Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 2005

A kdyby se mluvilo o zázracích / Patrick Theillier ; [překlad Vlastislav Ječmínek] - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 70 s. ; 21 cm - 80-7266-206-6 (brož.) :

Ahinsá / Mahátma Gándhí ; [Henri Stern ; z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová ; ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2003 - 111 s. : il. ; 8 cm - 80-7254-449-7 (váz.)

Arnošt z Pardubic / František Šebek - Pardubice : Východočeské muzeum ; Klodzko : Muzeum Ziemi Klodzkiej, 2005 - 20 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-86046-76-1 (brož.)

Berme ďábla vážně / Adolf Rodewyk ; [z německého originálu přeložil Tomáš Krejčí] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 61 s. ; 15 cm - 80-7266-188-4 (brož.) :

Bible : místa a příběhy ze Starého a Nového zákona v uměleckých dílech a fotografiích / [text Gianni Guadalupi ; překlad Klára Košková, Jan Jásek] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 303 s. : barev. il. ; 37 cm - 80-7360-111-7 (váz.)

Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad : [vydání bez deuterokanonických knih] / přeložily ekumenické komise pro Starý a Nový zákon] - 14. vyd. - Praha : Česká biblická společnost, 2005 - 863, 287 s. : mapy ; 19 cm - 80-85810-40-9 (váz.)

Biřmovanci / Jan Graubner - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 87 s. ; 15 cm - 80-7266-197-3 (brož.) :

Boj o letniční hnutí / Eugen Edel - Albrechtice : Křesťanský život, [2004?] - 102 s. ; 17 cm - 80-7112-093-6 (brož.) :

Bůh ví / Joseph Heller ; přeložil Antonín Přidal - 4. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 374 s. ; 22 cm - 80-7341-515-1 (váz.) :

Cesta k dokonalosti : praktická psychologie / Květoslav Minařík - Vyd. 2. - Praha : Canopus, 2004 - 173 s. ; 22 cm - 80-85202-09-3 (váz.) :

Cesta k vnitřnímu pokoji / Ellen Gould Whiteová - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 125 s. ; 20 cm - 80-7172-518-8 (brož.)

Církevní dějiny české : podle Dr. Zlámala a Dr. Špirka / [uspořádal Alois Kotek] - [Olomouc] : Alois Kotek, [2005] - 2 sv. ; 21 cm - 80-239-4065-1 (sv. 1 : brož.)


Dějiny farnosti v Buchlovicích / Josef Zelinka - Vyd. 1. - Buchlovice : Farnost Buchlovice, 2005 - 81 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5617-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Dějiny papežů / Heinz-Joachim Fischer ; [z německého originálu ... přeložil Miroslav Hubáček] - V Olomouci : Fontána, 2005 - 169 s. ; 21 cm - 80-7336-220-1 (váz.)

Desatero a Otčenáš, jak je neznáme : metodická pomůcka pro katechety a animátory / Blanka Kudláčová, Ladislav Lencz ; [překlad Ludmila Trochtová] - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 92 s. ; 21 cm - 80-7266-196-5 (brož.) :

Die Sacra-Parallela-Zitate aus den Büchern Josua, Richter, 1/2 Samuel, 3/4 Könige sowie 1/2 Chronik / Otto Wahl - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 157 s. ; 25 cm - 3-525-82527-7 (váz.)

Dobrodružství víry / Dionigi Tettamanzi v rozhovoru se Saveriem Gaetou ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad V. Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 142 s. ; 20 cm - 80-7192-880-1 (váz.) :

Důvěra v boží plán : duchovní obnova s Editou Steinovou / Patricia L. Marksová ; [překlad Magdaléna Tázlarová] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2005 - 87 s. ; 19 cm - 80-86025-81-0 (brož.) :

Evropa v krizi kultur / Joseph kardinál Ratzinger ; [z italštiny a němčiny přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2005 - 11 s. ; 22 cm - 80-86972-98-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Forbíny performera Františka, všech svatých a Pavla z Tarsu / Jan Kadubec - Vyd. 1. - Supíkovice : T + Ť 2005 - 139 s. : il. ; 21 cm - 80-903486-2-9 (brož.)

Het schaapje Barbara / tekst Ráchel Bícová ; ilustraties Ilona Komárková - 1. Nederlandse publicatie - Praha : Samuel, 2004 - 30 s. : barev. il. ; 17 x 24 cm - 80-86849-05-8 (váz.)

Historie a náboženství Židů : tíha tří tisíc let [předsudků, pokrytectví a náboženské nesnášenlivosti] / Israel Shahak ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Strnad] - V Olomouci : Votobia, 2005 - 148 s. ; 21 cm - 80-7220-224-3 (brož.)

Historie letničního hnutí. I, Autentické dokumenty - Albrechtice : Křesťanský život, c2005 - 278 s. ; 22 cm - 80-7112-102-9 (brož.)

Hledání středu : světová náboženství v původních textech / Přemysl Mácha - Vyd. 2., upr. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 170 s. ; 30 cm - 80-7368-034-3 (brož.) :


Hluboké rány v duši : uzdravování duše po prožitku strachu a utrpení : 100 dní k uzdravení / Deepak Chopra ; [přeložila Hana Gabriela Riddellová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 186 s. ; 21 cm - 80-242-1440-7 (váz.)

Chceš-li, můžeš mě uzdravit : modlitby nemocných - Praha : Paulínky, 2004 - 22 s. : barev. il. ; 12 cm - 80-86025-70-5 (brož.) :

Chrám mého srdce / Sri Chinmoy - 1. vyd. - Zlín : Madal Bal, 2004 - 107 s. : il., portrét, noty ; 13 cm - 80-86581-15-2 (brož.)

I oni jsou otcové naši-- : cyrilometodějský sborník : dokumentace z malého sympozia, pořádaného Církví československou husitskou a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti 1140. výročí příchodu Cyrila a Metoděje dne 25. září 2003 na UK HTF / Jan B. Lášek a Hana Tonzarová (ed.) - Brno : L. Marek, 2005 - 117 s. ; 21 cm - 80-86263-61-4 (brož.)

Isergebirge : Tipps für Ausflüge - [S.l. : s.n., 2005?] - 27 s. : il., mapy ; 22 cm - (Brož.)

Islamizace Evropy? / David Pryce-Jones ; [z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler] - Praha : Občanský institut, 2005 - 11 s. ; 22 cm - 80-86972-99-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Jáhni a my / Jiří Kaňa - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 119 s. ; 14 cm - 80-7192-957-3 (brož.) :

Jak říct jinak mám tě rád : 36 cest pro ty, co chtějí žít a milovat / Charles Prince ; [překlad Veronika Křenková] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2005 - 78 s. ; 18 cm - 80-86025-82-9 (brož.) :

Jeho království : jedenáct listů Marca Manilia Mezantiana z jara roku XXX. po Kristu / Mika Waltari ; [přeložila Marta Hellmuthová] - V Českém klubu vyd. 2. - Praha : Český klub, 2005 - 363 s. ; 21 cm - 80-85637-90-1 (váz.)

Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace / Petr Pokorný - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2005 - 174 s. ; 21 cm - 80-7298-135-8 (brož.)

Ježíšova podobenství / Nick Butterworth a Mick Inkpen ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Plzák] - 1. vyd. - Praha ; Kalich, 2005 - ca 210 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7017-016-6 (váz.)

Jinými slovy-- : na minutu s Maxem Kašparů / Max Kašparů - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 111 s. ; 17 cm - 80-7192-775-9 (brož.) :


Katechetische Methoden nach dem II. Vat. im Hinblick auf den Weltkatechismus : Studienausgabe / Martin Bliem - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2005 - 51 s. ; 21 cm - 80-86074-26-9 (brož.)

Když nebe mlčí : (a Bůh neodpovídá na Vaše modlitby) / Jerry Sittser ; [překlad Radek Daniel] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-7255-116-7 (brož.)

Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti : ekumenický příspěvek / Marie Mikulová Thulstrupová - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 227 s. ; 20 cm - 80-7325-056-X (brož.) :

Kláštery v Čechách, na Moravě, ve Slezsku / [text Petra Večeřová ; fotografie P. Večeřová, P. Hron, M. Hurin, K. Nováková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 261 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7033-876-8 (brož.)

Kniha modliteb pro děti / napsala a sestavila Lois Rocková ; [z anglického originálu ... přeložila Magdaléna Tázlarová ; ilustrace na obálce a v textu Markéta Laštuvková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 123 s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7192-939-5 (váz.) :

Křesťan a bezdomovectví : sborník z konference : Olomouc, 12. října 2004 / [editor Josef Kořenek] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-7266-194-9 (brož.)

Lao-c'ovo Tao-te-ťing /[komentáře] / Květoslav Minařík - Vyd. 2. - Praha : Canopus, 2005 - 157 s. ; 19 cm - 80-85202-34-4 (váz.)

Láska, radost, štěstí / Sri Chinmoy - 1. vyd. - Zlín : Madal Bal, 2004 - 63 s. : portrét ; 13 cm - 80-86581-12-8 (brož.)

Lectio divina na každý den v roce. 10, Všední dny liturgického mezidobí: (18.-25. týden, roční cyklus 1) / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 311 s. ; 21 cm - 80-7192-888-7 (brož.) :

Lectio divina na každý den v roce. 11, Všední dny liturgického mezidobí: (26.-34. týden, roční cyklus 1) / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 355 s. ; 21 cm - 80-7192-886-0 (brož.) :

List Efezským - evangelium o vztazích / [John M. Fowler] - Praha : Advent-Orion, 2005 - 102 s. ; 21 cm - 80-7172-602-8 (brož.)


List Efezským / V. Paul Flint ; [přeložil Daniel Agnew] - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 2005 - 84 s. ; 21 cm - 80-86509-22-2 (brož.)

Majsebuch, aneb, Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham / [přeložil Jindřich Vacek] - Vyd. 1. - Plzeň : Jindřich Vacek, 2005- - sv. ; 22 cm - 80-239-5449-0 (váz.) :

Maria Panno, Matko Slova : Panna Maria v poezii českých básníků nové doby / výbor uspořádal Mojmír Trávníček - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 223 s. ; 25 cm - 80-7266-202-3 (váz.) :

Matka modlitby / [z italského originálu ... přeložila Marie Benetková] - Praha : Paulínky, 2004 - [16] s. : barev. portréty ; 12 cm - 80-86025-67-5 (brož.) :

Meditace : první a jediná svoboda : praktický průvodce / Osho ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková] - Praha : Pragma, [2005?] - 213 s. ; 21 cm - 80-7205-187-3 (váz.)

Medituj na-- / Sri Chinmoy - 1. vyd. - Zlín : Madal Bal, 2004 - 85 s. : portrét ; 13 cm - 80-86581-13-6 (brož.)

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů / [příspěvky Martina Prudkého ... et al. ; uspořádali Lenka Karfíková a Jiří Mrázek] - Vyd. 1. - Jihlava : Mlýn, 2004 - x, 202 s. ; 21 cm - 80-86498-08-5 (brož.)

Mistr Jan Hus 1415-2005 / [Petr Čornej ... et al.] - Praha : Sdružení Tradice : Občanské sdružení Umění bez bariér, 2005 - 57 s. : barev. il., faksim. ; 21 x 23 cm - 80-239-5295-1 (brož.)

Mnich a lama : rozhovory s Frédéricem Lenoirem / Robert Le Gall, Džigme Rinpočhe ; [přeložila Eva Brechtová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 264 s., [4] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7207-568-3 (váz.) :

Moc následování / Dennis McIntee ; [překlad Lenka Pechová] - 1. vyd. - Příbram : Křesťanské centrum, c2005 - 51 s. ; 21 cm - 80-239-5748-1 (V knize neuvedeno ; brož.)

Modlitby šeptem : člověk mluví s Bohem / [uspořádal] Luděk Rejchrt - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2005 - 132 s. : il. ; 19 cm - 80-7017-019-0 (váz.)

Mužům vstup zakázán / Květa Klímová-Pumerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 223 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - 80-7178-995-X (brož.) :


Na cestu-- : cesta duše k věčným hodnotám / Marie Mihulová, Milan Svoboda ; [fotografie Zdeněk Lín] - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2004 - 29 s. : il. ; 12 x 15 cm - 80-85965-39-9 (brož.)

Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna / bratr Yun a Paul Hattaway ; [překlad Marek Goitka] - Albrechtice : Křesťanský život, c2005 - 288 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7112-103-7 (brož.)

Nebojíme se zbytečně?, aneb, Otevřete okno, uvidíte hvězdy-- / [odpovědná redaktorka Martina Špinková] - Praha : Cesta domů, 2005 - 63 s. ; 21 cm - 80-239-5499-7 (brož.)

Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie / Václav Wolf - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-7266-199-X (brož.) :

Než krokodýl spolkne stín : čtyřicet let Zdeňka Čížkovského v Jižní Africe / Aleš Palán - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 181 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - 80-7192-883-6 (brož.) :

Než se setkáme v nebi / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Lochovský] - V KN vyd. 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 47 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7192-668-X (váz.) :

Nové profily světců v liturgickém kalendáři / Jaroslav Němec - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 245 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7266-204-X (brož.)

Novéna k andělu strážnému - Praha : Paulínky, c2004 - 23 s. : il., portréty ; 12 cm - 80-86025-69-1 (brož.) :

Novéna ke Karlu Foucauldovi (bratru Karlovi) / [zpracovala malá sestra Pavla Ježíšova] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 39 s. ; 15 cm - 80-7192-974-3 (brož.) :

O pravdě a spravedlnosti / Mahátma Gándhí ; [Henri Stern ; z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová ; ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2003 - 106 s. : portréty ; 8 cm - 80-7254-450-0 (váz.)

Od názoru k víře / Gabriel Marcel ; [z francouzského originálu ... přeložil Tomáš Chudý ; doslov napsali Tomáš Chudý a Filip Outrata] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 285 s. ; 14 cm - 80-7021-531-3 (brož.) :

Od utrpení k blaženosti : jak si ztěžujeme život a jak si ho můžeme usnadnit : o blaženosti procitnutí / Petra Schneiderová ; [přeložila Ivana Kraus] - Vyd. 1. - [Karviná] : TENNO, 2005 - 163 s. ; 21 cm - 80-903592-1-3 (váz.)


Odpuštění : pramen uzdravení / Daniel-Ange ; [překlad Veronika Křenková] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2005 - 182 s. ; 18 cm - 80-86025-84-5 (brož.) :

Odvaha mít strach / Marie-Dominique Molinié ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Stejskal] - 2., přeprac. vyd., v KNA 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 226 s. ; 20 cm - 80-7192-909-3 (brož.) :

Pascha : putování za nepomíjejícím / Raniero Cantalamessa ; [překlad Ctirad V. Pospíšil] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2005 - 87 s. ; 18 cm - 80-86025-83-7 (brož.) :

Pokušení - a jak jim čelit? / Kryzsztof Wons ; [z polského originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 91 s. ; 18 cm - 80-7192-895-X (brož.) :

Příběhy Tóry : patnáct biblických zamyšlení / Jan Divecký - Vyd. 1. - Praha : P3K, 2005 - 142 s. ; 20 cm - 80-903584-1-1 (Petr Karas P3K : brož.) :

Přijď, ó Duchu přesvatý : [svatodušní novéna] / Anna od Kříže - Praha : Paulínky, c2005 - 36 s. : barev. il. ; 12 cm - 80-86025-86-1 (brož.) :

Rozhovory o hranicích / Henry Cloud a John Townsend ; [překlad Dan Drápal] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 247 s. ; 21 cm - 80-7255-120-5 (brož.)

Růženec - Praha : Paulínky, c2003 - 32 s. : barev. il. ; 12 cm - 80-86025-60-8 (brož.)

Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství / Dušan Lužný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 375 s. ; 23 cm - 80-210-3043-7 (brož.)

Řeka sedmi jmen : od pramene Mže po ústí Berounky / Otomar Dvořák ; fotografie Marie Holečková - 1. vyd. - Beroun : Nakladatelství MH ve spolupráci s nakl. Baset, 2004 - 191 s. : barev. il. ; 22 x 23 cm - 80-86720-12-8 (Nakladatelství MH Beroun : váz.)

Skutky apoštolů / R.E. Harlow ; [překlad Simona Suchánková] - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2005 - 77 s. : mapy ; 21 cm - 80-86509-21-4 (brož.)


Staveniště : (křesťané ve světě podle dopisu Efezským) / Francois Vouga ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Keřkovský] - 1. vyd. - Jihlava : Mlýn, 2005 - 69 s. ; 18 cm - 80-86498-09-3 (brož.) : * 80-864-8-0--3 (chyb.)


Svatá Trojice : učení o Bohu v Trojici a vývoj zobrazení : úcta k Nejsvětější Trojici a poutní místa : katalog ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti : [katalog výstavy Nejsvětější Trojice : květen - říjen 2005] / Vítězslav Štajnochr - V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2005 - 99 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86185-44-3 (brož.)

Světlem pro mé nohy je tvé slovo : jak přečíst celou bibli během jednoho roku / [Angelo Scarano] - Praha : Paulínky, 2004 - 1 složený l. ; 11 cm - 80-86025-77-2 (brož.) :

Syn rebelův : kulturní obraz ze 17. století / Jaroslav Vystrčil ; [k vydání připravil Ondřej Lebeda] - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 254 s., viii s. obr. příl. : portréty, plány, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7266-165-5 (brož.) :

Tajemství Bible / Alfred J. Palla ; [přeložil Ján Ostrolucký ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 2005 - 325 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86509-16-8 (váz.)

Téma Job : z díla Jiřího Sozanského : Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 18. srpna - 25. září 2005 / [text katalogu Jiří T. Kotalík] - V Litoměřicích : Severočeská galerie výtvarného umění, 2005 - [32] s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-85090-62-7 (brož.)

The Middle East and Western values : a dialog with Iran : October 25th - 26th, 2003, Isfahan : 127th Bergedorf Round Table : Bergedorfer Gesprächskreis / [editors Julia Steets, Horst Rödinger, Thomas Weihe] - Hamburg : Körber Stiftung, 2004 - 150 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm - 3-89684-356-7 (brož.)

Tisíc tváří Boha / Rebecca Hind ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Jásek] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005 - 320 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-7360-213-X (váz.)

Tradice českého katolicismu ve 20. století / Jiří Hanuš - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 295 s. : il. ; 20 cm - 80-7325-036-5 (brož.) :

Trickster : mýtus o Šibalovi : indiánský mýtus v kontextu světových mytologií / Paul Radin, Karl Kerényi, Carl Gustav Jung ; [z originálu ... přeložil Gato] - [Praha] : Dobra, 2005 - 217 s. ; 21 cm - 80-86459-45-4 (brož.)

Triumf a pád admirála von Spee / Andrzej Perepeczko ; [z polského originálu ... přeložil Milan Moravec] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2000 - 182 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0576-2 (váz.)

Tu scis quia amo te! : Joh 21,17 : 40 Priesterweihe-Jubiläumsband für Günter Kießwetter / eds. Kristina Kaiserová - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 61 s. : il., portréty (převážně barev.) ; 23 cm - 80-86067-03-3 (brož.)


Umění pokojného umírání / Kaisen ; [překlad z francouzštiny Miloslav Šebela] - [Olomouc] : Fontána, 2005 - 122 s. ; 12 x 17 cm - 80-7336-217-1 (brož.)

Úvahy o Bohu / Jiří Zeman - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 96 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-079-5 (brož.)

Ve jménu nebes : příběh nelítostné víry / Jon Krakauer ; přeložil Jiří Martínek - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 2005 - 355 s. ; 24 cm - 80-7249-180-6 (váz.) * 80-7249-166-0 (chyb.)

Velká kniha o reinkarnaci / Alexander Gosztonyi ; [překlad Miroslav Hubáček] - Vyd. 1. - [Olomouc] : Fontána, 2005 - 342 s. ; 21 cm - 80-7336-210-4 (brož.)

Vnitřní revoluce : o životě, o svobodě a o tom, jak získat opravdové štěstí / Robert Thurman ; přeložil Aleš Friedrich ; předmluva Jeho Svatost dalajlama - Praha : Eminent, c2004 - 225 s. : il. ; 22 cm - 80-7281-186-X (váz.)

Základy fundamentální teologie : kurz pro studenty náboženské výchovy (kombinované studium) / Vojtěch Brož - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 165 s. ; 21 cm - 80-7041-990-3 (brož.)

Základy víry v obrazech / [sestavil Pietro Principe ; z italského originálu ... přeložila a citace z českých textů sestavila Marie Reschelová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 64 s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7192-973-5 (brož.) :

Zdeněk Kučera : teologie v dialogu : sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery / Jan B. Lášek, Daniel Toth (ed.) - 1. vyd. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2005 - 283 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4578-5(brož.)

Země je plna tvých tvorů : tři studie o vztahu křesťanství k přírodě / Wendy Drozenová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 108 s. ; 21 cm - 80-246-0984-3 (brož.)

Země otců : z historie a vzpomínek k 50. vyročí reemigrace potomků českých exulantů / Edita Štěříková - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2005 - 98 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7017-018-2 (váz.) :


Zur Landschaftsökologie der Baía da Babitonga : ein brasilianisch-bayerisches Modellprojekt : Beiträge aus Erlanger Fakultäten / [Vorw. des Hrsg. Thomas Neese] - Erlangen-Nürnberg : Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 2004 - 143 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 3-930357-66-6 (váz.)


Ženské řehole za komunismu (1948-1989) : sborník příspěvků z konference pořádané Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií dne 1. října 2003 v kostele sv. Voršily v Praze / uspořádal Vojtěch Vlček - 1. vyd. - Olomouc : MCM, 2005 - 447 s., 88 s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7266-195-7 (váz.) : * 80-7699-195-7 (chyb.)

Život Dominika Savia / původní text Dona Boska jazykově přepracoval a nově nashromážděnými informacemi doplnil Teresio Bosco ; překlad Petr Cekota - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 231 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7266-205-8 (Matice cyrilometodějská : váz.) :

Život svatého Antonína / Vergilio Gamboso ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 175 s. ; 18 cm - 80-7192-913-1 (brož.) :

Život z víry : katolický katechismus / [zpracoval Oldřich Med ; ilustrovala Hana Blažková] - Vyd. 6., v nakl. Jan Macek a Pavel Kusala 1. - Jablonec nad Nisou : Jan Macek a Pavel Kusala, 2004 - 204 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3681-6 (brož.) :

31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách : čí je země, toho je i náboženství / Jiří Mikulec - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2005 - 193 s. ; 18 cm - 80-86515-54-0 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist