Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 2005

All in the family: a dynasty approach to household migration evidence from the 19th century Austro-Hungarian empire / Alexander Klein - Prague : CERGE-EI, 2005 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-043-6 (Univerzita Karlova : brož.)

Antologie textů k evropské integraci / František Mezihorák, Antonín Staněk - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 163 s. ; 29 cm - 80-244-1025-7 (brož.)

Au pair : praktický rádce pro práci v zahraničí / Susan Griffith, Sharon Legg ; [překlad Dušan Němec] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 288 s. : il. ; 21 cm - 80-251-0668-3 (brož.) :

Balances of non-financial assets 1995-2002 / prepared by Annual National Accounts Department, Non-financial Assets Section - Prague : Czech Statistical Office, 2005 - 89 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-250-1000-7 (brož.) :

Bankovnictví I / Miloš Král - Vyd. 4., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 190 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-251-3 (brož.)

Bankovnictví I : úvodní kapitoly k problematice bankovní soustavy / Zdeněk Puchinger - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 174 s. : il., formuláře ; 29 cm - 80-244-1048-6 (brož.)

Building a castle on sand: effects of mass privatization on capital market creation in transition economies / Zuzana Fungáčová - Prague : CERGE-EI, 2005 - 51 s. ; 21 cm - 80-7343-050-9 (Univerzita Karlova : brož.)

Centrální bankovnictví v české historii po současnost : institucionální pohled / Ilona Bažantová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005 - 195 s. ; 25 cm - 80-86729-19-2 (brož.)

Ceny ve stavebnictví : sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí : 20. dubna 2005, Brno, Česká republika - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005 - 114 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2946-1 (kroužková vazba)

Cestovní ruch / Miroslav Foret, Jana Turčínková - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 106 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-838-X (brož.)

City and suburban competition / D. Andrew Austin - Prague : CERGE-EI, 2005 - 38 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-044-4 (Univerzita Karlova : brož.)

Credit markets and the propagation of monetary policy shocks / Radim Boháček, Hugo Rodríguez Mendizábal - Prague : CERGE-EI, 2004 - 44 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-037-1 (Univerzita Karlova : brož.)


Czech tax law : multimediální učební text / Michal Radvan - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 81 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3702-4 (brož.)

Česká společnost a sociologické poznání : (problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti) / [Pavel Machonin] - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2005 - 286 s. : il. ; 24 cm - 80-86642-39-9 (váz.)

České perverzní dotace : analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí / [zpracovali Vojtěch Kotecký a Jaroslav Klusák] - Praha : Zelený kruh ; Brno : Hnutí Duha, 2005 - 27 s. ; 15 x 21 cm - 80-239-4730-3 (Zelený kruh : brož.)

České podnikatelství v Evropském prostoru 2005 : se zaměřením na revitalizaci brownfields (neprůmyslových deprimujících zón) v Lebereckém kraji : sborník příspěvků ze 4. mezinárodního sympozia : 25. května 2005 / [editor Miroslav Žižka] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2005 - 120 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7083-925-2 (brož.)

Daně z příjmů s komentářem / Petr Pelech, Vladimír Pelc - 6. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 815 s. ; 21 cm - 80-7263-278-7 (váz.) :

Daňová politika A : distanční studijní opora / Jana Janoušková - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 234 s. ; 30 cm - 80-7248-294-7 (brož.)

Daňový systém ČR : cvičebnice. 1. díl, Základní prvky daňové techniky. Veřejné příjmy v České republice. Správa daní / Alena Vančurová - 1. vyd. - Praha : VOX, 2005 - 40 s. ; 30 cm - 80-86324-50-8 (brož.) :

Defence resources of the Czech Republic 2004 : development - perspectives - risks / Josef Procházka ... [et al.] - Brno : University of Defence, 2004 - 106 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-86-9 (brož.) :

Dějiny ekonomického myšlení a podnikání / Zdeněk Kuba, Jindřich Ujec - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 71 s. ; 30 cm - 80-86764-21-4 (brož.)

DPH u veřejnoprávních subjektů nevýdělečných organizací a ve školství / Vladimíra Kraftová - Praha : Ortei Consulting, 2005 - 73 s. ; 21 cm - 80-903605-0-5 (brož.)

East Silver : Central and Eastern European documentary film market, 27.-31.10.2004 - [Jihlava : Institute of Documentary Film, 2004] - 389 s. ; 22 cm - 80-239-4501-7 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-903513-0-1 (chyb.)


Ekonomie / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke ; [z amerického originálu ... přeložila Helena Fialová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003 - 803 s. : il. ; 32 cm - 80-247-0471-4 (váz.)

Ekonomika obchodu : distanční studijní opora / Halina Starzyczná - 1. vyd. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 237 s. ; 30 cm - 80-7248-296-3 (brož.)

Ekonomika veřejného sektoru I : (pro kombinované studium) / Jaroslav Pilný - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-746-6 (brož.) :

EU policies : agricultural, regional, environmental / Barbora Kysilková, Petr Rychtecký - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-834-7 (brož.)

Evropská lidová strana a její členské strany / Stanislav Balík ... [et al.] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-210-3588-9 (brož.)

Evropská unie : vybrané kapitoly z pohledu ekonoma / Hana Kunešová, Radomír Mrkvan a kolektiv - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2005 - 256 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-390-6 (brož.) :

Evropské finanční systémy : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 21.6.-23.6.2005 / [editor sborníku Petr Červinek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 272 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3753-9 (brož.)

Fázový společenský posun a Česká republika / Petr Chalupa ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 76 s. ; 30 cm - 80-210-3636-2 (brož.)

Financial models / Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý - 1st English ed. - Ostrava : VSB - Technical University, Faculty of Economics, 2004 - 251 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0754-8 (brož.)

Financování a bankovnictví : (přednášky a texty) / Rudolf Kampf - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 114 s. ; 30 cm - 80-7194-712-1 (brož.) :


Financování a kontrola jako důležité nástroje zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu : referáty ze semináře konaného dne 10.11.2004 ve Smilovicích ... / [editoři Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3621-4 (kroužková vazba)


Finanční a komoditní deriváty v praxi / Josef Jílek - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 630 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1099-4 (váz.)

Finanční trhy a veřejné finance I. / Jindřich Ujec - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 58 s. ; 30 cm - 80-86764-23-0 (brož.)

Fiscal consequences of monetary integration within the common economic area: the case of Belarus, Kazakhstan and Russia / Ainura Uzagalieva - Prague : CERGE-EI, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-047-9 (Univerzita Karlova : brož.)

From identities in Europe to European identities = Van identiteiten in Europa naar Europese identiteinen / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (eds.) - Brno : Paido, 2005 - 266 s. ; 30 cm - 80-7315-091-3 (brož.) :

Gender audit of the EU pre-accession funds 1999-2004 / Lívia Bíziková ... [et al.] - Praha : Gender Studies ; Bratislava : Aspekt, 2005 - 35 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-86520-05-6 (brož.)

Harmonizace finančního účetnictví na mezinárodní účetní standardy u malých a středních firem = Harmonisation of the financial accounting to the international accounting standards for small and medium size firms : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Ekonomika a řízení podniku / Eva Kolářová - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 28 s. ; 21 cm - 80-214-2899-6 (brož.)

Hodnocení pracovní činnosti vysokoškolského pedagoga (vědce) jako základ pro alokaci mzdových prostředků : závěrečná zpráva projektu GAČR 402/03/1341 / Irena Stejskalová, Ladislav Rolínek, Tomáš Kincl - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 88 s. ; 30 cm - 80-7040-748-4 (brož.)

Changing composition of human capital: the Czech Republic, Hungary, and Poland / Byeongju Jeong, Michal Kejak, Viatcheslav Vinogradov - Prague : CERGE-EI, 2005 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-041-X (Univerzita Karlova : brož.)

Chytře vedená prodejna : jak mít více zákazníků a větší tržby / Richard Hammond ; [přeložil Jiří Rezek] - Praha : Grada, c2005 - 141 s. ; 24 cm - 80-247-1066-8 (brož.)


IMEA 2005 : the 5th annual of international conference : conference proceedings : [Liberec, 19.-21.5.2005] / [editor Zbyněk Hubínka] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2005 - 84 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7083-929-5 (brož.) * 80-7083-929-7 (chyb.)


Inflation expectations in the Czech interbank market / Martin Fukač - Prague : CERGE-EI, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-046-0 (Univerzita Karlova : brož.)

Inovace: jediná účinná cesta k úspěchu v globální ekonomice : sborník z mezinárodní konference : Praha, 28. ledna 2005 / [uspořádal Michal Kavan] - Vyd. 1. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2005 - 161 s. : il. ; 21 cm - 80-86744-26-4 (brož.)

Institucionální ekonomie / Lubomír Mlčoch - Vyd. 2. - Praha : Karolinum, 2005 - 189 s. ; 21 cm - 80-246-1029-9 (brož.)

Investiční certifikáty / [Martin Svoboda, David Rozumek] - Praha : Komise pro cenné papíry, [2005?] - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5317-6 (brož.)

Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout - 4., rozš. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 290 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1438-8 (brož.)

Investování pro začátečníky / Petr Syrový - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 105 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1366-7 (brož.)

IP 2005 rural tourism : (international course) : workshop proceedings : Brno, May 30 - June 10, 2005 / Mendel University of Agriculture and Forestry, Faculty of Agronomy - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2005 - 126 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-7157-884-3 (brož.)

Jak dělat liberální politiku? / Antonio Martino ; [český překlad Zdenka Sládková, Helena Paloudová, Ondřej Pražský ; česká předmluva Jiří Schwarz a Pavel Chalupníček] - Praha : Liberální institut, 2005 - 125 s. : portrét ; 21 cm - 80-86389-37-5 (brož.)

Jak dopadne Modrá šance ODS na českého zaměstnance / [editoři Jana Kašparová, Miloš Jelínek] - Praha : Sondy, 2005 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-86846-08-3 (brož.) :

Jak správně vytvářet a využívat FKSP ; Jak nově v závodním stravování / Anna Libnarová ... [et al.] - 3. rozš., aktualiz. vyd. - Praha : Sondy, 2005 - 155 s. ; 21 cm - 80-86846-09-1 (brož.) :


Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : [sborník : 26.-27. květen 2005, Kunovice, Česká republika] / kolektiv autorů - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 114 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7314-062-4 (brož.) :


Jaké nás čekají daňové změny v roce 2006? : (dostanou daňové úlevy bohatí či průměrný občan?) : seminář : 10. března 2005 ; Imigrace do České republiky : (co s tím má a může dělat stát? : proč nefunguje imigrační projekt Ministerstva práce a sociálních věcí?) : seminář : 21. dubna 2005 / Jiří Dolejš ... [et al.] - Praha : Fontes Rerum, 2005 - 94 s., [10] s. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-5357-5 (brož.)

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice : sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7. června 2005 v Praze / [k vydání připravili Martina Jirasová, Andrej Sulitka] - Praha : Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005 - 120 s. ; 21 cm - 80-86734-53-6 (brož.)

Koncepce bytové politiky : schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 - [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj, Sekce bytové politiky, 2005 - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-5376-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Konkurenceschopnost banky jako podnikatelského subjektu = The competitiveness of the bank as an enterprise subject : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Ekonomika a řízení podniku / Jan Černohorský - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 26 s. ; 21 cm - 80-214-2900-3 (brož.)

Koučování / Ian Fleming & Allan J.D. Taylor ; ilustrace Phil Hailstone ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Simonová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 112 s. : il. ; 11 x 15 cm - 80-7367-009-7 (brož.) :

Kurs obchodního práva : právo cenných papírů / Josef Kotásek, Jarmila Pokorná, Přemysl Raban a kolektiv - 4. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxxiv, 728 s. ; 23 cm - 80-7179-855-X (váz.)

Kvalifikace pracovníků v sociálních službách : průběžná zpráva / Libor Musil ... [et al.] - [Praha] : VÚPSV, Výzkumné centrum Brno, 2005 - 99, vi s. : il. ; 30 cm - 80-239-5717-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Learning by bidding: evidence from a large-scale natural experiment / Jan Hanousek, Evžen Kočenda - Prague : CERGE-EI, 2005 - 33 s. ; 21 cm - 80-7343-040-1 (Univerzita Karlova : brož.)

Leasing v praxi : praktický průvodce / Petr Valouch - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 114 s. ; 25 cm - 80-247-0745-4 (brož.)


Liberecké ekonomické fórum 2005 : VII. mezinárodní konference Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci : 13.-14. září 2005 : sborník abstraktů / [editorka Kateřina Maršíková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 105 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-7083-953-8 (brož.)


Loss avoidance as selection principle: evidence from simple stag-hunt games / Ondřej Rydval, Andreas Ortmann - Prague : CERGE-EI, 2004 - 14 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-038-X (Univerzita Karlova : brož.)

Makroekonomie / Juraj Dubovec - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-061-6 (brož.) :

Makroekonomie / Zdeněk Kuba, Jindřich Ujec - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005 - 91 s. : il. ; 30 cm - 80-86764-20-6 (brož.)

Makroekonomie II / Ivana Faltová Leitmanová, Jan Hladký - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 172 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-772-7 (brož.)

Makroekonomie II : cvičebnice / Veronika Bachanová, Petr Musil, Lenka Vystavělová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 191 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3669-9 (brož.)

Max Weber und die Wirtschaft der Antike / Luigi Capogrossi Colognesi - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 432 s. ; 25 cm - 3-525-82531-5 (váz.)

Mekon 2005 : sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference : výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2005 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 116 s. ; 25 cm - 80-248-0846-3 (brož.)

Měření výkonnosti organizací v prostředí EU : MOPE 2004 / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 53 s. : il. ; 29 cm - 80-7043-341-8 (brož.)

Měříme správně HDP? : sborník textů / Jan Fischer ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 122 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-43-4 (brož.) : * 80-86547-42-6 (chyb.)

Města Euroregionu Elbe/Labe 2002 = Die Städte der Euroregion Elbe/Labe 2002 / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2004 - 106 s. ; 25 cm - 80-250-0928-9 (brož.)


Methodical procedure of social and ecological links assessment with economic transformation : theory and application / Jiří Anděl and Martin Balej - Ústí nad Labem : Mino, 2004 - 113 s. : barev. il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-239-3893-2 (váz.)


Mezinárodní finance / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 126 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-037-3 (brož.)

Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU : sborník z mezinárodní vědecké konference : Praha, 16.9.2005 / [editor Jana Machková] - Praha : Oeconomica, 2005 - 244 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0898-2 (brož.)

Mikroekonomie : materiály ke studiu / Josef Brčák ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 241 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1333-1 (brož.) :

Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti / Jan Šiška - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0992-4 (brož.) :

Motivace / Brian Clegg ; [překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 115 s. ; 23 cm - 80-251-0550-4 (brož.) :

Nákladovost a výnosnost vybraných ekologických produktů v období 2001-2003 : informační studie / Jana Poláčková ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ; Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2005 - 35 s. ; 21 cm - 80-7157-854-1 (brož.)

Nástin obchodního práva II : obchodní závazkové vztahy, cenné papíry : multimediální učební text / Josef Bejček, Josef Kotásek, Karel Marek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 122 s. ; 30 cm + 1 CD - 80-210-3604-4 (brož.)

Naše zdravotnictví a lékárenství v EU / Jaromír Pešek, Jiřina Pavlíková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 152 s. ; 21 cm - 80-247-1392-6 (brož.)

Neuvěřitelný návrat : uctivá připomínka herce, malíře a Člověka, od jehož skonu uplynulo 8.8.2003 již celé čtvrtstoletí / Josef Hlinomaz - Vyd. 1. - V Brumovicích : Carpe diem, 2003 - 45 s. : il. ; 13 cm - 80-86362-39-6 (váz.)

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně / Růžena Růžičková - 7. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 214 s. ; 21 cm - 80-7263-282-5 (brož.)


Ochrana zdraví při práci : osm prioritních oblastí pro politiku Společenství / Laurent Vogel - Praha : Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bzpečnost, 2004 - 32 s. ; 24 cm + 1 příl. (Kvíz) - 80-86809-02-1 (Českomoravská konfederace odborových svazů : brož.)


Operační program Infrastruktura : jak získat finanční prostředky z operačního programu Infrastruktura - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí Praha v nakl. Kompakt, 2004 - 16 s. ; 21 cm - * 80-7212-399-4 (brož.) (chyb.)

Optimal severance payment: theory and practice / Byeongju Jeong - Prague : CERGE-EI, 2005 - 22 s. ; 21 cm - 80-7343-049-5 (Univerzita Karlova : brož.)

Organizace práce a uspořádání pracovní doby : (podle výsledků ad hoc modulu 2004 výběrového šetření pracovních sil) / zpracoval odbor statistiky zaměstnanosti a mezd - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-250-1015-5 (brož.) :

Organizace snadno a rychle : popis prací a funkčních míst / Umberto Malocco - 1. vyd. - Vyškov : TSM, 2005 - 180 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-4477-0 (brož.)

Organizační složky podniku zahraničních právnických osob / Vladan Rámiš - Vyd. 1. - V Praze : Nová vlna, 2005 - 145 s. ; 21 cm - 80-85845-09-1 (brož.)

Platební a zúčtovací styk : distanční studijní opora / Ilja Skaunic, Pavla Vodová - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 257 s. ; 30 cm - 80-7248-308-0 (brož.)

Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR : kulatý stůl : [VŠE], červenec 2005 / [Martin Lukeš, Jitka Srpová - editoři] - V Praze : Oeconomica, 2005 - 104 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0901-6 (brož.)

Pozemské radosti / Peter Mayle ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Jarešová] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 113 s. ; 20 cm - 80-7033-919-5 (brož.)

Poznan : dzieje miasta woda pisane = Poznan : the history of the city written with water / Alfred Kaniecki - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2004 - 716 s., [6] s. obr. příl. : il., mapy, fot. (některé barev.) ; 24 cm - 83-7063-376-5 (váz.)

Práce ve Velké Británii : nabídky letních brigád a zaměstnání : work & travel / David Woodworth, Guy Hoobs ; [překlad Jana Valíková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 326 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-251-0632-2 (brož.) :


Practical experience with inflation targeting : international conference held at the Czech National Bank : May 13-14, 2004 - Prague : Czech National Bank, [2004] - 175 s. : il. ; 24 cm - 80-239-5560-8 (v knize neuvedeno : brož.)


Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 5., upr. a dopl. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-86878-11-2 (brož.)

Privatizace bez kapitálu : zvýšené transakční náklady české transformace / Karel Kouba, Ondřej Vychodil, Jitka Roberts - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 177 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0954-1 (brož.)

Problémy vzájemných vztahů stabilního rozvoje bank a podniků = Problems and relations of banks and enterprises development : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Ekonomika a řízení podniku / Liběna Teplá - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 27 s. ; 21 cm - 80-214-2898-8 (brož.)

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace / [Rose Omondi ... et al. ; překlad Marie Kubalíková ... et al.] - 2. vyd. - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti : European Citizen Action Service (ECAS), 2005 - 224 s. ; 21 cm - 80-902302-5-3 (brož.)

Průvodce mzdovou a personální agendou / Kateřina Doleželová, Barbora Kudličková, Alena Podolanová - 1. vyd. - Vyškov : TSM, 2005 - 68 s., [80] s. příl. : formuláře ; 21 cm - 80-239-5266-8 (brož.)

Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky / Karel Biňovec - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001 - 293 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-747-2 (brož.) :

Rakousko v evropské a středoevropské politice / Vít Hloušek, Zdeněk Sychra (eds.) ; Michal Kořán ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 125 s. ; 20 cm - 80-210-3589-7 (brož.)

REACH při práci : jaký prospěch mohou mít pracovníci z nové evropské politiky o chemických látkách / Tony Musu - Praha : Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnost, 2004 - 36 s. ; 24 cm - 80-86809-01-3 (Českomoravská konfederace odborových svazů : brož.)

Reálné opce / Hana Scholleová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 101 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0868-0 (brož.) :

Retrospektivní údaje statistiky rodinných účtů za období 1989-2003 v ČR / zpracoval Odbor šetření v domácnostech - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 123 s., [9] s. barev. obr. příl. ; 30 cm - 80-250-1033-3 (brož.) :

Rok první : Václav Klaus 2003 : projevy, články, eseje - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 253 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-242-1196-3 (váz.)


Rozšířená EU : ekonomické a lingvistické aspekty spolupráce : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Liberec 7. dubna 2005 - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 53 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7083-928-7 (brož.)

Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika / Marie Horvátová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-245-0856-7 (brož.) :

Řízení pomocí ekonomických nástrojů v AČR : sborník materiálů ze semináře : Vyškov, 15. června 2004 / [redaktor Pavel Vyleťal] - [Brno] : Univerzita obrany, 2005 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-93-1 (brož.) :

Řízení výkonnosti v průmyslovém podniku : sborník přednášek ke konferenci : hotel Jana, Přerov, duben 2005 - Ostrava : AD&M, 2005 - 55 s. : il. ; 30 cm - (Kroužková vazba)

S penězi jde všechno líp, aneb, Úsměvná i poučná příručka pro bankovního klienta a začínající i mírně pokročilé investory / Jana Šubrtová - Most : Hněvín, 2005 - 94 s. ; 21 cm - 80-86654-12-5 (brož.) :

Sektor informačních a komunikačních technologií a jeho postavení v ekonomice ČR za období 1998-2002 = ICT Producing Sector and its position in the economy of the Czech Republic 1998-2002 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 65 s. : il. ; 30 cm - 80-250-0926-2 (brož.) :

Skoč!, aneb, Průvodce absolventa VŠ přípravou na reálný život / [text Jana Brabcová a kol.] - 1. vyd. - Plzeň : Grafia, 2005 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-902340-5-4 (brož.)

Sociální antropologie obce Dolní Roveň / Petr Skalník (ed.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 287 s. ; 24 cm - 80-7194-730-X (brož.)

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie / Ivo Baštýř a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005 - 334 s. : il. ; 25 cm - 80-210-3722-9 (brož.)

Sociální potenciál jako faktor endogenního regionálního rozvoje : (využití místního sociálního potenciálu v regionálním rozvoji) : sborník příspěvků z jednodenního doktorského semináře 14. května 2004 / [sestavila a redakčně upravila Lucie Kocmánková-Menšíková] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Fakulta provozně ekonomická, Katedra humanitních věd, c2005 - 78 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1272-6 (brož.)

Společnost s ručením omezeným : účetní a daňová kuchařka od roku 2005 / Pavel Běhounek - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 231 s. ; 21 cm - 80-7263-284-1 (brož.)


Stavební veletrhy Brno 2005 : IBF, SHK, URBIS, Elektro : 19.-23.4.2005, Brno = Baumessen Brün 2005 = Building Brno 2005 - Brno : EXPO DATA, 2005 - 713 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 příl. + 1 CD-ROM - 80-7293-124-5 (brož.)

Strategic tariff protection, market conduct, and government commitment levels in developing economies / Delia Ionascu, Krešimir Žigic - Prague : CERGE-EI, 2005 - 43 s. ; 21 cm - 80-7343-042-8 (Univerzita Karlova : brož.)

Systém vnitřního řízení bezpečnosti podniku = Internal safety management system in an enterprise. Část 1, Metodický návod k zavedení systému = Methodic guideline for introducing the system / [zpracoval Jaromír Elbel] - 2. vyd. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 2005, dotisk - 18 s. ; 30 cm - 80-86333-03-5 (brož.)

Talenty v podnikové praxi : monografie / Marie Horalíková, Roman Zuzák - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1292-0 (brož.)

Teamwork / Brian Clegg, Paul Birch ; [překlad Vilém Jungmann] - Vyd. 2. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 97 s. ; 23 cm - 80-251-0546-6 (brož.) :

Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na země střední a východní Evropy / Zuzana Kučerová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005 - 141 s. : il. ; 25 cm - 80-86729-18-4 (brož.)

The transmission mechanism to barter / José Noguera - Prague : CERGE-EI, 2004 - 33 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-036-3 (Univerzita Karlova : brož.)

Tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Lexicon der europäischen Integration im Agrarsektor / Milena Dvořáková - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 99 s. ; 29 cm - 80-213-1319-6 (brož.) :

Účetnictví a daně v kontextu vstupu ČR do EU : sborník mezinárodní konference, Ostrava 17. prosinec 2003 - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0642-3 (brož.) :

Účetnictví nevýdělečných organizací A / Alžběta Urbancová, Šárka Kryšková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 214 s. ; 30 cm - 80-248-0832-3 (brož.)

Úplné znění nového zákona o DPH : s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů / Jana Ledvinková - Praha : VOX, 2005 - iv, 180 s. ; 30 cm - 80-86324-48-6 (brož.) :


URBIS : katalog investičních příležitostí v krajích, městech a obcích : 19.-23.4.2005, Brno, Česká republika = Catalogue of investment opportunities opportunities in regions, towns and municipalities - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 2005 - 122 s. : barev. il., mapy, portréty, erby ; 21 cm - 80-7293-139-3 (brož.)

Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR : zmapování mezinárodních zkušeností : doporučení / Jaromíra Kotíková, Markéta Nekolová - Praha : VÚPSV, 2005 - 24, vi s. : il. ; 30 cm - (brož.)

VENIA : 6. mezinárodní veletrh pohřebnictví = 6. internationale Bestattungsmesse = 6th international funeral fair : [katalog = catalogue] : Brno, 25.-27.11.2004 / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7293-110-5 (brož.)

Verejný sektor a verejné služby / Jozef Benčo - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 186 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-063-2 (brož.) :

Veřejná správa a regionální rozvoj / Karel Lacina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 50 s. ; 30 cm - 80-7314-070-5 (brož.)

Vklady do obchodních společností / D. Mirčevská, B. Prudík - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 156 s. ; 21 cm - 80-247-1365-9 (brož.)

Výsledky Evropského srovnávacího programu za roky 1999-2003 / zpracoval Odbor 2120 - čtvrtletních národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 37 s. : il. ; 30 cm - 80-250-1017-1 (brož.) :

Vývoj ekonomických teorií : kombinované studium / /Jolana Volejníková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 3 sv. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - 80-7194-759-8 (sv. 1 : brož.) :

XX. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a X. konference Voda a pozemkové úpravy 2005 : sborník přednášek - 1. vyd. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 2005 - 158 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-02-01638-6 (brož.)

Základy ekonomiky výživy / Václav Novák, František Buňka - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 119, [60] s. : il. ; 30 cm - 80-7318-262-9 (brož.)


Základy mikroekonomie : [učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty] / Pavel Tuleja, Pavel Nezval, Ingrid Majerová - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - vii, 262 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0603-9 (brož.) :


Základy podnikové ekonomiky : aktualizované vydání k 1.5.2005 / Zdeněk Novotný - Břeclav : Moraviapress, 2005 - 38 s. ; 30 cm - 80-86181-73-1 (brož.)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a další : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 79 s. ; 21 cm - 80-7365-063-0 (brož.)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ; Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ; Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2005 - 184 s. ; 21 cm - 80-7365-067-3 (brož.)

Zaměstnanecké výhody a daně / J. Janoušková, H. Kolibová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 113 s. ; 21 cm - 80-247-1364-0 (brož.)

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií / Zdeňka Leiblová ... [et al.] - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 223 s. ; 21 cm - 80-7263-277-9 (brož.) : * 80-7364-277-9 (chyb.)

Zemědělské družstvo v Polance nad Odrou 1955-2005 / [dokumentární text kolektiv autorů ; text "Vyznání krajině" Štěpán Neuwirth" ; výpisy z obecní kroniky Jaroslav Král] - Ostrava : Repronis, 2005 - 39 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7329-096-0 (váz.)

Zeměměřické výkony a díla ; Zeměměřiči a právo : ceny, právní předpisy, normy, komentáře / Petr Polák - Praha : Český svaz geodetů a kartografů, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-02-01692-0 (brož.)

Zur rückwirkenden Steuerverhaftung von Wertsteigerungen im Rahmen der §§ 17 und 23 EStG durch Anwendungsvorschriften des Einkommensteuergesetzes / vorgelegt von Markus Martin Albert - 2005 - 194 s. ; 21 cm - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist