pomocí ekonomických nástrojů v AČR : sborník materiálů ze semináře : Vyškov, 15. června 2004 / [redaktor Pavel Vyleťal] - [Brno] : Univerzita obrany, 2005 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-93-1 (brož.) :

SAS : ilustrovaná historie / Barry Davies ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Vonka] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 224 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-206-0730-7 (váz.)

Sekáč Murat : le beau sabreur : pohled do života maršála Napoleonovy jízdy, císařova švagra a neapolského krále / Oldřich Klobas - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2005 - 205 s. : barev. il., portréty ; 26 cm - 80-7204-386-2 (váz.)

Sestřelen nad Anglií / Kendal Burt, James Leasor ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 221 s., [4] s. obr. příl. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-86215-49-0 (váz.)

Sexuální zneužívání / Jaroslava Hanušová - Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5639-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Slečna kavaleristka : deník ženy, která sloužila za napoleonských válek v ruském jezdectvu / Naděžda Andrejevna Durovová ; [přeložil Libor Dvořák] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 260 s. : portréty ; 21 cm - 80-204-1273-5 (váz.)


Služební zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a jejich odměňování : (komentář, prováděcí předpisy) / Jiří Kocourek - Praha : Eurounion, 2005 - 291 s. ; 21 cm - 80-7317-044-2 (brož.) :

Socialia 2004 : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci králové 14.-15.10.2004 - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7041-247-X (sv. 1 : brož.)

Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi / Oldřich Matoušek, Pavla Kodymová, Jana Koláčková (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 351 s. ; 24 cm - 80-7367-002-X (váz.) :

Sociální pracovník ve zdravotnickém a sociálním zařízení : sborník z Mezinárodní konference / editor: Marie Macková - Brno : Národní centrum ošetovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005 - 44 s. ; 21 cm - 80-7013-422-4 (brož.)

Sociální stát - sen, či noční můra? : sborník příspěvků z konference konané 22. dubna 2004 v Praze - V Praze : Votobia : Institut mediální komunikace, 2005 - 84 s. ; 20 cm - 80-7220-221-9 (brož.)

Sonda do problemtiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných / autoři Alena Marešová, Petr Kotulan, Milada Martinková - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-7338-034-X (brož.) :

Soukromé právo v pohybu / editor Karel Eliáš - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 181 s. ; 21 cm - 80-86898-31-8 (brož.)

Společnost s ručením omezeným : účetní a daňová kuchařka od roku 2005 / Pavel Běhounek - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 231 s. ; 21 cm - 80-7263-284-1 (brož.)

Správní právo - obecná část : multimediální učební text / Stanislav Kadečka, Petr Průcha - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 74 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3600-1 (brož.)

Správní právo - zvláštní část : multimediální učební text / Jana Jurníková ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 103 s. ; 30 cm + 1 CD - 80-210-3576-5 (brož.)


Stalinovi sokoli : stíhací esa sovětského letectva / Tomáš Polák, Christopher Shores ; [z anglického originálu ... přeložili Tomáš Polák a Jiří Chodil] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003-2004 - 2 sv. : il., portréty ; 24 cm - 80-86215-97-0 (soubor : váz.)


Standesungleiche Ehen des regierenden hohen Adels in der neuzeitlichen deutschen Rechtsgeschichte : Rechtstatsachen und ihre rechtliche Beurteilung unter besonderer Berücksichtigung der Häuser Bayern und Pfalz / Dietmar Willoweit - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2004 - 197 s. ; 22 cm - 3-7696-1629-1 (brož.)

Stavby pro odpadové hospodářství / Jaromír Libra - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 102 s., 39 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7157-861-4 (brož.)

Stavební předpisy ; Autorizace ve výstavbě : stav k 2.5.2005 - Ostrava : Sagit ;, 2005 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-496-8 (brož.) :

Stíhači nad Kanálem / Jiří Rajlich, Jiří Sehnal ; [ilustrace v příloze Jiří Chodil] - České vyd. 2., V Našem vojsku 2. - Praha : NV, 2003 - 381 s., [88] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - 80-206-0696-3 (váz.)

Stín vítězství / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložila Dagmar Stinglová] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Bonguard, 2005 - 293 s., [12] s. obr. pří. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-206-0753-6 (Naše vojsko : váz.)

Sto bitev : příběhy nejvýznamnějších bitev všech dob / Michael Lee Lanning ; mapy Bob Rosenburgh ; [z anglického originálu ... přeložila Bronislava Hrbotická] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2004 - 383 s. : mapy ; 24 cm - 80-86215-64-4 (váz.)

Sundejte Hartmanna! / Raymond F. Toliver, Trevor J. Constable ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Vuško] - Praha : Naše vojsko, 2003 - 196 s., [36] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0688-2 (váz.)

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe. Izrael / autoři Leslie Sebba, Menachem Horovitz, Ruth Geva ; překlad Agentura Pylon - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005 - 108 s. ; 21 cm - 80-7338-036-6 (brož.) :

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe. Rumunsko / autoři Adina Vlasceanu, Alina Dorobant ; překlad Agentura Pylon - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005 - 93 s. ; 21 cm - 80-7338-039-0 (brož.) :


Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe. Slovinsko / autoři Katja G. Šugman ... [et al.] ; překlad Agentura Pylon - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005 - 90 s. ; 21 cm - 80-7338-037-4 (brož.) :


Šedesát let ostravsko-opavské operace : vzpomínky účastníků bojů / [editor Martin Otipka ; úvodní studie Aleš Zářický a Lenka Králová] - Ostrava : Montanex, 2005 - 75 s. : il., mapa, erby ; 30 cm - 80-7225-181-3 (váz.)

Šikana / Lenka Lovasová - Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5637-X (v knize neuvedeno : brož.)

Tajné operace : 2. světová válka : tajnosti století / [translation Petr Pazderka] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 192 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7237-394-3 (váz.)

Tajné služby a parapsychologie : tajný výzkumný program CIA a revoluční poznatky nové parapsychologie / Elmar R. Gruber ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd. 1. - Praha : Dialog, 2005 - 274 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-86761-29-0 (váz.)

Taktika boje / Petr Holoubek - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2005 - 126 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-206-0760-9 (váz.)

Tanková válka : vzestup a pád Hitlerových tankových divizí / Peter McCarthy & Mike Syron ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2003 - 336 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-55-5 (váz.)

Terénní příručka : pro pracovníky psychosociálních a humanitárních služeb, kteří se angažují při hromadných neštěstích většího rozsahu / [text Deborah J. De Wolfe ; překlad Bohumila Baštecká] - Praha : MV - oddělení psychologie OPe MV : Adra, 2002 - 31 s. ; 15 cm - (Brož.)

The Constitutional Court of the Czech Republic : selected decisions - Praha : Linde, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-7201-388-2 (sv. 1 : brož.)

Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení : analýza Kantova a Habermasova pokusu o záchranu racionality práva / Tatiana Machalová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 342 s. ; 21 cm - 80-210-3606-0 (brož.)

Tragédie Vitorazska 1945-1953 : poprava v Tušti / Ján Mlynárik - Třeboň : Carpio, 2005 - 411 s. : faksim. ; 24 cm - 80-86434-09-5 (brož.)


Trestní právo hmotné : obecná část : zvláštní část / Jiří Jelínek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 794 s. : ; 21 cm - 80-7201-533-8 (brož.)


Trestní právo procesní : multimediální učební text / Alexandr Nett ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 92 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3720-2 (brož.)

Účetnictví obcí : (výklad, příklady, souvztažnosti) / Štěpánka Nováková - Vyd. 1. - Praha : INTES, 2005 - 256 s. ; 21 cm - 80-239-4610-2 (brož.)

Účetnictví pojišťoven : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Petr Valouch - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 108, [36] s. ; 29 cm - 80-210-3663-X (brož.)

Účetnictví územních samospráv : distanční studijní opora / Simona Hrabalová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 94, [13] s. ; 29 cm - 80-210-3744-X (brož.)

Účetnictví zemědělského podniku / Marta Neplechová - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 183 s. ; 21 cm - 80-7263-283-3 (brož.)

Umění pokojného umírání / Kaisen ; [překlad z francouzštiny Miloslav Šebela] - [Olomouc] : Fontána, 2005 - 122 s. ; 12 x 17 cm - 80-7336-217-1 (brož.)

Umění pomáhat / Ivan Úlehla - Vyd. 3., V Sociologickém nakladatelství 2. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 128 s. : il. ; 24 cm - 80-86429-36-9 (brož.) :

Úmluvy Rady Evropy týkající se kultury - Praha : Informační kancelář Rady Evropy, 2005 - 32 s. ; 15 cm - 80-239-5937-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Úplné znění nového zákona o DPH : s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů / Jana Ledvinková - Praha : VOX, 2005 - iv, 180 s. ; 30 cm - 80-86324-48-6 (brož.) :

URBIS : katalog investičních příležitostí v krajích, městech a obcích : 19.-23.4.2005, Brno, Česká republika = Catalogue of investment opportunities opportunities in regions, towns and municipalities - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 2005 - 122 s. : barev. il., mapy, portréty, erby ; 21 cm - 80-7293-139-3 (brož.)

Ústava České republiky ; Listina základních práv a svobod : úplné znění doplněné poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů / Roman David - 4., aktualiz., přeprac. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005 - 263 s., [1] s. příl. ; 17 cm - 80-7182-200-0 (brož.)

Útok na Cabanatuan / William B. Breuer ; [přeložil Ivan Sec] - Vyd. 1. - [Havířov] : Koala, 2005 - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 21 cm - 80-903520-5-7 (váz.)


Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR : zmapování mezinárodních zkušeností : doporučení / Jaromíra Kotíková, Markéta Nekolová - Praha : VÚPSV, 2005 - 24, vi s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Úvod do práva : studijní pomůcka pro studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice / Josef Sedláček, Pavel Krpata - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 69 s. ; 30 cm - 80-7194-757-1 (brož.) :

Územní správa / Karel Lacina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 68 s. ; 30 cm - 80-7314-067-5 (brož.)

V bojové zóně : [speciální jednotky od roku 1945] / Robin Neillands ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2001 - 302 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-86215-29-6 (váz.)

V obcích ekologicky : základy ochrany životního prostředí v malých obcích / [editor Petr Ledvina] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-7212-338-6 (brož.)

V plesových střevíčkách sibiřským sněhem / Sandra Kalniete ; z lotyštiny přeložil Michal Škrabal - Vyd. 1. - Praha : Lubor Kasal, 2005 - 295 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-903465-5-3 (váz.) :

Válečné dokumenty vypovídají : čs. vojenská jednotka v SSSR v dokumentech, exponátech a fotografii / Miroslav Brož - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 125 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - 80-7278-232-0 (brož.) :

Válka a Stalin očima sovětských generálů / Albert Axell ; [přeložil Jiří Gojda] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2005 - 244 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-206-0761-7 (váz.)

Ve větší svobodě : rozvoj, bezpečnost a lidská práva pro všechny : shrnutí zprávy generálního tajemníka OSN / [Kofi Annan] - Praha : Spojené národy, 2005 - 15 s. ; 21 cm - (Brož.)

Verejný sektor a verejné služby / Jozef Benčo - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 186 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-063-2 (brož.) :


Veřejná správa a regionální rozvoj / Karel Lacina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 50 s. ; 30 cm - 80-7314-070-5 (brož.)


Vězněné ženy ve světě : soubor materiálů a dokumentů / [z angličtiny přeložil Otakar Michl] - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2005 - 86 s. ; 21 cm - (Brož.)

Vklady do obchodních společností / D. Mirčevská, B. Prudík - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 156 s. ; 21 cm - 80-247-1365-9 (brož.)

Vnitřní bezpečnost Evropské unie : prostor svobody, bezpečnosti a práva / Radka Druláková - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 164 s. ; 21 cm - 80-245-0877-X (brož.) :

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945 / [odpovědný redaktor Jaroslav Láník] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005 - 348 s. : portréty ; 31 cm - 80-7278-233-9 (váz.) :

Výběr judikátů Soudního dvora Evropských společenství o rovných příležitostech mužů a žen - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 154 s. ; 21 cm - 80-86878-12-0 (brož.)

Vybrané kapitoly práva krizového řízení / Marek Jukl, Vladimír Novotný - 1. vyd. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2005 - 89 s. ; 30 cm - 80-7251-180-7 (brož.)

Vybrané kapitoly ze sociální politiky / Ivana Knausová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 85 s. ; 30 cm - 80-244-1020-6 (brož.) :

Vybrané kapitoly ze sociální politiky / Ivana Knausová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 85 s. ; 29 cm - 80-244-1021-4 (brož.)

Vybrané právní normy pro ambulantní gynekology / Pavel Čepický, Zuzana Líbalová - Praha : Levret, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-903183-8-X (brož.)

Výkonná moc v ústavním systému České republiky / Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 285 s. : il. ; 20 cm - 80-210-3611-7 (brož.)

Výsadkáři : bojová historie amerických výsadkářů / E.M. Flanagan Jr. ; [z anglického originálu ... přeložili Jaroslava a Václav Pauerovi] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2004 - 410, [28] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86215-66-0 (váz.)


Vývoj nakládání s elektroodpadem v České republice : sborník semináře 050615 : 15.-16.6.2005, Seč-Ústupky, hotel Jezerka / [editor sborníku Alena Pecinová, Petra Tlustá] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 91 s. : il. ; 29 cm - 80-86832-12-0 (brož.)


Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference / redakce sborníku Karel Schelle - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 262 s. ; 21 cm - 80-210-3610-9 (brož.)

Vývoj systému evropské veřejné správy I. / Karel Lacina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 54 s. ; 30 cm - 80-7314-068-3 (brož.)

Vývoj veřejné správy českého státu / Karel Lacina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 90 s. ; 30 cm - 80-7314-069-1 (brož.)

Výzkumný program MZe 2005-2009 : podklad pro veřejnou soutěž : Praha, duben 2005 - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2005 - 28 s. ; 30 cm - 80-7084-423-X (v knize neuvedeno : brož.)

Vyzvědačky pod rudou hvězdou : ženy v komunistických tajných službách / Karel Pacner - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 247 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-248-6 (váz.) :

Warburtonova válka : život nonkonformního esa Adriana Warburtona DSO DFC DFC (USA) / Tony Spooner ; [přeložil Jan Krist] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 323 s., [20] s. obr. příl. ; il., potréty ; 21 cm - 80-206-0750-1 (váz.)

Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen : rechtsvergleichende wissenschaftliche Tagung Österreich - Tschechische Republik : Juridicum Wien, 13. September 2002 = Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob : právně srovnávací vědecká konference Rakousko - Česká republika : Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002 / Vladimír Kratochvíl, Michaela Löff (Hrsg.) - 1. vyd. - Brünn : Masaryks Universität, 2003 - 223 s. ; 21 cm - 80-210-3299-5 (brož.)

Z deníku nuceně nasazeného : zápisky z doby nuceného nasazení v Říši od 23.10.1942 do 26.4.1945 / Ladislav Nezkusil - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2005 - 222 s., xx s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86844-10-2 (brož.)

Z minulosti advokacie : sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané Výborem pro dějiny advokacie ČAK ve spolupráci s Právnickou fakultou ZČU dne 11.11.2004 v Praze / [sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml. a Jitka Machová] - Praha : Linde, 2005 - 143 s. ; 21 cm - 80-7201-547-8 (brož.)

Z policejní brašny : 20 příběhů majora Zahrádky / Josef Burgr ; [ilustrace Luboš Drastil] - Praha : Star production, 2005 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-903391-3-1 (brož.)

Za dráty komunismu : 5291 dnů na Borech, v Leopoldově, na Mírově, ve Valdicích / Josef Černý - Vyd. 2. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 77 s. : il. ; 19 cm - 80-7185-735-1 (brož.)


Zabezpečení automobilů / Tomáš Koníček .. [et al.] - Praha : Policie ČR, [2005?] - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.)

Začínáme podnikat / Veronika Krylová, Jana Pospíšilová, Hana Jelínková - 1. vyd. - Vyškov : TSM, 2005 - 46 s., [47] s. příl. : formuláře ; 21 cm - 80-239-5318-4 (brož.)

Zadávání veřejných zakázek / Michal Krenk - 1. vyd. - Praha : Galén, c2005 - 171 s. ; 23 cm - 80-7262-343-5 (brož.)

Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu / Věra Stýskalíková a Hubert Smekal (eds.) ; Srdjan Prtina ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 219 s. ; 20 cm - 80-210-3572-2 (brož.)

Základní informace o studijním oboru penitenciární péče / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 63 s. : mapa ; 21 cm - 80-7083-961-9 (brož.)

Základní informace o studijním oboru sociální pracovník / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 66 s. : mapa ; 21 cm - 80-7083-963-5 (brož.)

Základy anglické vojenské terminologie do kapsy / Jana Stodolová - Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic - Military Information and Service Agency (AVIS), 2005 - 272 s., xv s. barev. obr. příl. : il. ; 11 cm - 80-7278-267-3 (brož.) :

Základy občanského práva procesního / Ilona Schelleová - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 156 s. ; 30 cm - 80-86861-33-3 (brož.) * 80-861-33-3 (chyb.)

Základy práva / Karel Schelle a kol. - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 714 s. ; 22 cm - 80-86432-68-8 (váz.) :

Základy práva / Zuzana Lokajová - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 125 s. : il. ; 30 cm - 80-86764-17-6 (brož.)

Základy teorie práva / Jarmila Tayerlová - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 76 s. ; 30 cm - 80-7314-071-3 (brož.)

Základy teorie práva : multimediální učební text / Miloš Večeřa ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 106 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3514-5 (brož.)


Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a další : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 79 s. ; 21 cm - 80-7365-063-0 (brož.)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ; Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ; Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 64 s. ; 22 cm - 80-7365-062-2 (brož.)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ; Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ; Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 184 s. ; 21 cm - 80-7365-067-3 (brož.)

Zákon O DPH : praktický průvodce 2005 / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 259 s. ; 30 cm - 80-7208-507-7 (brož.) :

Zákon o hlavním městě Praze / Josef Vedral - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2005 - 66 s. ; 21 cm - 80-239-5714-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Zákon o účetnictví s komentářem 2005 / David Bauer, Petr Plesnivý, Jana Svatošová - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-7263-286-8 (brož.)

Zákon o veřejných zakázkách : komentář a prováděcí předpisy / David Raus, Robert Neruda - Praha : Linde, 2005 - 639 s. ; 21 cm - 80-7201-538-9 (váz.)

Zákon o výnosech z trestné činnosti platném ve Spojeném království Velké Británie od roku 2002 / překlad: I.T.C. Jan Žižka - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 228 s. ; 21 cm - 80-7338-035-8 (brož.) :

Zaměstnanecké výhody a daně / J. Janoušková, H. Kolibová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 113 s. ; 21 cm - 80-247-1364-0 (brož.)

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií / Zdeňka Leiblová ... [et al.] - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 223 s. ; 21 cm - 80-7263-277-9 (brož.) : * 80-7364-277-9 (chyb.)


Západní fronta ode Dne D až do zániku Třetí říše / Julian Thompson ; [překlad David Krásenský] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2005 - 64 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 27 x 31 cm + 1 brož. s překlady faksim. dokumentů (31 s. ; 23 cm) - 80-251-0480-X (váz. v krabici)


Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 303 s. ; 21 cm - 80-7263-275-2 (brož.)

Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích : schváleno ministerstvem dopravy pod č.j. 72/2005-120-STSP/2 s účinností od 1.4.2005 / [zpracovalo Centrum dopravního výzkumu] - [Praha] : Ministerstvo dopravy, 2005 - 103 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86502-13-9 (Centrum dopravního výzkumu : brož.) :

Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu / Christian Lequesne, Lenka Rovná (editoři) - Praha : CEFRES, 2005 - 131 s. ; 21 cm - 80-86311-16-3 (brož.) :

Záškodník : techniky jednotek Specnaz pro skryté a dlouhodobé přežití v týlu nepřítele / Marek Chlíbek - 3. uprav. vyd. - Litovel : Marek Chlíbek, 2003 - 150 s. ; 21 cm - (Brož.)

Zeměměřické výkony a díla ; Zeměměřiči a právo : ceny, právní předpisy, normy, komentáře / Petr Polák - Praha : Český svaz geodetů a kartografů, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-02-01692-0 (brož.)

Zivil- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des Europäischen Rechts : Sammelband aus dem Seminar vom 14.-15. Mai 2004 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität zu Prag / Jan Dědič - Marian Paschke (Hrsg.) - Praha : Vodnář, 2005 - 222 s. ; 21 cm - 80-85889-62-5 (brož.)

Zničte Německo! : oficiální příběh VIII. bombardovacího velitelství vzdušných sil americké armády, první rok nad Evropou / [z anglického originálu ... přeložil Jiří Šulc] - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2004 - 167 s. : il., plány ; 24 cm - 80-206-0742-0 (váz.)

Zpráva o pátrání po příčině násilné smrti W. Bienerta, strojvůdce státních drah, k níž došlo dne 5. srpna 1945 v Dolním Polubném / Tomáš Gál - Tanvald : Železniční společnost Tanvald, 2005 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-239-6060-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Ztraceni v Tibetu / Richard Starks, Miriam Murcutt ; [přeložila Olga Hanzalová] - Vyd. 1. - [Havířov] : Koala, 2005 - 203 s. ; 21 cm - 80-903520-6-5 (váz.)

Zuordnung von Vorsteuerbeträgen zu Verwendungsumsätzen : Analyse und Würdigung der Rechtsprechung des EuGH / vorgelegt von Ulrich Hans-Jochim Grünwald - 2004 - 255 s. ; 21 cm - (Brož.)

Zur rückwirkenden Steuerverhaftung von Wertsteigerungen im Rahmen der §§ 17 und 23 EStG durch Anwendungsvorschriften des Einkommensteuergesetzes / vorgelegt von Markus Martin Albert - 2005 - 194 s. ; 21 cm - (Brož.)


Zveřejnění evidenčních podkladů v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa) - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2003, - 376 s. : faksim. ; 30 cm - 80-7278-257-6 (brož.)

Zveřejnění evidenčních podkladů v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa). Doplněk č. 1 - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2003, - 51 s. ; 30 cm - 80-7278-258-4 (brož.)

Zvláštní jednotky : průvodce U.S. Army Special Forces / Tom Clancy a John Gresham ; přeložil Lubomír Háčik - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - xix, 387 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7341-467-8 (váz.) :

Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004 / redakce sborníku Martina Urbanová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-210-3609-5 (brož.)

Židovská trilogie. I., Lea z Leeuwardenu / Arnošt Lustig - 3., pozměn. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-204-1261-1 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist