Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny

za listopad-prosinec 2005

Ad musealem laborem : PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám / k vydání připravil Jiří Mitáček - Brno : Moravské zemské muzeum, 2005 - 153 s., [4] l. obr. příl. : il., portréty, plán ; 25 cm - 80-7028-259-2 (brož.)

Adalbert Stifter in Bildern und Texten : eine Huldigung zum 200. Geburtstag = Adalbert Stifter slovem a obrazem : pocta k 200. výročí narození : eine Ausstelung des "Centrum Adalberta Stiftera/Adalbert-Stifter-Zentrums" in Oberplan im Böhmerwald in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Sudetendeutschen Landsmannschaft : [katalog výstavy] / Bilder Hermann Fischer ; Textauswahl Edgar Frank ; [Übersetzung Jan Mareš] - Horní Planá : Centrum Adalberta Stiftera/Adalbert-Stifter-Zentrums, 2005 - 52 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-239-5936-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Al Kajda a co to znamená být moderní / John Gray ; přeložila Milena Turner - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 134 s. ; 21 cm - 80-204-1270-0 (váz.)

Albrecht z Valdštejna a Cheb = Albrecht von Wallenstein und Eger / Jaromír Boháč, Josef Janáček, František Kubů - 2., dopl. vyd. - Cheb : Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem Cheb, 2005 - 135 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 23 cm - 80-85018-53-5 (brož.)

Alén Diviš 1900-1956 / Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl - Vyd. 1. - Praha : Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2005 - 248 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 29 cm - 80-239-4304-9 (váz.)

Americký orel proti vycházejícímu slunci : japonsko-americká válka 1941-1943 : (od Pearl Harboru po Guadalcanal) / Alan Schom ; [z anglického originálu ... přeložil Martin König] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 499 s., [44] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7217-344-8 (váz.)

Antonín Dvořák v Rakovníku ; Zapomínaný učitel Antonína Dvořáka ; Přehled skladeb Antonína Dvořáka veřejně provedených v Rakovníku / Václav Kapoun - Rakovník : Rabasova galerie : Státní okresní archiv Rakovník, 2004 - 48 s. : il., portréty ; 21 cm - (Brož.)

Antonín Kolek : 110. výročí narození : (8. července 1895 v Bohumilicích - 19. července 1983 v Rosicích) : výběrová bibliografie / [zpracoval Jaroslav Čech] - Břeclav : Městská knihovna, 2005 - 5 s., 8 l. příl. : faksim. ; 30 cm - 80-239-5605-1 (kroužková vazba) :

Arco iris : cesta duhy - cesta hada / Marie K. Matoušková - Praha : Beletris, 2005 - 109 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - 80-903525-3-7 (brož.)

Archaeologia historica. 30. 2005, Sborník příspěvků přednesených na 36. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a archeologické památky (movité i nemovité) a ochranu kulturního dědictví : Telč, 20.-24.9.2004 / editoři Vladimír Nekuda, Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity : Archeologický ústav AV ČR, 2005 - 527 s. : il. ; 25 cm - 80-7275-056-9 (MVS : váz.)


Archimedes : největší vědec starověku / Jindřich Bečvář, Ivan Štoll - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - 72 s. : il., grafická znázornění, faksim. ; 21 cm - 80-7196-273-2 (brož.)

Archiv český. Sv. 40, Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442 / vydal František Hoffmann - Vyd. 1. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky : Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy : Akademie věd České republiky ; Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv v Jihlavě, 2004 - 2 sv. : il., tab. ; 25 cm - 80-86404-18-8 (váz.)

Archivy mluví : o historii obce Sušice u Přerova / [Bohumil Matušík ; doslovný přepis knih sepsaných v letech 1973-1975 o aktuální informace doplnili Eduard Duda ... et al.] - Sušice : Obec Sušice, 2005 - 228 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - 80-239-5110-6 (váz.)

Atlas světa pro děti / poradce David Green ; autoři Simon Adams, Mary Atkinson, Sarah Phillips ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Danielová a Jana Jůzlová] - V Praze : Knižní klub, 2005 - 136 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-242-1453-9 (váz.)

Aztékové : půvab a krutost indiánské civilizace / Markéta Křížová - Vyd. 1. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2005 - 125 s. : il. ; 18 cm - 80-86493-19-9 (brož.) * 978-80-86493-19-0 (chyb.)

Až za hranice : život a spiritualita malé sestry Magdalény / Angelika Daikerová ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 230 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 19 cm - 80-7192-904-2 (váz.) :

Bangladéš / Blanka Knotková-Čapková - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 114 s. ; 19 cm - 80-7277-290-2 (brož.) :

Barevné kameny Adalberta Stiftera : povídky českých a rakouských spisovatelů inspirované souborem povídek Adalberta Stiftera "Barevné kameny" / [kniha byla sestavena Jihočeským klubem Obce spisovatelů ; povídky rakouských spisovatelů přeložila Lenka Housková] - České Budějovice : Růže, 2005 - 139 s. ; 22 cm - 80-903485-5-6 (váz.) :

Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740 : sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách : Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / sestavili Olga Fejtová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy, 2004 - 1093 s. : il., plány, noty, faksim. ; 24 cm - 80-86852-06-7 (Archiv hl. m. Prahy : váz.)

Bavorové erbu střely / Simona Kotlárová - Vyd. 1. - České Budějovice : Veduta, 2004 - 237 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - 80-86829-04-9 (váz.)


Berlín / Andrea Schulte-Peevers a Tom Parkinson ; [překlad Kateřina Jirčíková, Dona Zalmanová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 328 s. : il.(některé barev.), mapy ; 19 cm - 80-7237-627-6 (brož.)

Bezdružicko na starých pohlednicích = Weseritz und Umgebung auf alten Ansichtskarten / Václav Baxa, Markéta Novotná, Petr Prášil ; [německý překlad Kateřina Syslová] - 1. vyd. - Hostivice : Baron, 2005 - 155 s. : il. (některé barev.), mapa, erby ; 23 cm - 80-86914-03-8 (váz.)

Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů / Karel Sklenář ve spolupráci se Zuzanou Sklenářovou - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 726 s. : portréty ; 21 cm - 80-7277-253-8 (váz.) :

Biskupství litoměřické : [biskupové a osudy litoměřické diecéze 1655-2005] / Jaroslav Macek - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 168 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7192-978-6 (váz.)

Bitva o Francii 1940 : 10. května - 22. června / Philip Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Fuksa] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 292 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 21 cm - 80-7306-210-0 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.)

Bitva o Moskvu : zamrzlá ofenziva / Janusz Piekalkiewicz ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Pilát] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 293 s. : il., mapy ; 28 cm - 80-206-0729-3 (váz.)

Böhmische Schweiz / [Übersetzung Gabriela Husáková] - Prag : GeoBohemia, c2005 - 63 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-239-5192-0 (brož.)

Boj o Filipíny / Miloš Hubáček - 2., rozš. a aktualiz. vyd., V Pasece 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 477 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-781-5 (váz.)

Boris Jirků : druhé třetí oko = the second third eye = das zweite dritte Auge / [koncepce Libor Gronský, Boris Jirků, Bohumír Golda] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 423 s. : il. (převážně barev.) ; 34 cm - 80-7207-570-5 (váz.)

Boskovice, můj betlém / Jaroslav Koutný ; [fotografie Vladimír Bláha] - Boskovice : Klub přátel Boskovic : Muzeum Boskovicka, 2005 - 151 s., xii s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-6458-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Bouře na Nilu. 1. díl, Oko královny Nefertiti / Gerald Messadié ; [přeložila Danuše Navrátilová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 275 s. ; 22 cm - 80-7203-635-1 (váz.)


Bouzov / [text Lenka Vaňková] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, c2005 - [16] s. : barev. il., portréty, erby ; 22 cm - 80-7238-381-7 (brož.)

Braník, náš domov / Zdenka Landová - Vyd. 1. - Praha : Městská část Praha 4, 2003- - sv. : il. ; 21 cm - 80-239-1947-4 (sv. 1 : brož.)

Brumov : osudy hradu a jeho držitelů / Zdeněk Pokluda - 1. vyd. - Hýsly : Alcor Puzzle, 2005 - 144 s. : il., mapky ; 21 cm - 80-86923-05-3 (brož.)

Brutální třicetiletá válka / napsal Roman Ferstl ; ilustrovala Dita Prokopová - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2005 - 149 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0035-3 (brož.) :

Budeč 1100 let : (905-2005). I., Archeologie a historie / [autoři textů Andrea Bartošková ... et al.] - 1. vyd. - Kladno : Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2005 - 208 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 21 cm - 80-239-5742-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Caesar a Kleopatra / Philipp Vandenberg ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Hejzlar] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 287 s. : mapy, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7362-106-1 (váz.)

Caesar imperátor / Max Gallo ; přeložila Věra Šťovíčková-Heroldová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 384 s. : mapa ; 21 cm - 80-7341-557-7 (váz.) :

Cartography for GIS : geovisualization and map communication / Vít Voženílek - 1st ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 142 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-244-1047-8 (brož.)

Cartusia Brunensis : dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století / Jan Bukovský ... [et al.] ; redakce Alena Mizerová - 1. vyd. - Brno : VUTIUM, 2005 - 95 s. ; il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 24 cm - 80-214-2921-6 (brož.)

Castle Veveří - Eichorn / [Jiří Procházka] - 1st ed. - Brno : ITEM, 2005- - sv. : il. portréty, faksimile ; 25 cm - 80-902297-7-8 (váz.)

Castrum Bene 9 : Exkursionsführer / Tomáš Durdík ... [et al. ; překlad Katrin Hetfleišová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Společnost přátel starožitností, 2005 - 59 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-650-1 (Univerzita J.E. Purkyně : brož.)

Celebrity a jejich diety / Adele Parkerová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2005 - 153 s. ; 20 cm - 80-7033-902-0 (brož.)


Cesta k soudobému Iráku : Núrí as-Sacíd a dějiny irácké monarchie (1920-1958) / Petr Přebinda - Ostrava : Montanex, 2005 - 155 s. : mapy ; 24 cm - 80-7225-189-9 (brož.)

Cestujeme po Čechách-- : vše, co můžete navštívit v Pardubickém kraji : Pardubicko, Ústecko-Orlicko, Svitavsko, Chrudimsko - Brno : Aspida, 2005 - 96 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-239-5917-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Císař alchymistů / Otomar Dvořák - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 202 s. ; 21 cm - 80-242-1469-5 (váz.)

Co by bylo, kdyby? : představy vojenských historiků o tom, co se mohlo stát / uspořádal Robert Cowley ; [z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 320 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-200-1297-4 (váz.) :

Co v průvodcích nebývá, aneb, Historie Prahy k snadnému zapamatování / Stanislava Jarolímková ; [ilustroval Jiří Filípek] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2005 - 280 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., plány ; 22 cm - 80-7246-267-9 (váz.)

Co v učebnicích dějepisu nebylo : fakta, mýty, záhady a skandály z dávné i nedávné minulosti / Jan Bauer ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2005 - 219 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-243-1995-0 (váz.) :

Co vám v cestovní kanceláři neřeknou : první průvodce nebezpečným světem / Peter Zvagulis ; [z anglického originálu ... přeložila Lydia Stohrová] - Praha : Beletris, 2005 - 125 s. : il. ; 24 cm - 80-903525-2-9 (brož.)

Cyril Stejskal - život a dílo : rozvoj péče o mládež v Čechách do okupace / Jiří Musil - 1. vyd. - Olomouc : Společnost J.L. Fischera : Jiří Musil - Pedagogická a výchovná poradna, 2005 - 126 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-903449-0-9 (Jiří Musil - Psychologická a výchovná poradna : brož.)

Časy a nečasy : malé paměti / Věroslav Mertl - Vyd. 1. - České Budějovice : Růže, 2005 - 140 s., [15] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-903485-6-4 (váz.)

Čech závistivec, Rakušan byrokrat? : proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže / Denisa Labischová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 213 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-678-0 (brož.) :


Černé ovce Wittelsbachů : mezi trůnním sálem a blázincem / Christian Dickinger ; [přeložila Blanka Pscheidtová] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 156 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-259-1 (váz.) :


Česká republika [kartografický dokument] : autoatlas / [odpovědný redaktor Radek Hlaváček] - 1. vyd. - Měřítko 1:100 000 - Praha : Kartografie, 2005 - 1 atlas (295 s.) : ca 225 barev. map ; 30 cm - 80-7011-835-0 (kroužková vazba)

Česká republika [kartografický dokument] : autoatlas = Czech Republic : road atlas = Tschechische Republik : autoatlas : 13 krajských měst ; Evropa : autoatlas = Europe : road atlas = Europa : autoatlas - Vyd. 1. - Měřítko 1:200 000 a 1:3 380 000 - Praha : Metafora, 2005 - [160] s. : barev. ; 30 cm - 80-7359-022-0 (brož.)

Česká republika [kartografický dokument] = Czech Republik = Tschechische Republik : 1:200 000 : 13 krajských měst ; Evropa 1:3 380 000 ; Slovenská republika 1:600 000 : autoatlas - Měřítka různá - Brno : P.F.Art, c2005 - 1 atlas (9, 92, 28, 10, 33 s.) : ca 132 barev. map ; 30 cm - 80-7348-115-4 (kroužková vazba)

Česká turistika : tipy na výlet. svazek 1, Děčínsko. Ústecko. Litoměřicko - Děčín : Česká turistika, c2004 - 3 sv. v obalu (60, 51, 68 s.) : barev. il., mapy, erby ; 23 cm - 80-86896-02-1 (brož.)

České královny / napsal Jiří Fidler ; ilustrovali Eva Anlaufová, Lubomír Anlauf - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 64 s. : barev. il., portréty ; 29 cm - 80-253-0178-8 (váz.)

České Švýcarsko - Praha : GeoBohemia, c2005 - 63 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-239-5193-9 (brož.)

Česko / hlavní redaktoři Jana Jůzlová, Antonín Kočí, Naďa Špetláková - V Praze : Knižní klub, 2005 - 512 s. : il., (převážně barev.), mapy, portréty, faksim., erby, ; 31 cm - 80-242-1525-X (váz.) :

Českolipsko a Máchův kraj : severní Čechy : tipy na výlet : Česká Lípa a okolí, Máchův kraj, Holanské rybníky, Dubá a okolí, východ Českého středohoří, Ralsko - Děčín : Česká turistika, c2005 - 61 s. : barev. il., mapy, erby ; 22 cm - 80-903410-9-8 (brož.)

Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945 / ed. Jan Němeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Státní ústřední archiv : Karolinum, 2005 - 647 s. ; 24 cm - 80-246-0941-X (váz.)

Československý letec plukovník in memoriam Bedřich Dvořák (1912-1973) / Oldřich Pakosta - 1. vyd. - Litomyšl : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2005 - 111 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-6354-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Českoslovenští vojáci v letech 1938-1945 : publikace k výstavě Klubu přátel čs. opevnění pořádané Podřipským muzeem v Roudnici n.L. u příležitosti 60. výročí konce druhé světové války : červenec - srpen 2005 / [Klub přátel československého opevnění] - Roudnice nad Labem : Podřipské muzeum, 2005 - 23 s. : il. ; 29 cm - 80-86924-01-7 (brož.)


Český Honza: cesta kolem světa za 99 dní / [Zdeněk Michora] - Vyd. 1. - Praha : Ringier ČR, 2005 - 199 s., [24] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-5411-3 (brož.) :

Češi ve wehrmachtu : zamlčované osudy / František Emmert - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 197 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7021-805-3 (brož.) :

Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti / Vladimír Rozhoň - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2005 - 317 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86493-18-0 (váz.)

Čeští spisovatelé / napsala Veronika Volhejnová ; ilustrovali Milada Housková, Lubomír Anlauf - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 64 s. : barev. il., portréty ; 29 cm - 80-253-0179-6 (váz.)

Dala jsem jí jméno Nadine : k problematice před potratem a po něm / Karin Lamplmairová a kol. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 96 s. ; 16 cm - 80-7192-903-4 (brož.) :

Dcery Marie Terezie / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň] - Vyd. 2. - V Praze : Ikar, 2005 - 238 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-249-0619-8 (váz.)

De Gaulle : dějiny, symbol, mýtus / Maurice Agulhon ; [z francouzského originálu ... přeložila Doubravka Olšáková] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 101 s. ; 19 cm - 80-7106-996-5 (brož.) :

Dědictví po Napoleonovi / Petr Feldstein - Praha : Eminent, c2005 - 176 s. : il. ; 21 cm - 80-7281-214-9 (váz.)

Dějiny české politiky v dokumentech / vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2005 - 764 s., xxviii s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86419-89-4 (váz.)

Dějiny dvacátého století / Martin Gilbert ; [z anglického originálu ... přeložili Šimon a Milena Pellarovi] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005- - sv. : il., mapy ; 24 cm - 80-7106-401-7 (sv. 1 : váz.) :


Dějiny měst, městeček a vesnic : (metodická příručka) / David Papajík - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 46 s. ; 21 cm - 80-244-1051-6 (brož.)


Dějiny Nizozemska / Han van der Horst ; [z nizozemského originálu ... přeložily Petra Schürová a Jana Pellarová ; kapitolu o česko-nizozemských vztazích napsala Iveta Coufalová] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 667 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7106-487-4 (váz.) :

Dějiny starověku pro učitele dějepisu I : Egypt a Přední východ / Radomír Tichý - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 103 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7041-427-8 (brož.)

Demokracie v Polsku : politický systém Polské republiky (1989-2005) / Michal Kubát - Vyd. 1. - Praha : Slon, 2005 - 181 s. : mapy ; 22 cm - 80-86429-46-6 (brož.) :

Denik ostravaka : --eště mě nědostali! / napsal Ostravak Ostravski - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2005 - 101 s. : il. ; 20 cm - 80-7329-095-2 (brož.)

Der Phonographische Ernst Busch : eine Discographie seiner Sprach- und Gesangsaufnahmen / Begleittext von Ben Leenders und Bernd Meyer-Rähnitz - Dresden : Albis International Bibliophilen-Verlag ; Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 378 s. ; 24 cm - 80-86067-39-4 (Albis International : váz.)

Dětmarovice : k sedmistému výročí první písemné zmínky o obci / Irena Hajzlerová - 1. vyd. - Dětmarovice : Obecní úřad Dětmarovice : Státní okresní archiv Karviná, 2005 - 120 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-86388-30-1 (váz.)

Dětský atlas / [překlad Jana Adášková, Martin Kolář] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 80 s. : barev. il., mapy ; 32 cm - 80-7352-158-X (váz.)

Děvče na zabití : autobiografický příběh týraného děvčete / Milada Golobová ; [doslov Marie Vodičková] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 274 s. ; 21 cm - 80-7255-119-1 (brož.)

Die Prachover Felsen / [Josef Koťátko, Vladimír Tekverk ; Übersetzung Margit Herrmannová] - Nymburk : Vega-L, [2005?] - [24] s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-86757-41-2 (brož.)

Die Region Česká Lípa und der Mácha-See : Nordböhmen : Tips für Ausflüge : Česká Lípa und Umgebung, Mácha-See und Umgebung, Holany-Teiche, Dubá und Umgebung, Östliches Böhmisches Mittelgebirge, Ralsko - Děčín : Česká turistika, c2005 - 61 s. : barev. il., mapy, erby ; 22 cm - 80-86896-00-5 (brož.)


Die Region Litoměřicko und Podřipsko : Nordböhmen : Landkarten, Dienstleistungen, Touristik-Info : Litoměřice und seine Umgebung, das Gebiet von Úštěk, das Milešovské Mittelgebirge, Poohří (Egerland), das Gebiet Podřipsko - Děčín : Česká turistika, c2004 - 68 s. : barev. il., mapy, erby ; 22 cm - 80-903410-7-1 (brož.) * 80-903410-6-3 (chyb.)


Die Region Mělnicko und Kokořínsko : Mittel-Böhmen : Tipps für Ausflüge : Untere Moldau, Mittlere Elbe, Mělník und Umgebung, Kokořínsko : Geschichte, Natur, Landkarten, Dienstleistungen, Touristik-Info / [Autor eines Teils der texte Renata Špačková] - Děčín : Česká turistika, c2005 - 55 s. : barev. il., mapy, erby ; 23 cm - 80-86896-05-6 (brož.)

Die Vielfalt in Kafkas Leben und Werk / herausgegeben von Wendelin Schmidt-Dengler und Norbert Winkler - [Praha] : Vitalis, 2005 - 288 s. ; 23 cm - 80-7253-162-X (Vitalis. Praha : váz.)

Diplomacie v negližé : patnáct let naší zahraniční politiky / Milan Syruček ; [ilustrace Richard Böhnel] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 382 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-204-1279-4 (váz.)

Dobrý den Brno / Hana Pražáková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005 - 172 s. ; 21 cm - 80-86026-32-9 (váz.) :

Dovětek : sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše / Edita Baťová de Oliveira, Nelson Verlangieri d'Oliveira - 1. vyd. - V Krásné Lípě : Marek Belza, 2005 - 109 s. : il. ; 20 cm - 80-903360-4-3 (brož.)

Druhá světová válka v kostce / Jon Sutherland & Diane Canwell ; úvod Paul Cornish ; [z anglického originálu ... přeložil David Mraček] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 320 s. : il. (některé barev.), portréty ; 17 cm - 80-7234-473-0 (váz.)

Duchovní cvičení / Ignác z Loyoly ; [překlad Robert Kunert] - 3., rev. vyd., (V nakl. Refugium 2.) - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 141 s. ; 19 cm - 80-86715-37-X (váz.) :

Dvě kapitoly o Arnoštovi z Pardubic : skriptum pro potřeby učitelů dějepisu Královéhradeckého kraje : předneseno na kolokviu ve dnech 21.-23.9.2003 / [redigoval Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Trutnov : Lupus, 2005 - 22 s. ; 21 cm - 80-903509-2-5 (Radimír Vyčítal - Lupus : brož.)

Dvojí život slavných mužů / Robert Rohál - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2004 - 287 s. : portréty ; 22 cm - 80-7229-093-2 (váz.)

Egypt and Austria I. - proceedings of the symposium : Czech Institute of Egyptology, August 31st to September 2nd, 2004 / edited by Johanna Holaubek and Hana Navrátilová - Prague : Set out, 2005 - 172 s. : il., faksim. ; 22 cm - 80-86277-43-7 (brož.)

Egypťané / Barbara Wattersonová ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Bareš] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 388 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7106-774-1 (váz.) :


Ein Nachkriegs-Verbrechen : Aussig 31. Juli 1945 / Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky ; [Übersetzung der tschechischen Texte und Dokumente von Otfrid Pustejovsky] - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 117 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86067-70-X (brož.)

Ein neuer Weg der Erkenntnis : das kann auch ihnen passieren-- / Marcel Vanek ; [Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 419 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-6-2 (váz.)

Ekologie a urbanizovaný prostor / František Medek - Vyd. 2. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 140 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03294-9 (brož.) :

Esoterické Irsko : průvodce po posvátných místech, legendách a lidových pověstech. II, [Provincie Ulster a Connacht] / Carry Meehan ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík - Praha : Eminent, c2003 - 347 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-7281-196-7 (váz.)

Esoterický Egypt : průvodce po posvátných místech / I, Káhira, Gíza, pyramidová pole John Anthony West ; přeložil, doplnil a poznámkami opatřil Jaromír Kozák - Praha : Eminent, c2004 - 349 s. : il., plány ; 23 cm - 80-7281-142-8 (1. díl : váz.)

Ester : nová královna : Peršané / Bernard Hébert, Khorram Rashedi ; [z francouzského originálu ... přeložila Lucie Čapková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 298 s. : mapa ; 21 cm - 80-7218-986-7 (váz.)

Evropský cestovní průvodce : pro obchod a turistiku - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2005 - 477 s. ; 15 cm - 80-7240-340-0 (brož.)

F.A. Slavíka Rožmitál pod Třemšínem a jeho okolí - Vyd. 3. - Rožmitál pod Třemšínem : Město Rožmitál pod Třemšínem, 2005 - 294 s. : il., mapa, portréty, erby ; 25 cm - 80-239-4958-6 (váz.)

Film a dějiny / editor Petr Kopal ; Petr Blažek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 406 s. : il. ; 24 cm - 80-7106-667-2 (váz.) :

Filozofie dějin: problémy a perspektivy / Ivana Holzbachová a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 295 s. ; 25 cm - 80-210-3593-5 (brož.)


Flaminio Scala a jeho Il teatro delle favole rappresentative v zrcadle doby : morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V.J. Proppa : diplomová práce obhájená na Oddělení italianistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Kateřina Bohadlová - Praha : Istituto Italiano di Cultura, 2005 - 111 s. ; 21 cm - 80-239-5410-5 (brož.) :


Florian Zapletal : život a dílo / František Hýbl [výběr textové a obrazové přílohy i překlad příspěvku M. Mušinky do češtiny], Mikuláš Mušinka - V Přerově : Muzeum Komenského, 2005 - 63 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - 80-239-6396-1 (v knize neuvedeno : brož.)

František Roubík - bibliografie / sestavil Pavel Holát - Vyd. 1. - Praha : Pavel Holát, 2005 - 71 s., [8] s. obr. příl. : faksim. (některé barev.) ; 21 cm - 80-239-5480-6 (váz.)

Generál SS / Sven Hassel ; [přeložil Jan Novák] - Vyd. 2. - Praha : Baronet, 2005 - 352 s. ; 20 cm - 80-7214-801-X (brož.) :

Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období = Geographical organization of Czechia and Slovakia at the present period / [editoři Antonín Vaishar, Vladimír Ira] - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2005 - 166 s. : il. ; 30 cm - 80-86407-05-5 (brož.)

Geography in Europe of regions : papers of the 6th Moravian geographical conference CONGEO '05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2006 [i.e. 2005] editors Eva Kallabová, Antonín Vaisar, Jana Zapletalová ; graphical & technical editor Eva Kallabová - 1st ed. - Ostrava : Institute od Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic 2005 - 151 s. : il., mapy ; 2005 - 80-86407-06-3 (brož.)

Hájili jsme hrad / William Eastlake ; [přeložil Radoslav Nenadál] - Vyd. 7., V EMG 2. - V Praze : Pro edici Světová literatura Lidových novin vydalo nakladatelství Euromedia Group, 2005 - 366 s. ; 21 cm - 80-86938-22-0 (váz.) :

Hajók : hajó és történelem ötezer éves kalandja / Brian Lavery - Prága : Ikar, 2005 - 400 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - 80-249-0519-1 (váz.)

Hana Vítová : cesta ke šmíře / Rudolf Mihola - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 2004 - 199 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7229-102-5 (váz.)

Havířov 1955-2005 / [Radim Prokop ve spolupráci s kolektivem ; fotografie Aleš Milerský, Josef Talaš] - Vyd. 1. - Havířov : Statutární město Havířov, 2005 - 176 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-239-4423-1 (váz.)


Heraldické ročenky 1974-2004 : obsahy, soupis článků, autorský rejstřík / [sestavili Bohumila a Miloslav Trnkovi] - 1. vyd. - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2005 - 22 s. ; 30 cm - 80-239-5107-6 (brož.)


Herecké balady / Blanka Kovaříková - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 191 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7243-261-3 (váz.) :

Heroo de amo : la vivo de Přemysl Pitter / Karel Kraft - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 194 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-85853-81-7 (brož.)

Hirošima a Nagasaki : historie ve fotografiích / Donald M. Goldstein, Katherine V. Dillon a J. Michael Wenger ; [překlad Jakub Zeman] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - xi, 175 s. : il., portréty, mapy, faksim. ; 29 cm - 80-251-0712-4 (váz.) :

Histoire des Juifs en Boheme et en Moravie I : des origines a l'emancipation: guide de l'exposition / Alexandr Putík, Olga Sixtová ; [traduction Aude Brunel] - Prague : Musée Juif de Prague, 2005 - 107 s. : barev. il., mapy, faksim. ; 20 cm - 80-86889-06-8 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-85608-49-9 (chyb.)

Historia mundi. I., Dějiny světa v datech : datová příručka / Jan Kumpera - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 108 s. ; 21 cm - 80-7043-401-5 (brož.) :

Historia religiosa : bohumilá historie mnichů syrských / Theodórétos z Kyrru ; [z řeckého originálu ... přeložil a předmluvou opatřil Jiří Pavlík] - Vyd. 1. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 - 176 s. ; 19 cm - 80-86882-00-4 (brož.)

Historické miniatury / Miroslav Šiška - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2004 - 279 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7229-100-9 (váz.)

Historie světa / Brian Williams ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Mařík] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 40 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-253-0138-9 (váz.)

Historie židovské komunity v Ústí nad Labem = The history of the Jewish community in Ústí nad Labem = Geschichte der Juden in Aussig an der Elbe / Tomáš Fedorovič, Vladimír Kaiser ; [překlad do angličtiny Jaroslav Izavčuk, překlad do němčiny Jana Hubková a Werner Walker] - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2005 - 123 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86646-12-2 (brož.)

Historky z dobrušských právních manuálů / Václav Matouš - Dobruška : Muzeum Dobruška, 2005 - 2 seš. (36 s., s. 37-80) ; 21 cm - 80-239-6252-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu / Henry Picker ; [z německého originálu ... přeložil Josef Orel] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 681 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7362-100-2 (váz.)


Hlasy Marrákeše : zápisky po jedné cestě ; Svědomí slov : eseje / Elias Canetti ; přeložil Jiří Stromšík - V českém jazyce v tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 367 s. ; 19 cm - 80-7260-139-3 (váz.) :

Hlava XXII / Joseph Heller ; [přeložil Miroslav Jindra] - Vyd. 9., V tomto překladu 7., V EMG 1. - V Praze : Pro edici Světová literatura Lidových novin vydalo nakl. Euromedia Group, 2005 - 508 s. ; 21 cm - 80-86938-21-2 (váz.)

Hluboká / [text Mája Havlová] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, c2005 - [16] s. : barev. il., portréty ; 22 cm - 80-7238-439-2 (brož.)

Hluboké Mašůvky : o budovách a jejich historii : pohlednice obce / sestavil Zdeněk Adámek - Hluboké Mašůvky : Obec Hluboké Mašůvky, 2005 - 44 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-5808-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Hohenzollernové v evropské politice 16. století : mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523-1603) / Radek Fukala - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 234 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm - 80-7106-782-2 (brož.) :

Hoolifan : třicet let násilí / Martin King a Martin Knight ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Mayer - Vyd. 1. - Nové Sedlo u Lokte : Vydavatelství & Nakladatelství Zdeněk Plachý, 2005 - 175 s. ; 21 cm - 80-903556-1-7 (brož.)

Horké dny a noci egyptské / Hana Poltikovičová ; [foto Viliam Politikovič] - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2005 - 126 s. : il. ; 10 cm - 80-7254-601-5 (brož.)

Hory / [autoři textů Stefano Ardito ... et al. ; z anglického překladu italského originálu ... přeložil Lumír Mikulka] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 735 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7234-450-1 (váz.)

Hospodaření ve 40 let nepřístupném pohraničním prostoru Novohradské hory : sborník referátů [ze semináře] : 21. června 2005, Slovanský dům, Kaplice - Praha : Česká lesnická společnost, 2005 - 24 s. : il. ; 30 cm + 1 volná příl. (12 s.) - 80-02-01717-X (brož.)


Hrádecko-Chrastavsko na starých pohlednicích = Alte Ansichtskarten aus dem Gebiet von Grottau und Kratzau / František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil ; [německý překlad Kateřina Syslová] - 1. vyd. - Hostivice : Baron, 2005 - 275 s. : il. (některé barev.), erby ; 23 cm - 80-86914-04-6 (váz.) :


Hry, dopisy, publicistika / Hermann Ungar ; přeložil [a k vydání připravil] Jaroslav Bránský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2005 - 311 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7326-065-4 (váz.)

Hurááá, prázdniny! / Daniela Krolupperová ; [ilustrace Luděk Bárta] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 127 s. : il. ; 17 cm - 80-204-1259-X (kroužková vazba)

I města mají vši / Milena Holcová ; [ilustrovala Marcela Uhlířová] - Vyd. 1. - Brno : Šalvar, 2005 - 314 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-903011-6-9 (váz.) :

Ilustrovaný atlas světa / Elisabeth Sackett, Norman S. Barrett, Hannah Kate Jones ; [z anglického originálu přeložila Eva Malinovská] - 2. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 96 s. : barev. il., mapy ; 34 cm - 80-00-01619-2 (váz.)

Imaginární přítelkyně / John Irving ; [přeložili Zuzana a Petr Mayerovi] - Vyd. 3., V Odeonu 2. - V Praze : Odeon, 2005 - 110 s., [16] s. obr. příl. ; il., portréty ; 21 cm - 80-207-1194-5 (váz.)

Imre Lakatos a filosofie vědy : sborník příspěvků z konference katedry filosofie Filozofické fakulty ZČU Plzeň / [autorský kolektiv Nikolaj Demjančuk ... et al.] - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2005 - 58 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-347-7 (brož.) :

Irma Geisslová : básnický objev naší doby / Jana Hofmanová - Jičín : Městská knihovna Jičín, 2005 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5287-0 (brož.) :

Italská kresba 17. století : sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci : [Muzeum umění Olomouc, 15. září - 20. listopadu 2005] = Italian drawing of the 17th century : collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc : [Olomouc Museum of Art, September 15 - November 20, 2005] / Milan Togner ; [editor Marek Perůtka] - 1. vyd. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2005 - 350 s. : il., portréty ; 29 cm - 80-85227-72-X (brož.)

Já jsem já : kniha nejen o hubnutí / Míša Nosková, Radka Červinková - 1. vyd. - Praha : XYZ, 2005 - 201 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-86864-36-7 (váz.)

Jak jsem dojel až na Nordkapp / Simona a Roman Sztulovi ; ilustrace Ivan Křemeček - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, 2005 - 89 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-86814-05-X (váz.) :

Jak se dělá muzikant / Václav Žilka ; [kresby Cyril Bouda] - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 2004 - 173 s. : il. ; 21 cm - 80-7229-106-8 (váz.)


Jak se investuje do nemovitostí na Novém Zélandu, aneb , Cesta do podnikatelovy duše / Jindra Tichá - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2005 - 201 s. : il. ; 20 cm - 80-7304-062-X (brož.) :

Jak to bylo doopravdy : nové objevy mění dějiny / [autoři Russell Miller ... et al. ; ilustrátoři Paul Southcombe ... et al. ; z anglického originálu ... přeložili Jarmila Emmerová, Milada McGrathová a Zbyněk Černík] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2005 - 319 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 29 cm - 80-86196-95-X (váz.)

Jak voní Indie / Zuzana Tarabusová - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 123 s., [8] s. obr. příl.: barev. il. : 18 cm - 80-7033-897-0 (váz.)

Jan Horbaczewski (15.5.1854-24.5.1942) : sborník přednášek na semináři ke 150. výročí narození zakladatele české lékařské chemie / uspořádal Stanislav Štípek - 1. vyd. - Praha : Galén, c2005 - 99 s. : il., portréty (některé barev.) ; 19 cm - 80-7262-333-8 (brož.)

Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil : (představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku) / Václav Matouš - Dobruška : Muzeum Dobruška, 2005 - 40 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-6251-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Jan Švankmajer : transmutace smyslů = transmutation of the senses / - 2., rozš. vyd. - Praha : Středoevropská galerie a nakladatelství, 2004 - 132 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-902258-3-7 (brož.)

Jaro skončilo v srpnu / Vinek Nedbálek - Vyd. 1. ve vydavatelství Ideál - Praha : Ideál, 2005 - 98 s. : il. ; 22 cm - 80-901017-7-1 (váz.)

Jaroslav Foglar v hádánkách a vzpomínkách / Jiří Raba - Praha : Ostrov, 2005 - 199 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86289-43-5 (brož.) :

Jaroslav Řehna : kameny = stones : [katalog výstavy] - V Praze : České muzeum výtvarných umění, 2005 - [3] s. : il. ; 30 cm - 80-7056-129-7 (brož.)

Javoříčko : pietní místo, turistické centrum / Martin Vyhlídal - Vyd. 1. - Javoříčko : Občanské sdružení Javoříčko, 2005 - 28 s. : il., mapa ; 21 cm - 80-239-4813-X (brož.)


Jen jdu-- : vzpomínky, myšlenky, vize / Milada Bartoňová ; [zaznamenala, redakčně zpracovala a k vydání připravila Jitka Světlíková] - Praha : Isadora, 2004 - 84 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-2781-7 (brož.)


Jesenické pohledy do Ameriky / [Josef Dubiel von LeRach] - [Žulová : J. Dubiel von LeRach], c2005 - 122 s., [11] l. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-5311-7 (brož.)

Jews in Mikulov / [texts Dana Veselská, Stanislava Vrbková ; translation into English Jan Richter] - 1st ed. - Mikulov : Regional Museum in Mikulov, 2005 - 54 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 cm - 80-85088-20-7 (Regionální muzeum, Mikulov : brož.)

Jindřich z Lipé : zvláštní otisk z Časopisu Matice moravské roč. 120 (2001), 121 (2002) a 122 (2003) / Miloslav Sovadina - Brno : Matice moravská, 2005 - s. 5-36, 3-32, 21-59, [2] s. obr. příl. : il., mapy, geneal. tabulka ; 23 cm - 80-86488-21-7 (brož.)

Jiří Suchý / Magda Hettnerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 199 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-7367-035-6 (váz.)

Jít životem a sloužit : P. Eduard Rozmahel (1883-1955) / Michal Stehlík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 14 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - 80-7192-967-0 (brož.)

Jižní Čechy / Jiří Siegelbauer ; [překlad Jana Klementová (německy), Karel Prokop (anglicky)] - 1. vyd. - Štíty : Veduta, 2005 - 131 s. : barev. il. ; 22 x 23 cm - 80-86438-10-4 (váz.)

Jmenoval se Vlasov / Jean-Christophe Buisson ; [z francouzského originálu ... přeložil Bruno Cempírek] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 195 s. ; 21 cm - 80-7362-115-0 (váz.)

Josef Rössler-Ořovský : (zakladatel nové společenské aktivity - sportu) / Jan Klapač - Praha : Český olympijský výbor, 2001 - 124 s., [6] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-239-5992-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Kapitoly z dějin Černčic / Bohumír Roedl - Černčice : Obec Černčice, [2005] - 58 s. : il. (některé barev.), portréty, noty ; 21 cm - 80-903348-7-3 (brož.)

Kapitoly z minulosti Kvildy / Jaroslava Vávrová - 2., rozš. vyd. - Kvilda : Jaroslava Vávrová, 2005 - 141 s. : il., mapy, plány ; 22 cm - 80-239-5105-X (brož.) * 802395105X (chyb.)

Karel Rokitanský / Hvězdoslav Stefan, Olga Procházková, Ivo Šteiner - Vyd. 1. - Hradec Králové : ATD, 2005 - 95 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - 80-86358-11-9 (ATD : brož.)

Kdo je kdo = Who is who : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů / [Michael Třeštík editor] - 5. vyd. - Praha : Agentura Kdo je kdo, 2005 - 775 s. : portréty ; 26 cm - 80-902586-9-7 (váz.)


Když na Moravě uctívali bohy Luga a Luzinu / Jan Chudáček - 1. vyd. - Prostějov : Jan Chudáček, 2005 - 123 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - (Kroužková vazba) :

Když papež odchází-- / Jan Jandourek - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2005 - 157 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-7227-228-4 (brož.)

Když staré knihy vyprávějí : kulturně-historické obrázky nejen z piaristické knihovny v Litomyšli / Oldřich Kašpar - 1. vyd. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2005 - 84 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-239-5450-4 (brož.)

Kladsko : proměny středoevropského regionu : historický atlas / Ondřej Felcman, Eva Semotanová - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; Praha : Historický ústav AV ČR, 2005 - 194 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM + 51 mapových a obr. příl. (převážně barev.) uložených v kartonovém přebalu (43 cm) - 80-7286-066-6 (brož.)

Kniha živých : hovory s pamětníky 2. světové války / Magda Hettnerová ... [et al.] ; s fotografiemi Martina Divíška - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 263 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7192-726-0 (váz.) :

Knihy a knihovny v českém středověku : (studie k jejich dějinám do husitství) / Ivan Hlaváček - Praha : Karolinum, 2005 - 395 s. ; 23 cm - 80-246-0917-7 (brož.)

Knížka o životě Ludovíta Štúra / Zdenka Sojková - Vyd. 1. - Praha : Slovensko-český klub, 2005 - 277 s. : il., portrét, faksim. ; 21 cm - 80-902893-9-8 (brož.)

Kočka, která nikdy nespí : Jiřině Šiklové k narozeninám = The cat who never sleeps : to Jiřina Šiklová on her birthday / uspořádal Vilém Prečan - Prague : James H. Ottaway, 2005 - 320 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-5935-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Kolonka, aneb, Osudy lidí za protektorátu / Jaroslav Šmejkal - 1. vyd. - Praha : Art Project Plus, 2005 - 239 s. ; 21 cm - 80-239-5540-3 (váz.)

Komiksová historie světa. III, Od vzestupu Arábie po renesanci / Larry Gonick ; přeložil Tomáš Jeník - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 298 s. : il. ; 30 cm - 80-7341-220-9 (váz.) :


Konec soužití Čechů a Němců v Československu : sborník k 60. výročí ukončení II. světové války / Hynek Fajmon, Kateřina Hloušková (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 115 s., iv s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7325-065-9 (brož.) :


Konec války v Kroměříži 1945 a role Josefa Žourka z Rataj / Petr Pálka - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2005 - 71 s. : il., mapy, portréty, faksim. 18 cm - 80-85945-42-8 (brož.)

Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím / Manfred Clauss ; [z německého originálu ... přeložil a doslovem opatřil Vlastimil Drbal] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 141 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., plány, mapy, geneal. tabulky ; 22 cm - 80-7021-734-0 (váz.) :

Královéhradecký kraj : z polabské nížiny k horám / [texty] Lydia Baštecká ; [fotografie] Lubomír Imlauf ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2005 - 199 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-86472-22-1 (váz.)

Království Lo Mustang : zapomenuté tibetské království / Oldřich Bubák - V Praze: Knižní klub, 2005 - 191 s. : barev. il. ; 23 x 29 cm - 80-242-1375-3 (váz.)

Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956 / Karel Kaplan - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 768 s. ; 24 cm - 80-86598-98-5 (váz.) :

Kryštof Dientzenhofer (1655-1722) : k 350. výročí narození génia českého baroka = Christoph Dientzenhofer (1655-1722) : zum 350. Geburtstag des genialen böhmischen Barockbaumeisters / [text] Mojmír Horyna ; [foto] Vladimír Uher - 1. vyd. - Praha : Národní památkový ústav, 2005 - 131 s. : il., plány ; 22 cm - 80-86234-69-X (brož.)

Křížová cesta : život a dílo opata Božetěcha (1091-1117) / Václav Tatíček - 1. vyd. - Praha : Apropos, [2005?]- - sv. ; 23 cm - 80-239-1711-0 (1. díl : brož.) :

Kuba / Conner Gorry - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 500 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm - 80-7237-905-4 (brož.)

Kvasice / Petr Klapil, Květoslava Koutňáková - 1. vyd. - Hýsly : Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, 2005 - 242 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim., geneal. tabulky ; 21 cm - 80-86923-06-1 (brož.)

La expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praga : Karolinum, 2005 - 175 s. ; 24 cm - 80-246-0962-2 (brož.)


Laďka Kozderková : [muzikálová hvězda] / Robert Rohál - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2004 - 183 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7229-103-3 (váz.)


Lásky českých královen : milostné pletky v českých dějinách / Slávka Poberová - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 246 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7362-175-4 (váz.)

Lásky slavných žen : Francisco Goya otcem Barunky Panklové a jiné otazníky / Marcela Kolomacká - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 205 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-249-4 (váz.) :

Legendy a pověsti z Čech a Moravy / Felix Krumlowský ; [ilustrace Petr Melan] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 308 s. : il. ; 21 cm - 80-7306-209-7 (váz.)

Letter to Father / Franz Kafka ; [translated Karen Reppin ; afterword Thomas Anz ; illustrations Karel Hruška] - [Praha] : Vitalis, 2005 - 88 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7253-238-3 (váz.)

Ležáky známé i neznámé / fotografie vybrala a uspořádala Jarmila Doležalová st. - Litomyšl : Obec Miřetice, 2005 - 40 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-239-5766-X (v knize neuvedeno : brož.)

Liberk a jeho okolí : Liberk 1310 - 2005 / Jiří Frýzek - Liberk : Obec Liberk, 2005 - 139 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5758-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Listopad '89 v Klatovech, aneb, Klatovy v přelomových letech 1989-1990 / Lukáš Valeš - Vyd. 1. - Klatovy [i.e. Zavlekov] : AgAkcent, 2005 - 111 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-903093-9-9 (brož.)

Litoměřicko a Podřipsko : severní Čechy : mapa, služby, turistické informace : Litoměřice a okolí, Úštěcko, Milešovské středohoří, Dolní Poohří, Podřipsko - Děčín : Česká turistika, c2004 - 68 s. : barev. il., mapy, erby ; 22 cm - 80-903410-6-3 (brož.)

Lodě : 5000 let námořních dobrodružství / Brian Lavery ; [z anglického originálu ... přeložili František Novotný, Václav Švec a Pavel Vereš] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 400 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 32 cm - 80-242-1471-7 (váz.)

Ludvík XIV. : východ Slunce : 1637-1661 / Jean-Pierre Dufreigne ; [přeložila Irena Blažková] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 357 s. ; 21 cm - 80-204-1219-0 (váz.)

Ludvíku Kunderovi k pětaosmdesátinám : 22.3.1920-22.3.2005 - Vyd. 1. - Brno : Host, 2005 - [ca 100] s., [16] s. obr. příl., [2] l. příl. : il. (některé barev.), portréty, noty ; 22 cm - 80-7294-145-3 (brož.)

Maďarsko / Richard Pražák - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 141 s. ; 19 cm - 80-7277-269-4 (brož.) :


Magická místa Čech a Moravy III : poklady v zemi ukryté / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2005 - 255 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-243-1821-0 (váz.) :

Magister noster : sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. = Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, Csc. = Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, Csc., in memoriam / k vydání připravil Michal Svatoš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 628 s. ; 23 cm - 80-246-0753-0 (brož.)

Malé dějiny Libáňska : příroda, osobnosti, data, události / Karol Bílek - Libáň : Městský úřad Libáň s obcemi Mikroregionu Rozhraní Bačalky, Bystřice, Dětenice, Lično, Markvartice, Rokytňany, Sedliště, Staré Hrady, Střevač a Údrnice, 2005 - 183 s. : il., mapa, portréty ; 22 cm - 80-239-5076-2 (váz.)

Maledivy / James Lyon ; [překlad Daniela Štecherová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2005 - 210 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 19 cm - 80-7352-199-7 (brož.)

Malí lidé ve velkých dějinách : od vlastenecké fronty československé k sudetoněmecké / Filipp Karlheinz - Vyd. 2., rozš., Ve Vyšehradu 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 150 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-7021-806-1 (brož.) :

Malíř a grafik Ilja Hartinger / Dalibor Malina - Vyd. 1. - Vsetín : Dalibor Malina, 2005 - 134 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - 80-903010-7-X (váz.) : * 80-903010-7-8 (chyb.)

Malý průvodce dějinami Čech : dvojjazyčné vydání = Ein kleiner Begleiter durch die Geschichte Böhmens : [zweisprachige Ausgabe] / Johannes Urzidil ; s předmluvou Gerharda Trappa ; [editor Milada Urbanová ; český překlad Jindřich Buben] - V češtině vyd. 1. - Horní Planá : Fraktál, 2005 - 110, 117 s. ; 21 cm - 80-902860-1-1 (váz.)

Malý průvodce Olomoucí : Guidebook : Fremdenführer : Guida turistica : Guide touristique - 2. vyd. - Olomouc : Danal, 2005 - 39 s. : barev. il., plánek města ; 16 cm - 80-85973-00-6 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-85973-56-1 (chyb.)

Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor dějepis / Zdeněk Beneš, Dagmar Hudecová - 1. vyd. - Úvaly : Albra, redakce SPL - Práce, 2005 - 33 s. ; 21 cm - 80-7361-012-4 (brož.)

Marketing a management muzeí a památek / Ladislav Kesner - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 304 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1104-4 (váz.)

Marketingová komunikace v oboru služeb / Peter Stoličný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2005 - 300 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-86578-48-8 (brož.) * 978-80-86578-48-4 (chyb.)


Marpa - ein tibetischer Rebell / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 132 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-8-9 (váz.)

Martin Kratochvíl : suma sumárum / Martin Kratochvíl, Soňa Štroblová - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 211 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-249-0585-X (váz.)

Mělčany - 550 let / [Stanislav Kupka ... et al.] - Vyd. 1. - Dobruška : Město Dobruška - muzeum, 2005 - 47 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4067-8 (brož.)

Mělnicko a Kokořínsko : střední Čechy : tipy na výlety : Dolní Povltaví, Střední Polabí, Mělník a okolí, Kokořínsko : historie, příroda, mapa, služby, turistické informace / [autor části textů Renata Špačková] - Děčín : Česká turistika, c2005 - 55 s. : barev. il., mapy, erby ; 23 cm - 80-86896-04-8 (brož.)

Město K. : Franz Kafka a Praha / [šéfredaktor katalogu Juan Insua] - Praha : COPA, 2005 - 191 s. : il. (převážně barev.), faksim., portréty, genealogická tabulka ; 33 cm - 80-239-5063-0 (brož.)

Mezi houfy lotrův se pustiti-- : české cestopisy o Egyptě 15.-17. století / Lucie Storchová (ed.) - Praha : Set out, 2005 - viii, 447 s. : il., mapy, faksim. ; 23 cm - 80-86277-44-5 (váz.)

Mezi touhou po moci a zbožností : životy hříšných papežů / Siegfried Obermeier ; [přeložili Milada a Milan Kouřimských] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 238 s. : il. ; 22 cm - 80-7243-256-7 (váz.) :

Mezopotámie : počátky měst / Gwendolyn Leicková ; přeložil Luděk Vacín - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 359 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), plány ; 24 cm - 80-7341-555-0 (váz.) :

Mikroregion Olešnicko / Zdeněk Peša - Olešnice : Město Olešnice : Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Olešnicko, 2005 - 73 s., [2] s. obr. příl. : il., mapy, plány (převážně barev.) ; 22 cm - 80-239-6456-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Mikroregion Pobečví / [texty vyhotovily jednotlivé obce mikroregionu] - 1. vyd. - [Prosenice] : Mikroregion Pobečví, 2003 - 40 s. : barev. il., mapa, erby ; 23 cm - (Brož.)


Miroslav Pangrác / [text Vlastimil Vinter, Ivo Mička, Václav Zoubek] - Rakovník : Rabasova galerie, 2004 - 98 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-85868-57-1 (brož.)


Mírotvorkyně : jedenáct portrétů žen z celosvětového mírového hnutí / Ute Scheub ; [z německého originálu ... přeložila Saša Lienau] - Vyd. 1. - Praha : proFem, 2005 - 222 s. : portréty ; 21 cm - 80-903626-1-3 (brož.) :

Miscellanea ze semináře starších dějin / [uspořádali] Radmila Pavlíčková, Martin Elbel - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 157 s. : il., plány ; 21 cm - 80-244-1076-1 (brož.) :

Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století = Topographie der Stadt Jihlava (Iglau) in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts / František Hoffmann - Jihlava : Státní okresní archiv v Jihlavě : V Brně : Moravský zemský archiv v Brně : V Praze : Archiv Akademie věd České republiky, 2004 - xxii, 446 s. : il., plány, faksim. ; 24 cm - 80-86404-17-X (váz.)

Mit Österreich auf Du und Du! : Materialien und Studientexte zur Landeskunde : authentisch, aktuell, motivierend - mit Anregungen zur Umsetzung im Bereich DaF an Schulen / Renate Seebauer - 3., aktualisierte Aufl. - Brno ; Wien : Paido, 2005 - 172 s. : il., mapy, noty ; 30 cm - 80-7315-103-0 (brož.)

Moderní dějiny v kostce / Brenda Ralph Lewis ; úvod Nicholas Atkin ; [z anglického originálu ... přeložily Věra Fialová a Lucie Salátová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 320 s. : il. (některé barev.), portréty ; 17 cm - 80-7234-447-1 (váz.)

Moje cesta k lamům / Ole Nydahl ; [překlad Jan Matuška] - 2. vyd. - Brno : Bílý deštník, 2005 - 260 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-5351-6 (váz.)

Moje paměti / Josef Opletal - 2., upr. a dopl. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : Lesy České republiky, 2005 - 445 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7157-837-1 (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : váz.)

Monte Cassino : historie nejtěžší bitvy druhé světové války / Matthew Parker ; přeložil Jaroslav Hrbek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 430 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7341-577-1 (váz.)

Morava [kartografický dokument] : Hanušovice, Postřelmov, Litovel, Hynkov, Horka, Olomouc : vodácký průvodce 1:50 000 / [autorské zpracování Ivan Novák] - Měřítko 1:50 000 - Vizovice : SHOCart, 2005 - 1 atlas (60 s.) : il., 10 barev. map ; 21 cm - 80-7224-305-5 (brož.)


Motoristický průvodce po silnicích České republiky / [text Tomáš Koutek ; fotografie Vladimír Černý, Jiří Špaček a David Černý] - Vyd. 1. - Praha : SW Travel, 2005 - 684 s. : barev. il., mapy ; 23 cm - 80-239-2527-X (brož.)


Můj muž Daniil Charms / Marina Durnovo, Vladimir Glocer ; [z ruského originálu ... přeložila Michaela Pešková] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7207-562-4 (váz.) :

Můj otec velitel / Jean-Michel Cousteau ; [z francouzského originálu ... přeložila Jitka Řihánková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 268 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7217-319-7 (váz.)

Muklovský Vatikán / Josef Petr Ondok - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) ; [Praha] : Česká křesťanská akademie, 2005 - 135 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7325-040-3 (CDK : brož.) :

Mýtus a podvod 11. září 2001 : Usama bin Ladin, George W.Bush a skrytá moc v pozadí / Robin de Reuiter [i.e. Ruiter] ; [překlad Jaroslav Juřica] - Frýdlant nad Ostravicí : J.M. - Ráj, [2005?] - 119 s. ; 21 cm - 80-903576-1-X (brož.)

Na demarkační čáře : setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku / Petros Cironis - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2005 - 247 s. : il., portréty (některé barev.) ; 23 cm - 80-86844-07-2 (brož.)

Na staré řece / Vít Smrčka & Václav Smrčka - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, c2005 - 162 s. : il. ; 22 cm - 80-86240-98-3 (váz.)

Na vlně i pod vlnou : deset let s Václavem Fischerem / Věra Kudynová - Vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 275 s., [24] s. barev. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-86718-55-7 (váz.)

Natašin tanec : kulturní dějiny Ruska / Orlando Figes ; [z anglického originálu ... přeložila Daria Dvořáková] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 571 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7306-162-7 (Pavel Dobrovský - Beta : váz.)

Návrat ke kořenům : běh života v archivních dokumentech = Back to one's roots : our ancestor's everyday lives as shown in archival documents / Lenka Matušíková, [Eugen Aksamit, David Pavelka] - Vyd. 1. - Praha : Národní archiv, 2005 - 83 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86712-26-5 (Národní archiv : brož.)

Nejbližší / Kateřina Janouchová ; [přeložila Lucie Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 245 s. ; 21 cm - 80-204-1245-X (váz.)

Nejen rudé prapory, aneb, Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích / Jiří Pernes - Brno : Stilus, 2005 - 315 s. ; 19 cm - 80-903550-2-1 (brož.) :


Nejhezčí túry světa / Jan Hocek - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 222 s. : barev. il., mapy, plány ; 31 cm - 80-242-1527-6 (váz.)

Nelegendy o malých inkvizitorech : podpaměti / Josef Mlejnek - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-86026-33-7 (váz.) :

Nemaluj trola na zeď! : expediční tým Arctos II / Jan Šťovíček - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 285 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 19 cm - 80-7033-819-9 (váz.)

Německo-český archeologický slovník / Lubomír Košnar - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 263 s. ; 21 cm - 80-246-0959-2 (brož.) :

Nemovité kulturní památky Severomoravského kraje : soupis literatury z let 1988-2000 / sestavila Eva Musilová - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2005 - 286 s. ; 29 cm - 80-7053-260-2 (brož.)

Nevyjasněné záhady. 5, Po stopách záhad / Petr Vokáč - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 2005 - 169 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3730-8 (váz.)

New York / Beth Greenfield a Robert Reid ; [překlad Tomáš Hroch, Pavel Wurm] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 394 s. : il. (některé barev.), plány ; 19 cm - 80-7237-794-9 (brož.)

Neznámé Bělorusko / Ales Ancipienka, Valancin Akudovič (editoři) ; [autoři textů Valancin Akudovič ... et al. ; z běloruštiny přeložil Adam Havlín, (kapitolu My a Polsko přeložila Daniela Kolenovská) ; předmluvu napsal Václav Havel] - 1. vyd. - Praha : Dokořán : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-7363-045-1 (Dokořán : brož.)

Něžný barbar : (pedagogické texty) / Bohumil Hrabal - Vyd. 4. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 119 s. ; 17 cm - 80-204-1284-0 (brož.)

Nijmegen : operace Market Garden : americká 82. vzdušná výsadková divize a gardová obrněná divize : bojiště Evropa / Tim Saunders ; [z anglického originálu ... přeložil Luděk Matyska] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 163 s., 80 s. obr. příl. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm - 80-7217-324-3 (váz.)


Nový Bydžov v proměnách staletí / Jaroslav Prokop - Nový Bydžov : [Městský úřad v Novém Bydžově], 2005 - 293 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-239-6020-2 (v knize neuvedeno : váz.)


Nový Zéland - země protinožců / Jiří Mára - Vyd. 1. - Přerov : Mára Jiří, 2005 - 152 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - 80-239-5527-6 (váz.)

O Božím vedení s Karlem Herbstem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 89 s. ; 17 cm - 80-7195-010-6 (váz.) :

O Paní Vševládné / Bohumil Nuska - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2005 - 618 s. : il. ; 23 cm - 80-7227-221-7 (váz.)

O umělcích, jak je neznáme / František Dvořák - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 268 s. : portréty ; 22 cm - 80-7106-779-2 (váz.) :

Období pravěku a starověku : synchronní časové tabulky : pravěk - vývoj člověka, hlavní pravěká období v Evropě, naše země v pravěku : starověk - první státy světa, antické Řecko a Řím / Helena Mandelová a kol. - Praha : Kartografie Praha, 2006 - [4] s. ; 30 cm - 80-7011-883-0 (dvojlist v obalu)

Obě strany invaze / Edmund Blandford ; [přeložil René Tesař] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2005 - 311 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7214-778-1 (váz.) :

Obrázkový zeměpis : kniha se šesti puzzle / [text a ilustrace] Jennifer Mappin ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Hanzlová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 24 x 33 cm - 80-7234-439-0 (váz.)

Obrazy světa : historie map / Jeremy Black ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Vybíralová] - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 175 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 30 cm - 80-242-1398-2 (váz.)

Obyvatelstvo a bydlení v okresech česko-polského pohraničí / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Liberec, 2005 - 58 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-1065-1 (brož.) :

Od středověku k dnešku / [Jonathan Bastable, Michael Kerrigan ; z anglického originálu ... přeložila Lubica Jindrová] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2005 - 160 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm - 80-86196-98-4 (váz.)


Odkaz 17. listopadu : sborník studentských prací na téma "17. listopad - 15 let poté" : Prostějov 2005 / editorky Nina Škottová, Milada Sokolová - Praha : Jalna, 2005 - 80 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-4868-7 (brož.)


Odysseus : jeden životní příběh / Charles Rowan Beye ; [z anglického originálu ... přeložila Marianna Baldwin-Klásková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 182 s. ; 22 cm - 80-7306-199-6 (váz.)

Olomoucká domovní znamení : metodický list : sympozium ... Jezuitský konvikt Olomouc 15. - 16. září 2005 - [Olomouc : Agentura Galia, 2005] - [8] s. ; 30 cm - (Brož.)

Onkolog vzpomíná : česká onkologie 1945-2003 / Václav Bek - Praha : Galén, c2005 - 308 s : il., portréty ; 20 cm - 80-7262-286-2 (váz.)

Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska / Monika Elšíková - 2., dopl. a opr. vyd., V KNA 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 270 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-7192-734-1 (váz.) :

Opavsko zblízka : příroda, historie, památky / Miroslav Frank ... [et al.] - Vyd. 3., rozš. - [Praha] : Nadatur : AVE Centrum, 2005 - 134 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7270-024-3 (Nakladatelství dopravy a turistiky : váz.)

Opravdový život v Bohu / Vassula ; [z němčiny přeložila Marie Mrázková] - 2., opr. a dopl. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005- - sv. ; 21 cm - 80-7266-209-0 (sv. 1 : brož.)

Opusťte loď! : sága těžkého křižníku Indianapolis - největší námořní katastrofa válečného námořnictva Spojených států amerických / Richard F. Newcomb ; úvod a doslov Peter Maas ; [z amerického originálu ... přeložil Leonid Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 311 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7306-200-3 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.)

Osamělá cesta Daga Hammarskjölda / Lydia Stephanová ; [z německého originálu ... přeložil Josef Hermach] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 93 s. ; 19 cm - 80-7192-842-9 (brož.) :

Osm věků Ratměřic / Jaromír Coufalík - Ratměřice : Obecní úřad v Ratměřicích, 2005 - 88 s. : il., portréty, erby ; 21 cm - 80-239-5157-2 (brož.) :

Osobnosti dobrušské historie / Jiří Mach, Václav Matouš - Dobruška : Muzeum Dobruška, 2005 - 3 seš. ; 21 cm - 80-239-6258-2 (v knize neuvedeno : brož.)


Osobnosti Pelhřimovska 14.-16. století / Zdeněk Soušek - Pelhřimov : Klub přátel historického Pelhřimova, 2005 - 40 s. : portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86559-40-8 (brož.)


Osobnosti v dějinách regionu 2 : přednáškový cyklus - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 131 s. ; 29 cm - 80-7083-941-4 (brož.)

Ostrava historická, aneb, Jak žili naši předkové / Antonín Barcuch - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2005 - 72 s. : il. ; 18 cm - 80-7329-094-4 (brož) :

Osudy : rod von Baillou a Hustopeče / Jiří Gregorek - 1. vyd. - Praha : Šulc - Švarc, 2005 - 182 s. : il. (některé barev.), portréty, geneal. tabulky ; 31 cm - 80-7244-170-1 (váz.) :

Osvobození = Liberation : Cheb 1945 / Jitka Chmelíková - Cheb : Krajské muzeum Cheb, 2005 - 134 s. : il., mapa ; 21 cm - 80-85018-52-7 (Krajské muzeum Cheb : brož.)

Oxfordský slovník světových dějin / [z anglického originálu ... přeložili Stanislav Bendl ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 679 s. : mapy ; 24 cm - 80-200-1054-8 (váz.) :

Paměti : nejen o zákulisí Pražského jara / Čestmír Císař - V tomto znění vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 1281 s., [40] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-5900-X (v knize neuvedeno : váz.) * 80-86718-56-5 (chyb.) * 80-86718-53-0 (chyb.)

Paměti Jana Duška : (1899-1979) / na základě kronikářských záznamů napsal kronikář města Hradce nad Moravicí Ladislav Sonnek - 1. vyd. - Hradec nad Moravicí : Město Hradec nad Moravicí, 2005 - 56 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-239-6442-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379) / k vydání připravil Miroslav Flodr - Vyd. 1. - Brno : Matice moravská, 2005 - 944 s., [4] s. barev. obr. příl. : faksim. ; 24 cm - 80-86488-19-5 (váz.)

Papež, který změnil svět / Jacek Moskwa ; [přeložili Alena Valentová, Jana Svašková a Vojtěch Ježek] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 411 s., [46] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-242-1482-2 (váz.)

Paradoxy české šlechty / Vladimír Votýpka - 1. vyd. - Praha : Jaroslava Jiskrová-Máj : Dokořán, 2005 - 371 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7363-039-7 (Dokořán : váz.)

Pařížská zastavení / Jan Cimický, Zbyněk Stárek - Vyd. 1. - [Praha] : Pragoline, 2005 - 214 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 20 cm - 80-86546-40-3 (váz.)

Pavlov I - Southeast : a window into the Gravettian lifestyles / editor Jiří A. Svoboda - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, Středisko pro paleolit a paleoetnologii Dolní Věstonice, 2005 - 500 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 31 cm - 80-86023-67-2 (Archeologický ústav AV ČR, Brno : váz.)


Pelhřimov - město poutníkovo = Pelhřimov - the pilgrim's town = Pelhřimov - die Stadt des Pilgrims / text Zdeněk Martínek ; fotografie Petr Janoušek, Libor Kadlec, Štěpán Mikeš - 1. vyd. - Pelhřimov : Kulturní zařízení města Pelhřimova, 2005 - 109 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - 80-239-5278-1 (váz.)

Peníze a život : ekonomika a zbožnost ve středověku / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bavorová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 85 s. ; 19 cm - 80-7203-657-2 (váz.)

Persönlichkeiten der Region Pelhřimov 14.-16. Jahrhunderts / Zdeněk Soušek ; [deutsche Übersetzung Miroslav Pospíšil] - Pelhřimov : Klub přátel historického Pelhřimova, 2005 - 40 s. : il., faksim. ; 23 cm - 80-86559-44-0 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86559-40-8 (chyb.)

Peru / Rob Rachowiecki, Charlotte Beech - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 456 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm - 80-7237-903-8(brož.)

Peruánsko-bolivijský deník / Pavel Kyselý - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2005 - 140 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-86546-43-8 (brož.)

Pět amerických prezidentů, česká babička a já / Eliška Hašková Coolidge ; [autorčiny vzpomínky zaznamenala Marie Homolová] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 229 s. : il., portréty, faksim. ; 18 cm - 80-7106-726-1 (váz.) :

Pilsen / [text Jana Hrbotická] - Plzeň : Fraus, c2005 - [64] s. : barev. il., plány ; 22 cm - 80-7238-412-0 (brož.)

Pilsen / [text Jana Hrbotická] - Plzeň : Fraus, c2005 - [64] s. : barev. il., plány ; 22 cm - 80-7238-414-7 (brož.)

Plzeň / [text Jana Hrbotická] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, c2005 - [64] s. : barev. il., plány 22 cm - 80-7238-413-9 (brož.)

Plzeňský kraj z nebe = The Pilsen Region from the skies = Region Pilsen vom Himmel / fotografie Jiřího Bergera ; [vybrali a uspořádali Petr Mazný, Zdeněk Hůrka a Petr Flachs] - Vyd. 1. - V Plzni : Starý most, 2005 - 251 s. : barev. il., mapy ; 33 cm - 80-239-5475-X (váz.)

Po stopách-- Kryštofa Kolumba / napsal Jean-Paul Duviols ; ilustroval Maurice Pommier ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 127 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1467-9 (váz.)


Poklady faraonů : sláva starověkého Egypta / Delia Pembertonová, Joann Fletcherová, konzultantka ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 224 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1400-8 (váz.) :

Poklady státních archivů východních Čech po roce 1918 / [autoři katalogu Jana Poddaná, Linda Kučerová, Ladislav Hloušek] - V Pardubicích : Státní okresní archiv v Pardubicích, 2005 - 51 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86487-05-9 (brož.)

Pokorný zahradník : ztracený a znovu nalezený génius Gregora Mendela, otce genetiky / Robin Marantz Henig ; [z anglického originálu ... přeložila Bohuše Součková] - 1. vyd. - [Praha] : JS Press, 2005 - 276 s. : il. ; 21 cm - 80-903479-3-2 (váz.)

Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku / Zdeněk Vybíral - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2005 - 389 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7040-699-2 (váz.)

Polymer gels and networks : 44th Microsymposium of P.M.M., Prague, 10-14 July 2005 : programme booklet : on the occasion of 75th birthday of professor Karel Dušek - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 196 s. : il. ; 21 cm - 80-85009-50-1 (kroužková vazba)

Pomník na Veselíčku : k 100. výročí odhalení pomníku vojákům zemřelým v letech 1805-1814 / Jiří Lapáček - Prosenice : Obec Prosenice, 2005 - 24 s. : il. (převážně barev.), mapa, portréty, ; 23 cm - 80-239-5764-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Pomníky zarůstají : fragmenty výstavy k 60. výročí osvobození - Brno : Onufrius, 2005 - 72 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-903432-2-8 (brož.)

Pomocná slovesa srdce : úvod do krásné literatury / Péter Esterházy ; [přeložila Dana Gálová] - V Praze : Dauphin, 2005 - 94 s. ; 21 cm - 80-7272-011-2 (brož.)

Popelnicová pole a doba halštatská : příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.-24.9.2004 / [odpovědný redaktor P. Šafr] - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2004 - 555 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-86260-37-2 (brož.)


Poslední ráj na zemi : proč žiju na Novém Zélandu? / Jeffrey Moussaieff Masson ; přeložil Pavel Vereš - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 238 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 22 cm - 80-7341-523-2 (váz.) :


Poslední rok v československém Bruntále : (události roku 1938 ve vzpomínkách bruntálského okresního hejtmana) / [Jan Brothánek] - 2., dopl. vyd. - V Bruntále : Klub českého pohraničí, 2005 - 115 s. : il. (některé barev.), mapa, portréty, faksim. ; 24 cm - (Brož.)

Potápění na nejkrásnějších korálových útesech světa / odborný poradce Jack Jackson ; [autoři fotografií Andrew Bannister ... et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 175 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-7352-197-0 (váz.)

Pozořice [kartografický dokument] : mapa s popisnými čísly a okolím obce / [zpracovali Hana Šedá, Miroslav Šedý] - [1.vyd.] - Měřítko 1:4 500 - Brno : Geodis, 2005 - 2 mapy na 1 listu : barev. ; 60 x 42 cm a 29 x 20 cm na listu 60 x 42, složeno na 15 x 11 cm - 80-902939-2-1 (složeno)

Pracovní sešit - Dějiny novověku / Anna Kuthanová - 2. vyd. - Úvaly : Albra, 2005 - 35 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - 80-7361-014-0 (brož.)

Praha a Lužičtí Srbové : sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého : (Praha 25.-26.11.2004) = Praha a Serbja : zběrnik z mjezynarodneje wědomostneje konferency k 140. róčnicy narodzenja Adolfa Černeho : (Praha 25.-26.11.2004) - Praha : Společnost přátel Lužice : Macica Serbska : Masarykův ústav AV ČR, 2005 - 274 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86495-28-0 (Akademie věd ČR. Masarykův ústav : brož.)

Praha do kapsy [kartografický dokument] : plán města 1:20 000 / [odpovědná redaktorka Jana Krejčová] - 4. vyd. - Měřítko 1:20 000 - Praha : Kartografie, 2005 - 1 atlas (117 s.) : ca 75 barev. map ; 16 cm - 80-7011-841-5 (brož.)

Praha do kapsy [kartografický dokument] : plán města 1:20 000 / [responsible editor Jana Krejčová] - 1st ed. - Měřítko 1:20 000 - Praha : Kartografie, 2005 - 1 atlas (117 s.) : ca 75 barev. map ; 16 cm - 80-7011-878-4 (brož.)

Praha do kapsy [kartografický dokument] : plán města 1:20 000 / [verantwortliche Redakteurin Jana Krejčová] - 1. Ausg. - Měřítko 1:20 000 - Praha : Kartografie, 2005 - 1 atlas (117 s.) : ca 75 barev. map ; 16 cm - 80-7011-879-2 (brož.)

Praha od A do Z v letech 1820-1850 / Antonín Novotný - 1. vyd. - Praha : Vladimír Bystrov, 2004- - sv. : il. ; 16 cm - 80-86804-01-1 (1. díl : brož.) :


Praha, největší ostrov nevykopaných pokladů / Jiří Zeman - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005- - sv. : il., portréty ; 22 cm - 80-7268-335-7 (sv. 1. : váz.)


Prachatice / [vedoucí redaktor Karel Fencl ; autoři textů Jaroslav Černý ... et al.] - Prachatice : Město Prachatice, 2005 - 106 s. : barev. il., mapy, portréty, erby ; 31 cm - 80-239-5443-1 (váz.) :

Pražský chodec = Walker of Prague = Ein Spaziergänger durch Prag = Un passant de Prague / Jiří Všetečka ; [překlady Justin Quinn ... et al.] - Praha : Art D - Grafický ateliér Černý, 2004 - 139 s. : il. (některé barev.) ; 21 x 23 cm - 80-902892-5-8 (váz.)

Prof. Raimund Ondráček : malíř a restaurátor / [redakční rada Josef Paulík, Karel Valný, Pavel Drinka] - Jiříkovice : [Obec Jiříkovice], 2005 - 16 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-5784-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Prokletí králové. Díl první, Železný král / Maurice Druon ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2005 - 254 s. ; 21 cm - 80-7197-240-1 (váz.)

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze / zpracoval Jan Larisch - Ostrava : Biskupství ostravsko-opavské, 2005 - 43 s. ; 21 cm - (Brož.)

Provdaná proti své vůli : [příběh ženy, která bojovala za lidskou důstojnost] / Lajla ve spolupráci s Marie-Thérese Cunyovou ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 229 s. ; 21 cm - 80-249-0603-1 (váz.) :

Prožil jsem krásný život : sborník vzpomínek o tom, jak jsme chtěli bránit republiku a o životě v osvobozeném Krnovsku / sestavili a k tisku připravili Naděžda Paprskarzová, Vladimír Blucha - Vyd. 1. - Opava : Matice slezská, 2005 - 141 s. : il., mapa, portréty ; 22 cm - 80-86887-00-6 (brož.)

Průhonice dříve a nyní : odborný seminář "Historické zahrady a parky 2005" pořádaný Botanickým ústavem Akademie věd České republiky Průhonice a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u příležitosti 120. výročí příchodu hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy do Průhonic : sborník - pracovní verze : Průhonice - zámek, 16.-17. června 2005 - Hrdějovice : Agentura Bonus, [2005] - 86 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 30 cm - 80-86802-05-1 (kroužkový blok)

Průvodce po Českém Švýcarsku = Führer durch die Böhmische Schweiz / Ferdinand Náhlík ; [z němčiny přeložil František Fišer] - Děčín : Princip, 2003 - 90, 125 s. : il. ; 17 cm - 80-238-8742-4 (váz.)

Průvodce po rybnících, památkách a hospůdkách Třeboňska / Miroslav Hule - Třeboň : Carpio, 005 - 165 s. : barev. il., mapy, portréty ; 20 cm - 80-86434-10-9 (brož.)

První světová válka : úplná historie / Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 759 s., [40] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7341-563-1 (váz.) :


Před branami Velké Prahy : [obrazový průvodce územím Prahy 6 před rokem 1920 / uspořádal Jan Zavřel ; texty Jan Zavřel a Bohumil Beránek] - Praha : MČ Praha 6, 2005 - 133 s. : il. (některé barev.), mapy ; 28 cm - 80-239-5386-9 (váz.)

Představujeme města ČR + CD-ROM [kartografický dokument] : podrobné plány 71 měst z krajů Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský, Praha, Středočeský, Ústecký - Měřítka různá - Brno : P.F. art, 2005- - sv. : barev. map ; 32 cm - 80-7348-114-6 (sv. 1 : váz.)

Příběh Buddhova života / Ašvaghóša ; ze sanskrtu do češtiny přeložil Jan Kozák - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 2005 - 189 s., iv l. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - 80-902072-8-6 (váz.)

Příběh tajné lásky : Eliška Kateřina Smiřická a její sexuální skandál / Jindřich Francek - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2005 - 165 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-86515-57-5 (váz.)

Příklady tvorby informačního minima / Jiří Štyrský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 65 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7041-331-X (brož.)

Ptolemaiovský kvartet : historický román. 1, Dynastie orla / Duncan Sprott ; [přeložili Pavla a Matouš Iblovi] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 618 s. : mapy ; 21 cm - 80-242-1413-X (váz.)

Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815 = The Austrian army during the Napoleonic Wars 1792-1815 = Österreichische Armee in der Zeit der napoleonischen Kriege 1792-1815 = L'armée autrichienne au temps des guerres napoléoniennes 1792-1815 = Avstrijskaja armija v period napoleonovskich vojn 1792-1815 / Rudolf von Ottenfeld ; text Roman Gronský - Ostrava : Montanex, 2005 - 102 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7225-191-0 (Montanex : brož.)

Rakousko [kartografický dokument] : atlas turistických zajímavostí / [texty Jiří Bienert] - 1. vyd. - Měřítko 1:300 000 - Praha : Kartografie, 2005 - 78 s. : barev. ; 30 cm - 80-7011-786-9 (kroužková vazba)

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Ps. V, 1346-1355. Fasc. 5, Index / ediderunt Jiří Spěváček, Jana Zachová - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2005 - s. 897-1061 ; 30 cm - 80-86197-58-1 (brož.) :


Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana / [uspořádali Jan Royt - Michaela Ottová - Aleš Mudra] - Vyd. 1. - České Budějovice : Tomáš Halama, 2005 - 502 s. : il., plány ; 25 cm - 80-903600-1-7 (Tomáš Halama : váz.)


Rod Dobrovolných z Ratibořic / Vladimír Makovský - Velké Meziříčí : Emil Dobrovolný, 2005 - 477 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 x 24 cm - 80-239-5531-4 (váz.)

Rok s Kokoliou : český malíř z Moravy o tom, jak daleko je obloha, proč nepěstovat monokulturu a jak vypadá nic / Jana Klusáková - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2005 - 181 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-7227-238-1 (brož.)

Roma rising = Romské obrození / Chad Evans Wyatt ; [doprovodný esej napsala Jana Horváthová ; do angličtiny přeložil Pavel Theiner] - Vyd. 1. - Praha : Argo : Nadační fond Dobrý soused, 2005 - 205 s. : portréty ; 28 cm - 80-7203-693-9 (Argo : váz.)

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945) / Ctibor Nečas - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2005 - 475 s. : il., mapy, portréty ; 23 cm - 80-86488-20-9 (váz.)

Rozhovory s Voskovcem / Michal Schonberg ; [edičně připravil Jan Kolář] - Vyd. 2., V nakl. Brána 1. - Praha : Brána : Knižní klub, 2005 - 169 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-258-3 (Brána : váz.)

Rozmluvy s historiky : (česká historiografie a soudobé dějiny očima zahraničních kolegů) = Conversations with historians : (Czech historiography and contemporary history as seen trough the eyes of our foreign colleagues) / Jaroslav Pánek ; uspořádal Jiří Kocian - Praha : Sdružení historiků České republiky :, 2005 - 184 s. : portréty ; 21 cm - 80-7286-072-0 (brož.)

Rožnov lázeňský / Lucie Hambálková ... [et al.] - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005 - 95 s. : il. ; 15 cm + 1 barev. mapa - 80-239-5131-9 (brož.)

Rudná 1938-1945 : pamětní tisk, vydaný v roce 2005 u příležitosti 60. výročí Osvobození republiky od nacismu / Václav Junek - Vyd. 1. - Rudná : Město Rudná :, 2005 Místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, - 75 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-239-4796-6 (brož.) :

Rusko : geografický přehled / Ladislav Skokan - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2005 - 215 s. ; 21 cm - 80-7044-647-1 (brož.)

Různá řečiště : portréty, dopisy, rozhovory, fragmenty : 1936-2004 / Ludvík Kundera - Vyd. v tomto souboru 1. - Brno : Atlantis, 2005- - sv. : il., portréty ; 18 cm - 80-7108-259-7 (sv. A : váz.) :

Řecko : kapesní průvodce / Jana Středulová - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 288 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 20 cm - 80-251-0683-7 (brož.) :


Řecko : průvodce do zahraničí / [Antonín Bartoněk, Dagmar Bartoňková, Josef Rubín] - Dotisk 2. vyd. [i.e. 3. vyd.] - Praha : Olympia, 2005 - 204 s. : barev. il., mapy, plány ; 21 cm - 80-7033-704-4 (brož.)

Sága rodu Vejvodů : jazzman s polkou v krvi / Milan Koukal - [Praha] : Petrklíč, [2005?] - 255 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7229-115-7 (váz.)

Sáí Bábá - Avatár : nová cesta k Moci a Věčné Blaženosti / Howard Murphet - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2005 - 210 s. ; 21 cm - 80-903408-3-0 (váz.)

Sasko / Miloš Řezník - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 196 s. ; 20 cm - 80-7277-275-9 (váz.) :

Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína / [text] Jan Kuthan ; [fotografie] Martin Stecker - Vyd. 2. - Praha : Rodiče, 2005 - 87 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 x 24 cm - 80-86695-61-1 (váz.) :

Sedmero zastavení na dvoře Rožmberků : soubor sedmi scénářů ze života Rožmberků vytvořených pro českokrumlovské Slavnosti pětilisté růže / František Zborník - České Budějovice : Růže, 2005, c1998 - 109 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. a portréty ; 21 cm - 80-903485-7-2 (brož.)

Sedmý syn / Reay Tannahillová ; [přeložila Veronika Volhejnová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 382 s. : mapa, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-242-1405-9 (váz.)

Sejdeme se v nebi : životní příběh mladého kněze Jana Buly / Jiří Mikulášek - Brno : Biskupství brněnské, 2003 - 77 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - (Brož.)

Seloutky : 1325-2005 - Vyd. 1. - Seloutky : Obecní úřad, 2005 - 56 s. : il. (některé barev.), mapa, portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-6424-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Setkání s mořskou Venuší : průvodce krajinou Rhodosu / Lawrence Durrell ; přeložila Simona Mazáčová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 230 s. ; 21 cm - 80-7341-670-0 (váz.) :

Setkání s Prahou : vztahy mezi městem a zahraničními umělci a vědci od Francesca Petrarcy po Allena Ginsberga / Pravoslav Kneidl ; knihu k vydání připravili Jarmila Schreiberová, Miloslav Kopecký a Hugo Schreiber - 1. vyd. - Praha : Perseus, 2005 - 435 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm - 80-239-5506-3 (váz.)

Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice / [editorka Jarmila Radová] - Praha : Národní památkový ústav, Ústřední pracoviště, 2005 - 263 s. : il. ; 21 cm - 80-86234-70-3 (brož.) :


Sídelní areály I-IV ze střední doby bronzové u Račic-Vodňan, okres Strakonice : výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994-2004 : popis situací, objektů a katalog nálezů / Ondřej Chvojka - Jan Michálek - České Budějovice : Jihočeské muzeum ; Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 2004 - 167 s. : il.(některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-86260-40-2 (brož.)

Sídelní kaše : otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů / Pavel Hnilička - Vyd. 1. - Brno : ERA, 2005 - 131 s. : il. (některé barev.), plány ; 23 cm - 80-7366-028-8 (váz.) :

Sinuhe, the Bible, and the patriarchs / Miroslav Bárta ; foreword by Thomas E. Levy ; [translation Renata Landgráfová] - 1st ed. - Prague : Set out, 2003 - 285 s. : il., mapy, plány ; 22 cm - 80-86277-31-3 (brož.)

Skryté tváře / Zdeněk Rotrekl ; [k vydání připravila Jana Uhdeová] - Vyd. tohoto souboru 1. - V Brně : Atlantis, 2005 - 535 s. : faksim. ; 22 cm - 80-7108-268-6 (váz.)

Slabce a Rakovnický Balkán / Roman Hartl, Václav Krůta - Vyd. 1. - Slabce : Obec Slabce : Mikroregion Balkán, 2005 - 103 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-239-5406-7 (brož.)

Sláva nazdar výletu / [z příspěvků čtenářů KMČ vybrala a úvody ke krajům napsala Radka Páleníková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 107 s. : il. (některé barev.), portréty ; 19 cm - 80-00-01595-1 (brož.)

Slavní v negližé / Karel Ulík - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2004 - 194 s. : portréty ; 22 cm - 80-7229-105-X (váz.)

Sloužím socialistické vlasti, aneb, Mám rád muže stejných tváří! / Bezi Jr. ; ilustroval Lubomír Lichý - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 147 s. : il. ; 20 cm - 80-237-3949-2 (brož.)

Slověnice : dějinný příběh malé obce na Podblanicku / Pavel Hoza - Vyd. 1. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody : Muzeum Podblanicka, 2005 - 108 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86327-45-0 (Český svaz ochránců přírody Vlašim : brož.)

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-2005. Díl 15, St-Šam / [editorka Alena Malá] - Vyd. 1. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2005 - 380 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 31 cm - 80-86171-24-8 (váz.)


Smrt ze zálohy : poslední hrůzné dny druhé světové války / Oldřich Bílovský - Brno : Onufrius, 2005 - 70 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-903432-1-X (brož.)


Smutné konce slavných / Jaromír Slušný - V Praze : XYZ, 2005 - 225 s. : portréty ; 22 cm - 80-86864-32-4 (váz.) * 9788086864327 (chyb.)

Sobotecko / Karol Bílek - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 45 s., [72] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7185-711-4 (váz.)

Srdcerváč : rozhovor se spisovatelem a scenáristou Jiřím Stránským / Jan Lukeš - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005 - 313 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86026-31-0 (váz.) :

Srí Lanka : nejkrásnější ostrov světa / [text a fotografie] Libor Budinský - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 123 s., [52] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - 80-204-1260-3 (váz.)

Staletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 553 s. ; 23 cm - 80-246-0833-2 (brož.)

Stalo se v Ústí nad Labem 31. července 1945 / Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2005 - 91 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86646-11-4 (brož.)

Staropražské pověsti a legendy / vypravuje Julius Košnář ; ilustrace Andrej Augustín - Vyd. 4., (V této podobě 1.) - Praha : XYZ, 2005 - 288 s. : il. ; 25 cm - 80-86864-21-9 (váz.)

Starověký Egypt : dějiny společnosti / B.G. Trigger ... [et al. ; přeložily Renata Landgráfová a Jana Mynářová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 447 s. : il., mapy, plány, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7207-535-7 (váz.) :

Starověký svět / [Antony Mason ; z anglického originálu ... přeložila Jitka Šišáková] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2005 - 160 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-86880-03-6 (váz.)

Sto let od narození Ayn Randové : sborník textů / Jiří Kinkor ... [et al.] ; Dina Chmaitilliová, Petr Mach (eds.) - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-86547-40-X (brož.)


Sto let od narození Václava Černého : sborník textů / Miloslav Bednář ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 119 s. ; 22 cm - 80-86547-44-2 (brož.)


Stuartovské princezny : vzestupy a pády jedné dynastie / Alison Plowdenová ; [přeložil Pavel Jandourek] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 213 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-253-2 (váz.) :

Studijní opory II : texty pro studující v kombinované formě : bakalářský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 188 s. ; 30 cm - 80-7318-318-8 (brož.)

Svědectví o statečnosti : Velkomeziříčsko a odboj v letech 1938-1945 / Josef Šíp - Vyd. 1. - Velké Meziříčí : Český svaz bojovníků za svobodu, základní organizace Velké Meziříčí ; Muzeum Velké Meziříčí, 2005 - 145 s. : il., mapa, portréty ; 21 cm - 80-239-5827-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Svědek / Whittaker Chambers ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Freiová] - Praha : Občanský institut, 2005 - 729 s. ; 24 cm - 80-86228-09-6 (váz.)

Svět v souvislostech / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Ivan Ryčovský a kolektiv ; [mapy, schémata, fotografie a ilustrace Martin Košťák ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 415 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 11 x 15 cm - 80-00-01789-X (váz.)

Světlo na Siónu / Bodie Thoene ; historické podklady a dohled Brock Thoene ; [překlad Věra Dvořáková] - 1. vyd. - Albrechtice : Křesťanský život, 2003 - 466 s. ; 20 cm - 80-7112-091-X (brož.) :

Světová revoluce : za války a ve válce 1914-1918 / vzpomíná a uvažuje T.G. Masaryk ; [svazek připravil Jindřich Srovnal] - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2005 - 639 s. ; 22 cm - 80-86495-27-2 (Masarykův ústav AV ČR)

Světové dějiny v kostce / Guy de la Bédoyere ... [et al.] ; úvod Patrick O'Brien ; [z anglického originálu ... přeložili Ladislav Ptáček a Jan Richter] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 320 s. : barev. il., portréty ; 17 cm - 80-7234-445-5 (váz.)

Svůdníci a první milovníci / Robert Rohál ; [kresby Leon Svobodník] - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 2004 - 239 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7229-101-7 (váz.)


Synové Marie Terezie / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložila Ingeborg Churaňová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 158 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-249-0594-9 (váz.)


Šest let časopisu Rodopisná revue 1999-2004 : soupis článků a genealogických přehledů / [sestavili B. a M. Trnkovi] - 1. vyd. - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2005 - 16 s. ; 30 cm - 80-239-4384-7 (brož.)

Šest miliard Amerik / Iva Pekárková - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2005 - 309 s. : il. ; 18 cm - 80-7227-240-3 (brož.)

Šest žen Jindřicha VIII. / Antonia Fraser ; [z anglického originálu ... přeložila Tereza Horáková] - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2005 - 495 s., [48] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 22 cm - 80-7303-257-0 (váz.)

Šifra mistra Leonarda : pravda a smyšlenky / Bart D. Ehrman ; [přeložili Pavla a Matouš Iblovi] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 213 s. : il. ; 21 cm - 80-242-1488-1 (váz.)

Šílenství vládců : od Caliguly po Stalina / Vivian Green ; [z anglického originálu přeložila Ivana Nuhlíčková] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 279 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7252-120-9 (váz.)

Šluknovsko / [text Taťána Březinová ; doplňky textů Irena Dibelková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 103, [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-7033-898-9 (váz.)

Španělsko / Fiona Dunlop ; [překlad Jakub Mikulaštík] - Brno : CP Books, 2005 - 399 s. : barev. il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm - 80-251-0675-6 (váz.) :

Šťastný Milan Chladil / Arnošt Tabášek - Vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 141 s., [24] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-86718-54-9 (váz.)

Taglibro de mia frato : memornotoj del Petr Ginz el la jaroj 1941-1942 / Chava Pressburger ; elcehigis Vlastimil Novobilský kaj Věra Novobilská - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 136 s., [22] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-85853-79-5 (brož.)

Tajemná Francie : spisovatelčin rok v Béarnu / Celia Brayfieldová ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 261 s. ; 20 cm - 80-7033-909-8 (brož.)


Tajemné podzemí. 1. díl, Praha / Miloš Štraub, Jitka Lenková - I. vyd. - Praha : Regia, 2005 - 199 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-86367-50-9 (váz.)


Tajemství Lance Armstronga / Pierre Ballester, David Walsh ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Esser] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2005 - 255 s. ; 21 cm - 80-7033-901-2 (váz.)

Tajemství papeže / Dariusz Tomasz Lebioda ; [z polského originálu ... přeložil Libor Martinek] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 217 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7207-567-5 (váz.)

Tajnosti královských trůnů, aneb, Vraždy, popravy a spiknutí / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005 - 203 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7268-323-3 (váz.)

Táto, mámo, řekni mi, proč-- / [autorský kolektiv Andrew Charman ... et al. ; překlad Světlana Pavlíková, Jana Vaculová, Štěpán Volf] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 320 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7352-260-8 (váz.)

Téměř obyčejný život : (1935-2005) / Hedvika Tomanová - Vyd. 1. - Brno : Littera, 2005 - 85 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. : ; 31 cm - 80-85763-28-1 (váz.) :

Teorie relativity / Albert Einstein ; úvodní slovo Jan Novotný ; [překlad Václav Štíbr, Jan Novotný] - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2005 - 210 s. ; 22 cm - 80-214-2916-X (váz.)

Textová cvičebnice němčiny pro historiky / Stanislava Hřebíčková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 80 s. ; 30 cm - 80-246-1053-1 (brož.) :

Tibetische Legenden über Milarepa / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 210 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-7-0 (váz.)

Tichý společník / Adolf Branald - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 290 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-200-1370-9 (váz.) :

Toho dne : příběh německého vojáka v ruském zajetí / Detlev Cramer ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková] - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 111 s. ; 19 cm - 80-7192-764-3 (brož.) : * 80-7192-764-X (chyb.)

Toulky pražskou minulostí / Eva Hrubešová, Josef Hrubeš - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2003 - 150 s. : il. ; 24 cm - 80-7229-089-4 (váz.)

Trnava / Kamila Nečasová - Trnava : Obec Trnava, 2005 - 35 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 21 cm - 80-239-6268-X (v knize neuvedeno : brož.)


Třebíč / [text Petr Obšusta] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, c2005 - [16] s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-7238-357-4 (brož.)

Třebíč ve starých fotografiích / Miroslav Maloušek, František Gregor ; sestaveno ve spolupráci a Muzeem Vysočiny v Třebíči a Státním okresním archívem v Třebíči - Vyd. 1. - [Třebíč] : Amaprint Kerndl, c2005 - 151 s. : il., portréty ; 31 cm - 80-239-6277-9 (v knize neuvedeno : váz.)

Třetí ženou svého muže : třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou / Slávka Peroutková - 1. vyd. - Praha : Dokořán : Máj, 2005 - 148 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7363-041-9 (Dokořán : brož.) :

Tschechische Touristik : Tipps für Ausflüge. Band 1, Die Region Děčín. Die Region Ústí nad Labem. Die Region Litoměřicko und Podřipsko - Děčín : Česká turistika, c2004 - 3 sv. v obalu (60, 51, 68 s.) : barev. il., mapy, erby ; 23 cm - 80-86896-03-X (brož.)

Turistické putování Novým Zélandem / Libor Chvojka ; [foto Jan Kavale] - 1. vyd. - Praha : Art D-Grafický atelier Černý, 2004 - 160 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-902892-3-1 (váz.) :

Turistický a horolezecký průvodce západními Alpami / Hilary Sharp ; horolezecký konzultant Victor Saunders ; [překlad Ivana Nuhlíčková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 176 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-7362-091-X (brož.)

Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí / Zdeněk Kalista - Vyd. 2., (Včetně exilových vyd. 4.) - Praha : Garamond, 2005 - 196 s. ; 22 cm - 80-86379-90-6 (váz.)

Tvorba statistických map, příprava mapových kompozic a práce s MS Map / Jiří Horák ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 79 s., 17, 42 s. příl. : il. ; 30 cm - 80-248-0861-7 (kroužkový blok) :

Tzimiskis / Jan Cimický - Vyd. 1. - Praha : Baronet , 2005 - 261 s. ; 20 cm - 80-7214-821-4 (váz.) :

Ukradený život : 57 let bez rodné Francie / Renée Villancherová ; [převyprávěl Nicolas Jallot ; z francouzského originálu ... přeložila Hana Holoubková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 158 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm - 80-00-01634-6 (váz.)


Ulicemi města Českých Budějovic : názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes / Daniel Kovář & Pavel Koblasa - 2., dopl. a přeprac. vyd., (Ve Vedutě 1.) - České Budějovice : Veduta, 2005 - 309 s. : mapy, plány ; 21 cm + 1 mapa (46 x 54 cm složená na 15 x 14 cm) - 80-86829-07-3 (váz.)


Ultreia : zpráva o putování z Prahy až na konec světa 1991-1996. Díl II., Od Loiry k Atlantiku / Zdeněk Susa - 2. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 381 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-86057-28-3 (váz.)

Úseky polojasna : vzpomínky Jiřího Loewyho / [tazatel Tomáš Zahradníček] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 259 s. : portréty ; 18 cm - 80-7106-734-2 (váz.) :

Uvolněte se, prosím-- / Jan Kraus - Vyd. 1. - Praha : XYZ, 2005 - 275 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - 80-86864-37-5 (váz.)

V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou : vzpomínky / Libuše Paukertová-Leharová ; [předmluva Petr Pithart] - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2005 - 291 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7304-063-8 (váz.) :

V šat bílý odění : zápasy a oběti Akademické Ymky 1938-1945 : vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění / Milena Šimsová - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2005 - 255 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86211-45-2 (váz.)

V ženském gulagu u ledového oceánu / Ursula Ruminová ; [přeložil Jaroslav Voříšek] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 234 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7243-250-8 (váz.) :

V.I.P. léto, aneb, Co všechno se může stát na dovolené-- / - 1. vyd. - [Praha] : Cestovní kancelář Fischer, 2005 - 73 s. ; barev. il., portréty ; 21 cm - (Brož.)

Václav Brožík : 1851-1901 : 46. výtvarné Hlinecko 2005 / [koncepce výstavy a text katalogu Šárka Leubnerová] - Hlinsko : Městské muzeum a galerie v Hlinsku, 2005 - [28] s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-239-5069-X (brož.)

Václav Zelený (1825-1875) - Havlíčkova Borová : Obec Havlíčkova Borová, 2005 - 132 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-239-6282-5 (v knize neuvedeno : váz.)

Velká Fatra, Šípska Fatra : turistický průvodce / Otakar Brandos - 2. vyd. - Vřesina : Sky, 2004 - 224 s. : il. (převážně barev.) ; 15 cm - 80-86774-02-3 (brož.) :


Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 7, 1526-1618 / Petr Vorel - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2005 - 639 s. : il. ; 22 cm - 80-7185-264-3 (soubor)


Velké putování, aneb, Pilgrimage / Kazuyoshi Nomachi - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2005 - 503 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-53-6 (váz.)

Věra Ferbasová : nejen o smutném konci nejveselejší herečky / Rudolf Mihola - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2003 - 174 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-7229-094-0 (váz.)

Vesečtí z Vesce / Dalibor Stejskal-Vesecký z Vesce - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 350 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, faksim., erby, geneal. tabulky ; 24 cm - 80-86057-27-5 (váz.)

Viktor Braun - nositel pochodně lásky : život zakladatele kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / Ferdinand Frodl ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Horák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 99 s. ; 20 cm - 80-7192-750-3 (brož.)

Viktoriánská Anglie Sherlocka Holmese / J.H. Watson - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-86419-91-6 (brož.)

Vím, jak chutná vzduch : skutečný příběh modelky o boji s mentální anorexií / Maria Hirse ; [z dánského originálu ... přeložila Michaela Weberová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 120 s. ; 21 cm - 80-253-0148-6 (brož.)

Vinnetou a já : můj skutečný život / Pierre Brice ; [z německého originálu ... přeložila Vlasta Jiranová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 363 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - 80-00-01625-7 (váz.) :

Vítězové? Poražení?. Díl 1, Disent v období tzv. normalizace / Miroslav Vaněk, Pavel Urbášek (editoři) - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 1121 s. : portréty ; 23 cm - 80-7260-140-7 (1.díl : brož.) :

Vladimír, aneb, Zastavený let / Marina Vladyová ; [z francouzského originálu ... přeložila Markéta Vinická ; verše A.S. Puškina a texty písní V. Vysockého přeložil Milan Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 238 s. ; 24 cm - 80-00-01682-6 (váz.)

Vlk Atlantiku : válečná dráha ponorkového esa Otto Kretschmera / Terence Robertson ; úvod Jürgen Rohwer ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 247 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7217-332-4 (váz.)

Vodní mlýny v Čechách. 9, Dodatky / Josef Klempera - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 293 s. : il. ; 21 cm - 80-7277-243-0 (brož.) :

Vojska generála Vlasova v Čechách : kniha o nepochopení a zradě / Stanislav A. Auský - Vyd. 4., Ve Vyšehradu 3., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 275 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 20 cm - 80-7021-793-6 (brož.) :


Všechny země světa : obrazový průvodce cestovatele / [vydal Roz Hopkins ; překlad Jan Daňhelka ... et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 444 s. : barev. il., mapy ; 37 cm - 80-7352-263-2 (váz.)

Všichni dobří-- : (herci a zpěváci) / Rudolf Mihola - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 2005 - 149 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7229-114-9 (váz.)

Všude je střed světa / vypráví Vratislav Brabenec ; omaloval Matěj Forman - 1. vyd. - Praha : Meander, 2005 - 67 s. : barev. il. ; 16 cm - 80-86283-38-0 (váz.) :

Vybrané kapitoly z dějin Protivanova / Karel Sommer - Protivanov : Obecní úřad, 2003- - sv. : il. ; 24 cm - 80-239-0803-0 (sv. 1 : váz.)

Vyprávění pramenů, aneb, O Klamoši a starých klamošských rodech / Lubomír Havrda - Vyd. 1. - Pardubice : Lubomír Havrda, 2005 - 207 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-6027-X (v knize neuvedeno : brož.) :

Výpravy proti času / Jiří Pilka - Praha : Doron, 2005 - 195 s. ; portréty : 22 cm - 80-7297-059-3 (váz.) :

Vyšehrad : tisíciletá sága / Pavel Bedrníček - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 173 s. : il. ; 21 cm - 80-7207-548-9 (brož.) :

Vzpomínky / Otto Wichterle - Vyd. 3., (V Academii 1.) - Praha : Academia, 2005 - 206 s., [9] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-200-1345-8 (brož.)

Vzpomínky jubilanta / Jaroslav Kábrt - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 34 s. ; 21 cm - 80-7305-526-0 (brož.)

Vzpomínky na Karla Rašku - zakladatele moderní československé epidemiologie / editoři Eva Aldová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 217 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-246-0991-6 (brož.)

Z bojů o rukopisy : texty z let 1886-1888 / T.G. Masaryk ; [svazek připravila Jana Svobodová] - 1. vyd. - Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 685 s. ; 22 cm - 80-86495-25-6 (Masarykův ústav AV ČR : váz.)

Z historie kláštera Hradiska : vyprávění o klášteru Hradisko, jeho opatech a době, ve které žili / František Blinka - Olomouc : Danal, 2004 - 104 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - 80-85973-39-1 (brož.)


Z každého z nás postupem let něco zmizí : rozhovor s Jiřím Kolářem / [připravil Michal Bauer] - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2005 - 55 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7319-008-7 (brož.)

Z Nymburka do Kerska po stopách Bohumila Hrabala : turistický průvodce = guide = Reiseführer / [text Jiří Černý, Jan Řehounek] - 2., dopl. vyd. - Nymburk : VEGA-L, 2005 - [16] s. : il. (převážně barev.), mapa, portréty ; 21 cm - 80-86757-32-3 (brož.)

Za / Lenka Čečetková ... [et al. ; Fedor Gál (ed.)] - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2005 - 234 s. ; 20 cm - 80-86103-85-4 (brož.)

Za jiný středověk : čas, práce a kultura na středověkém Západě: 18 esejů / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Irena Neškudlová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 436 s. ; 22 cm - 80-7203-598-3 (váz.) :

Základy historické regionalistiky : metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých zemích / Petr Vorel - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005 - 124 s. : il., mapy, faksim. ; 30 cm - 80-7194-717-2 (brož.) :

Zamba : život s králem zvířat / Ralph Helfer ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Trubačíková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 260 s. ; 21 cm - 80-7362-172-X (váz.)

Zamenhofova ulice : napsáno podle rozhovorů s dr. L.C. Zaleským-Zamenhofem / Roman Dobrzynski ; [z esperantského originálu ... přeložil Jiří Patera] - Vyd. 1. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 257 s. ; 21 cm - 80-85853-80-9 (váz.)

Zapomeňte, že jste byli lidmi-- : nacistické koncentrační tábory - symbol barbarství / Miloslav Moulis, Roman Cílek - 1. vyd. - Praha : Epocha, c2005 - 299 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, plány, faksim. ; 21 cm - 80-86328-79-1 (váz.)

Zaslepená generace : paměti starého bolševika / Arnošt Kolman ; [z ruštiny přeložil Vladimír Tosek ; k vydání připravili František Janouch a Ada Kolmanová ; předmluva k českému vydání František Janouch] - Vyd. 1. - Brno : Host, 2005 - 426 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7294-148-8 (váz.) :

Zašová / [na knize spolupracovali Petr Borovička ... et al. ; k vydání připravila Jitřenka Svobodová] - Zašová : Obec Zašová, 2003 - 135 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-6320-1 (v knize neuvedeno : váz.)

Zbraně 1. a 2. světové války / Vladimír Dolínek, Vladimír Francev, Jan Šach - Vyd. 3. - Praha : Aventinum, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7151-245-1 (váz.)


Zdenka Sulanová : utajená hvězda / Aleš Cibulka - Vyd. 1. - Praha : Slávka Kopecká, 2005 - 319 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86631-31-1 (váz.) :

Zdravotní rádce na cesty / Dana Göpfertová, Jiří Vaništa - Vyd. 4., přeprac. a dopl. - Praha : Triton, 2005 - 95 s. : mapy ; 17 cm - 80-7254-596-5 (brož.)

Zeměpis II. v kostce : pro střední školy / Karel Kašparovský - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment 2005 - 159 s. : mapy ; 30 cm - 80-253-0030-7 (brož.)

Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit / [autor František Kortus ; ilustroval Marek Jodas] - 6. vyd. - Praha : Parta, 2005 - 48 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7320-081-3 (brož.)

Zjevení Přesvaté Panny na hoře Lasalettské 19. září L.P. 1846 / dle sepsání Melanie Calvatové, pasačky lasalettské ; [původní překlad z francouzštiny Josef Florian] - V MCM 2., jazykově upr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 43 s. ; 15 cm - 80-7266-208-2 (brož.) :

Zrození moderní ženy : Evropa 1789-1918 / Lynn Abramsová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Lajkepová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 367 s. ; 20 cm - 80-7325-060-8 (brož.) :

Žatecko na starých pohlednicích = Saaz und Umgebung auf alten Ansichtskarten / Petr Prášil, Jan Řánek, Jaroslav Rychtařík ; [německý překlad Skřivánek] - 1. vyd. - Hostivice : Baron, 2005 - 288 s. : il. (některé barev.), erby ; 23 cm - 80-86914-00-3 (váz.)

Žila jsem v zemi Alláhově / Eva Zábrodská - Vyd. 1. (redakčně zkrác.) - Praha : Portál, 2004 - 207 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 20 cm - 80-7178-952-6 (brož.) :

Život v jednom kole Jaroslava Cihláře / ptal se, naslouchal a zapsal Jan Králík - 1. vyd. - Praha : V-Press, 2005 - 139 s. : il. ; 20 cm - 80-239-4290-5 (brož.) :

Žukovova největší porážka : tragický debakl Rudé armády během operace Mars roku 1942 / David M. Glantz ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 458 s., [36] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7217-337-5 (váz.)

10 000 pozdravů z Kampy / vyprávění lékaře, akupunkturisty a spisovatele Jaroslava Hovorky poslouchala a zapsala Václava Eiblová ; kresbami zkrášlila Alena Stiborová - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2005 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-86937-02-X (brož.)

111 příběhů královopolských osobností / [Jana Novotná a autorský kolektiv] - Brno : [s.n.], 2005 - 129 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-6344-9 (v knize neuvedeno : brož.)


12 podob Jana Wericha / František Cinger - Vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 181 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86718-49-2 (váz.)

2001 - George A. Akerlof, Andrew Michael Spence, Joseph E. Stiglitz / redakce Ramis Václavík - Praha : Oeconomica, 2005 - 39 s. : portréty ; 21 cm - 80-245-0900-8 (brož.)

42 hodin : jak jsme prožívali osvobození v květnu 1945 : vzpomínky na osvobození Rožnovska / zapsal a upravil Miloš Kulišťák ; z rukopisu Kroniky osvobození Rožnovska vybrala a připravila Irča Drápalová-Kulišťáková ; k vydání připravili Milan Hambálek, Daniel Drápala - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2005 - 136 s. : il., portréty ; 20 x 21 cm - 80-239-4258-1 (brož.)

800 let Hustopeče nad Bečvou : 1201-2001 / [foto Blanka Růžičková a archiv OÚ Hustopeče nad Bečvou] - Hustopeče : Obec Hustopeče, 2001 - 75 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist