Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 2005

Adamův návrat : mužská iniciace / Richard Rohr ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Svoboda] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 174 s. ; 21 cm - 80-7021-784-7 (brož.) :

Ach běda, přeběda! : oplakávání mrtvých ve středověké Číně / Olga Lomová, Yeh Kuo-Liang - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2004 - 278 s. : il. ; 20 cm - 80-86685-41-1 (brož.)

Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy / editor Věra Krejčová - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 93 s. ; 21 cm - 80-7041-391-3 (brož.)

Almanach k 60. výročí založení českého gymnázia v Teplicích : gymnázium Teplice 1945-2005 / [redakce Valerie Škodová, Zdeněk Bergman, Jiří Řehák] - Teplice : Gymnázium, 2005 - 84 s. : il. ; 22 cm - 80-903398-5-9 (brož.)

Almanach ke 120. výročí založení školy : Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 1885-2005 - Vyd. 1. - Jaroměř : Základní škola Na Ostrově ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jaroměři, 2005 - 104 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86677-06-0 (Městská knihovna, Jaroměř : brož.)

Americký klub dam : k příležitosti 140. výročí založení / Milena Secká - Praha : Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, 2005 - 28 s. : il. (některé barev.), portréty ; 20 cm - 80-7036-176-X (brož.)

Archimedes : největší vědec starověku / Jindřich Bečvář, Ivan Štoll - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - 72 s. : il., grafická znázornění, faksim. ; 21 cm - 80-7196-273-2 (brož.)

Ateliérová výuka I : studijní opory pro studující v kombinované formě studia : bakalářský studijní program: Výtvarná umění / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-332-3 (brož.)

Ateliérová výuka II : studijní opory pro studující v kombinované formě studia : bakalářský studijní program Výtvarná umění / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 125, [30] s. : il. ; 30 cm - 80-7318-333-1 (brož.)

Barvy a tvary / [ilustrace Pascale Junker] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm + 2 s. se samolepkami - 80-253-0085-4 (brož.) :


Boskovice, můj betlém / Jaroslav Koutný ; [fotografie Vladimír Bláha] - Boskovice : Klub přátel Boskovic : Muzeum Boskovicka, 2005 - 151 s., xii s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-6458-5 (v knize neuvedeno : brož.)


Caesar a Kleopatra / Philipp Vandenberg ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Hejzlar] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 287 s. : mapy, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7362-106-1 (váz.)

Caesar imperátor / Max Gallo ; přeložila Věra Šťovíčková-Heroldová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 384 s. : mapa ; 21 cm - 80-7341-557-7 (váz.) :

Caesarův soud / Steven Saylor ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Duha] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 333 s. ; 21 cm - 80-7362-047-2 (váz.)

Co by děti měly znát : odhalování dětských světů, rodičovské omyly, co o svých dětech možná nevíte / Volker Zähme s příspěvkem od Felicity Zierk ; [z německého originálu ... přeložila Hana Kendíková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 202 s. : il., portréty ; 26 cm - 80-7234-420-X (váz.)

Co mi řekl semafor / Nataša Tanská ; ilustroval Jiří Kalousek ; [doslov napsala Eva Opravilová] - 5., přeprac. vyd., Ve vydavatelství MAC vyd. 1. - Praha : MAC, 2005 - 64 s. : barev. il. ; 15 x 22 cm - 80-86783-09-X (brož.)

Co říkají děti, než se naučí mluvit : devět signálů, jichž nemluvňata užívají k vyjádření svých pocitů / Paul C. Holinger a Kalia Donerová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Hnídková] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 222 s. : il. ; 24 cm - 80-7254-634-1 (brož.)

Cvičení z českého jazyka v kostce : pro střední školy / Marie Sochrová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 126 s. ; 30 cm - 80-253-0094-3 (brož.)

Cyril Stejskal - život a dílo : rozvoj péče o mládež v Čechách do okupace / Jiří Musil - 1. vyd. - Olomouc : Společnost J.L. Fischera : Jiří Musil - Pedagogická a výchovná poradna, 2005 - 126 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-903449-0-9 (Jiří Musil - Psychologická a výchovná poradna : brož.)

Czteroglos polonistyczny : zeszyt z warsztatów polonistycznych organizowanych w dniach 27-29 kwietnia 2005 r. w Olomuncu = Polonistický čtyřhlas : sborník z polonistického workshopu organizovaného ve dnech 27.-29. dubna 2005 v Olomouci / [uspořádaly Petra Zavřelová a Marie Kratochvílová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 146 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-244-1108-3 (brož.) :


Čech závistivec, Rakušan byrokrat? : proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže / Denisa Labischová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 213 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-678-0 (brož.) :


České lidové příběhy o vodnících : knížka pro děti i dospělé / vybral, upravil a předmluvou opatřil J. Kozák ; ilustracemi vyzdobily děti Základní výtvarné školy v Domažlicích - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 2000 - 93 s., x s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-902072-4-3 (váz.)

Český jazyk : přehled středoškolského učiva / [Drahuše Mašková] - 1. vyd. - Třebíč : Petra Velanová, 2005 - 175 s. : il. (převážně barev.), mapka, faksim. ; 24 cm - 80-902571-5-1 (brož.)

Český jazyk : základní cvičení. 2, Rozvíjení jazykového citu / [autorka Iveta Němečková ; ilustrace Marion Vosen] - Praha : Mutabene, 2005 - 1 sv. [16 karet] : barev. il. ; 23 cm - 80-86745-09-0 (volné listy v obálce)

Čítanka 2 s literárními výklady pro učební obory : 2. ročník / [Věra Martinková] - 1. vyd. - Praha : Tripolia, 2005 - 343 s. : il. ; 21 cm - 80-86448-30-4 (brož.)

Čítanka 8 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - sv. barev. il. ; 28 cm - 80-7238-422-8 (učebnice : brož.) :

Čítanka pro 4. ročník základní školy / [sestavily Irena Juráčková a Lenka Hubeňáková ; ilustrovali Lucie Dvořáková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2005 - 204 s. : barev. il., portréty ; 25 cm - 80-7358-038-1 (váz.)

Čítanka pro 7. ročník zvláštní školy / [Vladimíra Gebhartová, Ota Vytejčková a Hana Záhorcová] - 3. vyd. - Praha : Parta, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7320-078-3 (váz.)

Dějiny měst, městeček a vesnic : (metodická příručka) / David Papajík - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 46 s. ; 21 cm - 80-244-1051-6 (brož.)

Děti a slušné chování, aneb, Vyprávění kočky Justýnky / Marie Adamovská ; ilustrace Edita Plicková - Praha : Rotag, c2005 - 48 s. : barev. il., noty ; 28 cm + 2 CD - 80-903175-5-3 (brož.)

Děti hrají divadlo : scénáře pohádkových her a příběhů pro děti od 4 do 12 let / Eva Cílková, Irena Hříbková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 150 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-044-5 (brož.) :

Dětská etiketa vesele a hravě / Joanna Krzyzaneková ; ilustrovala Teresa Zalewska-Hoya ; [z polského originálu ... přeložila Hana Jánová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 47 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0172-9 (váz.)

Dětské muzeum : edukační fenomén pro 21. století / Vladimír Jůva - Brno : Paido, 2004 - 264 s. : il. ; 24 cm - 80-7315-090-5 (brož.)


Dialog a analogie : Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela / Štěpán Špinka - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 190 s. ; 23 cm - 80-246-0835-9 (brož.) * 80-246-0833-2 (chyb.)

Dialogová forma výuky společenské, rodinné a sexuální výchovy v základní škole : podpůrné techniky výuky rozpracované podle doporučovaných celků v rámci prevence výskytu sociálně patologických jevů / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 90 s. ; 30 cm - 80-7368-075-0 (brož.)

Didaktické studie I : kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka / [E. Hájková ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 86 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-7290-197-4 (brož.)

Diplomky VŠUP ... : výstava diplomových prací studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze = the diploma exhibition of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague : [katalog diplomových prací studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze] - Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, [200-]- - sv. ; 15 x 21 cm - 80-86863-06-9 (brož.)

Dítě toho druhého : umění žít s dítětem nového partnera / Edwige Antier ; [z francouzského originálu ... přeložila Šárka Belisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 142 s. ; 23 cm - 80-7178-946-1 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v hl. m. Praze : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2005 - 216 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-1019-8 (brož.) :

Draci středověkého světa / Karel Koutský ; [ilustroval Zdirad Čech] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 245 s. : il., erby ; 21 cm - 80-204-1226-3 (váz.)

Dysgrafie / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 1. vyd. - Praha : D + H, 2005 - 68 s., [4] s. obr. příl. : barev. il., faksim. ; 20 cm - 80-903579-2-X (brož.)

E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu = E-learning a blended learning in the educational process / [editor Jan Tlučhoř] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 21 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7043-420-1 (brož.) :

EDMAN 05 : "Education for management" : 5. mezinárodní pracovní konference : Brno, 25. a 26. srpna 2005 / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2005 - 415 s. ; 21 cm - 80-86596-67-2 (brož.)

Efficiency and Responsibility in Education : 20th-21st June 2005, Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic : proceedings of papers - Prague : Czech University of Agriculture, 2005 - 233 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1349-8 (brož.)


Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století / Hana Horká - 1. vyd. - Brno : Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2005 - 158 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3750-4 (brož.)

Ekonomie : pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze / Pavel Sirůček - 2. přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2005 - 220 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0855-9 (váz.)

Ekonomie životního prostředí : výukové laboratorní experimenty a hry II / Silvia Aguilar, Lucie Lustigová, Eliška Kotíková - Praha : Oeconomica, 2005 - 60 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0917-2 (brož.)

Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě / Petr Lozoviuk - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 189 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-752-0 (brož.) :

Fakulta strojní Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava = Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical University of Ostrava : publikace k 55. výročí založení FS / [editor Radek Čada ; překlad textu Mark a Lenka Landry] - Moravská Ostrava : En face, 2005 - 108 s. : il. a portréty (převážně barev.) ; 21 x 23 cm - 80-903385-2-6 (brož.)

Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik / herausgegeben von Hana Bergerová, Renata Cornejo, Ekkehard Haring - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005 - 468 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7044-645-5 (váz.) * 80-70044-645-5 (chyb.)

FFU : Faculty of Finance and Accouting - University of Economics, Prague / [editor Aleš Michl ; composition Daniel Hamerník] - Prague : Oeconomica, 2005 - 29 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-245-0876-1 (brož.)

Finanční účetnictví pro pokročilé a Mezinárodně uznávané účetní standardy : programy jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání : Praha, září - prosinec 2005 - 1. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 36 s. : portréty ; 21 cm + [2] volné příl. - 80-245-0893-1 (brož.)

Gender ve škole : příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách / sestavily Irena Smetáčková a Klára Vlková - Vyd. 1. - Praha : Otevřená společnost, 2005 - 191 s. : il. ; 30 cm - 80-903331-2-5 (brož.)


Geometrie ve světě dětí i dospělých / Marie Kupčáková - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 109 s. : il. ; 29 cm - 80-7041-295-X (brož.)


Heroo de amo : la vivo de Přemysl Pitter / Karel Kraft - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 194 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-85853-81-7 (brož.)

Higher education in the Czech Republic : guide for international students / [Š. Skuhrová, H. Šebková, L. Záruba] - Praha : Centre for Higher Education Studies, 2005 - 447 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-86302-32-6 (brož.)

Hodnocení kvality vysokých škol : sborník příspěvků z 6 semináře z cyklu "Hodnocení kvality vysokých škol" : Ústí nad Labem, 25.-26. ledna 2005 / [odpovědný redaktor Tomáš Loučka] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005 - 243 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-652-8 (brož.)

Hrajeme a zpíváme si s pohádkou / [pohádky a texty písní] Eva Hurdová, [hudba] Pavel Jurkovič ; ilustrace Eva Sýkorová - Praha : Rotag, [2005] - 40 s. : il. (některé barev.), noty ; 28 cm + 1 CD - 80-903175-4-5 (brož.)

Hrajeme si s Filipem 7 : poznáváme a kreslíme : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Hana Vaňková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-006-2 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem 8 : přemýšlíme a doplňujeme : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let / [z německého originálu ... přeložila Hana Vaňková ; ilustrace Angelika Penner] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-007-0 (brož.) :

Hry pre mamičky s deťmi : zábavné činnosti s malými deťmi / Jana Hanšpachová ; [z českého originálu přeložila Eva Brtáňová] - 1. vyd. - Praha : Portál, 2005 - 271 s. : il. ; 21 cm - 80-7367-051-8 (brož.) :

Chemie I. v kostce : pro střední školy / Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková - 4. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-253-0031-5 (brož.)

Chodov : od kalamáře k počítači / [autor textu Ivana Sarkányová ; spolupráce Josef Hora, Miloš Volek] - Chodov : Město Chodov, 2005 - 32 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-6326-0 (v knize neuvedeno : brož.)

ICT in teacher education: extending opportunities for professional learning / Monika Černá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 197 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-742-3 (brož.) :

Ilustrované slabiky [grafika] : pracovní sešit pro 1. ročník / autorka Eva Procházková ; ilustroval Jiří Růžička - Brno : Nová škola, c2001 - 1 soubor (16 l. v přebalu) : barev. ; 21 x 15 cm - (volné listy v obalu)


Informace o kurzu sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 32 s. : mapka ; 21 cm - 80-7083-977-5 (brož.)

Informace o kurzu sociální práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 33 s. ; 21 cm - 80-7083-978-3 (brož.)

Informační text o doplňujícím pedagogickém studiu pro absolventy středních škol (se zaměřením na vychovatelství) / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 40 s. : mapka ; 21 cm - 80-7083-982-1 (brož.)

Informační text o studiu speciální pedagogiky pro učitelství mateřských škol / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 43 s. : mapka ; 21 cm - 80-7083-979-1 (brož.)

Informační text o studiu speciální pedagogiky se zaměřením na vychovatelství / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 46 s. : mapka ; 21 cm - 80-7083-981-3 (brož.)

Informatika pro základní školy : metodická příručka / Jiří Vaníček, Petr Řezníček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. ; 23 cm - 80-251-0221-1 (sv. 1 : brož.) :

Interaktivní, projektové a další aktivizační formy výuky na vysokých školách ekonomického zaměření : sborník z konference konané 18. ledna 2005 v Mladé Boleslavi / [editor Stanislav Šaroch] - Vyd. 1. - Mladá Boleslav : ŠkodaAuto Vysoká škola, 2005 - 72 s. ; 21 cm - 80-239-4815-6 (brož.)

Jak (se) učí číst / Iveta Kramplová, Eva Potužníková - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-211-0486-4 (brož.)

Jak nabalit superkluka : a jiné vychytávky pro náctileté / Zuzana Francková - Vyd. 1. - Praha : Petra, 2005 - 125 s. ; 21 cm - 80-7301-134-4 (váz.)

Jak připravit dítě do 1. třídy : rozvoj obratnosti, smyslové vnímání, řeč, náměty na hry, kresba, školní zralost / Dana Kutálková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 165 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1040-4 (brož.)

Jak se dělá muzikant / Václav Žilka ; [kresby Cyril Bouda] - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 2004 - 173 s. : il. ; 21 cm - 80-7229-106-8 (váz.)


Jak vychovat šťastné dítě / Eva Rheinwaldová - 3. vyd., (1. v nakladatelství Motto) - Praha : Motto, 2005 - 247 s. ; 20 cm - 80-7246-248-2 (brož.) :

Jaro, léto, podzim, zima : duchovní dědictví Orlických hor / Rudolf Zrůbek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 328 s. : il. ; 21 cm - 80-200-1205-2 (brož.) :

Jaroslav Foglar v hádánkách a vzpomínkách / Jiří Raba - Praha : Ostrov, 2005 - 199 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86289-43-5 (brož.) :

Ježíš je náš přítel : čtení modlitebního týdne pro děti 2005 / Linda Mei Lin Koh - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 16 s. ; 23 cm - 80-7172-638-9 (brož.)

Jubilejní almanach ke 110. výročí vzniku fyzikálního pracoviště na Báňské akademii v Příbrami a k 50. výročí samostatné Katedry fyziky na VŠB v Ostravě : 1895 Příbram - 1955 Ostrava - 2005 Ostrava / [editor Petr Wyslych] - Moravská Ostrava : En face, 2005 - 48 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 x 23 cm - 80-903385-1-8 (brož.)

K narození děťátka / [text Nina Herinková] - Vyd. 2. - Praha : Ivo Železný, 2005 - [26] s. : barev. il. ; 16 cm - 80-237-3952-2 (váz.)

Katilinovo spiknutí : S.P.Q.R. - Senatus populusque Romanus, tj. senát a lid římský / John Maddox Roberts ; přeložil Aleš Drobek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2005 - 253 s. ; 21 cm - 80-86569-98-5 (váz.) :

Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora / Michaela Píšová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 233 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-744-X (brož.) :

Kultura školy : příspěvek k výzkumu a rozvoji / Gunnar Berg ... [et al.] ; Milan Pol ... [et al.] (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 217 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3746-6 (brož.)

Laudatio Prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc., při udílení čestného titulu Doctor Honoris Causa Prof. PhDr. Ivanu Vyskočilovi ; projev Prof. PhDr. Ivana Vyskočila při převzetí titulu Doctor Honoris Causa : slavnostní zasedání Umělecké rady JAMU Brno, Centrum experimentálního divadla 6. května 2005 - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2005 - 31 s. : portrét ; 21 cm - 80-86928-05-5 (brož.)


Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích / napsala a nakreslila Vítězslava Klimtová - Praha : XYZ, c2005 - 110 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86864-27-8 (sv. 1 : váz.)


Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka / Oldřich Sirovátka - 1. vyd. - V Brně : Etnologický ústav AV ČR, pracoviště v Brně ; Boskovice : Klub přátel Boskovic, 2005 - 167 s. : noty ; 21 cm - 80-85010-30-5 (Etnologický ústav AV ČR Praha : brož.)

Literatura : přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury / Taťána Polášková, Dagmar Milotová, Zuzana Dvořáková] - 1. vyd. - Třebíč : Petra Velanová, 2005 - 207 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-902571-4-3 (brož.)

Literatura 4 : česká a světová literatura 1945-2005 / Věra Martinková a kol. - 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 3. vyd.) - Praha : Tripolia, c2005 - 343 s. : il. ; 21 cm + přehledy vývoje české literatury ([4] l. složené na 21 cm) - 80-86448-31-2 (brož.)

Logopedická prevence : průvodce vývojem dětské řeči / Dana Kutálková - Vyd. 4. - Praha : Portál, 2005 - 213 s. : il. ; 21 cm - 80-7367-056-9 (brož.) :

Malý počtář : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, 2005 - 35 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-068-5 (brož.) :

Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy / [zpracovatel Kateřina Smolíková] - V Praze : Výzkumný ústav pedagogický, 2005 - 28 s. ; 30 cm - 80-239-5939-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor dějepis / Zdeněk Beneš, Dagmar Hudecová - 1. vyd. - Úvaly : Albra, redakce SPL - Práce, 2005 - 33 s. ; 21 cm - 80-7361-012-4 (brož.)

Marpa - ein tibetischer Rebell / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 132 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-8-9 (váz.)

Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 6. vyd. (aktualiz., rozš.) - Praha : D + H, 2005 - 76 s. ; 21 cm - 80-903579-1-1 (brož.) :

Metodika závěrečné práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 38 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-959-7 (brož.)


Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / editoři Karel Myška, Pavel Opatrný - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 177 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-463-4 (brož.)


Moderní metody výuky : seminář : Brno 3. února 2005 - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 29 l. : il. ; 30 cm - 80-7305-510-4 (kroužková vazba)

Moderní pedagogika / Jan Průcha - 3., přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha : Portál, 2005 - 481 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-047-X (brož.) :

Moje paměti / Josef Opletal - 2., upr. a dopl. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : Lesy České republiky, 2005 - 445 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7157-837-1 (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : váz.)

Naše děti : jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné : 2., rozmnožené vydání / František Bartoš ; [ilustroval Mikuláš Aleš] - 5. vyd. - Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005 - 281 s. : il., noty ; 21 cm - 80-86886-06-9 (Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín : brož.)

Některé problémy středního odborného vzdělávání v ČR / Hynek Martinek - 1. vyd. - Praha [i.e. Dobřejovice] : Alfa-Omega, 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-86318-72-9 (brož.)

Nevysvětlitelné přírodní fenomény / Keith Tutt ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bartoň] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2002 - 197 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-86215-13-X (váz.)

Nová maturita : český jazyk a literatura : soubor testovacích úloh pro společnou část nové maturitní zkoušky / [Stanislav Bendl] - Vyd. 1. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2005 - 52 s. ; 30 cm - 80-86493-17-2 (brož.)

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I. / Milada Švecová a kolektiv - 2., dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 193 s. : il. ; 21 cm - 80-246-1010-8 (brož.) :

O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým / Jaro Křivohlavý - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 91 s. ; 17 cm - 80-7192-765-1 (váz.) : * 80-7192-765-8 (chyb.)

Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině / Marvin Pasch ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Milan Koldinský] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2005, c1998 - 416 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-054-2 (brož.) :


Odborné praxe v sociální práci / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 46 s. ; 21 cm - 80-7083-980-5 (brož.)


Odborný jazyk na vysokých školách : sborník prací z mezinárodní konference : Praha, 17. února 2005 / Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků, 2005 - 223 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1345-5 (brož.)

Olešnická škola / Zdeněk Peša - Olešnice : Město Olešnice : Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Olešnicko, 2005 - 95 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-239-6457-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Optymalne metody wykorzystania ruchu w wychowaniu i terapii dzieci niepelnosprawnych / [editor Miroslaw Górny] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0956-9 (brož.)

Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy / Vladimír Svatoš, Petr Lebeda - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 192 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-247-0318-1 (brož.)

Pečeť kvality : program Leonardo da Vinci : zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní agentura programu Leonardo da Vinci, 2005 - 41 s. ; 21 cm - 80-86728-22-6 (brož.)

Pedagogická psychologie / Jiří Musil - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 116 s. ; 30 cm - 80-7318-291-2 (brož.)

Pedagogicko-psychologické aspekty prožitku a zážitku / Jiří Kirchner a kol. - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : KTV PF UJEP, 2005 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-656-0 (brož.)

Pedagogika pro učitele odborných předmětů / Jiří Dvořáček - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 304 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-245-0886-9 (brož.) :

Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů / Josef Kubeš ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - 119 s. : il. ; 23 cm - 80-7238-333-7 (brož.) :

Počítačová síť VŠE a další služby Výpočetního centra : (příručka pro bezradného uživatele na Jižním Městě) / [Ivo Šmejkal ... et al.] - 8., aktualiz. vyd. - Praha : Oeconomica, 2005 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0918-0 (brož.)


Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku : omalovánková početnice pro 1. třídu / Zdena Rosecká ; kresby Jiří Růžička - 1. vyd. - Brno : Nová škola, [1994] - 40 s. + 1 příl - 80-85607-16-6 (brož) :


Počítáme se zvířátky do deseti : magnetická kniha pro malé počtáře / [Roger Burrows, Eli A. Cantillon] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - [8] s. : vše barev. il. ; 21 x 23 cm + 50 magnetek na hraní v krabičce - 80-251-0681-0 (váz.)

Počítání / [ilustrace Pascale Junker] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm + 2 s. se samolepkami - 80-253-0082-X (brož.) :

Počítej se mnou od 1 do 10/ [translation Jana Adášková] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - [10] s. : vše barev. il. ; 27 cm - 80-7352-273-X (váz.)

Použití chemických látek ve škole : podle nové legislativy nejen pro vyučující chemie na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií / Jiří Zajíček, Pavel Beneš - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2001 - 45 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7168-777-4 (brož.) :

Praha, největší ostrov nevykopaných pokladů / Jiří Zeman - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005- - sv. : il., portréty ; 22 cm - 80-7268-335-7 (sv. 1. : váz.)

Praxe učitelů základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 56 s. ; 30 cm - 80-7368-073-4 (brož.)

Profesor Lumír Klimeš jubilující - 1. vyd. - V Plzni : Pedagogická fakulta ZČU, 2005 - 175 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7043-351-5 (brož.)

Projekt Komplexní vzdělávání pracovníků ÚSP : vzdělávání pracovníků ÚSP metodou videotréninku interakcí / [Jana Mervartová a kolektiv autorů] - [Pardubice] : Pro Pardubický kraj vydala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2005 - 19 s. ; 30 cm - 80-86967-01-8 (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje : brož.)

Protiklady / [ilustrace Pascale Junker] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm + 2 s. se samolepkami - 80-253-0084-6 (brož.) :

Provdaná proti své vůli : [příběh ženy, která bojovala za lidskou důstojnost] / Lajla ve spolupráci s Marie-Thérese Cunyovou ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 229 s. ; 21 cm - 80-249-0603-1 (váz.) :


Průpravné hry / Michael Velenský a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 91 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0970-3 (brož.) :


Průvodce českým jazykem, aneb, Co byste měli znát ze základní školy / [zpracovaly Věra Dobešová, Vladimíra Fialová ; ilustrace Josef Fraško] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2005 - 104 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7358-019-5 (váz.)

Průvodce distančním studiem předmětu Bankovnictví / Vladislav Pavlát - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 57 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86754-44-8 (brož.)

Průvodce pro učitele k učebnici Člověk a jeho svět : pro 1. ročník základní školy / [Jana Klodnerová, Soňa Kopečková, Eva Lišková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2005 - 67 s. ; 30 cm - 80-7358-033-0 (brož.)

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika : pro 1. ročník základní školy / [Soňa Kopečková, Martina Krupárová, Pavol Tarábek] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2005 - 80 s. ; 30 cm - 80-7358-037-3 (brož.)

První čtení : učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody / Krista Hemzáčková, Jana Pešková ;[ilustrace] Jan Jiřík - 3. vyd. - Praha : Parta, 2005, c1998 - [85] l. : il. ; 30 cm - 80-7320-077-5 (volné listy v obálce)

První rok vašeho dítěte / Anne Bacus ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Prousková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 159 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-029-1 (brož.) :

Předplatónské modely vesmíru / Milan Exner - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 214 s. ; 21 cm - 80-7083-954-6 (brož.)

Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 132 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3718-0 (brož.)

Překonávání konfliktů v rodině / Béatrice Trélaün ; [z francouzského originálu ... přeložila Abigail Kozlíková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 143 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-935-6 (brož.) :

Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání : České Budějovice 15. a 16.9.2005 / Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie ; editor Renata Jandová - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2005 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-789-1 (brož.)


Připraven ke startu : pozorování, odhalování, vyprávění / [koncept Anja Krahl ; ilustrace Gabrielle Timm, Pavel Beneš] - Praha : Mutabene, c2005 - 16 [volných listů v přebalu]. : barev. il. ; 23 cm + rámeček ke kontrole výsledků - 80-86745-06-6 (volné listy v obalu)


Příručka profesního rozvoje koordinátora komunitního vzdělávání / Kamila Murphy a Tomáš Novák - 1. vyd. - Praha : Nová škola, 2005 - 58 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-903631-1-3 (brož.) :

Psaní / [ilustrace Pascale Junker] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm + 2 s. se samolepkami - 80-253-0083-8 (brož.) :

Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti / Marie Blahutková, Jiřina Klenková, Dana Zichová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 56 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3627-3 (brož.)

Rákosníček : pracovní sešit pro předškoláky / [autorka koncepce Ivana Maráková ; ilustrace Rákosníčka Zdeněk Smetana] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [128] s. : il. ; 30 cm - 80-253-0159-1 (brož.)

Rákosníček : pracovní sešit pro předškoláky / [autorka koncepce Ivana Maráková ; ilustrace Rákosníčka Zdeněk Smetana] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 4 sv. ([32, 32, 32, 32] s.) : il. ; 30 cm - 80-253-0155-9 (sv. 1. : brož.) :

Rébusy, hlavolamy a omalovánky pro předškoláky a malé školáky - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., c2005 - 153 s. : il. ; 25 cm - 80-7237-606-3 (váz.)

Respektovat a být respektován / Pavel Kopřiva ... [et al.] - Kroměříž : Spirála, 2005 - 282 s. : il. ; 25 cm - 80-901873-6-6 (brož.)

Rychnov spisovatelů rodištěm a působištěm / napsal Antonín Svoboda ; [k vydání připravila Alena Janková] - 1. vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Městská knihovna, 2005 - 21 s. : il. ; 22 cm - 80-86872-03-3 (brož.)

Říkej si se mnou / [sestavila] Bohdana Pávková ; [ilustrace] Richard Šmarda - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 95 s., [4] l. barev. obr. příl. : il. (většina barev.) ; 19 x 24 cm - 80-251-0528-8 (brož.) :

Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení / Anne Gold ; [přeložil Lubomír Minařík] - Vyd. 2. - Žďár nad Sázavou : Fakta, 2005 - 164 s. ; 21 cm - 80-902614-4-2 (brož.)

S hrou na cestě za tvořivostí : poznámky k rozvoji tvořivosti žáků / Jiří Němec - Brno : Paido, 2004 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-014-X (brož.)


S kamarádem do školy : pracovní sešit pro předškoláky / [příprava úkolů Jadwiga Stasica ; ilustrace Radka Pilaře ; překlad Pavel Weigel] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [ca 120] s. : il. ; 29 cm - 80-253-0154-0 (brož.) :

S kamarádem do školy : pracovní sešit pro předškoláky / [tasks preparation Jadwiga Stasica ; v českém vyd. byly použity ilustrace Radka Pilaře] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 4 sv. : il. ; 29 cm - 80-253-0150-8 (sv. 1 : brož.) :

Sága krále Laurina : příběh vikingské dívky Sittlieb, která se vydává na cestu mytickou Evropou raného středověku, aby vstoupila do služeb trpasličího krále Rosengartenu / Georg Kraus ; [ilustrace Jana Holečková] - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Georg Kraus, 2005 - 118 s. : il. ; 24 cm - (Brož.)

Sbírka úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy ekonomického a technického zaměření / Petr Budinský, Petra Svobodová - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 81 s. ; 30 cm - 80-86754-38-3 (brož.)

Sborník z krajské konference učitelů ekologické výchovy : Plzeň, listopad 2003 / [editorky Eva Chvojková, Anna Bočková] - 1. vyd. - Plzeň : Ametyst, 2003 - 32 s. ; 30 cm - (brož.)

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Domažlice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 84 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0584-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Hradec Králové / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statitického úřadu] - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 100 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0605-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Chrudim / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 106 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0610-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jičín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statistického úřadu] - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 98 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0606-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Kroměříž / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 84 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0631-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Náchod / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 88 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0607-7 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Pardubice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 113 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0611-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Prostějov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 95 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0628-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Rychnov nad Kněžnou / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 88 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0608-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Svitavy / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 104 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0612-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Trutnov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statistického úřadu] - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 85 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0609-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Uherské Hradiště / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 99 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0632-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Ústí nad Orlicí / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva [Českého statistického úřadu] - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 116 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0613-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Vsetín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 75 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0633-6 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Zlín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 108 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0634-4 (brož.) :


Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005 : bakalářské studium, současný stav, zkušenosti a výsledky : 14.-16. září 2005, Hotel Jelenice, Brno, Česká republika / [editoři Michal Polanský, Václav Jirsík] - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005 - 126 s. : il. ; 29 cm - 80-214-2991-7 (brož.)


Seznámení s IS/STAG / [redakční rada J. Sitera, J. Valdman a M. Otta] - 3. aktualiz. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzia, 2005 - 32 s. : il. ; 26 cm - 80-7043-379-5 (brož.)

Schottův originální průvodce / vymyslel, sepsal a upravil Ben Schott ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jašová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 158 s. : il. ; 20 cm - 80-242-1486-5 (váz.)

Skřítci a démoni Krušných hor / Jiří Wolf - 1. vyd. - Duchcov : Kapucín, 2005 - 40 s. ; 15 cm - 80-86467-11-2 (brož.)

Skupinové hry a činnosti pro seniory : interakce a sebepoznávání, hry se slovy, kvízy, cvičení a relaxace, každodenní aktivity / Danny Walsh ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 203 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-970-4 (brož.) :

Slovník pedagogické metodologie / Josef Maňák, Štefan Švec, Vlastimil Švec (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Paido, 2005 - 134 s. ; 23 cm - 80-7315-102-2 (Paido : brož.)

Smetanův dům 1905-2005 / Jindřich Lněnička - V Litomyšli : Město Litomyšl : Smetanův dům, 2005 - 112 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - (Váz.)

Snář : symboly pro sebeporozumění / Betty Bedhards ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Dunovský] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 171 s. ; 21 cm - 80-7254-663-5 (váz.)

Soudní proces s tzv. ilegálním ústředím Junáka, aneb, Karel Průcha a spol. (1952) / Jiří Zachariáš a dokumentační skupina Skautského oddílu Velena Fanderlíka - 1. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005 - 271 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-86621-12-X (brož.) :

Standardy kvality sociálních služeb v komunitních centrech / Tomáš Novák, Etel Smékalová, Marek Lauermann - 1. vyd. - Praha : Nová škola, 2005 - 65 s. : il. ; 23 cm - 80-903631-2-1 (brož.) :

Starczyn dukat : zwyczaje i obrzedy - scenariusze widowisk / Anna Waclawik - Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2005 - 183 s. : il., noty ; 24 cm - 80-239-5379-6 (brož.)

Start mit Max 2 : němčina pro 1. stupeň základních škol : metodická příručka / Olga Fišarová, Milena Zbranková ; ilustrace Lukáš Fibrich - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2001 - 104 s. : il., noty ; 28 cm - 80-7238-112-1 (brož.)


Studentské práce pod vedením doc. Ing. arch. Jana Bočana = Students' works under Jan Bočan's supervision - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 48 s. : il., plány ; 21 cm - 80-01-03339-2 (brož.)

SVOČ 2005 : Nečtiny 24.-26.května 2005 : sborník abstraktů / [editor Přemysl Holub] - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelský servis, 2005 - 39 s. ; 21 cm - 80-86843-02-5 (brož.) :

Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? / Stanislav Navrátil, Jan Mattioli - Brno : Paido, 2005 - 72 s. ; 24 cm - 80-7315-106-5 (brož.)

Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem / Iva Venclová - Brno : Paido, 2004 - 94 s. : il. ; 24 cm - 80-7315-094-8 (brož.)

Školy v Jasenné : [1778-2005] / David Valůšek - Jasenná : Obec Jasenná, 2005 - 116 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), plány, faksim. ; 23 cm - 80-239-6273-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Tajemná Francie : spisovatelčin rok v Béarnu / Celia Brayfieldová ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 261 s. ; 20 cm - 80-7033-909-8 (brož.)

Technická výchova - součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů / Ivona Procházková et al. - 1. vyd. - Praha ; Olomouc : Votobia, 2005 - 177, xlv s. : il. ; 21 cm - 80-7220-213-8 (brož.)

Technologie vzdělávání dospělých / Ludvík Eger - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 171 s. ; 21 cm - 80-7043-398-1 (brož.) : * 80-7043-347-7 (chyb.)

Téměř obyčejný život : (1935-2005) / Hedvika Tomanová - Vyd. 1. - Brno : Littera, 2005 - 85 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. : ; 31 cm - 80-85763-28-1 (váz.) :

Teorie a praxe školského managementu - řízení výchovy a vzdělávání : studijní opora / Josef Mrhač - 1. vyd - Ostrava : Centrum celoživotního vzdělávání PdF OU, 2005 - 64 s. : il. ; 22 cm - 80-7368-064-5 (brož.)


Teorie III : studijní opory pro studující v kombinované formě studia : bakalářský studijní program : studijní program: Výtvarná umění / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 154 s. ; 30 cm - 80-7318-334-X (brož.)


Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla / Martin Rychlík - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 350 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm - 80-7106-780-6 (váz.) :

The Brno Universities : Masaryk University in Brno, Brno University of Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Janáček Akademy of Music and Performing Arts in Brno, Defence University in Brno / [edited by Don Sparling] - Brno : VUTIUM, c2005 - 69 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-214-2918-6 (brož.)

Tibetische Legenden über Milarepa / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 210 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-7-0 (váz.)

Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání : česko-slovenské pedagogické studie 1 / [ed. Alena Nelešovská] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005 - 243 s. : il. ; 23 cm - 80-7182-196-9 (brož.)

Training Course on Technology Foresight for Practitioners : Prague (Czech Republic), 3-7 October 2005 : training material : workbook : training programme on technology foresight : regional initiative for Central and Eastern Europe and the newly independent states - [Prague] : Technology Centre AS CR, 2005 - [332] s. : il. ; 30 cm - 80-86794-17-2 (kroužková vazba)

Trendy technického vzdělávání 2005 : technická a informační výchova : mezinárodní vědecko-odborná konference : 21.-22. června 2005, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci / [editoři Miroslav Chráska ml., Jiří Kropáč] - 1. vyd. - Praha ; Olomouc : Votobia, 2005 - 494 s. : il. ; 21 cm - 80-7220-227-8 (brož.)

Tři malá prasátka : počítáme do dvaceti : magnetická kniha pro začínající počtáře / [Anna Jane Hays ; ilustrace Steve Boulter ; překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm + 30 magnetek na hraní v krabičce - 80-251-0657-8 (váz.)

Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách / Vlasta Cabanová - Vyd. 1. - Praha : Epocha, 2005 - 165 s. ; 20 cm - 80-86328-69-4 (brož.)

Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole : sborník příspěvků z mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně / vybral a sestavil Zbyněk Fišer - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2005 - 184 s. : il. ; 21 cm - 80-7239-182-8 (brož.) * 1081-293-2005 (chyb.)

UAES Inter-Congress 2005 : Pardubice, Czech Republic, 29 August - 3 September 2005 : book of abstracts and programme / editor Petr Skalník ; [International Union of Anthropological and Ethnological Science and University of Pardubice] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 84 s. ; 21 cm - 80-7194-781-4 (brož.)


Učíme (se) komunikovat : metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy / Josef Valenta - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2005 - 207 s. ; 21 cm - 80-239-4514-9 (brož.)

Učíme děti zpívat : hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let / Alena Tichá - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 148 s. : il., noty ; 23 cm - 80-7178-916-X (brož.) :

Učte své dítě : jak objevit a rozvíjet schopnosti dítěte / Miriam Stoppardová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Lukáčová] - Vyd. 2., (V Euromedia 1.) - Praha : Ikar, 2005 - 192 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-249-0510-8 (váz.)

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE / kolektiv autorů jazykových kateder VŠE - 4. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 42 s. ; 21 cm - 80-245-0935-0 (brož.) :

Umím počítat do 10! : otáčej kostičky a uč se počítat / [ilustrace Roger de Klerk ; translation Jana Adášková] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., c2005 - [6] s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7352-226-8 (váz.)

University of Economics Prague, Faculty of International Relations - Prague : Oeconomica, 2005 - [24] s. : il., portréty ; 22 x 30 cm - 80-245-0908-3 (brož.)

University of South Bohemia, České Budějovice, Pedagogical Faculty - České Budějovice : University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2005 - 48 s. : il. ; 18 x 21 cm - 80-7040-790-5 (brož.)

Uvedení do studijního oboru speciální pedagogika pro vychovatele / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 73 s., mapy ; 21 cm - 80-7083-964-3 (brož.)

Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením / Vlasta Karásková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 109 s. ; 21 cm - 80-244-1024-9 (brož.)

Úvod do speciálně pedagogické a sociální problematiky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 125 s. ; 30 cm - 80-7083-985-6 (brož.)


Už půjdu do školy / [autoři textů Jindřich Balík, Antonín Kábele ; ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta Macek, c2005 - 149 s. : il. (převážně barev.) ; 32 cm - 80-7351-047-2 (váz.) :


Už umím počítat : ukazuj šipkou a počítej od 1 do 10 - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - [10] s. : vše barev. il. ; 36 cm - 80-7352-311-6 (váz.)

V šat bílý odění : zápasy a oběti Akademické Ymky 1938-1945 : vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění / Milena Šimsová - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2005 - 255 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86211-45-2 (váz.)

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1925-2005 / Jiřina Veselská s kolektivem - 1. vyd. - V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2005 - 123 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 x 24 cm - 80-239-4462-2 (váz.)

Velká kniha prvňáka a předškoláka - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 160 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7352-198-9 (váz.)

Velké putování, aneb, Pilgrimage / Kazuyoshi Nomachi - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2005 - 503 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-53-6 (váz.)

Velký snář podle Zolara : zcela přepracované vydání, doplněné pro 21. století / [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 511 s. ; 25 cm - 80-7306-197-X (váz.)

Vím, co chci? : interakční program pro děti a mládež ve věku 14 až 18 let : metodika práce s programem / Jiří Němec, Ivana Bodláková ; [ilustroval Vladimír Jiránek] - Praha : Eteria, [2004?] - 17, [11] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-239-2278-5 (brož.)

Vlastní jméno jako prostředek sociální symboliky / Eva Hájková ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004 - 47 s. ; 21 cm - 80-7290-185-0 (brož.)

VŠE - krok správným směrem : Vysoká škola ekonomická v Praze / [text Bronislava Hořejší] - Praha : Oeconomica, 2005 - 28 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-245-0913-X (brož.)

VŠE - the right step forward : University of Economics, Prague / [text Bronislava Hořejší : translation Ian Quigley] - Prague : Oeconomica, 2005 - 28 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-245-0914-8 (brož.)

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 2 : (pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Bohumil Novák - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 66 s. ; 30 cm - 80-244-1068-0 (brož.)

Vybrané otázky ze středoškolské biologie, chemie a fyziky / [modelové otázky připravil a sestavil Rudolf Hrabák ... et al.] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 84 s. ; 30 cm - 80-7305-537-6 (brož.)


Výchova a budoucnost : hry a techniky o životním prostředí a společnosti / Jan Činčera, Milan Caha - Brno : Paido, 2005 - 167 s. ; 23 cm - 80-7315-099-9 (brož.)

Výchova a volný čas : vybrané kapitoly z pedagogiky volného času / Alica Kavanová, Štefan Chudý - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 156 s. ; 30 cm - 80-7318-266-1 (brož.)

Vyrábíme z provázků a jiných materiálů : podrobné návody, jak vyrábět zajímavé ozdobné předměty / Pavel Tomeš - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-7367-028-3 (brož.) :

Vysoká škola báňská v Ostravě 1945, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2005 = VŠB - Technical University of Ostrava 2005 / [text Jindra Biolková ; editor Petr Noskievič] - Ostrava : En face, 2005 - 238 s. : il.(převážně barev.), portréty, faksim. ; 23 x 24 cm - 80-903385-0-X (váz.)

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská - Praha : Oeconomica, 2005 - 19 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - 80-245-0874-5 (brož.)

Vystřihujeme betlémy / [Marie Brahová] - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2005 - 4 s., [12] l. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-86650-17-0 (brož.) : * 978-80-86650-17-3 (chyb.)

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov : 110. výročí založení školy : informace o studiu / [kolektiv autorů Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Benešov] - Benešov : Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, 2005 - 39 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-239-6418-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Vzdělávací program pro kurátory pro mládež - sociální práce s klientem a jeho rodinou / [kolektiv autorů Věra Bechyňová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 31 s. ; 21 cm - 80-86878-19-8 (brož.) :

XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu = XXIII. international colloquium on the acquisition process management aimed at current issues in science, education and creative thinking development : proceedings of abstracts and electronic version of contributions on CD-ROM : Brno, 19. května 2005 / [redakce Eva Hájková, Rita Vémolová] - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 76 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-85960-92-3 (brož.)

Začínáme počítat : čísla do 10. Část 1 Zacházení s čísly / [autor: Jan Krečmer ; ilustrace Marion Vosen] - Praha : Mutabene, c2005 - 16 [volných listů v přebalu]. : barev. il. ; 23 cm + rámeček ke kontrole výsledků + 1 prázdný list pro tvorbu vlastní karty - 80-86745-07-4 (volné listy v obalu)


Zamenhofova ulice : napsáno podle rozhovorů s dr. L.C. Zaleským-Zamenhofem / Roman Dobrzynski ; [z esperantského originálu ... přeložil Jiří Patera] - Vyd. 1. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 257 s. ; 21 cm - 80-85853-80-9 (váz.)

Zeměpis II. v kostce : pro střední školy / Karel Kašparovský - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment 2005 - 159 s. : mapy ; 30 cm - 80-253-0030-7 (brož.)

Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit / [autor František Kortus ; ilustroval Marek Jodas] - 6. vyd. - Praha : Parta, 2005 - 48 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7320-081-3 (brož.)

Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání / Tomáš Janík - Brno : Paido, 2005 - 171 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-080-8 (brož.)

ZUŠ Vsetín : 110 let Základní umělecké školy ve Vsetíně / [uspořádali Roman Konůpka, Marta Šatná, Bohumil Březík] - Vsetín : Ředitelství ZUŠ Vsetín, 2005 - 36 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-6443-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Žítkovské bohyně : po stopách lidové magie v Bílých Karpatech / Jiří Jilík ; [ilustrace Olga Vlasáková] - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Alcor puzzle, 2005 - 115 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-86923-04-5 (brož.)

333 nápadů pro život s batoletem : osvědčené tipy a rady pro rodiče dětí ve věku od 1 do 3 let / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Šárová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 356 s. : il. ; 15 cm - 80-7178-962-3 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist