Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 2005

Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step - II : sborník z konference : Mohelno, 15.9.2005 - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; Mohelno : Obecní úřad Mohelno, 2005 - 23 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7157-881-9 (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : brož.)

Aktuální otázky práva životního prostředí / Ivana Průchová (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 218 s. ; 21 cm - 80-210-3629-X (brož.)

Analýza kategoriálních dat / Hana Řezanková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 99 s. ; 30 cm - 80-245-0926-1 (brož.) :

Analýza organických látek : sborník přednášek z kurzu / [uspořádal Václav Helán] - 2., upr. a dopl. vyd. - Český Těšín : 2 Theta, 2005 - 502 s. : il. ; 21 cm - 80-86380-29-7 (brož.)

Anatomie a morfologie rostlin : (návody do cvičení) / Karel Slabý, Petra Krejčí - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-873-8 (brož.)

Antény prakticky / Jacek Matuszczyk ; [překlad Marek Michalek] - 3. české vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2005 - 238 s. : il. ; 24 cm - 80-7300-178-0 (brož.) : * 9788073001780 (chyb.)

Aplikace astronomických a družicových metod v inženýrské geodézii = Applications of astronomical and satellite methods in engineering geodesy : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Geodézie a kartografie / Otakar Švábenský - Brno : VUTIUM, 2005 - 21 s. : il. ; 24 cm - 80-214-3011-7 (brož.)

Aplikace odporové tenzometrie v nestandardních podmínkách = Strain gage application in non-standard conditions / Jan Řezníček - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 22 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03367-8 (brož.)

Aplikovaná lomová mechanika / Jiří Kunz - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 272 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03306-6 (brož.)

Aplikovaná optika / František Krpata - Vyd. 2. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 114 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03335-X (brož.) :

Aplikovaná statistika : studijní pomůcka pro distanční studium / Petr Klímek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-304-8 (brož.)


Application of neural models for simulations of total ozone in the European region : report - deliverable No. 12 : chemical and dynamical influences on decadal ozone change (CANDIDOZ) : project of the European Commission, FP-6 : EVK2-CT-2001-00133 / Ladislav Metelka, Karel Vaníček, Stanislava Kliegrová - 1. vyd. - Prague : Czech Hydrometeorological Institute, 2005 - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86690-30-X (brož.)

Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti : studie o středověké arabské oneirokritice a jejím vnímání v současnosti z pohledu moderní psychologie a soudobého islámského myšlení / Bronislav Ostřanský - Vyd. 1. - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2005 - 326 s. ; 23 cm - 80-85425-56-4 (brož.) :

Archimedes : největší vědec starověku / Jindřich Bečvář, Ivan Štoll - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - 72 s. : il., grafická znázornění, faksim. ; 21 cm - 80-7196-273-2 (brož.)

Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí II / [kolektiv autorů po vedením Petra Kulhánka: David Břeň ... et al.] - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2005 - 207 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-903117-7-6 (váz.) :

Atlas for identification of 28 genera of plant-parasitic nematodes / Shesh Kumari - Prague : Research Institute of Crop Production, 2005 - iv, 60 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86555-65-8 (brož.)

Atlas moří a oceánů / Angelo Renato Mojetta ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Danielová a Leo Sigmund] - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - VII-7 [28 složených l.], [12] s. : barev. il., mapy ; 29 cm - 80-242-1454-7 (váz.)

Atlas zvířat : encyklopedie o životě obratlovců / Jiří Felix ; ilustrace Jaromír a Libuše Knotkovi - Vyd. 3. - Praha : Aventinum, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7151-241-9 (váz.)

Automatizovaný systém výpočtu odrazné plochy svítidel = Automated system of calculation of reflecting surface of light sources : zkrácená verze Ph.D. thesis : obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika / Eva Kadlecová - [Brno : VUTIUM], c2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2956-9 (brož.)

Az ember / szakmai tanácsadó Robert Winston ; [hungarian translation Bíró Júlia ... et al.] - Prága : Ikar, 2005 - 512 s. : barev. il., mapy ; 32 cm - 80-249-0512-4 (váz.)


Barvení pomocí rostlin / Věra Bidlová - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 86 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-1022-6 (brož.)


Biodegradace a biotechnologie / Čeněk Novotný - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 96 s. ; 30 cm - 80-7368-096-3 (brož.) :

Bioelektronika v amatérské praxi. 1. díl, Sbírka jednoduchých zapojení pro vlastní pokusy / Zdeněk Valečko a kol. - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2005 - 223 s. : il. ; 23 cm - 80-7300-122-5 (brož.) : * 9788073001223 (chyb.)

Biochemie / Jaroslav Odstrčil - Vyd. 2., upr. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005 - 161 s. : il. ; 30 cm - 80-7013-425-9 (brož.) :

Bioklimatologie současnosti a budoucnosti : XV. československá bioklimatologická konference : 12.-14. září 2005, Křtiny : sborník abstraktů / Jaroslav Rožnovský, Tomáš Litschmann, redakce - [Praha] : Česká bioklimatologická společnost v nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu, 2005 - 91 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86690-31-8 (brož.)

Biometric security systems fingerprint recognition technology = Biometrické bezpečnostní systémy technologie rozpoznávání otisků prstů : short version Ph.D. Thesis / Martin Drahanský - [Brno : VUTIUM, 2005] - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2969-0 (brož.)

Böhmische Schweiz / [Übersetzung Gabriela Husáková] - Prag : GeoBohemia, c2005 - 63 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-239-5192-0 (brož.)

Boj o Filipíny / Miloš Hubáček - 2., rozš. a aktualiz. vyd., V Pasece 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 477 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-781-5 (váz.)

Bolesti zad: mýty & realita : pro ty, kteří bolesti zad léčí, i ty, kteří jimi trpí-- / Jan Hnízdil, Jiří Šavlík, Blanka Beránková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 231 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-659-7 (váz.)

Borobudur : kamenná legenda buddhismu / Bedřich Forman - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2004 - 133 s. : il. (některé barev.) ; 32 cm - 80-903284-6-6 (váz.)

Botanika : morfologie a fyziologie rostlin / Stanislav Procházka a kolektiv - 2., nezměn. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 242 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-870-3 (brož.)


Buddhistická eschatologie : šambhalský mýtus / Luboš Bělka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 171 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-210-3491-2 :


Cartography for GIS : geovisualization and map communication / Vít Voženílek - 1st ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 142 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-244-1047-8 (brož.)

Co vám v cestovní kanceláři neřeknou : první průvodce nebezpečným světem / Peter Zvagulis ; [z anglického originálu ... přeložila Lydia Stohrová] - Praha : Beletris, 2005 - 125 s. : il. ; 24 cm - 80-903525-2-9 (brož.)

Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems : fröhlich centenary international symposium, July 1-4, 2005 : abstract book / organized by Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic ... [et al. ; edited by J. Pokorný] - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - xi, 171 s. : il. ; 21 cm - 80-86269-13-2 (brož.)

Compact, plasma-based short-wavelength radiation sources = Kompaktní plasmové zdroje krátkovlnného záření : short version of habilitation thesis / Jozef Kaiser - Brno : VUTIUM, 2005 - 34 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2963-1 (brož.)

Cvičení z matematiky pro 1. ročník základní školy : pracovní sešit / Karel Valeš - 3. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 2 sv. ; 21 cm - 80-86480-67-4 (brož.)

Cyberspace 2004 : normative framework : conference proceedings organized by the Masaryk University in Brno, Faculty of Law, Department of Legal Theory on 26-27 Oct, 2004 - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 159 s. : il. ; 21 x 22 cm - 80-210-3690-7 (brož.)

Czech managerial compensations : why does it pay off to climb the corporate ladder? / Teodora Paligorova - Prague : CERGE-EI, 2005 - 22 s. ; 21 cm - 80-7343-054-1 (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)

České Švýcarsko - Praha : GeoBohemia, c2005 - 63 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-239-5193-9 (brož.)

Člověk : [obrazová encyklopedie lidstva] / hlavní redaktor Robert Winston ; [z anglického originálu ... přeložili Jana Jebáčková ... et al.] - V Praze : Knižní klub, 2005 - 512 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-242-1455-5 (váz.)

Dětský lexikon / [autoři Hertha Beuschel-Menzeová ... et al. ; ilustrace Petra Dorkenwaldová, Rita Reiserová, Martina Adlová ; z německého originálu ... přeložila Alena Bezděková] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 391 s. : barev. il., mapy ; 25 cm - 80-242-1512-8 (váz.)

Diferenciální a diferenční rovnice / Jozef Nagy, Ondřej Navrátil - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 150 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03284-1 (brož.) :


Dinosauři / [z anglického originálu ... přeložila Romana Kempná] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 31 s. : barev. il. ; 20 x 23 cm - 80-253-0072-2 (brož.)

Dinosauři a prehistorický život : obrazová encyklopedie / Sam Taplin - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 64 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7352-108-3 (váz.)

Doktor v extrémních podmínkách : hranice života a smrti pohledem sportovního lékaře / Kenneth Kamler ; [přeložil Stanislav Pavlíček] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 269 s. ; 21 cm - 80-7243-252-4 (váz.) :

Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji : 8. mezinárodní konference, Karlovy Vary 14.-16. září 2005 : sborník = Traffic and technologies for sustainable development : 8th international conference, Karlovy Vary, September 14th-16th, 2005 : conference proceedings / organizuje STUŽ, regionální pobočka Karlovy Vary ... [et al.] - Karlovy Vary : Společnost pro trvale udržitelný život, 2005 - 224 s. : il. ; 30 cm - 80-903634-0-7 (kroužková vazba)

Druhy psychedelické zkušenosti : klasický průvodce účinky LSD na lidskou psychiku / Robert E.L. Masters a Jean Houstonová ; přeložila Martina Sanollová - Vyd. 1. - V Praze : Maťa : DharmaGaia, 2004 - 410 s. ; 21 cm - 80-7287-085-8 (Maťa : váz.)

Dřeva tropických oblastí / Ivan Roček - V Praze : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 2005 - 327 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1346-3 (brož.)

Dřevo krásných stromů / Martin Patřičný - 3., přeprac. vyd., V nakl. Grada 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 128 s., [7] s. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-247-1193-1 (váz.)

EACWE ... : ... European & African conference on wind engineering : book of extended abstracts / editors Jiří Náprstek and Cyril Fischer - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2005- - sv. ; 26 cm + 1 CD-ROM - 80-86246-26-4 (váz.)

Earth science : (guide to studying the subject) / Vítězslav Zamarský - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2004 [i.e. 2005] - 38 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0797-1 (brož.)

Ein neuer Weg der Erkenntnis : das kann auch ihnen passieren-- / Marcel Vanek ; [Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 419 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-6-2 (váz.)

Einstein / Joseph Scheartz [i.e. Schwartz], Michael McGuinness ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 173 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7178-849-X (brož.) :


Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR : sborník příspěvků ke studiu problematiky = Ökologische Steuerreform in der BRD und ihre Vorbereitung in der ČR : Sammelband der Beiträge zum Studium der Ausgewählter Probleme / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2005 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-654-4 (brož.)

Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století / Hana Horká - 1. vyd. - Brno : Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2005 - 158 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3750-4 (brož.)

Ekologie 1 / Aleš Dolný - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 162 s. : il. ; 30 cm - 80-7368-088-2 (brož.) :

Ekologie a urbanizovaný prostor / František Medek - Vyd. 2. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 140 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03294-9 (brož.) :

Ekologie opylovatelů : vysokoškolská učebnice / Antonín Přidal - Vyd. 2., upr. a rozš. - Brno : Lynx, 2005 - 108 s. : il. ; 21 cm - 80-86787-04-4 (brož.)

Ekonomie životního prostředí : výukové laboratorní experimenty a hry II / Silvia Aguilar, Lucie Lustigová, Eliška Kotíková - Praha : Oeconomica, 2005 - 60 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0917-2 (brož.)

Ekonomie, právo, management: vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje : (sborník z konference) : Brno, 20. září 2005 / [editoři Eva Tomášková, Dagmar Palatová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 192 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3820-9 (brož.)

Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách : sborník z mezinárodní vědecké konference CATE 2005 : Společnost (Community) - Armáda (Army) - Technika (Technology) - Životní prostředí (Environment) : doprovodný program 8. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET 2005 : Brno, 4. května 2005 - Vyd. 1. - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 380 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7231-012-7 (brož.)

Elektrodynamika v energetice / Daniel Mayer - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2005 - 278 s. : il. ; 24 cm - 80-7300-164-0 (brož.) :


Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2005 : konference s mezinárodní účastí : 21.-22. června 2005, ZČU v Plzni = Power system engineering - fluid flow - heat transfer - 2005 : conference with international participation : 21.-22. june 2005, UWB in Pilsen / [editor Hynek Klášterka] - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2005 - 182 s. : il. ; 30 cm - 80-7043-360-4 (brož.)


Engineering mechanics 2005 : national conference with international participation : book of extended abstracts : May 9-12, 2005, Svratka, Czech Republic / editors Vladimír Fuis, Petr Krejčí, Tomáš Návrat - 1st ed. - Prague : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 374 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-85918-93-5 (brož.)

English for the environment I. / Miloslav Kolenatý - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2004 - 56 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-627-7 (brož.)

EnviroInfo Brno 2005 : informatics for environmental protection : networking environmental information : proceedings of the 19th international conference "Informatics for environmental protection" : September 7-9, 2005 Masaryk University in Brno, Czech Republic / Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček (eds.) - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2005 - 2 sv. (457 s., s. 458-992) : il. ; 24 cm - 80-210-3780-6 (brož.)

Environmentální politika a udržitelný rozvoj / Václav Mezřický (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 207 s. ; 23 cm - 80-7367-003-8 (brož.) :

Evaporace a evapotranspirace : sborník referátů : Brno 23. března 2005 / Jaroslav Rožnovský, Tomáš Litschmann redakce - [Praha] : Česká bioklimatologická společnost v nakl. Českého hydrometeorologického ústavu, 2005 - 82 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86690-24-5 (Český hydrometeorologický ústav : brož.)

Evoluce a systém stélkatých organismů a cévnatých výtrusných rostlin / Petr Dostál - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005 - 110 s. : il. ; 30 cm - 80-7290-201-6 (brož.)

Experimentální metody v technice prostředí / Tomáš Matuška - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 200 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03291-4 (brož.) :

Fibre-grade polymers, chemical fibres and special textiles : book of abstracts : 4th central european conference 2005 : 7-9 september 2005 : Liberec, Czech Republic / [organised by Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, Department of textiles materials in co-operation with University of Maribor, Slovenia ... et al.] - 1st ed. - Liberec : Technical University, 2005 - 246 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7083-967-8 (brož.)

Finding optimal measures of core inflation in the Kyrgyz Republic / Ainura Uzagalieva - Prague : CERGE-EI, 2005 - 37 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-042-3 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Fly ash / Peter Fečko ... [et al.] - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2005 - 191 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0836-6 (brož.)


Formální jazyky: modely a jejich aplikace = Formal languages: models and their applications : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru "Výpočetní technika a informatika" / Alexander Meduna - Brno : VUTIUM, 2005 - 50 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2939-9 (brož.)

Forming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14.-17.9.2005 / [redakce Ivo Schindler] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - vi, 326 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm - 80-248-0888-9 (brož.)

Function spaces, differential operators and nonlinear analysis : proceedings of the conference held in Milovy, Bohemian-Moravian Uplands, May 28 -June 2, 2004 / edited by Pavel Drábek ; Jiří Rákosník - Praha : Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 400 s. : il. ; 21 cm - 80-85823-52-7 (brož.)

Fyzika 7 : pro základní školy a víceletá gymnázia / Karel Rauner ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005- - 3 sv. il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7238-431-7 (učebnice : brož.)

Fyzika I : s komentářem pro učitele. 1. díl, Látka a těleso, veličiny a jejich měření / [Jarmila Davidová ... et al.] - Olomouc : Prodos, 2005 - 2 sv. : il. (některé barev.) ; 26 cm - 80-7230-148-9 (učebnice : brož.)

Fyzika I : s komentářem pro učitele. 2. díl, Magnetické vlastnosti látek, síla a její účinky, částicová stavba látek, elektrický obvod, Země a vesmír / [Jarmila Davidová ... et al.] - Olomouc : Prodos, 2005 - 2 sv. : il. (některé barev.) ; 26 cm - 80-7230-150-0 (učebnice : brož.)

Fyzika I. 1. díl, Látka a těleso, veličiny a jejich měření / [Jarmila Davidová ... et al.] - Olomouc : Prodos, 2005 - 2 sv. : il. (některé barev.) ; 26 cm - 80-7230-147-0 (učebnice : brož.)

Fyzika I. 2. díl, Magnetické vlastnosti látek, síla a její účinky, částicová stavba látek, elektrický obvod, Země a vesmír / [Jarmila Davidová ... et al.] - Olomouc : Prodos, 2005 - 2 sv. (64, 24 s.) : il. (některé barev.) ; 26 cm - 80-7230-149-7 (učebnice : brož.)

Fyzikální veličiny a jednotky SI : s výkladem pro školu a technickou praxi : (ČSN ISO 31) / Jan Obdržálek - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2004- - sv. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7361-002-7 (1. díl : brož.)


Genetika II / [Václav Řehout] ; na textu spolupracovali Jindřich Čítek, Eva Hradecká - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 189 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-774-3 (brož.)


Geodézie 10 / Jan Ratiborský - Vyd. 2. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 234 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03332-5 (brož.) :

Geometrie ve světě dětí i dospělých / Marie Kupčáková - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 109 s. : il. ; 29 cm - 80-7041-295-X (brož.)

Hadcové horniny vybraných lokalit ČR a SR, jejich mineralogie, petrografie, geochemie a podrobná charakteristika zvětralinových a půdních pokryvů = Serpentinite rocks of selected localities in ČR and SR, their mineralogy, petrology, geochemistry and detail characteristics of weathered and soil covers / Boris Hruška - Aleš Bajer - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 144 s., [33] l. barev. obr. příl. ; 21 cm - 80-7157-875-4 (brož.) :

Historia religiosa : bohumilá historie mnichů syrských / Theodórétos z Kyrru ; [z řeckého originálu ... přeložil a předmluvou opatřil Jiří Pavlík] - Vyd. 1. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 - 176 s. ; 19 cm - 80-86882-00-4 (brož.)

Historky o slavných fyzicích a matematicích / Ivo Štoll - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - 62 s. ; 15 cm - 80-7196-309-7 (brož.)

Hlas přírody / [fotografie] Jiří Heller, [texty] Vítězslava Klimtová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 47 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7195-004-1 (váz.) :

Hmyz / Jiří Zahradník, František Severa - 1. české vyd. - [Praha] : Aventinum, 2004 - 326 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-86858-01-4 (váz.)

Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd / Antonín Buček ... [et al.] - Brno : Paido, 2004 - 115 s. : il. ; 24 cm - 80-7315-098-0 (brož.)

Houby / Mirko Svrček ; [fotografie Jiří Baier ... et al.] - 5. české vyd. - [Praha] : Aventinum, 2005, c1996 - 279 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-86858-08-1 (váz.)

Houby : kapesní atlas / [Vladimír Antonín] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 207 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7362-114-2 (váz.)


Hovory se zvířaty : [důkazy lásky] / Philippe de Wailly ; spolupráce Gilles Lambert a Christian Brincourt ; předmluva Alexandra Cousteauová ; [překlad Hana Müllerová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 177 s. ; 21 cm - 80-7252-108-X (brož.)


Hydraulické prvky a systémy. Díl 1., Kapaliny v hydraulických mechanismech. Hydrostatické převodníky / Bohuslav Pavlok - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 154 s. : il., plány ; 29 cm - 80-248-0857-9 (brož.)

Hydromechanické odstraňování okují při válcovacím procesu : autoreferát doktorské disertační práce : obor 2302V007-00 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení / Martin Pavliska - 1. vyd. - Ostrava : Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, VŠB-TU, 2005 - 30 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-248-0862-5 (brož.)

Hydromechanické procesy I / František Rieger, Václav Novák, Tomáš Jirout - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 209 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03286-8 (brož.) :

Chemická laboratorní cvičení I : studijní text pro SPŠCH / Jitka Kaličinská - 2., upr. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 2005 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-86369-12-9 (brož.)

Chemie I. v kostce : pro střední školy / Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková - 4. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-253-0031-5 (brož.)

Choroby a škůdci rostlin : určování a ošetřování / Jochen Veser ; [překlad Ivana Šafránková] - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2005 - 183 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-209-0334-8 (váz.) :

International scientific conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering : Ostrava, Czech Republic, September 7-9, 2005 : proceedings. Session 10, Fluid mechanics and mechanism / conference organizes VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering = [Mezinárodní vědecká konference pořádaná při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní : sborník. Sekce 10, Mechanika tekutin a tekutinové mechanizmy / konferenci pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní ; editor Lumír Hružík] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0890-0 (brož.) :

International scientific conference on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering : book of extended abstracts : Ostrava, Czech Republic, September 7-9, 2005. Session 9, Computational and experimental analysis of strength / editor Karel Frydrýšek - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technical University Ostrava, 2005 - 106 s. : il. ; 26 cm + 1 CD-ROM + appendix (4 s.) - 80-248-0896-X (brož.) :


IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků : 9.-10. února 2005, konferenční centrum ÚSKM Vinařská v Brně - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 85 s. ; 21 cm - 80-210-3635-4 (brož.)


Jak svět klame ženy (i muže) / Jarmila Průchová a kol. - 1. české vyd. - Hradec Králové : Svítání plus, 2002 - 205 s. ; 21 cm - 80-86601-08-0 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86601-04-8 (chyb.)

Jak? Vše, na co chcete znát odpověď / Kathy Wollardová ; ilustrovala Debra Solomonová ; [z anglického originálu ... přeložil Zdík Dušek] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 332 s. : il. ; 24 cm - 80-253-0141-9 (brož.)

Japonská literatura / : 712-1868 / Zdenka Švarcová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 300 s. : il. ; 25 cm - 80-246-0998-3 (soubor : váz.)

Japonská přísloví / [přeložila] Alice Kraemerová - 1. vyd. - Praha : Triton, 2005 - 126 s. : il. ; 80 mm - 80-7254-597-3 (váz.)

Jílové minerály : jejich nanostruktura a využití / Zdeněk Weiss, Miloš Kužvart - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 281 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0868-5 (brož.)

Jubilejní almanach ke 110. výročí vzniku fyzikálního pracoviště na Báňské akademii v Příbrami a k 50. výročí samostatné Katedry fyziky na VŠB v Ostravě : 1895 Příbram - 1955 Ostrava - 2005 Ostrava / [editor Petr Wyslych] - Moravská Ostrava : En face, 2005 - 48 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 x 23 cm - 80-903385-1-8 (brož.)

Karibské moře : ryby a bezobratlí živočichové korálových útesů : určovací příručka pro potápěče / Elizabeth Wood & Lawson Wood - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 144 s. : il. (převážně barev.), mapa ; 21 cm - 80-7352-159-8 (brož.)

Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko = Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area / Alois Hamet, Zdeněk Vancl a spolupracovníci - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005 - 126 s. : mapa ; 21 cm + 1 CD ROM - 80-86703-07-X (brož.) :

Kmitání, vlnění a akustika : fyzika pro zahraniční studenty / Jaroslava Vesecká - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 109 s. : il. ; 30 cm - 80-246-1030-2 (brož.) :

Kniha čísel / Adam Spencer ; [přeložil Lumír Mikulka ; ilustroval Petr Morkes] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 159 s. : il. ; 19 cm - 80-00-01660-5 (brož.) :


Kočkování : [knížka pro malé i velké přátele koček] / Jiří Žáček, [ilustrace] Lída Brychtová - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 65 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-242-1272-2 (váz.) :


Konstanty přírody : čísla skrývající nejhlubší tajemství vesmíru / John D. Barrow ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Langer] - Vyd. 1. - V Praze ; v Litomyšli : Paseka, 2005 - 284 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7185-689-4 (váz.) :

Konstrukční geometrie I : kuželosečky / Jitka Hodaňová, David Nocar, Vladimír Vaněk - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1091-5 (brož.)

Konstruktivní geometrie / Jaroslav Černý, Milada Kočandrlová - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 161 l. : il. ; 30 cm - 80-01-03296-5 (portfolio) :

Konzervace a regenerace genetických zdrojů vegetativně množených druhů rostlin ; a Dostupnost a využívání genetických zdrojů rostlin a podpora biodiversity : sborník referátů ze seminářů, 26. listopadu 2003, CHI Žatec a 24. listopadu 2004, OSEVA PRO Zubří / [editor Iva Faberová] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, c2005 - 130 s. : il. ; 21 cm - 80-86555-71-2 (brož.)

Kunisada : mistr pozdního japonského dřevořezu / [kurátorka a autorka] Helena Honcoopová - V Praze : Národní galerie, 2005 - 261 s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7035-309-0 (váz.)

Laserová depozice tenkých vrstev = Laser thin film deposition / Miroslav Jelínek - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 21 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03334-1 (brož.)

Lecture notes of IMAMM 03 : proceedings of the Industrial Mathematics and Mathematical Modelling : June 30 - July 4, 2003, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic / edited by M. Sameš - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 140 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0825-0 (brož.)

Léčivé byliny : kompletní průvodce / Su Bristow ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Faltejsková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 256 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7362-081-2 (brož.)

Les / Rudolf Hrabák, Miroslav Poruba ; ilustrace Květoslav Hísek - 1. české vyd. - Praha : Aventinum, 2005 - 312 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-86858-09-X (váz.) * 80-86858-01-4 (chyb.)

Lineární algebra / Libuše Tesková - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 243 s. ; 21 cm - 80-7043-413-9 (brož.) :


Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii / Josef Zedník - Vyd. 4. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 129 s. ; 29 cm - 80-7318-348-X (brož.)


Ložisková geologie a typy nerostných surovin v ČR / Jaroslav Havelka - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 136 s. ; 29 cm - 80-248-0838-2 (brož.)

Magické čtverce a další číselná schémata : alfabetník 2 / Alena Šarounová ; [ilustrovala Věnceslava Väterová] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [55] s., [8] l. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7196-315-1 (brož.)

Malujeme pastel II : motivy zvířat / [Ute Ludwigsen-Kaiser ; překlad Miriam Lacinová] - Ostrava : Anagram, 2005 - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7342-062-7 (brož.)

Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě / Vladimír Rytíř, Pavel Stříž - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 129 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-309-9 (brož.)

Marpa - ein tibetischer Rebell / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 132 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-8-9 (váz.)

Matematické modelování a simulace chemických procesů = Mathematical modelling and simulation of chemical processes : teze přednášky ke jmenování profesorem : obor: Řízení strojů a procesů / Ludvík Hub - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-308-0 (brož.)

Matematický model rozložení tvrdosti na šroubech = Mathematical model of hardness layout on bolts : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Karel Doubravský - [Brno : VUTIUM, 2005] - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2965-8 (brož.)

Matematika - lineární algebra / Bohumila Černá - 3., nezměn. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005, c1999 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-879-7 (brož.)

Matematika / Gabriela Vosmanská - 4., nezměn. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-880-0 (brož.)

Matematika 1 / František Bubeník, Ondřej Zindulka - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 159 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03309-0 (brož.) :


Matematika I : (matematické struktury) : cvičení = Mathematics I : (mathematical structures) : seminar / Václav Nýdl, Marek Šulista, Vivian White Baravalle - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 53 s. ; 30 cm - 80-7040-792-1 (brož.)


Matematika pro tříleté učební obory SOU / [Emil Calda] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, -2003- - sv. : il. ; 20 cm - 80-7196-260-0 (sv. 2 : brož.)

Mathematics I / Jarmila Doležalová - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2005 - 35 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0796-3 (brož.)

Medvědi zabijáci / Mike Cramond ; [přeložil Milan Hubáček] - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2005 - 207 s., [14] s. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7190-698-0 (váz.)

Mechanika : dynamika : pro školu a praxi / Vladimír Venclík, Miloslav Julina - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001 - 70 s. : il. - 80-7183-235-9 (brož.)

Měření struktury proudění na modelech hydrotechnických objektů a jeho využití pro tvarovou optimalizaci = Measurements of the velocity fields on the models of the hydrotechnical structures and their application in the shape optimalization : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby / Jan Šulc - Brno : VUTIUM, 2005 - 41 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2962-3 (brož.)

Methodology of geological exploration and mineral reserves estimation / Ctirad Schejbal - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2005 - 37 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0811-0 (brož.)

Metoda kritického řetězu a její aplikace : monografie / Pavlína Langrová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 113 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7157-887-8 (brož.)

Metodika využití elektroforézy hlízových proteinů pro identifikaci odrůd brambor (Solanum tuberosum) / Světlana Sýkorová a kol. J. Bradová, J. Fér - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 31 l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86555-74-7 (kroužková vazba)

Metody řešení matematických úloh II / J. Herman, R. Kučera, J. Šimša - 3., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 355 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3569-2 (brož.) :

Mining geomechanics / Vladimír Petroš - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2004 - 51 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0809-9 (brož.)


Mitsubishi Zero / Robert Jackson - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2005 - 96 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7236-336-0 (brož.)


Modelling and Simulation of Systems : [proceedings of the 39th spring international conference ...] - 1st ed. - Ostrava : MARQ, 2004 - 326 s. : il. ; 21 cm - 80-86840-10-7 (brož.)

Modelování 20. Operační výzkum 2 / Jaroslav Klvaňa - Vyd. 3. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 246 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03263-9 (brož.) :

Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / editoři Karel Myška, Pavel Opatrný - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 177 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-463-4 (brož.)

Moje cesta k lamům / Ole Nydahl ; [překlad Jan Matuška] - 2. vyd. - Brno : Bílý deštník, 2005 - 260 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-5351-6 (váz.)

Molela : tradiční votivní keramika = traditional votive terracotta / Jan Petránek ; [fotografie Andrej Šumbera, Jan Petránek] - Praha : [Jan Petránek], c2005 - 57 s., [90] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-239-4846-6 (brož.)

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí ... : sborník příspěvků ze semináře, Podivice, ... / Karel Vytřas, Josef Kellner a Jan Fišer editoři - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004- - sv. : il. ; 22 cm - 80-7194-722-9 (brož.)

Monte Carlo simulations of diffusion in crystalline solids = Simulace difúzních procesů v krystalických pevných látkách metodou Monte Carlo : short version of Ph.D. Thesis / Jaroslav Ženíšek - [Brno : VUTIUM, 2005] - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2975-5 (brož.)

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství / Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 201 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-244-1062-1 (brož.)

Motýli / Ivo Novák, [ilustroval] František Severa - 2. české vyd. - Praha : Aventinum, 2005 - 367 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-86858-05-7 (váz.)

Možnosti simulace procesu řezání podle teplotního pole = The possibilities of simulation of the turning process according to temperature field : autoreferát doktorské disertační práce / Petr Foltýn - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0841-2 (brož.) :


Můj otec velitel / Jean-Michel Cousteau ; [z francouzského originálu ... přeložila Jitka Řihánková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 268 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7217-319-7 (váz.)


Mýtus a podvod 11. září 2001 : Usama bin Ladin, George W.Bush a skrytá moc v pozadí / Robin de Reuiter [i.e. Ruiter] ; [překlad Jaroslav Juřica] - Frýdlant nad Ostravicí : J.M. - Ráj, [2005?] - 119 s. ; 21 cm - 80-903576-1-X (brož.)

Národní park České Švýcarsko = Nationalpark Böhmische Schweiz = National Park Bohemian Schwitzerland / [Zdeněk Patzelt, Václav Sojka] - 2., rev. vyd. - Krásná Lípa : Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, 2005 - 158 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-6283-3 (v knize neuvedeno : váz.)

Náš vesmír / Dušek, Grygar, Pokorný - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Aventinum, 2005 - 256 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - 80-86858-10-3 (váz.)

Naši velcí voláči : hanácký voláč, český voláč sedlatý rousný / Václav Tichý - Vyd. 1. - Praha : VT, 2005 - 143 s., [56] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 21 cm - 80-903649-0-X (váz.)

Nebeský cestopis / Jiří Dušek - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 164 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm + Kapesní průvodce noční oblohou (20 s. ; 18 cm) - 80-251-0708-6 (váz.) :

Nebojte se pavouků / Radoslav Obrtel ; [fotografie Radoslav Obrtel, Jan Vintr] - Brno : Moravské zemské muzeum, 2005 - 156 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7028-221-5 (brož.)

Nejhezčí túry světa / Jan Hocek - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 222 s. : barev. il., mapy, plány ; 31 cm - 80-242-1527-6 (váz.)

Netřesky / Petr Horáček ; [fotografie Petr Horáček, Jan Hadrava] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 72 s. : barev. il. ; 18 x 26 cm - 80-251-0585-7 (váz.) :

New trends in system simulation : proceedings of the 2nd international winter workshop : [22nd to 23nd February 2005 in Krnov, Czech Republic] / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ, 2005 - 97 s. : il. ; 22 cm - 80-86840-07-7 (kroužková vazba)

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I. / Milada Švecová a kolektiv - 2., dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 193 s. : il. ; 21 cm - 80-246-1010-8 (brož.) :


Novel Trends in Rheology / edited by M. Zatloukal and N. Honková - Zlín : Tomas Bata University, Faculty of Technology, Polymer Centre, 2005 - v, 123 s. : il. ; 25 cm - 80-7318-303-X (brož.)


Obrazy světa : historie map / Jeremy Black ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Vybíralová] - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 175 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 30 cm - 80-242-1398-2 (váz.)

Oceňování akciových trhů : metody měření správnosti ocenění / Karel Tregler - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xiv, 164 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7179-439-2 (brož.)

Ochrana ovzduší ve státní správě : teorie a praxe : sborník konference 051109 : 8.-10.11.2005 Beroun, hotel Litava / [pořádající organizace] Ministerstvo životního prostředí, Vodní zdroje Ekomonitor ; [editor Alena Pecinová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 111 s. : il., mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86832-13-9 (brož.)

Ochrana přírody a krajiny / Vladimír Láznička - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 84 s. ; 30 cm - 80-7157-886-X (brož.)

Ochrana přírody se zřetelem k ochraně přírody a krajiny v České republice / Karel Friedl, Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-7290-194-X (brož.)

Oil and gas reservoir engineering / editor Petr Bujok ; authors T. Baldrián ... [et al.] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava 2005 - 46 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0823-4 (brož.)

Optika nabitých částic - okno do nanosvěta = Optics of charged particles - a window to nanoworld : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná fyzika / Bohumila Lencová - Brno : VUTIUM, 2005 - 21 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-214-3007-9 (brož.)

Orchideje : praktický rádce pro zdraví rostlin a krásu květů / Brigitte Goedeová ; [z německého originálu ... přeložili Jaroslava a Mario Vejlupkovi] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 156 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-242-1342-7 (váz.)

Orchideje Českého ráje a Jičínska 2006 / [ilustrace Vlasta Matoušová ; text Lenka Šoltysová] - [Jičín] : Český svaz ochránců přírody "Křižánky", 2005 - 1 kalendář [28 s.] : barev. ; 23 x 21 cm - 80-902751-4-1 (brož.)

Oriented stochastic data envelopment models: ranking comparison to stochastic frontier approach / František Brázdik - Prague : CERGE-EI, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-052-0 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Origin of fullerenes in rocks = Vznik fullerenů v horninách / Otakar Frank - In Prague : Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources Faculty of Science, Charles University, 2005 - 194 s. : il., mapy ; 25 cm - 80-86561-17-8 (brož.)


Osmé setkání s tajemstvím : co se děje na Marsu? / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 213 s. : il. ; 22 cm - 80-7268-288-1 (váz.)

Parametrické kmitání tlaku v hydraulické soustavě s pístovým čerpadlem = Parametric oscillation of pressure in hydraulic system with piston pump : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor: Konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Zapletal - [Brno : VUTIUM, 2005] - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2954-2 (brož.)

Pasování lípy Barborka : sborník referátů [ze semináře] : 25. června 2005 Častrov u Pelhřimova - Praha : Česká lesnická společnost, 2005 - 16 s. ; 30 cm + 1 volná příl.: Stromy Pelhřimovska - 80-02-01740-4 (brož.)

Periodická soustava prvků s názvoslovím organické a anorganické chemie [grafika / zpracoval Jaroslav Fikr] - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 1 učební karta (4 s.) : barev. il. ; 30 cm - 80-7364-013-9 (brož.) :

Permian acanthodians of the Czech Republic / Jaroslav Zajíc - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2005 - 42 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 29 cm - 80-7075-636-5 (brož.)

Pětiúhelník = Pentagonon / Jiří Fabián - Trutnov ; Hradec Králové : Lupus, 2005 - 1 sv. (v různém stránkování) : il. ; 21 cm - 80-903509-1-7 (brož.)

Physics and Prague / edited by Jiří Janta and Jiří Niederle ; [contributors Vladimír Vanýsek ... et al.] - 2nd rev. ed. - Praha : Academia : 2005 - 102 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-200-1341-5 (Academia : brož.)

Physics I / Michal Lesňák - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2005 - 48 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0821-8 (brož.)

Physics II / Michal Lesňák - 1st ed. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 43 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0822-6 (brož.)

Planety / Zdeněk Pokorný - 1. české vyd. - Praha : Aventinum, 2005 - 240 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-86858-07-3 (váz.)


Plazi a obojživelníci / Mark O'Shea, Tim Halliday ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Kymla] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1415-6 (váz.)


Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech / Milan Meloun, Jiří Militký, Martin Hill - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 449 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-200-1335-0 (váz.) :

Podmořský svět : --mimořádné podmořské dobrodružství : --objev úžasný svět pod hladinou moře / Chris Madsen ; překlad Iva Malíková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 27 s. : vše barev. il. ; 25 cm + 3D brýle - 80-251-0691-8 (váz.) :

Pokorný zahradník : ztracený a znovu nalezený génius Gregora Mendela, otce genetiky / Robin Marantz Henig ; [z anglického originálu ... přeložila Bohuše Součková] - 1. vyd. - [Praha] : JS Press, 2005 - 276 s. : il. ; 21 cm - 80-903479-3-2 (váz.)

Polymer gels and networks : 44th Microsymposium of P.M.M., Prague, 10-14 July 2005 : programme booklet : on the occasion of 75th birthday of professor Karel Dušek - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 196 s. : il. ; 21 cm - 80-85009-50-1 (kroužková vazba)

Polymery a životní prostředí : sborník semináře 051102 : 2.-3.11.2005 Litomyšl, hotel Zlatá hvězda / [pořádající organizace VŠCHT Praha], Vodní zdroje Ekomonitor ; [editor sborníku Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-14-7 (brož.)

Poruchy, poškození a poranění rostlin abiotického původu : (rostlinná abionozologie) / Václav Kůdela, Karel Veverka - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2005 - 118 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-775-1 (brož.)

Potápění na nejkrásnějších korálových útesech světa / odborný poradce Jack Jackson ; [autoři fotografií Andrew Bannister ... et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 175 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-7352-197-0 (váz.)

Použití chemických látek ve škole : podle nové legislativy nejen pro vyučující chemie na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií / Jiří Zajíček, Pavel Beneš - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2001 - 45 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7168-777-4 (brož.) :

Problematika zpracování a využití slabého jehličnatého dřeva : sborník referátů [ze semináře] : Přednáškový sál LČR SILVIA, Hradec Králové 17. května 2005 - Praha : Česká lesnická společnost, 2005 - 40 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01714-5 (brož.)


Proceedings of 8th Czech-Japan seminar on data analysis and decision making under uncertainty : held in Třešť, Czech Republic, September 18-21, 2005 / supported by Czech Society for Cybernetics and Informatics and Research project 1M6798555601 granted by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech republic ; editors Tomáš Kroupa and Jiřina Vejnarová - V Praze : Oeconomica, 2005 - 180, [16] s. : il. ; 25 cm - 80-245-0915-6 (brož.)


Proceedings of the International scientific conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava : Ostrava, Czech Republic, September 7-9, 2005. Session 8, Applied mechanics / editors Jaroslav Zapoměl, Roman Sikora - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - viii, 491 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0889-7 (brož.) :

Proceedings of the ISTA Forest Tree and Shrub Seed Committee Workshop : Prague - Průhonice, Czech Republic, October 20-22, 2003 / edited by Zdeňka Procházková, Peter G. Gosling and Jack R. Sutherland - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, [2003] - 97 s. : il. ; 30 cm - 80-86461-50-5 (brož.)

Proč? Vše, na co chcete znát odpověď / Kathy Wollardová ; ilustrovala Debra Solomonová ; [z anglického originálu ... přeložila Sylva Ficová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod: Fragment, 2005 - 308 s. : il. ; 24 cm - 80-253-0146-X (brož.)

Program snižování emisí znečišťujících látek Plzeňského kraje : základní data a informace / [editor Jitka Weissová] - [Plzeň?] : Mp design, [2005?] - 37 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-239-4133-X (brož.)

Projection methods for economies with heterogeneous agents / Radim Boháček, Michal Kejak - Prague : CERGE-EI, 2005 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-041-5 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Průvodce po rybnících, památkách a hospůdkách Třeboňska / Miroslav Hule - Třeboň : Carpio, 2005 - 165 s. : barev. il., mapy, portréty ; 20 cm - 80-86434-10-9 (brož.)

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika : pro 1. ročník základní školy / [Soňa Kopečková, Martina Krupárová, Pavol Tarábek] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2005 - 80 s. ; 30 cm - 80-7358-037-3 (brož.)

Průvodce umělým odchovem ptáků / Roman a Barbora Mieslerovi ; [foto Milan Kořínek ... et al.] - Olomouc : Epava, 2005 - 253 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86297-30-6 (brož.)

Předplatónské modely vesmíru / Milan Exner - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 214 s. ; 21 cm - 80-7083-954-6 (brož.)

Přezimovací obůrky a oblasti chovu : sborník referátů [ze semináře] : 14. a 15. června 2005, Vojenská zotavovna Bedřichov - Špindlerův Mlýn - Praha : Česká lesnická společnost, 2005 - 64 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01703-X (brož.)


Přínos ekologického zemědělství pro kvalitu podzemních a povrchových vod / Pavlína Samsonová, Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban - 1. vyd. - Šumperk : PRO-BIO ; Olomouc : Bioinstitut, 2005 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-903583-2-2 (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců : brož.)

Příroda od pólu k pólu / [text a fotografie] Bill Curtsinger - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2005 - 407 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-54-4 (váz.)

Přírodní poměry lesní rezervace Mrhatina Jihlavské vrchy / Boris Hruška, Blahomil Grunda - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-893-2 (brož.) :

Přírodopis 7 : příručka učitele : pro základní školy a víceletá gymnázia / Věra Čabradová ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - 79 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-426-0 (brož.)

Přírodověda pro 5. ročník ZvŠ : pracovní sešit / [autorka Krista Kábrtová ; ilustroval Milan Víšek] - 6. vyd. - Praha : Parta, 2005 - 40 s. : il. ; 30 cm - 80-7320-080-5 (brož.)

Ptáci / Walter Černý, ilustroval Karel Drchal - Vyd. 8. - Praha : Aventinum, 2004 - 351 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 20 cm - 80-7151-239-7 (váz.)

Putování krajinou studánek a pramenů / s použitím pověstí Ireny Šindlářové napsal Miroslav Kobza - Olomouc : Danal, 2004 - 123 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-85973-49-9 (brož.)

Rady mistra Zrozeného z lotosu : kolekce Padmasambhavových rad dákiní Ješe Cchogjal a jiným blízkým žákům, pocházejících z objevených pokladů terem Ňang Ral Ňima Özera, Guru Čchöwanga, Pema Ledrel Cala, Sangje Lingpy, Rigdzin Gödema a Čchogjur Lingpy / [z tibetštiny do angličtiny přeložil Pema Kunsang ; český překlad Překladatelská skupina komunity dzogčhenu (Lukáš Chmelík a Jolana Šorová)] - Praha : DharmaGaia, 2004 - 233 s. ; 22 cm - 80-86685-40-3 (váz.)

Reologie: vliv fyzikálních polí a materiálových vlastností = Rheology: the effect of physical fields and material properties : teze habilitační práce : obor: Technologie makromolekulárních látek / Anežka Lengálová - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 40 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-311-0 (brož.)


Rozbor dynamické stability vzducholodě : tvorba a použití linearizovaných pohybových rovnic za účelem odhadu letových vlastností vzducholodě = Analysis of airship dynamic stability : derivation and application of linearized motion equations to estimate of airship flying qualities : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor konstrukční a procesní inženýrství / Jozef Poláček - [Brno : VUTIUM], c2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2981-X (brož.)


Rudá biologie : pseudověda v SSSR / Valery N. Soyfer ; [překlad Klára Hladilová a Libor Zajíček ; doslov Michael Štorek a Pavel Paleček] - Brno : Stilus, 2005 - 350 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 19 cm - 80-90-3550-5-6 (brož.) :

Růže : [rady pěstitelům] Vilém Walter ; [ilustrace Pavel Dvorský ; fotografie Vladimír Židlický, Helena Atanasová, Josef Sus] - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2005 - 192 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-7151-247-8 (váz.)

Ryby a bezobratlí živočichové Středozemního moře : určovací příručka pro potápěče / Lawson Wood - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 128 s. : il. (převážně barev.), mapa ; 21 cm - 80-7352-160-1 (brož.)

Řád Vesmíru - zákon nad zákony / Jarmila Průchová, Jaroslav Průcha - 1. vyd. - Hradec Králové : Svítání, 2005 - 229 s. : il. ; 21 cm - 80-86198-32-4 (brož.)

Řepka olejka v českém zemědělství : komplexní pěstitelská technologie / [Petr Baranyk ... et al.] - 1. vyd. - [Praha] : Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005 - 161 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-903464-3-X (brož.)

Řešení Dirichletovy úlohy pro Laplaceovu rovnici = The solution of the Dirichlet problem for the Laplace equation / Dagmar Medková - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 10 s. ; 21 cm - 80-01-03342-2 (brož.)

Řešení dynamiky mechanických soustav redukcí matematického modelu = Dynamic analysis of mechanical systems using mathematical model reduction : autoreferát doktorské disertační práce / Ondřej Tuhovčák - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 33 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-248-0926-5 (brož.) :

Řešení elastoplastické napjatosti v bodovém styku dvou zakřivených těles pomocí MKP = Solution of elastoplastic contact problem with two arbitrary curved bodies using FEM : autoreferát doktorské disertační práce / Radim Halama - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 28 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-248-0918-4 (brož.) :

Sáí Bábá - Avatár : nová cesta k Moci a Věčné Blaženosti / Howard Murphet - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2005 - 210 s. ; 21 cm - 80-903408-3-0 (váz.)

Savci Evropy a Středomoří / Luděk J. Dobroruka, [ilustroval] Zdeněk Berger - 1. české vyd. - Praha : Aventinum, 2004 - 191 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-903284-9-0 (váz.)


Sbírka úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy ekonomického a technického zaměření / Petr Budinský, Petra Svobodová - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 81 s. ; 30 cm - 80-86754-38-3 (brož.)

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : 24. února 2005 / sestavila Stanislava Hronová - Praha : Oeconomica, 2005 - 355 s. : il. ; 24 cm - 80-245-0885-0 (brož.)

Sborník přednášek z XLIII. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků : hotel Flag, Strážnice, Česká republika 11.-13.5.2005 - Praha : Odborná skupina pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti chemické ve spolupráci s firmou SETUZA Ústí nad Labem, 2005 - 141 s. : il. ; 30 cm - 80-86238-46-6 (kroužková vazba)

Sborník z krajské konference učitelů ekologické výchovy : Plzeň, listopad 2003 / [editorky Eva Chvojková, Anna Bočková] - 1. vyd. - Plzeň : Ametyst, 2003 - 32 s. ; 30 cm - (brož.)

Sealed bid auctions with ambiguity: an experimental study / Yan Chen, Peter Katuščák, Emre Ozdenoren - Prague : CERGE-EI, 2005 - 75 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-051-2 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Sedm matematických příběhů pro Aničku, Filipa, Matýska : zábavné úlohy pro 4. a 5. ročník základní školy / Jana Vaňková, Hana Lišková - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - 68 s. : il. ; 20 cm - 80-7196-296-1 (brož.)

Sezení : otázky a odpovědi / [Marcel Vanek] - 1. vyd. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 259 s. : il. ; 25 cm - 80-903500-5-4 (váz.)

Simulace spalování ve válci spalovacího motoru s využitím chemické kinetiky a výpočetní dynamiky plynů = Simulation of combustion in cylinder of internal combustion engine using chemical kinetics and computational fluid dynamics / Miloš Polášek - V Praze : České vysoké učení technické, c2005 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03276-0 (brož.)

Sladkovodní želva : průvodce Romany Anděrové pro mladé chovatele - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 31 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-253-0125-7 (brož.)

Sloni / Zdeněk Veselovský ; [ilustrace Jan Hošek] - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2004 - 46 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7151-243-5 (váz.)

Slovníky L- a Z-transformace s řešenými příklady / Miluše Vítečková - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 71 s. ; 22 cm - 80-248-0851-X (brož.)


Současný stav a historie výpočtů teoretické pevnosti = Calculations of theoretical strength: state of the art and history : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná fyzika / Pavel Šandera - Brno : VUTIUM, 2005 - 27 s. : il. ; 24 cm - 80-214-3001-X (brož.)

Stav dialogu přírodovědců s teology: témata - osobnosti - instituce : (konference 20.-21.5.2005) / Karel Beneš, Tomáš Machula (eds.) - České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005 - 140 s. : il. ; 24 cm - 80-7040-770-0 (brož.)

Strategic environmental assessment at the policy level : recent progress, current status and future prospects / edited by Barry Sadler - [Prague] : Ministry of the Environment, c2005 - x, 129 s. ; 30 cm - 80-7212-357-2 (brož.)

Strategie udržitelného rozvoje České republiky = The Czech Republic strategy for sustainable development - Praha : Úřad vlády ČR, 2005 - 67, 69 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86734-42-0 (brož.)

Strom pro život - život pro strom V. : ochrana stromů při stavební činnosti : Plzeň, 24.-26. srpna 2005 ; [Národní arboristická konference a 5. mistrovství ČR ve stromolezectví] - 1. vyd. - Praha : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2005 - 67, xi s. : il. ; 30 cm - 80-902910-8-2 (brož.)

Stromy a keře / Václav Větvička ; ilustrace Vlasta Matoušová a Jan Mašek - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2005 - 288 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7151-254-0 (váz.)

Stručný přehled organické chemie ve formě reakčních schémat. 3, Organické deriváty vody. 4, Peroxidy / Jan Slouka, Iveta Fryšová, Jan Hlaváč - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1019-2 (brož.)

Studijní opory VI : texty pro studující v kombinované formě : magisterský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 224 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-322-6 (brož.)

Svět v souvislostech / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Ivan Ryčovský a kolektiv ; [mapy, schémata, fotografie a ilustrace Martin Košťák ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 415 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 11 x 15 cm - 80-00-01789-X (váz.)

SVOČ 2005 : Nečtiny 24.-26.května 2005 : sborník abstraktů / [editor Přemysl Holub] - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelský servis, 2005 - 39 s. ; 21 cm - 80-86843-02-5 (brož.) :

Šumava - zelená střecha Evropy : VIII. sněm lesníků ČR : sborník referátů [ze semináře] : hotel Šumava, Srní, 26. května 2005 - Praha : Lesnická práce, 2005 - 55 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01715-3 (brož.)


Šungit : legendy, fakta, informace / Irina Vobliková - 1. vyd. - Praha : Lott, 2005 - 92 s. : il. ; 20 cm - 80-86854-01-9 (brož.)

Tajemný život delfínů / Yves Paccalet ; [z francouzského originálu ... přeložil Richard Podaný] - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 259 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7185-650-9 (váz.)

Táto, mámo, řekni mi, proč-- / [autorský kolektiv Andrew Charman ... et al. ; překlad Světlana Pavlíková, Jana Vaculová, Štěpán Volf] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 320 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7352-260-8 (váz.)

Teorie relativity / Albert Einstein ; úvodní slovo Jan Novotný ; [překlad Václav Štíbr, Jan Novotný] - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2005 - 210 s. ; 22 cm - 80-214-2916-X (váz.)

Teorie řízení v kartografii a geoinformatice / František Miklošík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 262 s. : il. ; 23 cm - 80-246-0870-7 (brož.)

Topics in combinatorial number theory : proceedings of the Integers Conference 2003 in honor of Tom Brown : [October 31 - November 2, 2003, University of West Georgia in Carrollton, Georgia, USA] / Bruce M. Landman ... [et al.] (editors) - Prague : Institute for Theoretical Computer Science, Charles University, 2005 - viii, 217 s. : il. ; 22 cm - 80-239-5457-1 (brož.)

Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci : sborník významných výsledků institucionálního výzkumu LDF MZLU v Brně, řešeného v letech 1999-2004 = Sustainable forest and landscape management - from concept to reality : proceedings of important results of the institutional research of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 1999-2004 / editoři Jiří Kulhavý ... [et al.] - [Praha] : Lesnická práce, 2005 - 424, 12 s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - 80-7157-844-4 (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : brož.)

Turistické putování Novým Zélandem / Libor Chvojka ; [foto Jan Kavale] - 1. vyd. - Praha : Art D-Grafický atelier Černý, 2004 - 160 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-902892-3-1 (váz.) :

Tvorba modelu ložiska uhlí a způsoby jeho hodnocení / František Staněk - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 123 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0849-8 (brož.)


Tygři / Zdeněk Veselovský ; [ilustrace Jan Dungel, Jan Maget] - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2004 - 46 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7151-242-7 (váz.)


UAES Inter-Congress 2005 : Pardubice, Czech Republic, 29 August - 3 September 2005 : book of abstracts and programme / editor Petr Skalník ; [International Union of Anthropological and Ethnological Science and University of Pardubice] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 84 s. ; 21 cm - 80-7194-781-4 (brož.)

Uplatění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině : metodika uplatnění výsledků výzkumu : plán uplatnění výsledků výzkumu projektu NAZV QC0242 / editor Tomáš Kvítek - Praha : VÚMOP, 2005 - 90 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-5350-8 (brož.)

Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež 1955-2005 : 50 let - Vyd. 1. - Řež : Ústav jaderné fyziky AV ČR, 2005 - 130 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-5526-8 (brož.)

Úvod do inteligentního kalkulu 2 : 1000 příkladů z pokročilejší analýzy / Ilja Černý - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 329 s. ; 24 cm - 80-200-1314-8 (váz.) :

Úvod do kvantové mechaniky / Lubomír Skála - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 281 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1316-4 (váz.) :

V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků = 5th Workshop of physical chemists and electrochemists : sborník příspěvků : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně : 8. února 2005, Brno / [uspořádali Libuše Trnková, Pavel Janderka, René Kizek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3637-0 (brož.)

Velká ilustrovaná encyklopedie zvířat. Savci / Joyce Pope ; ilustrace Richard Orr ; [překlad Pavel Mašarák] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 192 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-251-0724-8 (váz.) :

Velké putování, aneb, Pilgrimage / Kazuyoshi Nomachi - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2005 - 503 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-53-6 (váz.)

Velký třesk : druhé dějství : po stopách života ve vesmíru / Harald Lesch, Jörn Müller ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 365 s. : il. ; 24 cm - 80-242-1460-1 (váz.) * 80-242-1459-8 (chyb.)

Velryby a delfíni světa / Mark P. Simmonds ; fotografie Seapics.com ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Kholová] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 160 s. : barev. il. ; 33 cm - 80-7306-189-9 (váz.)

Vícerozměrné statistické metody / Petr Hebák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7333-025-3 (sv. 1 : váz.)


Vliv jednotlivých sportovních odvětví na životní prostředí / Tomáš Doležal - Praha : Český olympijský výbor, 2002 - 55 s. ; 21 cm - 80-239-5987-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Vliv teploty a odstředivé síly na únosnost nalisovaného spoje : autoreferát doktorské disertační práce / Petr Janoš - 1. vyd. - Ostrava : Katedra částí mechanismů strojů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 29 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-248-0845-5 (brož.) :

Vliv zavádění opatření pro úsporu tepla na systémy centralizovaného zásobování teplem = Efficiency measures impact on district heating systems : autoreferát doktorské disertační práce / Jiří Nezhoda - 1. vyd. - Ostrava : Katedra energetiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 29 s. : il. ; 22 cm - 80-248-0869-2 (brož.) :

Vlny a vedení : přednášky / Karel Novotný ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 190 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03317-1 (brož.) :

Vločkovitost hlíz bramboru / Ervín Hausvater, Petr Doležal - Vyd. 2., aktualiz. - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2005 - 8 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86940-05-5 (brož.)

Všechny země světa : obrazový průvodce cestovatele / [vydal Roz Hopkins ; překlad Jan Daňhelka ... et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 444 s. : barev. il., mapy ; 37 cm - 80-7352-263-2 (váz.)

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 2 : (pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Bohumil Novák - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 66 s. ; 30 cm - 80-244-1068-0 (brož.)

Vybrané otázky ze středoškolské biologie, chemie a fyziky / [modelové otázky připravil a sestavil Rudolf Hrabák ... et al.] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 84 s. ; 30 cm - 80-7305-537-6 (brož.)

Výbušné sopky / napsala Anita Ganeriová ; ilustroval Mike Phillips ; [z anglického originálu ... přeložil a upravil Michael Fokt] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2005 - 128 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0121-X (brož.)

Vydry / Zdeněk Veselovský ; [ilustrace Vladimír Zadražil] - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2004 - 46 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7151-244-3 (váz.)


Výchova a budoucnost : hry a techniky o životním prostředí a společnosti / Jan Činčera, Milan Caha - Brno : Paido, 2005 - 167 s. ; 23 cm - 80-7315-099-9 (brož.)


Výpočtové úlohy z fyziky (II) : elektřina a magnetizmus / Jiří Tulka, Slavomír Pirkl - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 50 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-770-9 (brož.) :

Výsadby dřevin v zemědělské krajině : případová studie v nivě řeky Valová = Planting of woody species in an agricultural landscape : a case study in the Valová river floodplain / Jiří Dostálek ... [et al.] - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2005 - 65 s., [15] s. barev. obr. příl. : il., plány ; 30 cm - 80-85116-39-1 (VÚKOZ Průhonice : brož.)

Vysokorychlostní aerodynamický výzkum ve službách energetického strojírenství = High-speed aerodynamic research in the service of the power engineering / Pavel Šafařík - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03340-6 (brož.)

Výstřední vesmír : explodující hvězdy, temná energie a zrychlování kosmu / Robert P. Kirshner ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Podolský] - Vyd. 1. - V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2005 - 316 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7185-729-7 (váz.) :

Využití a ochrana vodních zdrojů / Tomáš Kvítek, Jiří Gergel, Gabriela Kvítková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2005 - 169 s. : il., mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7040-773-5 (brož.)

Vývoj matematického modelu s uvážením interakce stroje a technologie při společné regulaci podélného a příčného rozdílu v tloušťkách pásu : autoreferát disertační práce / Libor Kyjonka - 1. vyd. - Ostrava : Katedra výrobních strojů a konstruování, VŠB-TU Ostrava, 2005 - 38 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0885-4 (brož.) :

Vývoj zevního fixátoru na acetabulum, včetně počítačového modelování a experimentálního ověřování : autoreferát doktorské disertační práce / Filip Kovařčík - 1. vyd. - Ostrava : Katedra výrobních strojů a konstruování, VŠB-TU Ostrava, 2005 - 42 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-248-0883-8 (brož.) :

Vývoj zevního fixátoru na loket, včetně experimentálního ověření a počítačového modelování : autoreferát doktorské disertační práce / Roman Stacha - 1. vyd. - Ostrava : Katedra výrobních strojů a konstruování, VŠB-TU Ostrava, 2005 - 36 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0884-6 (brož.) :

Vzpomínky / Otto Wichterle - Vyd. 3., (V Academii 1.) - Praha : Academia, 2005 - 206 s., [9] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-200-1345-8 (brož.)


Základy biochemie / Pavel Klouda - 2., přeprac. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 2005 - 143 s. : il. ; 30 cm - 80-86369-11-0 (brož.)


Základy bryologie : (systém, fylogeneze a ekologie mechorostů) / Vítězslav Plášek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 79 s. : il. ; 30 cm - 80-7368-095-5 (brož.) :

Základy fyzikální chemie / Antonín Tockstein - Vyd. 5., nezměn. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7194-778-4 (1. díl : brož.) :

Základy matematiky 1 / Pavel Pražák - Vyd. 3. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 209 s. : il. ; 29 cm - 80-7041-607-6 (brož.) * 80-7041-511-8 (chyb.)

Základy matematiky 3 / Anna Stopenová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 65 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1069-9 (brož.)

Základy matematiky 4 / Jindřiška Eberová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 76 s. ; 29 cm - 80-244-1070-2 (brož.)

Základy měření radioaktivity : (návody do cvičení) / Michael Pöschl - Vyd. 2., přeprac. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 59, 20, 15 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-877-0 (brož.)

Základy optimalizace a rozhodování / Karel Rais - Vyd. 10. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 134 s. ; 30 cm - 80-7355-051-2 (brož.)

Základy toxikologie : obecná toxikologie a ekotoxikologie / Jaroslav Prokeš et al. - 1. vyd. - Praha : Galén : Karolinum, c2005 - 248 s. : il. ; 23 cm - 80-7262-301-X (Galén : brož.)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem / Libor Dvořák - Vyd. 1. - Praha : ABF - Arch, 2005 - 187 s. ; 23 cm - 80-86905-01-2 (brož.)

Zamba : život s králem zvířat / Ralph Helfer ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Trubačíková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 260 s. ; 21 cm - 80-7362-172-X (váz.)

Zásady péče o orchidejová stanoviště / Jana Jersáková & Pavel Kindlmann - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 119 s., [32] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - 80-7232-254-0 (brož.)


Zemědělské stavby v České republice : vývoj a budoucnost využití = Agricultural constructions in the Czech Republic - development and future utilization : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Petr Dýr - [Brno : VUTIUM, 2005] - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2964-X (brož.)


Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech : Brno, 31. března 2005 / [uspořádáno ve spolupráci Českého svazu geodetů a kartografů a Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně] - 1. vyd. - Praha : Český svaz geodetů a kartografů, 2005 - 60 s. ; 21 cm - 80-02-01698-X (Český svaz vědeckotechnických společností : brož.)

Zlato : příběh neobyčejného kovu / Jan Struž, Bohumil J. Studýnka - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 336 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - 80-247-0902-3 (váz.)

Zvířata / [Anna Casalis] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s. : vše barev. il. 33 cm - 80-253-0116-8 (váz.)

Zvířata : obrazová encyklopedie / [překlad Michael Fokt] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 608 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-7352-230-6 (váz.)

1. letní škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojení s kapalinovou chromatografií : sborník pracovních textů : 11. července 2005 : Radanal s.r.o. ve spolupráci s Ústavem chemie a biochemie MZLU v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 53 s. - 80-7157-872-X (brož.)

100+1 záludných otázek - počasí / Vladimír Seifert - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2004 - 176 s. : il., mapy (převážně barev.) ; 29 cm - 80-86858-02-2 (váz.) :

43rd congress of the Czech Anatomical Society ; 42nd Lojda Symposium "Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry" : September 4-7, 2005 : The Campus of Czech Ombudsman, Brno, Czech Republic : programme and abstracts / [editor Svatopluk Čech] - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 164 s. ; 21 cm - 80-210-3793-8 (Masarykova univerzita v Brně : brož.)

777+1 zajímavost z historie Země : neobvyklá encyklopedie, aneb, vzhůru do minulosti / Bořivoj Záruba ; [ilustrovali Zdeněk Burian ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 369 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 11 x 15 cm - 80-00-01506-4 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist