Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 2005

Aktuální otázky práva životního prostředí / Ivana Průchová (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 218 s. ; 21 cm - 80-210-3629-X (brož.)

Aktuální otázky trestního práva / Jan Musil ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 92 s. ; 23 cm - 80-246-0997-5 (brož.)

Albrecht z Valdštejna a Cheb = Albrecht von Wallenstein und Eger / Jaromír Boháč, Josef Janáček, František Kubů - 2., dopl. vyd. - Cheb : Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem Cheb, 2005 - 135 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 23 cm - 80-85018-53-5 (brož.)

Alty a soprány II : kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, 2005 - 39 s. ; 15 x 21 cm - 80-86520-07-2 (brož.)

Americký klub dam : k příležitosti 140. výročí založení / Milena Secká - Praha : Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, 2005 - 28 s. : il. (některé barev.), portréty ; 20 cm - 80-7036-176-X (brož.)

Americký orel proti vycházejícímu slunci : japonsko-americká válka 1941-1943 : (od Pearl Harboru po Guadalcanal) / Alan Schom ; [z anglického originálu ... přeložil Martin König] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 499 s., [44] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7217-344-8 (váz.)

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky : Velká Británie / Danica Krause ... [et al.] - Praha : VÚPSV, 2005 - 30, 7 s. ; 30 cm - 80-239-6127-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Andělé a démoni : fakta : samozvaný průvodce po skutečnostech ukrytých ve fiktivním příběhu / Simon Cox ; přeložil Lubomír Kotačka - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 146 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7359-013-1 (brož.)

Angličtina pro sestry : manuál pro praxi / Joy Parkinson, Chris Brooker ; [přeložila Jitka Klinkerová] - Vyd. 1. české - Praha : Grada, 2005 - 313 s. ; 21 cm - 80-247-1282-2 (brož.)

Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace : analýza příčin postkomunistické právní krize / Zdeněk Kühn - Praha : C.H. Beck, 2005 - xviii, 201 s. ; 23 cm - 80-7179-429-5 (brož.)

Arabsko-český slovník trestního práva / Ivana Svobodová - Praha : Set out, 2003 - 134 s. ; 21 cm - 80-86277-27-5 (brož.)


Archiv český. Sv. 40, Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442 / vydal František Hoffmann - Vyd. 1. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky : Centrum medievistických studií Univerzity Karlovy : Akademie věd České republiky ; Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv v Jihlavě, 2004 - 2 sv. : il., tab. ; 25 cm - 80-86404-18-8 (váz.)

Aspekty živnostenského podnikání v praktických aplikacích : živnostenské právo, daňová legislativa, sociální a zdravotní pojištění živnostníků / Eva Horzinková, Pavel Běhounek - Praha : 1.VOX, 2005 - 504 s. ; 22 cm - 80-86324-49-4 (brož.) :

Báňské předpisy : úplné znění s komentáři. I / úvodní slovo Roman Makarius - 2., novelizované vyd. - Ostrava : Montanex, 2002 [i.e. 2005] - 100 s. ; 21 cm + text (12 s.) - 80-7225-096-5 (brož.)

Biometric security systems fingerprint recognition technology = Biometrické bezpečnostní systémy technologie rozpoznávání otisků prstů : short version Ph.D. Thesis / Martin Drahanský - [Brno : VUTIUM, 2005] - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2969-0 (brož.)

Bitva o Francii 1940 : 10. května - 22. června / Philip Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Fuksa] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 292 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 21 cm - 80-7306-210-0 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.)

Bitva o Moskvu : zamrzlá ofenziva / Janusz Piekalkiewicz ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Pilát] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 293 s. : il., mapy ; 28 cm - 80-206-0729-3 (váz.)

Boj o Filipíny / Miloš Hubáček - 2., rozš. a aktualiz. vyd., V Pasece 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 477 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-781-5 (váz.)

Bojiště v Čechách, na Moravě, ve Slezsku / [text Milada Michková ; fotografie Z. Král ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 98 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7033-873-3 (brož.)

Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v letech 1994 až 2003 / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 134 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-0998-X (brož.) :

Central Military Hospital Prague / [editor in chief Jaroslav Roušar] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2005 - 1 složený list : barev. il. ; 25 cm - 80-7278-293-2 (složeno)

Cílem je naše prosperita - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - [23] s. : barev. il., mapa, portréty ; 21 cm - 80-239-6333-3 (v knize neuvedeno : brož.)


Co by bylo, kdyby? : představy vojenských historiků o tom, co se mohlo stát / uspořádal Robert Cowley ; [z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 320 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-200-1297-4 (váz.) :

Co vám v cestovní kanceláři neřeknou : první průvodce nebezpečným světem / Peter Zvagulis ; [z anglického originálu ... přeložila Lydia Stohrová] - Praha : Beletris, 2005 - 125 s. : il. ; 24 cm - 80-903525-2-9 (brož.)

Cyberspace 2004 : normative framework : conference proceedings organized by the Masaryk University in Brno, Faculty of Law, Department of Legal Theory on 26-27 Oct, 2004 - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 159 s. : il. ; 21 x 22 cm - 80-210-3690-7 (brož.)

Česko proti chudobě / [Ondřej Horký ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická akademie, 2005 - 47 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-239-6419-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945 / ed. Jan Němeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Státní ústřední archiv : Karolinum, 2005 - 647 s. ; 24 cm - 80-246-0941-X (váz.)

Československý letec plukovník in memoriam Bedřich Dvořák (1912-1973) / Oldřich Pakosta - 1. vyd. - Litomyšl : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2005 - 111 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-6354-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Českoslovenští vojáci v letech 1938-1945 : publikace k výstavě Klubu přátel čs. opevnění pořádané Podřipským muzeem v Roudnici n.L. u příležitosti 60. výročí konce druhé světové války : červenec - srpen 2005 / [Klub přátel československého opevnění] - Roudnice nad Labem : Podřipské muzeum, 2005 - 23 s. : il. ; 29 cm - 80-86924-01-7 (brož.)

Češi ve wehrmachtu : zamlčované osudy / František Emmert - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 197 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7021-805-3 (brož.) :

Demokracie v Polsku : politický systém Polské republiky (1989-2005) / Michal Kubát - Vyd. 1. - Praha : Slon, 2005 - 181 s. : mapy ; 22 cm - 80-86429-46-6 (brož.) :

Desatero kontaktu s osobami se zdravotním postižením - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - 10 s. ; 21 cm - 80-239-6335-X (v knize neuvedeno : brož.)

Dětská prostituce / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 135 s. ; 21 cm - 80-247-1138-9 (brož.)


Děvče na zabití : autobiografický příběh týraného děvčete / Milada Golobová ; [doslov Marie Vodičková] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 274 s. ; 21 cm - 80-7255-119-1 (brož.)

Dialogová forma výuky společenské, rodinné a sexuální výchovy v základní škole : podpůrné techniky výuky rozpracované podle doporučovaných celků v rámci prevence výskytu sociálně patologických jevů / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 90 s. ; 30 cm - 80-7368-075-0 (brož.)

Diplomacie v negližé : patnáct let naší zahraniční politiky / Milan Syruček ; [ilustrace Richard Böhnel] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 382 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-204-1279-4 (váz.)

Dobré umírání : možnosti pokojného konce života / Ira Byock ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Šenkyřík] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad : Cesta domů, 2005 - 325 s. ; 20 cm - 80-7021-797-9 (Vyšehrad : brož.) :

Domácí násilí v ČR z pohledu práva : (efektivnost právních norem ČR posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před domácím násilím) / Markéta Huňková, Jiřina Voňková - 1. vyd. - [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2004 - 248 s. ; 21 cm - 80-239-6230-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Ein Nachkriegs-Verbrechen : Aussig 31. Juli 1945 / Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky ; [Übersetzung der tschechischen Texte und Dokumente von Otfrid Pustejovsky] - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 117 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86067-70-X (brož.)

Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR : sborník příspěvků ke studiu problematiky = Ökologische Steuerreform in der BRD und ihre Vorbereitung in der ČR : Sammelband der Beiträge zum Studium der Ausgewählter Probleme / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2005 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-654-4 (brož.)

Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách : sborník z mezinárodní vědecké konference CATE 2005 : Společnost (Community) - Armáda (Army) - Technika (Technology) - Životní prostředí (Environment) : doprovodný program 8. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET 2005 : Brno, 4. května 2005 - Vyd. 1. - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 380 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7231-012-7 (brož.)


Energetická legislativa v kostce 2 : komentář k energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií včetně prováděcích předpisů k oběma zákonům / Ivanka Boušová ... [et al.] - Aktualiz. vyd. - Praha : Done, 2005 - 869 s. : formuláře ; 22 cm - 80-903114-2-3 (brož.)


Evropská integrace - Evropská unie / Eva Cihelková, Jaroslav Jakš a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - xvii, 377 s. ; 26 cm - 80-245-0854-0 (váz.)

Evropské systémy veřejné správy / Karel Lacina, Vladimír Čechák - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 123 s. ; 30 cm - 80-86754-37-5 (brož.)

Expozice resortu Ministerstva obrany České republiky : 8. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky - IDET 2005 : 3. až 5. května 2005, výstaviště Brno : katalog - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005 - 183 s. : barev. il. ; 16 x 23 cm - 80-7278-253-3 (brož.) :

Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů / Yvonne Strecková a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 242 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-210-3623-0 (brož.)

Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického symposia, Brno 12.9.2003 / Michal Radvan, Petr Mrkývka (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 30 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-210-3677-X (brož.)

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum / Helena Peterová - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2005 - 87 s. ; 21 cm - 80-239-6276-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích / Ivana Nováková, Anna Velíšková - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 21 cm - 80-7273-124-6 (brož.) :

Flying together only to war / Běla Gran Jensen, Jan Procházka - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency (AVIS), 2005 - 173 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7278-263-0 (váz.)

Fundamentals of Czech civil law / Jana Hrstková - Prague : Charles University, Faculty of Law, 2005 - 96 s. ; 21 cm - 80-85889-64-1 (brož.)

Generál SS / Sven Hassel ; [přeložil Jan Novák] - Vyd. 2. - Praha : Baronet, 2005 - 352 s. ; 20 cm - 80-7214-801-X (brož.) :Grundfragen des europäischen Strafrechts :
Sammelband des Deutsch-Tschechischen Grundlagenseminars zum europäischen Strafrecht, 21.-22. April 2005 in Prag / Michal Tomášek (Hrsg.) - Praha : Vodnář, 2005 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-85889-65-X (brož.)


Hajók : hajó és történelem ötezer éves kalandja / Brian Lavery - Prága : Ikar, 2005 - 400 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - 80-249-0519-1 (váz.)

Health related quality of life in law and order enforcement / Petr Petr ... [et al.] - 3rd ed. - Budweis : College of European and Regional Studies, 2005 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-86708-10-1 (brož.)

Heroo de amo : la vivo de Přemysl Pitter / Karel Kraft - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 194 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-85853-81-7 (brož.)

Hirošima a Nagasaki : historie ve fotografiích / Donald M. Goldstein, Katherine V. Dillon a J. Michael Wenger ; [překlad Jakub Zeman] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - xi, 175 s. : il., portréty, mapy, faksim. ; 29 cm - 80-251-0712-4 (váz.) :

Historie špionáže : agenti, systémy, akce / Janusz Piekalkiewicz ; [z německého originálu ... přeložili Milan Slavík a Josef Otáhal] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 565 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm - 80-206-0738-2 (váz.)

Historky z dobrušských právních manuálů / Václav Matouš - Dobruška : Muzeum Dobruška, 2005 - 2 seš. (36 s., s. 37-80) ; 21 cm - 80-239-6252-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Hledání rovnováhy mezi nezávislostí soudce a jeho odpovědností vůči veřejnosti : závěrečná zpráva z kulatých stolů, které za účasti expertní veřejnosti uspořádala Transparency International - Česká republika k procesu stabilizace českého soudnictví / Michal Štička, vedoucí projektu - [Praha] : Transparency International-Česká republika, [2004?] - 4 seš. v obálce (7, 31, 23, 17 s.) ; 22 cm - (Volné listy v obálce)

Hoolifan : třicet let násilí / Martin King a Martin Knight ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Mayer - Vyd. 1. - Nové Sedlo u Lokte : Vydavatelství & Nakladatelství Zdeněk Plachý, 2005 - 175 s. ; 21 cm - 80-903556-1-7 (brož.)

I láska má svá pravidla : blízkost a odstup v pastoraci / Wunibald Müller ; [z německého originálu ... přeložil Vratislav J. Slezák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 166 s. ; 20 cm - 80-7192-787-2 (brož.) :


Informace o kurzu sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 32 s. : mapka ; 21 cm - 80-7083-977-5 (brož.)


Informace o kurzu sociální práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 33 s. ; 21 cm - 80-7083-978-3 (brož.)

Jak se investuje do nemovitostí na Novém Zélandu, aneb , Cesta do podnikatelovy duše / Jindra Tichá - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2005 - 201 s. : il. ; 20 cm - 80-7304-062-X (brož.) :

Javoříčko : pietní místo, turistické centrum / Martin Vyhlídal - Vyd. 1. - Javoříčko : Občanské sdružení Javoříčko, 2005 - 28 s. : il., mapa ; 21 cm - 80-239-4813-X (brož.)

Jmenoval se Vlasov / Jean-Christophe Buisson ; [z francouzského originálu ... přeložil Bruno Cempírek] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 195 s. ; 21 cm - 80-7362-115-0 (váz.)

Jsme invalidé / Eva Kacanu - Praha : Mutabene, 2001 - 88 s. : il. ; 19 cm - 80-86745-05-8 (brož.)

K některým možnostem optimalizace smlouvy a závazkových vztahů / Dušan Tříska - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 206 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0916-4 (brož.) :

Kapitoly z dějin filosofie práva a státu / Bohuš Tomsa ; [k vydání připravil Vladimír Veverka] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 275 s. ; 21 cm - 80-246-1001-9 (brož.)

Kapitoly z vývojové psychologie : (adulto a gerontopsychologie pro sociální asistenty) / Vladislava Heřmanová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004 - 88 s. ; 30 cm - 80-7044-602-1 (brož.)

Klukoviny v mundúru / Antonín Charouzek - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2005 - 271 s. ; 21 cm - 80-86546-36-5 (váz.)

Kodex životního prostředí - zdroj polemik i nadějí, aneb, Návrh věcného záměru zákona o životním prostředí s polemickým komentářem Evy Kružíkové a Petra Petržílka - [Praha] : MŽP, c2005 - 244 s. : il. ; 21 cm - 80-7212-316-5 (brož.)

Kolonka, aneb, Osudy lidí za protektorátu / Jaroslav Šmejkal - 1. vyd. - Praha : Art Project Plus, 2005 - 239 s. ; 21 cm - 80-239-5540-3 (váz.)

Konec války v Kroměříži 1945 a role Josefa Žourka z Rataj / Petr Pálka - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2005 - 71 s. : il., mapy, portréty, faksim. 18 cm - 80-85945-42-8 (brož.)


Korupce v oblasti obchodu se zbraněmi / Filip Pospíšil - Praha : Transparency International ČR, [2004] - 24, 26 s. ; 22 cm - (Kroužková vazba)

Krach evropské ústavy : sborník textů / Anthony Coughlan ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause] - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 102 s. ; 21 cm - 80-86547-45-0 (brož.)

Kriminalistické stopy obsahující informaci o vnitřní stavbě (struktuře) objektu / Jaroslav Suchánek - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2005 - 121 s. ; 21 cm - 80-7251-181-5 (brož.)

Krize - šance pro Vás? A proč ne! / Kateřina Zitová - 1. vyd. - Praha : BEN, 2005- - sv. ; 21 cm - 80-7300-171-3 (sv. 1 : brož.) :

Legislativa a řízení jakosti v potravinářství / Jan Hrabě, František Buňka, Otakar Rop - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 173 s. ; 29 cm - 80-7318-314-5 (brož.)

Lesnická legislativa : sborník referátů [ze semináře] : Dům ČS VTS Novotného lávka, 22. března 2005, Praha - Praha : Lesnická práce, 2005 - 32 s. ; 30 cm - 80-02-01701-3 (brož.)

Létáme spolu jen do války / Běla Gran Jensenová, Jan Procházka - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2005 - 173 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - 80-7278-261-4 (brož.) :

Létáme spolu jen do války / Běla Gran Jensenová, Jan Procházka - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2005 - 173 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-7278-262-2 (váz.) :

Lodě : 5000 let námořních dobrodružství / Brian Lavery ; [z anglického originálu ... přeložili František Novotný, Václav Švec a Pavel Vereš] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 400 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 32 cm - 80-242-1471-7 (váz.)

Manželská terapie / Stanislav Kratochvíl - 4., rozš. vyd., V nakl. Portál 2. - Praha : Portál, 2005 - 255 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-048-8 (brož.) :


Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky : VIII. odborný seminář, Brno, Česká republika 5. května 2005 : sborník přednášek - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 176 s. : il. ; 30 cm - 80-85960-97-4 (brož.) :


Metodika závěrečné práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 38 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-959-7 (brož.)

Metternich kontra Napoleon / Jaroslav Šedivý - Vyd. 4., Ve Volvoxu Globator 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 189 s., [8] s obr. příl. : il., mapa, portréty ; 22 cm - 80-7207-564-0 (váz.)

Mezopotámie : počátky měst / Gwendolyn Leicková ; přeložil Luděk Vacín - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 359 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), plány ; 24 cm - 80-7341-555-0 (váz.) :

Mining law : synopsis of the study subject nr. 542363 - Mining law : field of study - Mining engineering / the guarantor of the study subject Alois Adamus - 1st ed. - Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2004 [i.e. 2005] - 31 l. ; 30 cm - 80-248-0819-6 (brož.)

Mírotvorkyně : jedenáct portrétů žen z celosvětového mírového hnutí / Ute Scheub ; [z německého originálu ... přeložila Saša Lienau] - Vyd. 1. - Praha : proFem, 2005 - 222 s. : portréty ; 21 cm - 80-903626-1-3 (brož.) :

Místní právní předpisy a jejich tvorba / Jiří Grospič, Karel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 138 s. ; 30 cm - 80-245-0892-3 (brož.) :

Moderní veřejná správa a ombudsman : sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv : Brno, 15. června 2005 / [editor Dana Hrabcová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2005 - 173 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3792-X (brož.)

Monte Cassino : historie nejtěžší bitvy druhé světové války / Matthew Parker ; přeložil Jaroslav Hrbek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 430 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7341-577-1 (váz.)

Možnosti sociální práce na počátku 21. století : sborník příspěvků z minikonference : Katedra sociální práce a sociální politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové / Martin Smutek (ed.) - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005 - 182 s. ; 21 cm - 80-86771-10-5 (brož.)


Muklovský Vatikán / Josef Petr Ondok - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) ; [Praha] : Česká křesťanská akademie, 2005 - 135 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7325-040-3 (CDK : brož.) :


Mýtus a podvod 11. září 2001 : Usama bin Ladin, George W.Bush a skrytá moc v pozadí / Robin de Reuiter [i.e. Ruiter] ; [překlad Jaroslav Juřica] - Frýdlant nad Ostravicí : J.M. - Ráj, [2005?] - 119 s. ; 21 cm - 80-903576-1-X (brož.)

Na demarkační čáře : setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku / Petros Cironis - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2005 - 247 s. : il., portréty (některé barev.) ; 23 cm - 80-86844-07-2 (brož.)

Náhrada škody podle zákoníku práce : komentář, judikatura / Josef Hochman - Praha : Linde, 2005 - 84 s. ; 24 cm - 80-86131-60-2 (brož.)

Námořní radiokomunikace I - Radiotelefonie / Vladislav Strych - 1. vyd. - Brno : Vladislav Strych, 2005 - 340 s. : il. ; 30 cm + 2 instruktážní karty (30 x 21 cm) - 80-903551-0-2 (kroužkový blok) :

Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006 - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 91 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86878-15-5 (brož.) :

Národní rozvojový program mobility pro všechny : základní dokumenty / [k vydání připravil Jan Málek] - Praha : Úřad vlády České republiky : Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2005 - 46 s. ; 22 cm - 80-86734-63-3 (brož.)

National action plan on social inclusion 2004-2006 - 1st ed. - Praha : Ministry of Labour and Social Affairs, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86878-16-3 (brož.) :

National family report : (abridged version) / Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic - 1st ed. - Praha : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2005 - 39 s. ; 30 cm - 80-86878-20-1 (brož.) :

Nauka o veřejné správě / Miroslav Pavlák - 4., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 127 s. : mapy ; 22 cm - 80-7043-406-6 (brož.) :

Nejbližší / Kateřina Janouchová ; [přeložila Lucie Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 245 s. ; 21 cm - 80-204-1245-X (váz.)


Notářský řád a řízení o dědictví : komentář / Petr Bílek ... [et al.] - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiv, 847 s. ; 20 cm - 80-7179-865-7 (váz.)


Občanské právo : obecná část : pracovní sešit k přednáškám / [Ivo Telec] - 1. vyd. - Brno ; Olomouc : I. Telec, 2005 - 91 s. ; 30 cm - 80-239-6357-0 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Občianské a rodinné právo : študijné texty pre distančné štúdium / Ján Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 106 s. ; 29 cm - 80-244-1092-3 (brož.) :

Obě strany invaze / Edmund Blandford ; [přeložil René Tesař] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2005 - 311 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7214-778-1 (váz.) :

Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? / Jan Dědič, Petr Čech - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - v, 485 s. ; 21 cm - 80-7273-122-X (váz.) :

Obchodní právo pro navazující magisterské studium / Miluše Kalinová, Jiřina Kotoučová, Zbyněk Švarc - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 228 s. ; 30 cm - 80-245-0919-9 (brož.) :

Obchodní rejstřík ; Řízení před rejstříkovým soudem / Josef Holejšovský - 1. vyd. - [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-239-6226-4 (v knize neuvedeno : brož.) :

Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci / [odpovědný redaktor Josef Beránek] - Praha : Portál, 2005 - 88 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-7367-017-8 (Portál : brož.) :

Obyvatelstvo a bydlení v okresech česko-polského pohraničí / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Liberec, 2005 - 58 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-1065-1 (brož.) :

Odborné praxe v sociální práci / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 46 s. ; 21 cm - 80-7083-980-5 (brož.)

Ochrana ovzduší ve státní správě : teorie a praxe : sborník konference 051109 : 8.-10.11.2005 Beroun, hotel Litava / [pořádající organizace] Ministerstvo životního prostředí, Vodní zdroje Ekomonitor ; [editor Alena Pecinová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 111 s. : il., mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86832-13-9 (brož.)

Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku / Jiří Spáčil - 2., dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xii, 253 s. ; 23 cm - 80-7179-385-X (brož.)

Opusťte loď! : sága těžkého křižníku Indianapolis - největší námořní katastrofa válečného námořnictva Spojených států amerických / Richard F. Newcomb ; úvod a doslov Peter Maas ; [z amerického originálu ... přeložil Leonid Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 311 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7306-200-3 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.)


Osamělá cesta Daga Hammarskjölda / Lydia Stephanová ; [z německého originálu ... přeložil Josef Hermach] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 93 s. ; 19 cm - 80-7192-842-9 (brož.) :

Osvobození = Liberation : Cheb 1945 / Jitka Chmelíková - Cheb : Krajské muzeum Cheb, 2005 - 134 s. : il., mapa ; 21 cm - 80-85018-52-7 (Krajské muzeum Cheb : brož.)

Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze. I., Z magistra medicíny pacholkem katovým / Josef Svátek - Vyd. v této podobě 1. - Praha : XYZ, 2005 - 254 s. ; 22 cm - 80-86864-22-7 (váz.)

Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze. II., Rozličné příběhy katovské / Josef Svátek - Vyd. v této podobě 1. - Praha : XYZ, 2005 - 294 s. ; 22 cm - 80-86864-25-1 (váz.)

Paradoxy české šlechty / Vladimír Votýpka - 1. vyd. - Praha : Jaroslava Jiskrová-Máj : Dokořán, 2005 - 371 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7363-039-7 (Dokořán : váz.)

Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně : [Šlapanice, leden 2005 / uspořádal Josef Mech] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 26 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3764-4 (brož.)

Pět amerických prezidentů, česká babička a já / Eliška Hašková Coolidge ; [autorčiny vzpomínky zaznamenala Marie Homolová] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 229 s. : il., portréty, faksim. ; 18 cm - 80-7106-726-1 (váz.) :

PHP nejen pro začátečníky / Martin Pokorný - Vyd. 1. - Kralice na Hané : Computer Media, 2005 - 228 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-86686-38-8

Po bitevních polích jižních Čech / Vladimír Šindelář - 1. vyd. - Praha : Regia, 2005 - 207 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 22 cm - 80-86367-57-6 (váz.)

Pohled do hlubin úředníkovy duše : rozhovor o tom, proč svět potřebuje úředníky / Václav Petříček ; otázky kladl Ivan Matějka ; [ilustroval Pavel Koutský] - 1. vyd. - [Praha] : Corona, c2005 - 137 s. : il. ; 22 cm - 80-903363-3-7 (váz.)

Pohledávky, jejich cese a hodnota / Jaroslav Šantrůček - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Oeconomica, 2005 - 198 s. : il. ; 25 cm - 80-245-0873-7 (brož.)


Politický a právní rámec evropské integrace / Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005 - 321 s. ; 20 cm - 80-903237-6-6 (brož.)

Pomník na Veselíčku : k 100. výročí odhalení pomníku vojákům zemřelým v letech 1805-1814 / Jiří Lapáček - Prosenice : Obec Prosenice, 2005 - 24 s. : il. (převážně barev.), mapa, portréty, ; 23 cm - 80-239-5764-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Porušování povinností při správě majetku soukromoprávních subjektů / Vladimír Koranda - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 165 s. ; 21 cm - 80-86861-34-1 (brož.) :

Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících / Maggie Callananová, Patricia Kelleyová ; [z anglického originálu ... přeložily Vlasta Hesounová a Alžběta Slavíková Hesounová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad : Cesta domů, 2005 - 221 s. ; 21 cm - 80-7021-819-3 (Vyšehrad : brož.) :

Poslední rok v československém Bruntále : (události roku 1938 ve vzpomínkách bruntálského okresního hejtmana) / [Jan Brothánek] - 2., dopl. vyd. - V Bruntále : Klub českého pohraničí, 2005 - 115 s. : il. (některé barev.), mapa, portréty, faksim. ; 24 cm - (Brož.)

Pracovní právo ČR po vstupu do EU / Milan Galvas, Miloslava Prudilová - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - vi, 378 s. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0523-7 (váz.) :

Právo pro pomaturitní studium / Jiří Balzer, Pavel Pavlík - 2., upr. a rozš. vyd. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 215 s. ; 21 cm - 80-86920-04-6 (brož.)

Praxe učitelů základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 56 s. ; 30 cm - 80-7368-073-4 (brož.)

Primární základy penologie / Bohuslav Hanuš - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2005 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-86723-14-3 (brož.) * 978-80-86723-14-3 (chyb.)

Principy a trendy ochrany spotřebitele / Naděžda Klabusayová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0912-5 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-248-0913-3 (chyb.)


Procesy, které změnily svět : od antiky až po 20. století / Curt Riess ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Hejzlar] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 525 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7362-135-5 (váz.)


Projekt Komplexní vzdělávání pracovníků ÚSP : vzdělávání pracovníků ÚSP metodou videotréninku interakcí / [Jana Mervartová a kolektiv autorů] - [Pardubice] : Pro Pardubický kraj vydala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2005 - 19 s. ; 30 cm - 80-86967-01-8 (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje : brož.)

Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 30. září 2005 s komentářem / Miroslav Král a kolektiv - Praha : Sondy, 2005 - 2 sv. (402, 399 s.) : il. ; 21 cm - 80-86846-10-5 (1. díl : brož.)

Předkupní právo / Lukáš Svoboda - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xii, 183 s. ; 23 cm - 80-7179-352-3 (brož.)

Přepisy konferencí uskutečněných v rámci projektu Evropské diskuse : Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2005 - 253 s. ; 22 cm - 80-903122-4-1 (brož.)

Přežij : příručka pro přežití v krizových situacích / [ve spolupráci s odborem komunikačních strategií připravil tým odborníků MO ČR] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005 - 154 s. : il. (některé barev.) ; 16 cm - 80-7278-271-1 (brož.) :

Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů / Cecilia Asklöf ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Institut pro místní správu, 2005 - 63 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5908-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a techniků ve výstavbě a pro praxi / pod vedením Václavy Koukalové zpracoval kolektiv autorů Eva Barešová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : ABF - Arch, 2005 - 268 s. ; 23 cm - 80-86905-06-3 (brož.)

Příručka profesního rozvoje koordinátora komunitního vzdělávání / Kamila Murphy a Tomáš Novák - 1. vyd. - Praha : Nová škola, 2005 - 58 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-903631-1-3 (brož.) :

Psychosociální determinanty zdraví / Vladimír Kebza - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 263 s. ; 24 cm - 80-200-1307-5 (váz.) :

Půlstoletí MiGů : budování československého a českého vojenského proudového letectva / [připravil Svaz letců ČR, Stará Aerovka - kolektiv autorů pod vedením Luboše Zahradníka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 32 s. : il. (některé barev.), mapa ; 30 cm - 80-7278-299-1 (brož.) :

Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815 = The Austrian army during the Napoleonic Wars 1792-1815 = Österreichische Armee in der Zeit der napoleonischen Kriege 1792-1815 = L'armée autrichienne au temps des guerres napoléoniennes 1792-1815 = Avstrijskaja armija v period napoleonovskich vojn 1792-1815 / Rudolf von Ottenfeld ; text Roman Gronský - Ostrava : Montanex, 2005 - 102 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7225-191-0 (Montanex : brož.)


Regionální portréty / zpracoval Odbor veřejných databází - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 232 s : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0979-3 (brož.) :

Rodinná politika pro Českou republiku / [odpovědný redaktor Jaromír Žegklitz] - Praha : Občanský institut, 2005 - 29 s. ; 21 cm - 80-86228-12-6 (brož.) :

Rodinné právo : praktická cvičení / Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková - 4., přeprac. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 139 s. ; 21 cm - 80-210-3719-9 (brož.)

Role of government offices in selected OECD countries : analysis of central state administration co-ordination models / Vojtěch Sedláček - Publ. 1st - Prague : Office of the Government of the Czech Republic, 2005 - 84 s. ; 30 cm - 80-86734-78-1 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86734-47-1 (chyb.)

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, 2005 - 63 s. : il. ; 15 x 22 cm - 80-86520-06-4 (brož.)

Role úřadů vlád ve vybraných zemích OECD - analýza modelů koordinace ústřední státní správy / Vojtěch Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Úřad vlády ČR, Odbor reformy regulace a ústřední státní správy, 2005 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-86734-47-1 (brož.)

Rovné příležitosti do firem : speciální vydání / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, [2005?] - 18 s. : barev. portréty ; 30 cm - 80-86520-08-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Řeknu to stručně : základy slušné společnosti / Robert B. Reich ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-7261-122-4 (brož.) :

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích / Šárka Waisová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 206 s. : il., mapy ; 20 cm - 80-7178-390-0 (brož.) :

Samota jako partner / Klára Kaiserová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 117 s. ; 21 cm - 80-204-1280-8 (váz.)

Scotland Yard zasahuje II. / V.P. Borovička - Vyd. 2. - Praha : Baronet, 2005 - 224 s. ; 20 cm - 80-7214-748-X (váz.) :


Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků : výzkumná zpráva za 3. rok řešení výzkumného úkolu GAČR, reg. č. 403/02/1182 / Alice Gojová (editorka) ; Oldřich Chytil, Radka Popelková, Dana Sýkorová - Vyd. 1. - Ostrava : Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity ; V Boskovicích : Albert, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7326-068-9 (Albert : brož.)

Sexuální zneužívání dětí / Petr Weiss a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 264 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0929-5 (brož.)

Skupinové hry a činnosti pro seniory : interakce a sebepoznávání, hry se slovy, kvízy, cvičení a relaxace, každodenní aktivity / Danny Walsh ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 203 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-970-4 (brož.) :

Sloužím socialistické vlasti, aneb, Mám rád muže stejných tváří! / Bezi Jr. ; ilustroval Lubomír Lichý - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 147 s. : il. ; 20 cm - 80-237-3949-2 (brož.)

Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie / kolektiv autorů - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005 - 154, vi s. ; 30 cm - 80-239-5792-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Smlouva ZDZ se Slovenskem ; Stanoviska k dotazům / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2005 - 62 s. ; 21 cm - (Brož.)

Sociálna politika III. : študijné texty pre distančné štúdium / Štefan Bugár - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 79 s. ; 29 cm - 80-244-1093-1 (brož.) :

Sociální politika na základě křesťanského obrazu člověka : subsidiarita, rodinná politika a znovuoživení křesťanské charity / Wolfgang Ockenfels ; [z německého originálu ... přeložila Veronika Dudková] - Praha : Občanský institut, 2005 - 15 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86228-17-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Sociální služby / Lucie Kozlová - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 79 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-662-7 (brož.)

SOS : naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu / Chris McNab, Joanna Rabingerová - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2005 - 191 s. : il. ; 28 cm - 80-7236-394-8 (váz.)


Soudní proces s tzv. ilegálním ústředím Junáka, aneb, Karel Průcha a spol. (1952) / Jiří Zachariáš a dokumentační skupina Skautského oddílu Velena Fanderlíka - 1. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005 - 271 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-86621-12-X (brož.) :


Soudní řád správní : s judikaturou a souvisejícími předpisy / Marie Součková, Petr Lavický, Sylva Šiškeová - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2005 - xvii, 467 s. ; 18 cm - 80-7179-314-0 (váz.)

Sovětský svaz a československá armáda 1948-1983 : nejisté spojenectví / Condoleezza Rice ; [z anglického originálu ... přeložila Olga Neumannová ; doslov Pavel Kelly-Tychtl] - Praha : XYZ, 2005 - 249 s. ; 21 cm - 80-86864-33-2 (váz.)

Správní řád : (o vybraných ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb.) / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005 - 82 s. ; 21 cm - 80-244-1103-2 (brož.)

Správní řád : nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami / Radek Ondruš - Praha : Linde, 2005 - 515 s. ; 21 cm - 80-7201-523-0 (brož.)

Stalo se v Ústí nad Labem 31. července 1945 / Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2005 - 91 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86646-11-4 (brož.)

Standardy kvality sociálních služeb v komunitních centrech / Tomáš Novák, Etel Smékalová, Marek Lauermann - 1. vyd. - Praha : Nová škola, 2005 - 65 s. : il. ; 23 cm - 80-903631-2-1 (brož.) :

Stavební povolení / Petr Chládek - 2., dopl. vyd. - Brno : ERA, 2005 - viii, 112 s. ; 21 cm - 80-7366-002-4 (brož.) :

Strategic environmental assessment at the policy level : recent progress, current status and future prospects / edited by Barry Sadler - [Prague] : Ministry of the Environment, c2005 - x, 129 s. ; 30 cm - 80-7212-357-2 (brož.)

Strategie války proti terorismu / Richard A. Clarke ; [překlad Václava Hrdličková] - Praha : Alfa Publishing, 2005 - 269 s. ; 22 cm - 80-86851-14-1 (váz.) :

Strategies for the maintenance of autonomy in old age / Oldřich Chytil, Dana Sýkorová (editors) and Brian Littlechild (co-editor) ; Herausgeberausschuss Oldřich Chytil ... [et al.] - 1st ed. - [Boskovice : Albert], 2004 - 132 s. ; 21 cm - 80-7326-064-6 (brož.)


Svědek / Whittaker Chambers ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Freiová] - Praha : Občanský institut, 2005 - 729 s. ; 24 cm - 80-86228-09-6 (váz.)


Svět je kouzelná hra energií / Alena Vychodilová : Somnambula ; [ilustrace Jitka Brůnová-Lachmann, Jan Krejčíř] - Praha : Beletris, 2005 - 47 s. : il. ; 23 cm - 80-903525-5-3 (váz.)

Systemizace bezpečnostního průmyslu I. / Josef Černý, Ján Ivanka a kol. - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-310-2 (brož.)

Šílenství vládců : od Caliguly po Stalina / Vivian Green ; [z anglického originálu přeložila Ivana Nuhlíčková] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 279 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7252-120-9 (váz.)

Švédsko a debakl evropské rodinné politiky / Allan C. Carlson ; [z angličtiny přeložila Michaela Freiová] - Praha : Občanský institut, 2005 - 15 s. ; 21 cm - 80-86972-97-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Taglibro de mia frato : memornotoj del Petr Ginz el la jaroj 1941-1942 / Chava Pressburger ; elcehigis Vlastimil Novobilský kaj Věra Novobilská - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 136 s., [22] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-85853-79-5 (brož.)

Tajné impérium : Eisenhower, CIA a skrytý příběh americké vesmírné špionáže / Philip Taubman ; přeložil Luděk Bednář - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 428 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-604-2 (váz.) :

Technická normalizace a posuzování shody / Josef Polášek - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 200 s. ; 25 cm - 80-7157-876-2 (brož.)

Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy / Bohumila Baštecká a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 299 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0708-X (brož.)

Terezínská svědectví / [básně] Jan Munk ; [text a foto Petr Munk - Jehuda Manor] - Český Krumlov : Gymnázium Český Krumlov, 2005 - 238 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 x 24 cm - 80-239-4915-2 (váz.)

Toho dne : příběh německého vojáka v ruském zajetí / Detlev Cramer ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková] - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 111 s. ; 19 cm - 80-7192-764-3 (brož.) : * 80-7192-764-X (chyb.)


Třetí cesta a její kritici / Anthony Giddens ; přeložila Adéla Vopěnková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 182 s. ; 21 cm - 80-204-1208-5 (váz.)


Uplatnění věd o člověku v sociální práci / editor Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 207 s. ; 24 cm - 80-7042-690-X (váz.) :

Úspěch a bohatství : jak na to-- / Stanley Bradleay - Olomouc : Epava, 2005 - 40 s., [4] s. příl. (vykládací karty) ; 21 cm - 80-86297-31-4 (brož.)

Ústava pro Evropu : komentář / Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Magdaléna Svobodová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxvii, 730 s. ; 20 cm - 80-7179-900-9 (brož.)

Ústřední vojenská nemocnice Praha / [šéfredaktor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 1 složený list : barev. il. ; 25 cm - 80-7278-292-4 (složeno)

Úvod do speciálně pedagogické a sociální problematiky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 125 s. ; 30 cm - 80-7083-985-6 (brož.)

V ženském gulagu u ledového oceánu / Ursula Ruminová ; [přeložil Jaroslav Voříšek] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 234 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7243-250-8 (váz.) :

Vademecum pojišťovacího makléře / Zdeněk Kutina - Vyd. 1. - Praha : Havlíček Brain Team, 2005 - 148 s. ; 21 cm - 80-903609-0-4 (brož.) * 80-9036090-4 (chyb.)

Veřejná podpora a veřejné zakázky po vstupu do EU : průvodce pro obce a města - Praha : Linde, 2005 - 175 s. ; 21 cm - 80-7201-528-1 (Linde : brož.)

Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR / Miroslav Růžička - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiv, 745 s. ; 23 cm - 80-7179-929-7 (brož.)

Veřejné dražby v praxi / Tereza Slezáková, Zdeněk Berka - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - viii, 289 s. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0672-1 (váz.) :

Veřejné zakázky v České republice: korupce nebo ransparentnost? - Praha : Transparency International-Česká republika, [2005] - 95 s. ; 21 cm - (Brož.)

Vím, co chci? : interakční program pro děti a mládež ve věku 14 až 18 let : metodika práce s programem / Jiří Němec, Ivana Bodláková ; [ilustroval Vladimír Jiránek] - Praha : Eteria, [2004?] - 17, [11] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-239-2278-5 (brož.)

Vlk Atlantiku : válečná dráha ponorkového esa Otto Kretschmera / Terence Robertson ; úvod Jürgen Rohwer ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 247 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7217-332-4 (váz.)


Vlkodlak : výcvikový tábor Specnaz pro příslušníky odřadu mnohonárodnostních sil / Marek Chlíbek - Litovel : Marek Chlíbek, c2004 - 219 s. ; 21 cm - 80-239-5741-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Vnitřní trh Evropské unie / Zdeněk Šrein - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2005 - 32 l. ; 30 cm - 80-7044-649-8 (kroužková vazba)

Vojáci studené války = Soldiers of the cold war / [texty] Jan Vogeltanz, Miroslav Hus, [obrazová příloha] Jiří Procházka ; [předmluva Nigel Thomas ; překlad Alexandr Borovec, Martina Káňová, Chris Everett] - Ostrava : Montanex, 2005 - 571 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7225-184-8 (váz.)

Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy = Military aspects of security in Central Europe : mezinárodní konference, 21. dubna 2005 : sborník / [redakce Karel Janíček] - Brno : Ústav strategických studií, Univerzita obrany, 2005 - 180 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7231-006-2 (brož.)

Vojska generála Vlasova v Čechách : kniha o nepochopení a zradě / Stanislav A. Auský - Vyd. 4., Ve Vyšehradu 3., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 275 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 20 cm - 80-7021-793-6 (brož.) :

Vybrané komentované rozsudky Soudního dvora Evropských společenství / Hana Pipková, Jan Malíř, Jiří Grygar - 1. vyd. - [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2004 - 304 s. ; 21 cm - 80-239-6228-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení / [zpracovaly Halka Jaklová, Martina Štěpánková] - Praha : Aperio, 2005 - 39 s. ; 22 cm - 80-903087-4-0 (brož.)

Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě : sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004 / Luboš Tichý (ed.) - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2005 - 235 s. ; 22 cm - 80-85889-63-3 (brož.)

Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990 / Karel Schelle - Vyd. 2. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 430 s. ; 21 cm - 80-86861-66-X (brož.)

Vývoj, institucionální rámec a instrumenty III. pilíře Evropské unie / Přemysl Špicar - 1. vyd. - [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-239-6227-2 (v knize neuvedeno : brož.) :

Vzdělávací program pro kurátory pro mládež - sociální práce s klientem a jeho rodinou / [kolektiv autorů Věra Bechyňová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 31 s. ; 21 cm - 80-86878-19-8 (brož.) :


Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech / František Púry, Pavel Šámal, Jindřich Urbánek - 2., přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 740 s. ; 21 cm - 80-7201-521-4 (váz.)

Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva, vztah práva Evropských společenství, Evropské unie a vnitrostátního práva / Tereza Valešová - 1. vyd. - [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2003 - 155 s. ; 21 cm - 80-239-6229-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Wages in a growing Russia: when is a ten percent rise in the gender pay gap good news? / Elena Kazakova - Prague : CERGE-EI, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-7344-040-7 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Why immigrants manage to grab more social benefits? : empirical cross-country analysis / Lubomira Anastassova, Teodora Paligorova - Prague : CERGE-EI, 2005 - 42 s. ; 21 cm - 80-7343-055-X (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)

Zadávání staveb : podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů / zpracoval kolektiv autorů Jaroslava Sechterová, Petr Serafín, Václav Vaindl - 1. vyd. - Praha : ABF - Arch, 2005 - 160 s. ; 23 cm - 80-86905-02-0 (brož.)

Zahraniční politika rozšířené Evropské unie: témata, výzvy, perspektivy = Enlarged European Union and its foreign policy: issues, challenges, perspectives / David Král, Lukáš Pachta - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005 - 135, 137 s. ; 21 cm - 80-903237-7-4 (brož.)

Základy českého práva : studijní text / Jan Hejda - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 137 s. ; 25 cm - 80-86708-11-X (brož.)

Základy evropského práva / Waltraud Hakenberg - 2., aktualiz. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiii, 287 s. ; 23 cm - 80-7179-924-6 (brož.)

Základy práva / František Klimeš - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 135 s. ; 30 cm - 80-01-03273-6 (brož.) :

Základy rétoriky pro sociální asistenty / Ilona Balkó - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004 - 97 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-624-2 (brož.)


Základy státovědy a ústavního práva : studijní text / Jan Hejda - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 86 s. ; 25 cm - 80-86708-12-8 (brož.) * 80-86708-11-X (chyb.)


Základy trestního práva / Jana Kurešová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004 - 52 s. ; 21 cm - 80-7044-633-1 (brož.)

Zákon o dani z přidané hodnoty : komentář s příklady : podle stavu k 1.7.2005 / Igor Pantůček - Praha : Linde, 2005 - 351 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-535-4 (brož.)

Zákon o daních z příjmů : praktický průvodce / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 475 s. ; 30 cm - 80-7208-514-X (brož.) :

Zákon směnečný a šekový : komentář / Zdeněk Kovařík - 4., dopl. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2005 - xxiii, 421 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7179-347-7 (váz.)

Zákoník práce / Marie Součková a kolektiv - 4. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004- - sv. ; 20 cm - 80-7179-868-1 (váz. : brož.)

Zákulisní taje : nové aspekty historie procesů s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Maďarsko) a inscenovaných procesů ve východní a střední Evropě / Mária Schmidt ; [z maďarštiny přeložila Dana Gálová] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Občanský institut, 2005 - 144 s. ; 24 cm - 80-86228-11-8 (váz.)

Zánik nájmu bytu / Hana Dejlová - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - ix, 84 s. ; 23 cm - 80-7179-390-6 (brož.)

Zapomeňte, že jste byli lidmi-- : nacistické koncentrační tábory - symbol barbarství / Miloslav Moulis, Roman Cílek - 1. vyd. - Praha : Epocha, c2005 - 299 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, plány, faksim. ; 21 cm - 80-86328-79-1 (váz.)

Zdravotnictví a právo : komentované předpisy / Jan Mach ... [et al.] - 2., rozš. a dopl. vyd. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 455 s. ; 22 cm - 80-86920-06-2 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-86199-93-2 (chyb.)

Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí : metodická pomůcka pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání / [zpracoval Pavel Kučina] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005 dotisk - 36 s. ; 22 cm + 1 disketa - 80-903604-7-5 (brož.)

Zrození moderní ženy : Evropa 1789-1918 / Lynn Abramsová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Lajkepová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 367 s. ; 20 cm - 80-7325-060-8 (brož.) :


Zvládání krizí s podporou obranného průmyslu : 3. konference s mezinárodní účastí : crisis management : 4. května 2005, Brno / pořadatel konference Univerzita obrany, Asociace obranného průmyslu ČR, Veletrhy Brno ; uspořádali Rudolf Horák, Rudolf Schwarz - Brno : Univerzita obrany, 2005 - 291 s. : il. ; 25 cm - 80-85960-96-6 (brož.)

Ženská delikvence : teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen / Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 247 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3608-7 (brož.)

Židovská trilogie. II., Colette, dívka z Antverp / Arnošt Lustig - 3. pozměn. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 170 s. ; 21 cm - 80-204-1262-X (váz.)

Živnostenské právo / Petr Průcha - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 163 s. ; 21 cm - 80-210-3778-4 (brož.)

Život na dně : světový názor, který vytváří spodinu společnosti / Theodore Dalrymple ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 266 s. ; 21 cm - 80-200-1337-7 (brož.) :

Žukovova největší porážka : tragický debakl Rudé armády během operace Mars roku 1942 / David M. Glantz ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 458 s., [36] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7217-337-5 (váz.)

"Arizace" a arizátoři : drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-45) / Drahomír Jančík, Eduard Kubů - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 481 s. ; 22 cm - 80-246-1000-0 (brož.)

21st TAC AFB in detail : history of Czech Air Force base at Čáslav from 1993 till 2005 year : photo manual for modelers / [Petr Soukop] - 1st ed. - Prague : RAK, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 23 x 25 cm + český text a popis k fotografiím ([4] s.) - 80-86416-48-8 (brož.)

90% naštvaná demokracie / Miloslav Kala - Brno : Doplněk, 2005 - 126 s. ; 20 cm - 80-7239-183-6 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist